Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στούντιο Χωροταξίας-Πολεοδομίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στούντιο Χωροταξίας-Πολεοδομίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στούντιο Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) – Προδιαγραφές εκπόνησης Π.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μελέτης Αναθεώρησης Γ.Π.Σ. Βόλου Ομάδα Διοίκησης: Διδάσκοντες: Εύη Αδαμάκη-Τζαβέλα Κ. Λαλένης Σοφία Κατσιφού Α. Σαπουνάκης Χριστιάνα Μαμάτση Χ. Μπεζαντέ Βασίλης Τσαπλές Βόλος, Μάρτιος 2013

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γ. Π.Σ & ΣΧ.Ο.Ο.ΑΠ Αποφ-9572/1845/00 (ΦΕΚ-209/Δ/7-4-00) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ.7 και παρ.8 του Αρθ-1 του Ν-2508/97 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-124/Α/97). 2. Τις διατάξεις του Αρθ-29α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ-137/Α/85), όπως αυτό προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το Αρθ-1 παρ.2α του Ν-2469/97 (ΦΕΚ-38/Α/97). 3. Την Γνωμ-41/00 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και ΠΕριβάλλοντος. 4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),

3 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ Παρουσιάζει τις χωρικές ρυθμίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οι οποίες, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν-2508/97, περιλαμβάνουν τον καθορισμό βασικά 3 ειδών περιοχών: Περιοχών Ειδικής Προστασίας καθώς και περιοχών περιορισμού ή ελέγχου της δόμησης. Περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (ήδη θεσμοθετημένων ή προς πολεοδόμηση). Ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκμηριώνονται σχετικές ανάγκες καθώς και γενικές χρήσεις γης ή/και κανονιστικές ρυθμίσεις για τις παραπάνω ζώνες καθώς και για περιοχές που βρίσκονται εκτός των ζωνών αυτών. Βασικοί στόχοι των παραπάνω ρυθμίσεων θα είναι: η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας με βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας, κατοικίας, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

4 Το Κεφ.Π2, παρουσιάζει τις χωρικές ρυθμίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οι οποίες, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν-2508/97, περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ειδών περιοχών

5

6 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Αναλυτική δομή Κεφαλαίου Π2 Π.2.1:Γενικές αρχές Π.2.2: Οικιστική οργάνωση: α.τυχόν απαιτούμενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς (κύριας και παραθεριστικής κατοικίας). β.Ζώνες κατάλληλες για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ. Π.2.3: Ζώνες περιορισμού και ελέγχου της δόμησης (ΠΕΠΔ). Π.2.4: Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Π.2.5: Ζώνες οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ). Π.2.6: Βασικά δίκτυα υποδομής της περιοχής μελέτης: μεταφορικό δίκτυο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα κλπ Π.2.7: Κανονιστικές ρυθμίσεις στις επιμέρους ζώνες

7 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
ΧΑΡΤΕΣ : Π.2: Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΠΣΒ, Κλίμακα 1:25000 Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97-Καλλικρατικών Δήμων Περιεχόμενο: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ) Προς πολεοδόμηση περιοχές ως επεκτάσεις ή ως νέοι οικιστικοί υποδοχείς για Α' κατοικία ή μεικτές περιοχές. Προς πολεοδόμηση περιοχές για Β' κατοικία. Περιοχές κατάλληλες για εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ ΠΕΠ (Περιοχές Ειδικής Προστασίας) ΠΕΠΔ (Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης). Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ) Δίκτυα υποδομών

8 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Βασικοί στόχοι των παραπάνω ρυθμίσεων είναι: προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας με βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας, κατοικίας διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Καθοδήγηση τόσο των δημόσιων επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς όφελος της αειφορίας και της ποιότητας ζωής.

9 Π.2.1 Γενικές Αρχές – Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΓΠΣ για τον εξωαστικό χώρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος καθώς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις , τους οικισμούς και τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν εξέλιξη των προκαταρκτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Α’ Στάδιο της μελέτης.  Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ) περιοχές κατοικίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων  Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)  Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ)  Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ) Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες συγκροτούν τον κατεξοχήν εξωαστικό χώρο του Δήμου, που σήμερα διέπεται από τις ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης και από ειδικό θεσμικό καθεστώς (ΖΟΕ κλπ.). συμπληρώνονται:  Με το κεφάλαιο για τις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (κεφ. Π.2.6), και  Με το κεφάλαιο για τις Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις (κεφ. Π.2.7.).

