Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενα : Βαθμός μετατροπής Εξισώσεις ως προς το βαθμό μετατροπής για διάφορους τύπους αντιδραστήρων 2. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενα : Βαθμός μετατροπής Εξισώσεις ως προς το βαθμό μετατροπής για διάφορους τύπους αντιδραστήρων 2. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιεχόμενα : Βαθμός μετατροπής Εξισώσεις ως προς το βαθμό μετατροπής για διάφορους τύπους αντιδραστήρων 2. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Straight Though Transport Reactor

2 Έστω η γενική αντίδραση aA + bB  cC + dD Θεωρούμε ότι το συστατικό Α δεν είναι σε περίσσεια επομένως είναι το συστατικό που περιορίζει την αντίδραση. Διαιρώντας με τον στοιχειομετρικό συντελεστή a λαμβάνουμε την στοιχειομετρική εξίσωση και έτσι θέτουμε τους υπολογισμούς ανά mole του συστατικού A. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (Ι) Ως βαθμός μετατροπής Χ του συστατικού A ορίζεται: Χ Α =(moles Α που αντέδρασαν) /(moles Α τροφοδοσίας) Η μέγιστη τιμή του βαθμού μετατροπής Χ, για αναντίστρεπτες αντιδράσεις είναι Χmax=1,0, όταν έχουμε πλήρη μετατροπή, ενώ για αντιστρεπτές αντιδράσεις είναι ίση με το βαθμό μετατροπής σε ισορροπία Χmax=Xe.

3 Σύστημα διαλείποντος έργου Σύστημα συνεχούς ροής ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (IΙ) moles A που παραμένουν = Ν Α = moles A αρχικά – moles A που αντέδρασαν Ν Α = Ν Α0 – [moles A τροφοδοσίας * (moles A που αντέδρασαν)/(moles A τροφοδοσίας)] Ρυθμός απομάκρυνσης moles A = F Α = ρυθμός τροφοδοσίας moles A – Ρυθμός αντίδρασης moles A F Α = F Α0 – [Ρυθμός τροφοδοσίας moles A * (moles A που αντέδρασαν)/(moles A τροφοδοσίας) F Α = F Α0 – F Α0 * Χ Α Σε ένα κλειστό, ομογενές και σταθερού όγκου σύστημα C A = N A / VV όγκος συστήματος, C A συγκέντρωση Α, C AO αρχική συγκέντρωση Α N A = C A *VκαιN AO =C AO *V Επομένως, Χ Α = (C AO -C A )/C AO ήC A = C AO * (1-X A ) Ν Α = Ν Α0 – Ν Α0 * Χ Α

4 Αν σε μια χημική αντίδραση aA + bB = cC + dD οι αρχικές συγκεντρώσεις των συστατικών A, B, C, D είναι αντίστοιχα C AO, C BO, C CO και C DO και ο βαθμός μετατροπής του A είναι x A. Να βρεθούν οι τελικές συγκεντρώσεις όλων των συστατικών, καθώς και οι ποσότητες των συστατικών που καταναλώθηκαν. Ο όγκος του συστήματος θεωρείται σταθερός. ΛΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

5 Πρόβλημα 2 : 5,4 kg αλουμινίου αντιδρούν με 2,55 m 3 χλωρίου για το σχηματισμό τριχλωριούχου αλουμινίου. Το χλώριο καταναλώνεται πλήρως. Να βρεθούν οι καταναλώσεις και οι τελικές συγκεντρώσεις όλων των συστατικών. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

6 PBR ΑΕΡ (PFR) ΑΡΠΑ (CSTR) Διαλείποντο ς έργου (Batch) Ολοκλήρωμα Αλγεβρική εξίσωση Διαφορική εξίσωση Αντιδραστή -ρας ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενα : Βαθμός μετατροπής Εξισώσεις ως προς το βαθμό μετατροπής για διάφορους τύπους αντιδραστήρων 2. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google