Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/ vaspap@phed.auth.gr vaspap@phed.auth.gr

2 Βιβλιογραφία: Χασάπης, 2000 σελ: 18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 Πρόγραμμα κατάρτισης ΣχεδιασμόςΟργάνωσηΕφαρμογήΑξιολόγηση

4  Καθορισμός και οργάνωση του θεματικού περιεχομένου ενός προγράμματος κατάρτισης  Χρονική κατανομή του θεματικού περιεχομένου ενός προγράμματος κατάρτισης (ωρολόγιο πρόγραμμα)  Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων  Επιλογή ή ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  Επιλογή των εκπαιδευτών  Δημοσιοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης  Επιλογή ομάδας καταρτιζομένων  Επιλογή και οργάνωση χώρων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του προγράμματος κατάρτισης

5  Στόχοι – ανάγκες – πεδίο αναφοράς  Καθορισμός της έκτασης και του βάθους του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων.

6  Θεματικές ενότητες – εκπαιδευτικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία  Περιεχόμενα – στόχοι προγράμματος  Βαθμός δυσκολίας

7  Επάρκεια χρονικής κατανομής – διδακτικών ενοτήτων – μαθησιακών εμπειριών  Χρόνος – περιεχόμενο  Χρόνος – γνώση, δεξιότητα, στάση  Χρόνος – στόχοι προγράμματος

8  Διατυπωμένους στόχους του προγράμματος  Περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων  Βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας πληθυσμού  Υλικό –τεχνική υποδομή  Εκπαιδευτές

9 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (project) ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (case study) ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (simulation) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (role play) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ (brainstorming)

10  Καθορισμός εκπαιδευτικών μεθόδων  Καταλληλότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων  Δυνατότητα εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων

11  Βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας πληθυσμού που απευθύνεται το πρόγραμμα  Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (γνώση, δεξιότητα, διαμόρφωση στάσης)  Του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος  Των δυνατοτήτων χρήσης του υλικού (υλικοτεχνική υποδομή – εκπαιδευτές)

12 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ(ΜΟΝΤΕΛΑ – ΜΑΚΕΤΕΣ) ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ – DVD ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ CD ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ CD

13  Σαφήνεια καθορισμού του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.  Καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού

14  Βασικά εκπαιδευτικά προσόντα  Κύρια χαρακτηριστικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας  Επαγγελματική εμπειρία (προαπαιτούμενη)  Τα βασικά χαρακτηριστικά της απαιτούμενης παιδαγωγικής κατάρτισης ή και διδακτικής εμπειρίας

15  Καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτών  Επάρκεια των εκπαιδευτών στην κάλυψη του θεματικού περιεχομένου του προγράμματος  Επάρκεια των εκπαιδευτών στην εφαρμογή των καθορισμένων εκπαιδευτικών μεθόδων του προγράμματος και στην επιλογή –ανάπτυξη του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού  Επάρκεια των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προβλημάτων και απαιτήσεων του πληθυσμού στόχου του προγράμματος

16  Οι κύριοι στόχοι, το βασικό περιεχόμενο, η εκπαιδευτική μεθοδολογία, ο χρονικός προγραμματισμός και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος  Τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας του πληθυσμού στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα  Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής και συμμετοχής στο πρόγραμμα  Η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τύπος αξιολόγησης και πιστοποίησης της συμμετοχής στο πρόγραμμα  Οι ενδεχόμενες παροχές σε αυτούς που συμμετέχουν

17  Καταλληλόλητα μεθόδων και μέσων δημοσιοποίησης του προγράμματος  Πληρότητα ενημέρωσης για τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

18  Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται και διατυπώνονται με σαφήνεια και κατά κανόνα δημοσιοποιούνται με την πρόσκληση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

19  Διαδικασίες επιλογής  Αντιστοίχιση επιλογής με τους στόχους του προγράμματος  Αντιστοίχιση ατόμων που συμμετέχουν – με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου

20  Ο χώρος και η οργάνωση του να επιτρέπουν:  Πλήρη εφαρμογή των επιλεγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων  Αξιοποίηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού  Προσβασιμότητα – αντιμετώπιση ενδεχομένων ατομικών προβλημάτων

21  Καταλληλότητα του χώρου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  Επάρκεια και πληρότητα κάλυψης των αναγκαίων όρων υγιεινής, ασφάλειας των εκπαιδευομένων όπως καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς

22 Βιβλιογραφία: Χασάπης, 2000 σελ: 85 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

23  Καθορισμός του θεματικού περιεχομένου  Χρονική κατανομή των διδακτικών ενοτήτων, των μαθησιακών εμπειριών ή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  Εκπαιδευτική μέθοδος για κάθε διδακτική ενότητα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα  Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού  Η επιλογή εκπαιδευτών  Η δημοσιοποίηση του προγράμματος  Οι αιτήσεις των υποψηφίων – χρονικά όρια  Η επιλογή αυτών που θα συμμετέχουν  Ο χώρος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του προγράμματος – (οργάνωση προϋποθέσεις).

24  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης  Δημήτρης Χασάπης (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Μεταίχμιο.  Εdginton,S.R, & Edginton, C.R.,(1994) Youth Programs: Promoting Quality Services. Champaing, IL:USA


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google