10 Π.2.2 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)
Π Καθορισμός Επεκτάσεων και Νέων Οικιστικών Υποδοχέων Οι οικισμοί των Δήμων που αποτελούν οικιστικούς υποδοχείς σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τις αρμόδιες Πολεοδομίες και κατατάσσονται σε σχέση με το καθεστώς δόμησης .πχ. Οικισμοί με εγκεκριμένο ΓΠΣ, οικισμοί με εγκεκριμένο Ρυμοτομικό , οικισμοί με όρια προ του ‘23 κα. Λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις υπερκείμενου σχεδιασμού πχ. Ρ.Σ. , ΠΠΣΧΑΑ. Όπως και ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης όπως δυναμική οικισμών, χωρητικότητα σε σχέση με την προβλεπόμενη πληθυσμιακή εξέλιξη , οι κατευθύνσεις από τους Δήμους στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού κα Τέλος , αρχές όπως οργάνωση για οικονομικότερες υποδομές, ασφάλεια, αποστάσεις από νεκροταφεία κα Από την εξέταση προκύπτουν τα συμπεράσματα και προτείνονται οι περιοχές επεκτάσεων και νέων οικισμών με ιεραρχική σειρά αξιολόγησης.

11 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Περιοχών οικιστικής ανάπτυξης - ΠΟΑ (ήδη θεσμοθετημένων ή προς πολεοδόμηση). Οικιστικές επεκτάσεις & ΠΕΡΠΟ. Αναλυτικά για το ΠΣΒ: 1. Πύκνωση της ήδη δομημένης περιοχής. Περιοχές ΟΕΚ, ΜΕΤΚΑ, τμήμα Στρατοπέδου, περιοχή EUROPAN. 2. Λειτουργικές επεκτάσεις εντός περιφερειακού δακτυλίου της πόλης. Περιοχή ‘Σαμπάναγα’. 3. Αποκέντρωση - Λειτουργικές επεκτάσεις υφιστάμενου δικτύου οικισμού. Περιοχές Σέσκλου, Αγριάς, Χρυσή Ακτή, θύλακες ΠΕ1. 4. Αποκέντρωση - Χωροθέτηση νέου οικισμού σύμφωνα με υπερκείμενο σχεδιασμό (ΠΕΡΠΟ) Ε10 , 1γ ΖΟΕ μεταξύ Κριθαριάς- Άγ. Στέφανου, Ο.Σ. Δημοσίων Υπαλλήλων (χάρτης 2) 5. Επέκταση σε υπό αστικοποίηση περιοχή - Λοιπά κενά Περιφερειακής Οδού της πόλης. Παραποτάμια περιοχή Ν. Ιωνίας, περιοχές ΖΟΕ 3α.

12

13 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Π2.3 Περιοχές -Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων Ζώνες βιομηχανικών, βιοτεχνικών, χονδρεμπορικών εγκαταστάσεων και αστικών λειτουργιών χωροθετούνται με σκοπό να ανταποκριθούν στην ανάγκη να συγκεντρωθούν οι χρήσεις αυτές σε επιλεγμένους χώρους, εκτός των οικισμών, όπου θα μπορούν να αντιμετωπίζονται συλλογικά οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να παρέχεται η απαιτούμενη υποδομή για αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εφόσον τεκμηριώνονται σχετικές ανάγκες για: Βιομηχανία-Βιοτεχνία Τουρισμό Κτηνοτροφία

14 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Γενικές χρήσεις γης ή/και κανονιστικές ρυθμίσεις για τις παραπάνω ζώνες καθώς και για περιοχές που βρίσκονται εκτός των ζωνών αυτών.

