Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ο Κεφάλαιο Κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ο Κεφάλαιο Κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ο Κεφάλαιο Κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών

2 Τι είναι σύστημα;

3  Σύστημα είναι ένα σύνολο από διαφορετικά μέρη που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται μεταξύ τους με σκοπό την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης λειτουργίας.  Το κάθε μέρος ονομάζεται υποσύστημα.

4 Τι είναι δομικό διάγραμμα;

5  Δομικό Διάγραμμα ενός συστήματος είναι μια σχηματοποιημένη αναπαράσταση. Στο δομικό διάγραμμα τα κύρια μέρη ή οι λειτουργίες αντιπροσωπεύονται από τμήματα (βαθμίδες) που συνδέονται με γραμμές και βέλη κατεύθυνσης, που δείχνουν τις σχέσεις των τμημάτων. Στο δομικό διάγραμμα τα κύρια μέρη ή οι λειτουργίες αντιπροσωπεύονται από τμήματα (βαθμίδες) που συνδέονται με γραμμές και βέλη κατεύθυνσης, που δείχνουν τις σχέσεις των τμημάτων.

6 Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα;  Τ α δομικ ά δι α γρ ά μμα τα χρησιμοποι ούνται συνήθως σε μια λιγότερο λεπτομερή περιγραφή και στοχεύουν περισσότερο στην κατανόηση του συνολικού συστήματος ή μιας εφαρμογής και λιγότερο στην κατανόηση των λεπτομερειών της εφαρμογής.

7 Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα; Τα δομικά διαγράμματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο της μηχανικής στο σχεδιασμό του υλικού, στην ηλεκτρονική σχεδίαση, στο σχεδιασμό του λογισμικού, καθώς και στα διαγράμματα ροής μιας διαδικασίας.

8 Παράδειγμα Δομικού Διαγράμματος  Το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας: ΠρονήπιοΝήπιο Προσχολική Αγωγή Α’ΣΤ’Ε’Δ’Γ’Β’ Γυμνάσιο Δημοτικό σχολείο Προς Γενικό Λύκειο & ΕΠΑΛ Α’Β’ Γ’

9 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία - Λειτουργία) Έξοδο ς Είσοδος Μπορεί να είναι περισσότερε ς από μία Το σύστημα επεξεργάζεται με συγκεκριμένη διαδικασία τις εισόδους και παράγει στην έξοδο το αποτέλεσμα Μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Κάποιες μπορεί να είναι μη επιθυμητές. Είσοδος

10 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)  Παράδειγμα ο κινητήρας του αυτοκινήτου: Είσοδος Διαδικασία (Επεξεργασία - Λειτουργία) Έξοδο ς Ανεπιθύμητη Έξοδος

11 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)  Πως όμως θα βελτιωθεί η επεξεργασία - λειτουργία του συστήματος, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα;  (ή/και να ελαχιστοποιηθούν τα ανεπιθύμητα;) Παράδειγμα η μαγειρική:  Ποιες είναι οι είσοδοι;  Ποια είναι η διαδικασία;  Ποιες είναι οι έξοδοι;

12 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Μαγείρεμ α Φαγητό Είσοδος Νερό, Λάδι, Λαχανικά Κρέας Αλάτι Πιπέρι Ηλεκτρική ενέργεια Κτλ. Το σύστημα επεξεργάζεται με συγκεκριμένη διαδικασία (συνταγή) τις εισόδους και παράγει στην έξοδο το αποτέλεσμα Τι γίνεται όμως όταν η γεύση δεν είναι η απαιτούμενη? Είσοδο ι

13 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)  Άρα για να βελτιώσουμε ή να αυξήσουμε τις εξόδους, λαμβάνεται μέρος (δείγμα) της εξόδου και ανατροφοδοτείται μ’ αυτό η επεξεργασία-λειτουργία του συστήματος.  Αυτό ονομάζεται ανατροφοδότηση (ανάδραση-ανασύζευξη-feedback)

14 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία-Λειτουργία) Ανασύζευξη Έξοδο ς Είσοδος Είναι η επιστροφή κάποια από τις εξόδους στην διαδικασία σαν είσοδος. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην αύξηση ή βελτίωση κάποιων από τις εξόδους δηλ. των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Μπορεί να διαθέτει δική της διαδικασία (επεξεργασία) πριν την επιστροφή (διακεκομμένη γραμμή).

15 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία-Λειτουργίαα) Ανασύζευξη Έξοδο ς Είσοδος

16 Δομικό διάγραμμα συστήματος επικοινωνίας Πομπός Δέκτης Αποδέκτης πληροφορίας Πηγή πληροφορία ς Πομπός Αποδέκτης πληροφορίας Δέκτης Αποστολέα ς Παραλήπτης Πηγή πληροφορία ς Μέσο μετάδοση ς


Κατέβασμα ppt "1 ο Κεφάλαιο Κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google