Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορία και ψηφιοποιημένα τεκμήρια στην εποχή του διαδικτύου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορία και ψηφιοποιημένα τεκμήρια στην εποχή του διαδικτύου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορία και ψηφιοποιημένα τεκμήρια στην εποχή του διαδικτύου

2  Περιοδικό Wired 1993: γίνεται λόγος για το πέρασμα της «γνώσης» στην ψηφιακή εποχή. Η επανάσταση που θα φέρει αυτό το πέρασμα παρομοιάζεται με την ανακάλυψη της φωτιάς (Lewis J. Perelman)  Σκεπτικιστές:  η ποσότητα θα επηρεάσει αρνητικά την αναζήτηση της σοφίας και της βαθύτερης κατανόησης των κειμένων  Το διαδίκτυο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, σημαντικού και ασήμαντου

3  Είναι περισσότερο προσβάσιμα  Μπορούν να διακριθούν στοιχεία που διαφορετικά ήταν δυσδιάκριτα λόγω παλαιότητας  Προστατεύονται τα τεκμήρια και αποκτούμε πρόσβαση σε εύθραστα  Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του διαδικτύου για την παρουσίαση της ιστορίας.

4  Δυνατότητα αποθήκευσης και ταξινόμησης πολύ μεγαλύτερου όγκου δεδομένων (τι σημαίνει αυτή η προοπτική για τον ιστορικό του μέλλοντος;).  Προσβασιμότητα: μετά την αρχική επένδυση στην αποθήκευση του αρχείου, η διάχυση μπορεί να γίνει χωρίς πρακτικά επιπρόσθετο κόστος. Ταυτόχρονα η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται περισσότερο δημοκρατική (πρωτόκολλα για το ποιοι γίνονται δεκτοί στις βιβλιοθήκες και έξοδα για την μετάβαση στα αρχεία, που μπορεί να είναι και σε άλλο κράτος).  Ευελιξία: Ανασύνθεση του υλικού με πολλαπλούς τρόπους (δυνατότητα παραλληλισμού διαφορετικών στοιχείων και προσεγγίσεων, αντιπαραβολής και σύγκρισης). Αυτόματες μεταφράσεις.  Ευκολότερη παραγωγή ιστορίας από τους ιστορικούς (ακαδημαϊκούς ή μη).

5  Ψηφιακή ιστορία είναι η προσπάθεια εξέτασης και αναπαράστασης του παρελθόντος με τη βοήθεια και τη χρήση των νέων τεχνολογιών του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το διαδίκτυο και το software.  Είναι ένα ανοικτό πεδίο επιστημονικής παραγωγής και επικοινωνίας, που παράγει νέα υλικά και φτιάχνει νέες επιστημονικές βάσεις δεδομένων.  Είναι ακόμη μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση, που στηρίζεται στη δυνατότητα που προσφέρουν οι υπερσυνδέσεις να αναδιατάξουμε, προσδιορίσουμε και εξερευνήσουμε τις συνδέσεις με το παρελθόν.  Η ψηφιακή ιστορία δημιουργεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν την εμπειρία του παρελθόντος, να διαβάσουν και να ακολουθήσουν την επιχειρηματολογία γύρω από ένα ιστορικό πρόβλημα.  Η ψηφιακή ιστορία ενθαρρύνει τους αναγνώστες να θέσουν ερωτήματα και να κάνουν τις δικές τους συνδέσεις.  Η ψηφιακή ιστορία προσφέρει τα τεκμήρια, τα υλικά, και ενθαρρύνει τον αναγνώστη να βυθιστεί στο παρελθόν και να εξερευνήσει τις πολλαπλές πλευρές του και να πειραματιστεί. Will Thomas, http://www.journalofamericanhistory.org/issues/952/interchange/i ndex.html

6  Παράδειγμα με φωτογραφία και κινηματογράφο  Τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν και χρειάζεται να μάθουμε μια νέα γλώσσα για να λέμε τα πράγματα  Αναζήτηση τεκμηρίων απλή και σύνθετη (τι γινόταν πριν;)  Οπτικά και ηχητικά τεκμήρια (αναζητήσεις)  Διαδραστικότητα

7  Η ψηφιακή ιστορία χρησιμοποιεί πηγές σε ψηφιακή μορφή  Δημιουργούνται και μεταβάλλονται με μικρή προσπάθεια και έξοδα  Αντιγράφονται με μηδαμινό κόστος  Μεταφέρονται γρήγορα  Αποθηκεύονται εύκολα  Επεξεργάζονται με αλγόριθμους  Ενθαρρύνουν τη δουλειά σε δίκτυα William J. Turkel, http://www.journalofameric anhistory.org/issues/952/int erchange/index.html

8  Οι νέες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε μεγάλους όγκους αποθηκευμένων τεκμηρίων. Χρειάζεται ένας τρόπος να γεφυρωθεί η ερμηνεία με τη δυνατότητα ανάλυσης (π.χ. email πολιτικών).  Προσφέρουν σύνθετες τεχνικές αναζήτησης εγγράφων.  Πλατφόρμες που αναπτύσσονται στο Web.02 καθιστούν ευκολότερη τη συνεργασία των ερευνητών. (http://www.h-net.org/)

9  Ποιότητα και αυθεντικότητα  Αποφάσεις για το τι αρχειοθετείται και από ποιόν (πχ email κυβερνήσεων, πολιτικών κλπ).  Αναγνωσιμότητα: αλλάζουν εντελώς οι κώδικες της ανάγνωσης των ακαδημαϊκών εργασιών  Όρια διαδραστικότητας  Περιορισμοί πρόσβασης στο διαδίκτυο

