Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣ ΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΡΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣ ΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΡΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣ ΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΡΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, μέσα στο οποία η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται

2 Οι θεωρίες του L. Vyotsky αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζονται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης (ή επικείμενης) ανάπτυξης: η ζώνη αυτή αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος – αλλά όχι ακόμη μόνος. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι θεωρίες του L. Vyotsky αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζονται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης (ή επικείμενης) ανάπτυξης: η ζώνη αυτή αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος – αλλά όχι ακόμη μόνος. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

3 Ο εκπαιδευτικός Δεν προσφέρει πληροφορίες, δίνει ερεθίσματα- σύμβου ‐ Δεν προσφέρει πληροφορίες, δίνει ερεθίσματα- σύμβου ‐ λος και συμπαραστάτης διευκολυντής, συντονιστής και λος και συμπαραστάτης διευκολυντής, συντονιστής και εμψυχωτής στη διαδικασία της μάθησης εμψυχωτής στη διαδικασία της μάθησης Προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Απορρίπτει την αντίληψη πως υπάρχει μόνο μια στοιχειώδης αλήθεια Ενθαρρύνει και δέχεται την αυτονομία και πρωτοβουλία των μαθητών, ο μαθητής κεντρικό ρ όλο σε όλα τα στάδια εξέλιξης του μαθήματος. Απορρίπτει την αντίληψη πως υπάρχει μόνο μια στοιχειώδης αλήθεια Ενθαρρύνει και δέχεται την αυτονομία και πρωτοβουλία των μαθητών, ο μαθητής κεντρικό ρ όλο σε όλα τα στάδια εξέλιξης του μαθήματος. Εξετάζει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, εμπλέκεται με το μαθητή σε ένα δημιουργικό διάλογο και ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε συνομιλίες μαζί του και με άλλους. Εξετάζει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, εμπλέκεται με το μαθητή σε ένα δημιουργικό διάλογο και ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε συνομιλίες μαζί του και με άλλους. Χρησιμοποιεί την ταξινόμηση, την ανάλυση, την πρόβλεψη και τη δημιουργία. Χρησιμοποιεί την ταξινόμηση, την ανάλυση, την πρόβλεψη και τη δημιουργία. Εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία να δημιουργούν αντιφάσεις στις αρχικές Εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία να δημιουργούν αντιφάσεις στις αρχικές υποθέσεις τους και ενθαρρύνει έπειτα τη συζήτηση υποθέσεις τους και ενθαρρύνει έπειτα τη συζήτηση

4 Οι θεωρίες της δραστηριότητας (activity theory) Οι θεωρίες της δραστηριότητας (activity theory) και οι θεωρίες της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition) και οι θεωρίες της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition) και της κατανεμημένης νόησης (distributed cognition) και της κατανεμημένης νόησης (distributed cognition)

5 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση.

6 Είναι σαφές ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και επομένως ένα μάθημα οργανωμένο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις θεωρίες αυτές πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι σαφές ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και επομένως ένα μάθημα οργανωμένο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις θεωρίες αυτές πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.

7 Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας ( activity theory ) Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας ( activity theory ) Συνεργασία Συνεργασία Γλώσσα ως εργαλείο που συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου Διδακτικές προσεγγίσεις: σύνθετες ομαδικές εργασίες, αλληλοδιδακτική


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣ ΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΡΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google