Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία Επικοινωνιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία Επικοινωνιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία Επικοινωνιών
Τεχνολογία Επικοινωνιών 1ο Κεφάλαιο Κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών

2 Τι είναι σύστημα;

3 Τι είναι σύστημα; Σύστημα είναι ένα σύνολο από διαφορετικά μέρη που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται μεταξύ τους με σκοπό την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης λειτουργίας. Το κάθε μέρος ονομάζεται υποσύστημα.

4 Τι είναι δομικό διάγραμμα;

5 Τι είναι δομικό διάγραμμα;
Δομικό Διάγραμμα ενός συστήματος είναι μια σχηματοποιημένη αναπαράσταση. Στο δομικό διάγραμμα τα κύρια μέρη ή οι λειτουργίες αντιπροσωπεύονται από τμήματα (βαθμίδες) που συνδέονται με γραμμές και βέλη κατεύθυνσης, που δείχνουν τις σχέσεις των τμημάτων.

6 Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα;
Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα; Τα δομικά διαγράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια λιγότερο λεπτομερή περιγραφή και στοχεύουν περισσότερο στην κατανόηση του συνολικού συστήματος ή μιας εφαρμογής και λιγότερο στην κατανόηση των λεπτομερειών της εφαρμογής.

7 Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα;
Που χρησιμοποιούνται τα δομικά διαγράμματα; Τα δομικά διαγράμματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο της μηχανικής στο σχεδιασμό του υλικού, στην ηλεκτρονική σχεδίαση, στο σχεδιασμό του λογισμικού, καθώς και στα διαγράμματα ροής μιας διαδικασίας.

8 Παράδειγμα Δομικού Διαγράμματος
Το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας: Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ Προνήπιο Νήπιο Προσχολική Αγωγή Δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο Γ’ Α’ Β’ Προς Γενικό Λύκειο & ΕΠΑΛ

9 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία - Λειτουργία) Είσοδος Είσοδος Έξοδος Μπορεί να είναι περισσότερες από μία Μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Κάποιες μπορεί να είναι μη επιθυμητές. Το σύστημα επεξεργάζεται με συγκεκριμένη διαδικασία τις εισόδους και παράγει στην έξοδο το αποτέλεσμα

10 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Παράδειγμα ο κινητήρας του αυτοκινήτου: Διαδικασία (Επεξεργασία - Λειτουργία) Έξοδος Είσοδος Ανεπιθύμητη Έξοδος

11 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Πως όμως θα βελτιωθεί η επεξεργασία -λειτουργία του συστήματος, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα; (ή/και να ελαχιστοποιηθούν τα ανεπιθύμητα;) Παράδειγμα η μαγειρική: Ποιες είναι οι είσοδοι; Ποια είναι η διαδικασία; Ποιες είναι οι έξοδοι;

12 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Μαγείρεμα Είσοδος Είσοδοι Φαγητό Νερό, Λάδι, Λαχανικά Κρέας Αλάτι Πιπέρι Ηλεκτρική ενέργεια Κτλ. Το σύστημα επεξεργάζεται με συγκεκριμένη διαδικασία (συνταγή) τις εισόδους και παράγει στην έξοδο το αποτέλεσμα Τι γίνεται όμως όταν η γεύση δεν είναι η απαιτούμενη? 12

13 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Άρα για να βελτιώσουμε ή να αυξήσουμε τις εξόδους, λαμβάνεται μέρος (δείγμα) της εξόδου και ανατροφοδοτείται μ’ αυτό η επεξεργασία-λειτουργία του συστήματος. Αυτό ονομάζεται ανατροφοδότηση (ανάδραση-ανασύζευξη-feedback)

14 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία-Λειτουργία) Είσοδος Έξοδος Ανασύζευξη Είναι η επιστροφή κάποια από τις εξόδους στην διαδικασία σαν είσοδος. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην αύξηση ή βελτίωση κάποιων από τις εξόδους δηλ. των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Μπορεί να διαθέτει δική της διαδικασία (επεξεργασία) πριν την επιστροφή (διακεκομμένη γραμμή).

15 Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων)
Δομικό διάγραμμα συστήματος (Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων) Διαδικασία (Επεξεργασία-Λειτουργίαα) Είσοδος Έξοδος Ανασύζευξη

16 Δομικό διάγραμμα συστήματος επικοινωνίας
Δομικό διάγραμμα συστήματος επικοινωνίας Πομπός Δέκτης Αποδέκτης πληροφορίας Πηγή πληροφορίας Μέσο μετάδοσης Παραλήπτης Αποστολέας Πομπός Δέκτης Αποδέκτης πληροφορίας Πηγή πληροφορίας


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία Επικοινωνιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google