Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση Ενηλίκων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση Ενηλίκων

2 Σύγχρονη Διδακτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύγχρονη Διδακτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων Στη σύγχρονη εποχή, οι ραγδαίες εξελίξεις διεθνώς στον οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό τομέα, καθιστούν αναγκαία για ολοένα και περισσότερους ενήλικους: την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμόσιμων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Κόκκος, 1999)

3 Σύγχρονη Διδακτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύγχρονη Διδακτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία αποκρυσταλλώνονται σε διάφορες μορφές, όπως π.χ.: Μεταπτυχιακά Προγράμματα, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης κ.ά

4 Μεταπτυχιακές Σπουδές

5 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων

6 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
Εκούσια και συνειδητοποιημένη επιλογή συμμετοχής στη διαδικασία μάθησης Βρίσκονται στο μέσο και όχι στην αρχή μιας εξελισσόμενης αναπτυξιακής διεργασίας «Κουβαλάνε» μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών

7 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
Συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με δεδομένες προθέσεις και συγκεκριμένες προσδοκίες Έχουν αυξημένες προσωπικές και κοινωνικές υποχρεώσεις Έχουν ήδη διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης Είναι πιο απαιτητικοί από μια μαθησιακή διαδικασία

8 Ο εκπαιδευτικός σε ένα τμήμα ενηλίκων:
Λαμβάνει υπόψη του τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων Αξιοποιεί τις εμπειρίες και τα βιώματά τους στη μαθησιακή διαδικασία

9 Ο εκπαιδευτικός σε ένα τμήμα ενηλίκων:
Οφείλει να επιδεικνύει αυξημένες ικανότητες ενσυναίσθησης Αναπτύσσει την έννοια της δυναμικής της ομάδας Φροντίζει για τη διαμόρφωση ενός θετικού μαθησιακού κλίματος

10 Ο εκπαιδευτικός σε ένα τμήμα ενηλίκων:
Μεγάλη διαφοροποίηση στις επιμέρους διαστάσεις του ρόλου ενός εκπαιδευτικού Εκπαίδευση «ανηλίκων» - ενηλίκων

11 Ο εκπαιδευτικός σε ένα τμήμα ενηλίκων:
Δεν είναι αυθεντία, είναι απλά ένας εμψυχωτής και ένας «διευκολυντής μάθησης» (learning facilitator) (Jarvis)

12 Διδακτική μεθοδολογία ενηλίκων
Προτίμηση κυρίως στις εξής μεθόδους: Ομοδοσυνεργατική μέθοδος Συζήτηση Ερωτήσεις-Απαντήσεις

13 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Ανάπτυξη πλεγμάτων επικοινωνίας – βελτίωση της συνοχής της ομάδας (Ματσαγγούρας, 1998)

14 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Βελτίωση της συνοχής της ομάδας Μείωση άγχους Μείωση εντάσεων Ενεργής συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα

15 Τα χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων
Τα χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων

16 Τα 6 βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων (Jarvis)
επικοινωνιακός, προσαρμοστικός, συνεπής, οργανωτικός, μεθοδικός, ενθαρρυντικός

17 Χρήσιμες ιστοσελίδες:
ΙΝΕΔΙΒΙΜ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

18 Χρήσιμες ιστοσελίδες:
ΕΑΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

19 Χρήσιμες ιστοσελίδες:
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

20 Βιβλιογραφία: Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων (μτφ. Παπαδοπούλου-Τόμπρου). Αθήνα: Μεταίχμιο Foley, G. (2000). Understanding adult education and training. Allen and Unwin. Jarvis, P. (1995). Adult and Continuing Education. London: Routledge Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης. Τόμος A’, Πάτρα ΕΑΠ Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων.Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης Knights, B. (1993). Hearing Yourself Teach: Group Processes for Adult Educators. Studies in the Education of Adults 25, no. 2. pp


Κατέβασμα ppt "Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google