Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft BizTalk Server 2002 Αθανασίου Σπύρος Ιωάννης Κουβάρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft BizTalk Server 2002 Αθανασίου Σπύρος Ιωάννης Κουβάρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft BizTalk Server 2002 Αθανασίου Σπύρος Ιωάννης Κουβάρας

2 Στόχος Enterprise Application Integration (EAI) Business to Business Applications (B2B) Γενικά πρόκειται για δύσκολο έργο:  Ετερογένεια  Διαφορά σε εφαρμογές και μεθοδολογίες ανάπτυξης  Πρωτόκολλα Επικοινωνίας  Μορφή Εγγράφων και μηνυμάτων  Legacy Συστήματα  Διασύνδεση με μεγάλο αριθμό Οργανισμών

3 Β2Β Application

4 EAI Application

5 BizTalk Server Σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών για την ταχύτατη ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών διεργασιών μεταξύ ενός οργανισμού και των εμπορικών συνεργατών του. Επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Ανεξαρτησία από διαφορές σε λειτουργικά συστήματα, προγραμματιστικά μοντέλα, ή γλώσσες προγραμματισμού. Δημιουργία και ανταλλαγή XML εγγράφων που υπακούουν στο W3C standard, με υποστήριξη για μελλοντικές ad-hoc επεκτάσεις. Αποστολή και λήψη εγγράφων με SOAP 1.1, HTTP, SMTP, WebDAV, RossetaNet, ebXML (Sun, Oasis, United Nations) Υποστήριξη για public key infrastructure, digital signatures, MIME και S/MIME, καθώς και plug-in πρωτόκολλα ασφάλειας τρίτων προμηθευτών.

6 BizTalk Initiative BizTalk Framework 2.0 BizTalk.org BizTalk Products

7 Development Tools BizTalk Editor: XML, flat files, EDI (X12 και EDIFACT), SAP R/3. Τα αρχεία που δημιουργούνται από τον BizTalk Editor είναι της μορφής XML-DR ή XML-DR schema (ασύμβατα με standards τρίτων) BizTalk Mapper: γραφική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ records και fields για προδιαγραφές προέλευσης και προορισμού (XSLT) BizTalk Orchestration Designer: GUI-VBA εφαρμογή που εκτελείται μέσα από το Visio SR-1A. O business analyst έχει τη δυνατότητα να μοντελοποιήσει μια δεδομένη επιχειρησιακή διαδικασία και στη συνέχεια ο προγραμματιστής να συσχετίσει κάθε βήμα της με μια κατάλληλη υλοποίηση. Σχήμα και υλοποίηση αποθηκεύονται σε XLANG μορφή (XML- like γλώσσα για την περιγραφή επιχειρηματικών διαδικασιών) BizTalk Server Administration: διαχείριση servers και server groups, καθορισμός καθολικών ιδιοτήτων servers, δημιουργία και αλλαγή receive functions, παρακολούθηση διαθέσιμων ουρών εγγράφων.

8 BizTalk Application Model Συλλογή διαγραμμάτων επιχειρηματικών διαδικασιών (business process flows), προδιαγραφών, αντιστοιχήσεων και καθορισμένων τοποθεσιών αποστολής και παραλαβής εγγράφων. Messaging Services Orchestration Services

9 Messaging Services (1/3) Υπεύθυνο για την ασφαλή και έγκυρη μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ των εφαρμογών μίας επιχείρησης (για την υλοποίηση EAI) ή/ και μεταξύ των εφαρμογών διαφορετικών επιχειρήσεων (σε ένα B2B περιβάλλον)  Receive functions  Transport Services (HTTP, HTTPS, SMTP)  Data Parsers and Serializers  Reliable Document Delivery (επαναποστολή εγγράφων, ουρές μετάδοσης, server group)  Security (κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, ψηφιακή υπογραφή, public key infrastructure, μηχανισμοί επιβεβαίωσης για παράδοση εγγράφων ) Messaging Manager API

10 Messaging Services (2/3) Τα αντικείμενα που συνθέτουν τα Messaging Services είναι: Document Definitions: Παριστάνει ένα συγκεκριμένο τύπο εγγράφου που διακινείται μέσω του BizTalk Server. Περιλαμβάνει στον ορισμό του ένα δείκτη σε ένα document specification, Document Specifications: Αποτελείται από ένα XDR schema, το οποίο χρησιμοποιείται για τον ορισμό της δομής και της διάταξης ενός document definition. Η λειτουργία του BizTalk Mapper βασίζεται στη χρήση document specifications. Organizations: Παριστάνουν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, των οποίων τις διαδικασίες επιθυμούμε να ενοποιήσουμε. Channels: Είναι υπεύθυνα για την παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων στο υποσύστημα των Messaging Services. Messaging Ports: Είναι υπεύθυνα για την αποστολή των εξερχόμενων από το σύστημα εγγράφων στον κατάλληλο προορισμό. Γενικά ένα messaging port συνδέεται άμεσα με ένα ή περισσότερα channels. Distribution Lists: Αποτελούν μία συλλογή από messaging ports, προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την ταυτόχρονη αποστολή ενός εγγράφου σε περισσότερους από έναν προορισμούς.

11 Messaging Services (3/3)

12 BizTalk Orchestration Services Γραφική σύνδεση μεταξύ μιας επιχειρησιακής διαδικασίας και της υλοποίησής της BizTalk Messaging Services, COM αντικείμενα, ουρές μηνυμάτων και Windows scripts


Κατέβασμα ppt "Microsoft BizTalk Server 2002 Αθανασίου Σπύρος Ιωάννης Κουβάρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google