Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικές Εργασίες Α΄Λυκείου Μιχάλης Φωτιάδης ΠΕ17 Μηχανολόγος Ημερίδα στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκεια Ευαγγελικής Σχολής 5-11-2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικές Εργασίες Α΄Λυκείου Μιχάλης Φωτιάδης ΠΕ17 Μηχανολόγος Ημερίδα στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκεια Ευαγγελικής Σχολής 5-11-2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικές Εργασίες Α΄Λυκείου Μιχάλης Φωτιάδης ΠΕ17 Μηχανολόγος Ημερίδα στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκεια Ευαγγελικής Σχολής 5-11-2011

2 Χρήση διαφανειών από: Κωνσταντίνα Σχίζα και Ηλία Ματσαγγούρα (επιστημονικό υπεύθυνο) «Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο νέο Λύκειο»

3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ερευνητικές Εργασίες: βασικές αρχές Διερευνητική προσέγγιση της γνώσης Διεπιστημονική συνεργασία Εκπαιδευτικών Ομαδοσυνεργατική εργασία μαθητών – μαθητριών Αλλαγή νοοτροπίας, πρακτικών, ρόλων, κουλτούρας σχολικής κοινότητας

4 Διερευνητική Μάθηση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων ανάπτυξη επεξηγήσεων εξέταση αντιθέτων απόψεων παράθεση προβλημάτων και ερωτημάτων στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων

5 Διεπιστημονικά Θέματα: ΑΠ- Ενδιαφέροντα-Υποδομές διαμόρφωση διεπιστημονικού θέματος από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς (διαφορετικά μαθήματα διαφορετικών πεδίων) συνδυασμός τομέων μαθημάτων με ενδιαφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών με βάση: με βάση: υποδομές, διαθέσιμους πόρους σχολείου, φορέων και κοινότητας.

6 Θεματικοί κύκλοι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Τέχνη και Πολιτισμός

7 Αναπτύσσει: μαθησιακές δυνατότητες μαθητών/τριών στην ομάδα Προϋποθέτει: σχέσεις εμπιστοσύνης, έλλειψη ανταγωνισμού, ικανότητες σε γλώσσα, επικοινωνία, ταυτότητα και αυτοαντίληψη, κοινωνικοποίηση, αποδοχή του «άλλου» Ομαδοσυνεργατική εργασία

8 ΜΑΘΗΤΗΣ 1ΜΑΘΗΤΗΣ 2 ΜΑΘΗΤΗΣ 3ΜΑΘΗΤΗΣ 4 ΜΑΘΗΤΗΣ 9ΜΑΘΗΤΗΣ 10 ΜΑΘΗΤΗΣ 11ΜΑΘΗΤΗΣ 12 ΜΑΘΗΤΗΣ 6ΜΑΘΗΤΗΣ 5 ΜΑΘΗΤΗΣ 8ΜΑΘΗΤΗΣ 7ΜΑΘΗΤΗΣ 16ΜΑΘΗΤΗΣ 15 ΜΑΘΗΤΗΣ 14ΜΑΘΗΤΗΣ 13

9 ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Γ

10 Χαρακτηριστικά Ερευνητικής εργασίας διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές αυτόνομη αξιολόγηση (ισότιμη βαθμολόγηση με τα υπόλοιπα μαθήματα) συνεκτίμηση διαδικασίας και αποτελέσματος εργασίας επιλογή θέματος από μαθητές με βάση ιδιαίτερες προτιμήσεις - κλίσεις ομαδική προσπάθεια συνεργασία ατομικισμός ανταγωνισμός

11 O Μαθητής/τρια: φέρνει στο σχολείο και πραγματεύεται ζητήματα που τον/την προβληματίζουν Μετασχηματίζει τις αγωνίες και τα όνειρά του, τις αμφιβολίες και την οργή του σε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο Αυτονομείται- αυτενεργεί δίνοντας δημιουργικές διεξόδους στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του Συναντά και να συνεργάζεται με τον «άλλο» - συμμαθητή, συμμαθήτρια αναπτύσσοντας σχέση, μέσα στο ίδιο το πεδίο του διδάσκω-μαθαίνω, Εξοικειώνεται με τις αρχές της δημοκρατίας, συνομιλώντας με επιχειρήματα στη βάση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης.

