Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Τεχνολογία υγραεριοκίνησης και βασικά μαθήματα των Μηχανολόγων Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Τεχνολογία υγραεριοκίνησης και βασικά μαθήματα των Μηχανολόγων Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Τεχνολογία υγραεριοκίνησης και βασικά μαθήματα των Μηχανολόγων Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός http://users.sch.gr/kontaxis

2 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Πως μαθαίνουν οι μαθητές; Η μάθηση δεν είναι δυνατή χωρίς την ενεργό συμμετοχή του μαθητή Ο κάθε μαθητής προσλαμβάνει τη γνώση με το δικό του μοναδικό τρόπο Η μάθηση βελτιώνεται όταν στηρίζεται στις εμπειρίες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ http://users.att.sch.gr/kontaxis/paidagogika/pos_mathainoun.htm

3 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Εφαρμογή των γνώσεων Που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη γνώση και με ποια αποτελέσματα: –Σε άλλα γνωστικά αντικείμενα –Στο επάγγελμα –Στη φύση –Στη ζωή

4 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Ερωτήσεις Κριτικής Σκέψης Γνώση: Πες μας τι ξέρεις, περίγραψε, επανέλαβε, όρισε… Κατανόηση: Πες με δικές σου λέξεις, τι εννοείς, εξήγησε γιατί, σύγκρινε.. Εφαρμογή: Πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις, λύσε άσκηση ή πρόβλημα, εφαρμογή στη ζωή (κοινωνία, περιβάλλον, επάγγελμα, κλπ) Ανάλυση: Από τι αποτελείται, ταξινόμησε, οι λόγοι για τους οποίους, οι αιτίες, τα προβλήματα, οι συνέπειες Σύνθεση: Πως θα μπορούσε διαφορετικά, πως αλλιώς, υπόθεσε, βελτίωσε, δημιούργησε με δικό σου τρόπο Αξιολόγηση: Πως το κρίνεις, θα λειτουργήσει, τι θα προτιμούσες, γιατί σκέφτηκες έτσι;

5 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση - Καύσιμα Αέρια Φυσικό Αέριο: Μεθάνιο CH 4 Υγραέριο: Προπάνιο (C 3 H 8 ) και Βουτάνιο (C 4 H 10 ) – Σύσταση Χειμώνα / Καλοκαίρι ? Βιοαέριο: Μεθάνιο CH 4 και CO 2 Βαθμός απόδοσης καύσης Καύση στην ίδια συσκευή; Πυκνότητα - Θυρίδες διαφυγής; Μεταφορά – Υγροποίηση – Ατμοποίηση

6 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση - Νόμοι Αερίων Οδηγία ECE R110 Απαιτείται Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (βαλβίδα ανακούφισης) της δεξαμενής, η οποία αφαιρεί ποσότητα CNG όταν αυξηθεί υπερβολικά η εσωτερική πίεση πχ σε περίπτωση υπερθέρμανσης Απαιτείται Ρυθμιστής πίεσης που μειώνει την πίεση στην οποία είναι αποθηκευμένο το CNG, στην πίεση που απαιτείται για τη λειτουργία του κινητήρα Τ1/Τ2=P1/P2 Με V = σταθερό Νόμος Bernoulli

7 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Ο πνεύμονας ως εργαστήρι ή έστω ως εργασία Θερμοδυναμικής Ο ρυθμιστής πίεσης ή πνεύμονας έχει σκοπό να υποβιβάζει την ασταθή πίεση του LPG που επικρατεί εντός της δεξαμενής … αλλά και να αλλάζει την κατάσταση του LPG από υγρή σε αέρια. Για το λόγο αυτό διαθέτει υδροχιτώνια όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό από το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη θερμότητα (λανθάνουσα) στο LPG

8 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση – Μηχανική – Αντοχή Υλικών Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει πινακίδα σήμανσης με τα ακόλουθα στοιχεία… –πίεση λειτουργίας –πίεση δοκιμής (βαθμός ασφαλείας) –σ επιτρεπόμενο Η δεξαμενή ή φιάλη καυσίμου πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται στο όχημα έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούνται (χωρίς να προκαλείται ζημιά) οι κατωτέρω επιταχύνσεις με τις δεξαμενές πλήρεις καυσίμου: –α) 20 g (επιτ. βαρ.) κατά την κατεύθυνση της κίνησης του οχήματος –β) 8 g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κατεύθυνση της κίνησης Ο κατασκευαστής πρέπει να καταδεικνύει τις επιδόσεις της σχεδίασης όσον αφορά τη Διαρροή Πριν από τη Θραύση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.7 και η παράγραφος λέει:.. η ανάλυση διαρροής πριν από θραύση πρέπει να γίνεται στο πλευρικό τοίχωμα της φιάλης

