Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Use case estimation effort 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Use case estimation effort 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Use case estimation effort 1

2 Εκτίμηση προσπάθειας Περιπτώσεων χρήσης Σημεία Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Points) – Για να μπορέσει να γίνει ένας σχετικός έλεγχος του χρόνου και του βαθμού δυσκολίας της προς ανάπτυξη εφαρμογής, υπάρχει μια μέθοδος που ονομάζεται Σημεία Περιπτώσεων Χρήσης βάσει της οποίας μπορεί να γίνει μια εκτίμηση της προσπάθειας που απαιτείται, πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη της εφαρμογής. Αναπτύχθηκε από τον Gustav Karner, το 1993 – για την εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται, χρησιμοποιεί μια εξίσωση, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες 2

3 Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας εφαρμογής Ο αριθμός βημάτων για να ολοκληρωθούν οι περιπτώσεις χρήσης. Ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των χρηστών Οι τεχνικές απαιτήσεις των περιπτώσεων χρήσης, όπως οι παράλληλες εφαρμογές, η ασφάλεια και η επίδοση Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η εμπειρία και οι γνώσεις της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής. 3

4 Ένα βάρος (weight) σχετίζεται με κάθε παράγοντα, γεγονός που αντικατοπτρίζει το πόσο ο παράγοντας αυτός επηρεάζει σχετικά την παραγωγικότητα? Το βάρος είναι άσχετo με ένα έργο. 4

5 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μόνη στήλη του πίνακα που χρειάζεται προσαρμογή είναι η «Αξία», η οποία δείχνει το βαθμό της επιρροής που έχει, ένας συγκεκριμένος παράγοντας, στο έργο. Προτεινόμενες τιμές υπολογισμού – '0’ δείχνει καμία επίδραση, – '3' δείχνει μέση επιρροή, και – ‘5‘ υποδεικνύει ισχυρή επιρροή 5

6 Μεταβλητές υπολογισμού Την εξίσωση συνθέτουν τέσσερις μεταβλητές: 1.Παράγοντας τεχνικής πολυπλοκότητας (TCF) 2.Παράγοντας εξωγενούς πολυπλοκότητας (ECF) 3.Σημεία αστάθμητου βάρους στις περιπτώσεις χρήσης (UUCP) 4.Παράγοντας παραγωγικότητας (PF) 6

7 Υπολογισμός εκτίμησης προσπάθειας Η κάθε μεταβλητή ορίζεται και υπολογίζεται χωριστά και τέλος η εξίσωση έχει τη μορφή: UCP = TCP * ECF * UUCP * PF ---------------------------------------------------------------- UCP = Use Case Point TCP = Technical Complexity Factor ECF = Environmental Complexity Factor UUCP = Unjustified Use Case Point PF = Productivity Factor 7

8 Βήματα υπολογισμού Τα απαραίτητα βήματα είναι: 1.Να αποφασίσεις και να υπολογίσεις τους τεχνικούς παράγοντες του έργο, 2.Να αποφασίσεις και να υπολογίσεις τους περιβαλλοντικούς παράγοντες του έργου, 3.Να υπολογίσεις τα σημεία αστάθμητου βάρους των περιπτώσεων χρήσης, αθροιστικά για το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης, 4.Να αποφασίσεις ποιος είναι ο παράγοντας παραγωγικότητας και 5.Να υπολογίσεις το τελικό αποτέλεσμα-προϊόν των μεταβλητών. 8

9 Παράγοντες Τεχνικής Πολυπλοκότητας (Technical Complexity Factors) 9

10 Παράγοντες πολυπλοκότητας Περιβάλλοντος (Environmental Complexity Factors) 10

11 Αστάθμητα σημεία Περιπτώσεων χρήσης Unadjusted Use Case Points (UUCP) UUCP = UUCW + UAW 11

12 ComplexityDefinitionWeight SIMPLEThe use case is considered a simple piece of work, uses a simple user interface and touches only a single database entity; its success scenario has less than 3 steps; its implementation involves less than 5 classes 5 AVERAGEThe use case is more difficult, involves more interface design and touches 2 or more database entities; its success scenario has between 4 to 7 steps; its implementation involves between 5 to 10 classes 10 COMPLEXThe use case is very difficult, involves a complex user interface or processing and touches 3 or more database entities; its success scenario has over seven steps; its implementation involves more than 10 classes 15 Αστάθμητη Βαρύτητα περιπτώσεων χρήσης (UUCW – Unjustified Use Case Weight )

13 Αστάθμητη Βαρύτητα Χρηστών (UAW – Unjustified Actor Weight) ComplexityDefinitionWeight SIMPLEAn actor is simple if it represents another system with a defined application programming interface. 1 AVERAGEAn actor is average if it is: 1. An interaction with another system through a protocol 2. A human interaction with a line terminal. 2 COMPLEXAn actor is complex if it interacts through a graphical user interface. 3 13

14 Παράγοντας Παραγωγικότητας ( Productivity Factor) Ο παράγοντας παραγωγικότητας είναι μια αναλογία των ωρών εργασίας ανά περίπτωση χρήσης βασιζόμενη σε παλιότερες περιπτώσεις. Αν δεν υπάρχουν παλιότερα στοιχεία, δίνεται μια τιμή ανάμεσα στο 15 και στο 30, με συνήθως προτεινόμενη τιμή το 15. 14

15 Αποτέλεσμα 15

16 16

17 Βιβλιογραφία Project Estimation with Use Case Points, An introduction to project estimation with Use Case Points. Roy Clemmons http://www.codeproject.com/KB/architecture/usecasep.aspx 17


Κατέβασμα ppt "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Use case estimation effort 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google