12 Ο Εκπαιδευτικός Διευκολύνει – εμψυχώνει τη μαθησιακή διαδικασία Βοηθά στην ανάδειξη των ερευνητικών ερωτημάτων από τους μαθητές/τριες Επιβλέπει τη σύνδεση ερευνητικών ερωτημάτων- διδακτικών στόχων με επιλογή και διαμόρφωση ερευνητικών εργαλείων Τροφοδοτεί την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων (ανάλυση, κριτική προσέγγιση) με στοχευμένες παρεμβάσεις-παρατηρήσεις

13 Θέμα κοινό 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις Μοντέλα συνεργασίας μαθητών/τριών σε Ερευνητικές Εργασίες 1ο 1 θέμα 4 ομάδες – 4 φάκελοι εργασίας

14 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 4 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις 2ο 1 θέμα 4 ομάδες 4 υποθέματα 1 φάκελος Μοντέλα συνεργασίας μαθητών/τριών σε Ερευνητικές Εργασίες

15 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2ο Υπο-θέμα 2η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 1ο Υπο-θέμα 3η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2ο Υπο-θέμα 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3ο 1 θέμα 4 ομάδες (2 υποθέματα /2 συνεργαζόμενες ομάδες) 1 φάκελος Μοντέλα συνεργασίας μαθητών/τριών σε Ερευνητικές Εργασίες

16 4ο 1 θέμα 3 ομάδες 1 φάκελος Μοντέλα συνεργασίας μαθητών/τριών σε Ερευνητικές Εργασίες

17 ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18 1 η και 2 η ΦΑΣΗ (θέμα, σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα - Προγραμματισμός ομάδας) - οριοθέτηση θέματος - διατύπωση Ερευνητικών Ερωτημάτων - ένταξη Ερευνητικών Ερωτημάτων σε σύνολα (υπο-θέματα) σε σύνολα (υπο-θέματα) - σύνδεση υπο-θεμάτων - γνωστικά αντικείμενα - συγκρότηση προβληματικής του θέματος - προγραμματισμός των ομάδων

19 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

20 Πλαίσια αναφοράς Η ζωή των μαθητών, με πυρήνα το θέμα Η ζωή της πόλης, με πυρήνα το θέμα Οι θεσμικοί συνομιλητές, με πυρήνα το θέμα Οι αξίες μας, με πυρήνα το θέμα

21 3η ΦΑΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

22 Ερευνητικές Δραστηριότητες ΕρευνητικάΕρωτήματα

23 ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΠΤΑ ΈγγραφαΈγγραφα (Ιδιωτικά- Επίσημα) ΤύποςΤύπος ΒιβλίαΒιβλία ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο ΑΛΛΑ Σχέδια - πίνακες Σχέδια - πίνακες Αντικείμενα Αντικείμενα Φωτογραφίες Φωτογραφίες Κινηματογράφος Κινηματογράφος

24 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; Σε «ποιον»; «Πώς»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; Με «ποιο» στόχο; (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

25 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Αναγνωριστικές χωρίς προηγούμενες υποθέσεις Διαγνωστικές ψάχνουν μια άμεση απάντηση σε πρακτικές ερωτήσεις Πειραματικές για επαλήθευση υποθέσεων

26 4 η ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

27 πρόταση εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας «πρωτογενών» δεδομένων πρόταση εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας «πρωτογενών» δεδομένων ανάπτυξη γνωστικών - γλωσσικών δεξιοτήτων επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένωνανάπτυξη γνωστικών - γλωσσικών δεξιοτήτων επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων ανάπτυξηδεξιοτήτων κοινοποίησης και διαπραγμάτευσης της νέας παραγόμενης γνώσης ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινοποίησης και διαπραγμάτευσης της νέας παραγόμενης γνώσης

28 5 η ΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

29 Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές τηρούν ατομικό και ομαδικό ημερολόγιο π.χ….

30 δομή Έκθεσης δομή Έκθεσης επιμέρους ενότητες επιμέρους ενότητες περιεχόμενα ενοτήτων περιεχόμενα ενοτήτων δημόσια παρουσίαση δημόσια παρουσίαση αξιολόγηση αξιολόγηση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗ 2 ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011-12

31 Ευχαριστώ για τη συνεργασία Καλή συνέχεια στα project σας


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικές Εργασίες Α΄Λυκείου Μιχάλης Φωτιάδης ΠΕ17 Μηχανολόγος Ημερίδα στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκεια Ευαγγελικής Σχολής 5-11-2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google