9 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση Μηχανολογικές Κατεργασίες Δεν επιτρέπονται ενώσεις με κασσιτεροκόλληση ή με συμπίεση – Γιατί; Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να συνδέονται με κατάλληλες ενώσεις πχ διμερείς ενώσεις με συμπίεση σε χαλύβδινους σωλήνες και ενώσεις με διαμορφωμένα άκρα ελλειψοειδούς μορφής και στις δύο πλευρές) Η σχεδίαση δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την επαφή ασύμβατων υλικών

10 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση και Στοιχεία Μηχανών Στηρίγματα φιάλης … Ο κατασκευαστής πρέπει να προδιαγράφει τα μέσα με τα οποία πρέπει να στηρίζονται οι φιάλες για εγκατάσταση σε οχήματα. Πρέπει επίσης να παρέχει οδηγίες εγκατάστασης των στηριγμάτων, περιλαμβανομένης της δύναμης και ροπής σύσφιγξης για την παροχή της απαιτούμενης δύναμης συγκράτησης χωρίς να προκαλείται μη αποδεκτή καταπόνηση στη φιάλη ή ζημιά στην επιφάνεια της φιάλης σελ 44 οδηγίας για φυσικό αέριο Αντεπίστροφη βαλβίδα εισαγωγής υγραερίου – Αποχέτευση - Στοιχεία Μηχανών Δίκτυα Σωληνώσεων σελ. 290

11 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Κανονισμός R115 και Στοιχεία Μηχανών

12 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση Κανονισμός R67 και Μηχανολογικό Σχέδιο

13 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση και ΜΕΚ Γιατί πρέπει να ξεκινάμε με βενζίνη όταν έχουμε κρύο κινητήρα; Γιατί η εκτόνωση οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας (-45ο C)… Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παροχής υγραερίου θα πρέπει να είναι ανοικτή ή κλειστή όταν δεν παρέχεται ρεύμα; Ο σωλήνας που συνδέει τον πνεύμονα με την πολλαπλή εισαγωγής για «μεταβίβαση» της υποπίεσης της πολλαπλής …. Με ποιο άλλο σύστημα μοιάζει; Πως γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος (καθορισμός ποσότητας καυσίμου που θα ψεκαστεί) σε συστήματα ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζίνης; Στα συστήματα ψεκασμού υγρής φάσης LPG, επειδή το καύσιμο (υγρό υγραέριο) εξατμίζεται στην εισαγωγή, ο αέρας γύρω από αυτό ψύχεται σημαντικά. Έτσι αυξάνεται η πυκνότητα του εισερχόμενου αέρα και αυτό μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ισχύος του κινητήρα

14 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Υγραεριοκίνηση και συστήματα ελέγχουΜΕΚ Ανάλογα συστήματα ελέγχου LPG - βενζίνης! Μονού σημείου: Λαμβάνει μηνύματα από αισθητήρα λ, υποπίεση πολλαπλής, αισθητήρας θέσης γκαζιού (θερμοκρασίες -υγρού ψύξης και αέρα, στροφές κινητήρα και ότι άλλο προκύψει) Ή σειριακού ψεκασμού πολλαπλών σημείων μέσω Can Bus. Ή το offset του ψεκασμού που εξαρτάται από την τάση της μπαταρίας και την πίεση του υγραερίου

15 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

16 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Συμπεράσματα Για να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν τις τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες Για να κατακτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις και δεξιότητες, είναι απαραίτητο αυτές να ανάγονται σε προσιτές / ελκυστικές εφαρμογές Οι βασικές Μηχανολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες σε όλες τις ειδικότητες Για να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν αποδοτικά πρέπει να αναδεικνύουν την αλήθεια: «Ούτε πρακτικές εφαρμογές χωρίς θεωρία, ούτε θεωρία χωρίς πρακτικές εφαρμογές» ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΑΔΑ!

17 Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Πηγές Λέφας Κ. Σελλούντος Β (2004), Εισαγωγή στην Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Αθήνα, ΣΕΛΚΑ – 4Μ Ζαχμάνογλου Θ., Καπετανάκης Γ., Καραμπίλας Π., Σπόζιτο Π. (2011), Τεχνολογία Οχημάτων - Υγραέριο (LPG) & Φυσικό Αέριο (CNG), Αθήνα, ΙΔΕΕΑ Recknagel – Sprenger (1977), Θέρμανση και Κλιματισμός, Αθήνα, Γκιούρδας www.ygraeriokinisi.gr http://icon.euproject.org/game


Κατέβασμα ppt "Υγραεριοκίνηση Οχημάτων 2012 Τεχνολογία υγραεριοκίνησης και βασικά μαθήματα των Μηχανολόγων Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google