Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) 2 ο Βήμα: Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Σχολικοί Σύμβουλοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) 2 ο Βήμα: Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Σχολικοί Σύμβουλοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) 2 ο Βήμα: Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Σχολικοί Σύμβουλοι Καβάλας 20/03/2014

2 Πώς διασυνδέεται το 1 ο με το 2 ο Βήμα; Στο πρώτο βήμα/στάδιο της ΑΕΕ ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου. Στην έκθεση αυτή, ανάμεσα στα άλλα, συμπεριλαμβάνονται… –η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε –οι αιτιολογημένες θέσεις της Ολομέλειας –τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σχολείου για κάθε δείκτη. Για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω σηµεία/δείκτες θα καταρτιστεί ένα (ή περισσότερα) σχέδιο δράσης (2 ο βήµα), µε στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

3 Τι είναι το Σχέδιο Δράσης; Είναι ένα σύντομο και σαφές κείμενο εργασίας που καθοδηγεί τα μέλη της σχολικής κοινότητας στην προσπάθειά τους να οργανώσουν συστηματικά διάφορες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, προκειμένου να βελτιώσουν συγκεκριμένους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Το σχέδιο δράσης αφορά ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών, που σχεδιάζονται, οργανώνονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, το σχολείο απαντά στο βασικό ερώτημα «Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο μας;».

4 Από ποιους συντάσσεται; Το κάθε σχέδιο δράσης υποβάλλεται στην ολομέλεια για κριτική και τελική διαμόρφωση. Το σχέδιο δράσης που διαμορφώνεται στο στάδιο αυτό, περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση αυτοαξιολόγησης που η σχολική μονάδα συντάσσει στο τέλος της χρονιάς.

5 Πόσο διαρκεί το Σχέδιο Δράσης; Η χρονική διάρκεια του σχεδίου δράσης μπορεί να είναι ένα, δύο ή τρία έτη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, τις συνθήκες λειτουργίας της κ.λπ.

6 Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης; τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα οι οποίοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, σαφείς, ρεαλιστικοί και εφικτοί. τα κριτήρια επιτυχίας για κάθε στόχο, με βάση τα οποία το σχολείο θα αποτιμήσει αν ο στόχος επιτεύχθηκε και σε ποιο βαθμό. τη μεθοδολογία της υλοποίησης, δηλαδή τις συγκεκριμένες μεθόδους και τις ενέργειες εκείνες που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική υλοποίηση του κάθε στόχου, το χρονοδιάγραμμα στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης. τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της δράσης, τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, με την περιγραφή του σχεδίου αξιολόγησης που θα ακολουθήσει το σχολείο για την εκτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της δράσης τον υπεύθυνο του σχεδίου δράσης

7 Μπορώ να δω ένα μέρος του Σχεδίου Δράσης; Ολόκληρη την έκθεση θα τη βρείτε στον Τόμο IV

8 Πώς συντάσσουν σχέδιο δράσης στην Κύπρο;

9 Πώς συντάσσονται οι στόχοι;

10 Μπορώ να δω ένα χρονοδιάγραμμα;

11 Πού θα βρω παραδείγματα σχεδίων δράσης; Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών ανάπτυξης και εφαρμογής των σχεδίων δράσης και ανάπτυξη σχετικών παραδειγμάτων παρατίθεται στον Τόμο IV.

12 Πώς συνδέονται τα Σχέδια Δράσης με τα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης; Πώς συνδέονται τα Σχέδια Δράσης με τα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης; Από τη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Στην έκθεση αποτελεσμάτων στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχολείο Στη διάχυση των καλών πρακτικών

13 Τι θα ακολουθήσει μετά το 2 ο βήμα; Στο 3 ο και τελευταίο Βήμα για φέτος, τα σχολεία θα κληθούν να συντάξουν την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη φόρμα. Το ανάλογο υλικό θα αποσταλεί στα Σχολεία γύρω στα τέλη Απριλίου 2014.

14 Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερο υλικό; Στα Σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση. Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ «Καλές πρακτικές» http://aee.iep.edu.gr/generalhttp://aee.iep.edu.gr/general Στα συνημμένα


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) 2 ο Βήμα: Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Σχολικοί Σύμβουλοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google