10  1. Εργαλεία επικοινωνίας και σχεδιασμού μαθήματος.  http://historymatters.gmu.edu/ http://historymatters.gmu.edu/  http://digitalhistory.unl.edu/p- reviews/dighistvoss.php http://digitalhistory.unl.edu/p- reviews/dighistvoss.php  2. Πλατφόρμες που ενθαρρύνουν τους μαθητές «κάνουν» ιστορία  Richard B. Latner, Crisis at Fort Sumter, http://www.tulane.edu/~sumter/. http://www.tulane.edu/~sumter/  Virginia Center for Digital History, Virginia Runaways, http://people.uvawise.edu/runaways/. http://people.uvawise.edu/runaways/  Steven Mintz, “eXplorations,” Digital History: Using New Technologies to Enhance Teaching and Research, http://www.digitalhistory.uh.edu/learning_history/. http://www.digitalhistory.uh.edu/learning_history/  3. Διαδραστικότητα και συνεργασία μέσω wiki, blogs, podcasts  4. Εικονική πραγματικότητα:  Lisa M. Snyder, Urban Simulation Team, ucla: World’s Columbian Exposition of 1893, http://www.ust.ucla.edu/ustweb/Projects/columbian _expo.htm http://www.ust.ucla.edu/ustweb/Projects/columbian _expo.htm

11  Εμπορικές/μη εμπορικές  Ανοικτής/περιορισμένης πρόσβασης  Ιστοσελίδες αρχείων: συλλογές αρχείων (πχ ΑΣΚΙ) και εικονικά αρχεία (πχ. http://valley.lib.virginia.edu/)http://valley.lib.virginia.edu/  Μουσειακές εκθέσεις (αίρουν τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου). Συχνά διαδραστικές (http://www.si.edu/Collections/)http://www.si.edu/Collections/  Οι ιστορικοί εξακολουθούν να είναι συμβατικοί στον τρόπο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Μια διαφορετική προσπάθεια: http://chnm.gmu.edu/aq/arnold/arnoldwebpages/arnold.htm http://chnm.gmu.edu/aq/arnold/arnoldwebpages/arnold.htm  Blogs http://paleojudaica.blogspot.grhttp://paleojudaica.blogspot.gr  Wiki  Ιστοσελίδες μαθημάτων: http://chnm.gmu.edu/courses/magic/syl.html http://chnm.gmu.edu/courses/magic/syl.html  Ιστοσελίδες συζήτησης και ενημέρωσης (h-net)

12  Roy Rosenzweig: Centre for History and New Media http://chnm.gmu.edu/http://chnm.gmu.edu/  Historical Thinking Matters: http://historicalthinkingmatters.org/ http://historicalthinkingmatters.org/  History Matters: http://historymatters.gmu.edu/http://historymatters.gmu.edu/  http://historiana.eu/ http://historiana.eu/  Ellis island foundation: http://www.ellisisland.org/ Ellis island foundation: http://www.ellisisland.org/  http://www.fhw.gr/choros/miletus/gr/video.php#

13  http://uopel.gr/gazi http://uopel.gr/gazi  http://www.keine- academyofathens.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1 59%3Abookmarksview&catid=67&Itemid=110&lang=el http://www.keine- academyofathens.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1 59%3Abookmarksview&catid=67&Itemid=110&lang=el  Εφημερίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.htmlhttp://efimeris.nlg.gr/ns/main.html  Ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/b-- doc-cont.aspxhttp://www.ert-archives.gr/V3/public/main/b-- doc-cont.aspx  Γενικά Αρχεία του Κράτους: http://arxeiomnimon.gak.gr/http://arxeiomnimon.gak.gr/  «Ανέμη». Ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών: http://anemi.lib.uoc.gr/ ; http://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection/020/index.tkl?dtab=m&searc h_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&s how_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclt erm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfi http://anemi.lib.uoc.gr/ http://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection/020/index.tkl?dtab=m&searc h_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&s how_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclt erm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfi  Η πόλη στους νεότερους χρόνους: http://cities.ims.forth.gr/http://cities.ims.forth.gr/

14  Ψηφιοποιημένες συλλογές ΕΛΙΑ: http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=25 http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=25  Αρχείο φωτογράφων ΕΛΙΑ: http://directoryofphotographers.elia.org.gr/ http://directoryofphotographers.elia.org.gr/  Πρακτικά της Βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton- Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Praktika- Synedriaseon/Praktika-Voulis-1910-1935/http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton- Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Praktika- Synedriaseon/Praktika-Voulis-1910-1935/  Ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη: http://www.heraklion.gr/vikelaia/index_gr.html http://www.heraklion.gr/vikelaia/index_gr.html  Ο παράνομος τύπος στις συλλογές των ΑΣΚΙ: http://62.103.28.111/paranomos/index.html http://62.103.28.111/paranomos/index.html  Ο «Πανδέκτης» του ΕΚΤ: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/http://pandektis.ekt.gr/pandektis/  Μαρτυρίες προσφύγων Αττικής: http://www.genealogies.gr/pep/attiki/pepat/pages/g_form_list_sour ces_popup.php?init=1&offset=0 http://www.genealogies.gr/pep/attiki/pepat/pages/g_form_list_sour ces_popup.php?init=1&offset=0  Μακεδονίας:http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/pages/ g_form_list_sources_popup.php?init=1&offset=0http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/pages/ g_form_list_sources_popup.php?init=1&offset=0  Εθνικό οπτικοακουστικό αρχείο: Επίκαιρα: http://mam.avarchive.gr/portal/ http://mam.avarchive.gr/portal/


Κατέβασμα ppt "Ιστορία και ψηφιοποιημένα τεκμήρια στην εποχή του διαδικτύου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google