Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» H σελίδα του δικτύου επικοινωνίας – πληροφόρησης «ΝΕΣΤΩΡ» Επιλέξτε την ελληνική σημαία Το περιεχόμενο του δικτύου «ΝΕΣΤΟΡ» Επιλέξτε «ΑμΕΑ / Καπ» Η ιστοσελίδα του Γραφείου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό

2 ΠΗΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ  Γιαννίτσας, Ν. κ.ά.. Η Επαγγελματική Προετοιμασία και Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Άτομα με Προβλήματα Όρασης (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Δημητρόπουλος, Ε. (1998). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας-Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μέρος Β΄. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.  Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π.. Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Εμπειρίες από το Τοπικό Πρόγραμμα HELIOS νομού Αχαΐας. Στο: Καΐλα, Μ., Πολεμικός, Ν., Φιλίππου, Γ. (1994). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Β’ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ  Ξηρομερίτη, Α., Μακρής, Ν.. Προσαρμογή του Ερωτηματολογίου των Ικανοτήτων και Ενδιαφερόντων του Holland για Εφήβους με Προβλήματα Όρασης (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Ρώσσης, Ν.. Οι Νέες Τεχνολογίες και η Επαγγελματική Συμβουλευτική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Σιδηροπούλου, Δ., Δημητρόπουλος, Α. (2001). Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Κοινωνικώς Αποκλεισμένων Ατόμων. Στο: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι.: Τμήμα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τομέας Σ.Ε.Π.. Ετοιμάζομαι για τη Ζωή-Βιβλίο Γ΄ Τάξης Γυμνασίου για τον Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σσ  Φυτράκη, Κ. (2003). Οι Στάσεις των Εργοδοτών Απέναντι στα Άτομα με Προβλήματα Όρασης. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή-Τμήμα Φ.Π.Ψ.-Τομέας Παιδαγωγικών-Π.Μ.Σ.: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.  Williams, P. (1991). The Special Education Handbook. Buckingham: Open University Press © Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.):  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τομέας Σ.Ε.Π.-Γραφείο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό: (26/10/2003)  Φάρος Τυφλών της Ελλάδος:  American Foundation of the Blind:  The Canadian National Institute for the BlindQ  Crudden, A., McBroom, L. W. (1999). Barriers to Employment: A Survey of Employed Persons who are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment and Blindness. Στην ιστοσελίδα της American Foundation of the Blind.  European Blind Union:  Internation Council for Education of People with Visual Impairment:  Hellen Keller: Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της και άλλες πηγές στην ιστοσελίδα:http:// /info_documents.asp?collectionid=1 (31/10/2003)  Microsoft: Πληροφορίες για Υποστηρικτική Τεχνολογία στην ιστοσελίδα:http://www.microsoft.com/enable/guides/vision.aspx (31/10/2003)  Royal Victorian Institute for the Blind:  Anne Sullivan: Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της και άλλες πηγές στην ιστοσελίδα: (31/10/2003)  Survey on the Employment of Blind and Partially Sighted People in Europe (2001). Μελέτη διαθέσιμη στο διαδίκτυο: (23/10/2003)  Visual Impairments: Determining Eligibility for Social Security Benefits. Μελέτη, διαθέσιμη στο διαδίκτυο: (2/11/2003)  World Wide Web Consortium: Ιστοσελίδα για την προσπελασιμότητα στο διαδίκτυο: (31/10/2003) © Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 Anne Sullivan ANNE SULLIVAN


Κατέβασμα ppt "H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google