Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» H σελίδα του δικτύου επικοινωνίας – πληροφόρησης «ΝΕΣΤΩΡ» Επιλέξτε την ελληνική σημαία Το περιεχόμενο του δικτύου «ΝΕΣΤΟΡ» Επιλέξτε «ΑμΕΑ / Καπ» Η ιστοσελίδα του Γραφείου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό

2 ΠΗΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ  Γιαννίτσας, Ν. κ.ά.. Η Επαγγελματική Προετοιμασία και Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Άτομα με Προβλήματα Όρασης (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Δημητρόπουλος, Ε. (1998). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας-Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μέρος Β΄. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.  Μόλβερ, Γ., Λαμπροπούλου, Π.. Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Εμπειρίες από το Τοπικό Πρόγραμμα HELIOS νομού Αχαΐας. Στο: Καΐλα, Μ., Πολεμικός, Ν., Φιλίππου, Γ. (1994). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Β’ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 871-879.  Ξηρομερίτη, Α., Μακρής, Ν.. Προσαρμογή του Ερωτηματολογίου των Ικανοτήτων και Ενδιαφερόντων του Holland για Εφήβους με Προβλήματα Όρασης (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Ρώσσης, Ν.. Οι Νέες Τεχνολογίες και η Επαγγελματική Συμβουλευτική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (από την ιστοσελίδα του Γραφείου για Ά.μ.Ε.Α. του Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).  Σιδηροπούλου, Δ., Δημητρόπουλος, Α. (2001). Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Κοινωνικώς Αποκλεισμένων Ατόμων. Στο: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι.: Τμήμα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τομέας Σ.Ε.Π.. Ετοιμάζομαι για τη Ζωή-Βιβλίο Γ΄ Τάξης Γυμνασίου για τον Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σσ. 154-167.  Φυτράκη, Κ. (2003). Οι Στάσεις των Εργοδοτών Απέναντι στα Άτομα με Προβλήματα Όρασης. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή-Τμήμα Φ.Π.Ψ.-Τομέας Παιδαγωγικών-Π.Μ.Σ.: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.  Williams, P. (1991). The Special Education Handbook. Buckingham: Open University Press © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.): http://www.keat.gr/  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: http://www.pst.gr/  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τομέας Σ.Ε.Π.-Γραφείο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό: http://www.pi-schools.gr/ (26/10/2003)  Φάρος Τυφλών της Ελλάδος: http://www.faros.org.gr/  American Foundation of the Blind: http://www.afb.org  The Canadian National Institute for the BlindQ http://www.cnib.ca  Crudden, A., McBroom, L. W. (1999). Barriers to Employment: A Survey of Employed Persons who are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment and Blindness. Στην ιστοσελίδα της American Foundation of the Blind.  European Blind Union: http://euroblind.org  Internation Council for Education of People with Visual Impairment: http://www.icevi.org  Hellen Keller: Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της και άλλες πηγές στην ιστοσελίδα:http://63.240.118.132/info_documents.asp?collectionid=1 (31/10/2003)  Microsoft: Πληροφορίες για Υποστηρικτική Τεχνολογία στην ιστοσελίδα:http://www.microsoft.com/enable/guides/vision.aspx (31/10/2003)  Royal Victorian Institute for the Blind: http://www.rvib.org  Anne Sullivan: Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της και άλλες πηγές στην ιστοσελίδα: http://63.240.118.132/info_document_view.asp?documentid=927 (31/10/2003)  Survey on the Employment of Blind and Partially Sighted People in Europe (2001). Μελέτη διαθέσιμη στο διαδίκτυο: http://www.euroblind.org/fichiersGB/surveymb.htm#response (23/10/2003)  Visual Impairments: Determining Eligibility for Social Security Benefits. Μελέτη, διαθέσιμη στο διαδίκτυο: http://www.nap.edu/html/visual_impairments/index.html (2/11/2003)  World Wide Web Consortium: Ιστοσελίδα για την προσπελασιμότητα στο διαδίκτυο: http://www.w3c.org/WAI/ (31/10/2003) © 2003 - Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 Anne Sullivan 1866 - 1936 ANNE SULLIVAN


Κατέβασμα ppt "H εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr Επιλέξτε «Σχολικός Επαγγελματικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google