15 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
: 2.4 Περιοχών Ειδικής Προστασίας [ΠΕΠ] Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) α. Ζώνη ΠΕΠ – ΖΟΕ 1β: Περιλαμβάνει τις υποζώνες 1β της ΖΟΕ («δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις»). β. Ζώνη ΠΕΠ – ΛΚ: Πρόκειται για τη Ζώνη προστασίας Β2 της Λίμνης Κάρλας η οποία εντάσσεται στις περιοχές προστασίας Natura 2000, με κωδικό GR γ. Ζώνη ΠΕΠ – ΥΓ: Αφορά τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοποι. Στην περιοχή του ΠΣ Βόλου, ως ΠΕΠ -ΥΓ χαρακτηρίζεται ο Υγρότοπος «Μπουρμπουλήθρα» (GR ). δ. Ζώνη ΠΕΠ – Μ-Ι: Πρόκειται για τη ζώνη προστασίας "Ι" της Πηγής Μάνα Πορταριάς. ε. Ζώνη ΠΕΠ – Μ-ΙΙ: Πρόκειται για τη ζώνη προστασίας "ΙΙ" της Πηγής ‘Μάνα’ Πορταριάς. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ/ΑΧ) Κηρυγμένοι /Μη Αρχαιολογικοί Χώροι/Θέσεις,Βυζαντινά Μνημεία,Νεώτερα Μνημεία, Σπήλαια, Ενάλιες Αρχαιότητες

16 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Π Περιοχών περιορισμού ή ελέγχου της δόμησης [ΠΕΠΔ]. Η δόμηση σε σημαντικό τμήμα του εξωαστικού χώρου του ΠΣΒ ρυθμίζεται από τη ΖΟΕ, όπως παρουσιάστηκε στο Α’ Στάδιο της μελέτης. Επίσης, εντός των ορίων της περιοχής μελέτης υπάρχουν και περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, λατομική περιοχή κλπ). Στις υπόλοιπες περιοχές ισχύει η νομοθεσία της εκτός σχεδίου δόμησης. Αναλυτικά για το ΠΣΒ:

17 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
ΠΕΠΔ – 1Α Περιλαμβάνει την περιοχή μεταξύ ορίου ΖΟΕ (ΠΕΠΔ-3) και των διοικητικών ορίων των Δήμων Αγριάς, Ιωλκού και Πορταριάς. ΠΕΠΔ – 1Β Zώνη ΙΙΙ χημικής προστασίας Πηγής ‘Μάνα’ ΠΕΠΔ – 2Α Περιλαμβάνει την περιοχή μεταξύ της ΖΟΕ (ΠΕΠΔ-3) και της Ζώνης ‘Γ’ (ελεγχόμενων δραστηριοτήτων προστασία της Λίμνης Κάρλα) Ζώνη ΠΕΠΔ – 2Β Ζώνη ‘Γ’ (ελεγχόμενων δραστηριοτήτων προστασία της Λίμνης Κάρλα) ΠΕΠΔ3 – ΖΟΕ 1γ (Περιοχές Προστασίας της Χλωρίδας) ΠΕΠΔ3 – ΖΟΕ 2 (Υπάρχουσες Βιομηχανίες) ΠΕΠΔ3 – ΖΟΕ 3α (Καλλιεργήσιμες Γεωργικές Εκτάσεις) ΠΕΠΔ – ΖΟΕ 3β (Εκτάσεις με τάσεις Οικιστικής Ανάπτυξης) ΠΕΠΔ3 – ΖΟΕ 3δ (Γεωργικές Εκτάσεις )

18 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Π.2.6. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες ειδικές χρήσεις στις εκτός σχεδίου περιοχές Νεκροταφεία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΧΥΤΑ Λατομική Περιοχή Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ιδρύματα Συνεδριακοί χώροι

19 Κεφ-Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Π2.7 Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις Περιοχές Προστασίας Δίκτυα και Τεχνικές Υποδομές Περιοχές με ίδιο Νομικό καθεστώς Αποστάσεις από ρέματα Ρυθμίσεις για κατάτμηση-αρτιότητα γηπέδων

20 Ευχαριστούμε πολύ για τη προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Στούντιο Χωροταξίας-Πολεοδομίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google