Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πειραματικά Σχέδια Ομάδων Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πειραματικά Σχέδια Ομάδων Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πειραματικά Σχέδια Ομάδων Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 2 Χαρακτηριστικά Πειραματικών Σχεδίων l Κύρια συστατικά: –Μεταχείριση της ανεξάρτητης μεταβλητής (manipulation) –Ομάδα ελέγχου (control) –Τυχαιότητα στη δημιουργία των 2 ομάδων (randomization)

3 3 Πειραματικά Σχέδια l Υπάρχουν 5 είδη πειραματικών σχεδίων l Δύο ομάδες, μετά την παρέμβαση μόνο (Post-test only) l Μία ομάδα, πριν-μετά (Pre-test-Post-test design) l Δύο ομάδες, πειραματική-ελέγχου, πριν-μετά l Οι 4 ομάδες του Solomon l Παραγοντικά σχέδια (Factorial designs)

4 4 Τί σημαίνει παραγοντικό; l Σειρές Χ Στήλες l Τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες μεταβλητές l Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των μεταβλητών πρέπει να έχουν παρατηρήσεις l Κελιά

5 5 Τί σημαίνει σημαντική αλληλεπίδραση; l Παράδειγμα: «Ποιό είδος θεραπείας είναι πιο αποτελεσματικό;» αντικαθίσταται από: l «Ποιό είδος ασθενών ανταποκρίνεται καλύτερα σε ποιό είδος θεραπείας;» l Η απάντηση «εξαρτάται» είναι συχνά η σωστή απάντηση σε πολύπλοκα φαινόμενα.

6 6 Παράδειγμα l 2 x 2: παρουσία/απουσία φίλου-ης; φύλο Εξαρτημένη μεταβλητή: πόνος-άγχος l 3 μηδενικές υποθέσεις –Παρουσία συντρόφου δεν επηρεάζει  present =  absent –Το φύλο δεν επηρεάζει  male =  female –Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση Η παρουσία ή όχι του συντρόφου δεν σχετίζεται με διαφορετικά επίπεδα πόνου για τα διαφορετικά φύλα Οι άνδρες δεν έχουν διαφορετικά επίπεδα πόνου από τις γυναίκες, είτε έχουν σύντροφο είτε όχι

7 7

8 8 Παράδειγμα l Bushman μελέτη –Δύο ανεξάρτητες μεταβλητές l 2 είδη video l Άνδρες - γυναίκες

9 9 2 X 2 Παραγοντικό Σχέδιο (Factorial)

10 10 Παράδειγμα - συνέχεια l Bushman μελέτη l Εξαρτημένη μεταβλητή = αριθμός επιθετικών συμπεριφορών l 50 άτομα σε κάθε κελί l Ας δούμε means και st. dev.

11 11 Δεδομένα

12 12 Ευρήματα

13 13 Τί πρέπει να υπολογιστεί l Διαφορές εξαιτίας της έκθεσης στα βίντεο –Τα βίαια σχετίζονταν με μεγαλύτερη επιθετικότητα σε σχέση με τα βίντεο χωρίς βία l Διαφορές εξαιτίας του φύλου –Άνδρες πιο επιθετικοί από γυναίκες l Αλληλεπίδραση video και φύλο –Τί σημαίνει; –Γιατί λέμε ότι όταν έχουμε αλληλεπίδραση δεν ισχύουν οι κύριες επιδράσεις; –Η έκθεση σε βίαια βίντεο επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο άνδρες και γυναίκες; l Σφάλμα της μέτρησης –Η κατά μέσο όρο διακύμανση εντός των κελιών l Sum of squares και mean squares –Συνολικές διακυμάνσεις και κατά μέσο όρο διακυμάνσεις

14 14 Συμπεράσματα l Κύριες επιδράσεις –Διαφορές εξαιτίας του video l Περισσότερη επιθετικότητα στα βίαια video –Διαφορές κατά φύλο l Άνδρες πιο επιθετικοί από τις γυναίκες l Αλληλεπίδραση –Δεν υπάρχει l Η έκθεση σε διαφορετικά βίντεο έχει την ίδια επίδραση και στους άνδρες και στις γυναίκες. l Παράλληλες γραμμές

15 15 Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης l Σχήμα με γραμμές (line graph) l Κοιτάμε αν οι γραμμές είναι παράλληλες ή όχι –Τα video δεν επηρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες από τις γυναίκες l Μή παράλληλες γραμμές δηλώνουν αλληλεπίδραση –Ordinal and disordinal interactions (when lines cross)

16 16 Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης

17 17 Απλές Επιδράσεις - Simple Effects l Επιδράσεις μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στο ένα από τα επίπεδα της άλλης ανεξάρτητης μεταβλητής. l Πχ., Διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στα βίαια video μόνο, ή μονο στα video χωρίς βία

18 18Παράδειγμα

19 19Παράδειγμα

20 20Παράδειγμα

21 21Παράδειγμα

22 22 Παράδειγμα

23 23 Ερωτήσεις l Ποιός είναι ο ορισμός του παραγοντικού σχεδίου; l Πόσες ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούμε να έχουμε; –Πόσα επίπεδα εντός μιας ανεξάρτητης μεταβλητής; l Πώς διαφέρει η κύρια επίδραση από την αλληλεπίδραση; l Πώς διαφέρει η κύρια επίδραση από την απλή επίδραση; l Ποιά απόφαση θα παίρνατε αν τα στατιστικά ευρήματα ήταν ενάντια στα ευρήματα που βλέπουν τα μάτια σας;

24 24 Παράδειγμα Κύριων Επιδράσεων- κατά έτος στο Κολέγιο

25 25 Παράδειγμα Απλών Επιδράσεων

26 26 Κριτική Πειραματικών Σχεδίων l Μετά την παρέμβαση μόνο (Post-test only) – ιστορικές επιδράσεις, ωριμότητα, έλειψη τυχαιότητας, απόσυρση ατόμων, αλληλεπιδράσεις. l Μία ομάδα, πριν-μετά (Pre-test-Post-test design) – ιστορικές επιδράσεις, ωριμότητα, επιδράσεις της πρώτης μέτρησης, γνώση του τεστ, regression to the mean, αλληλεπιδράσεις. l Δύο ομάδες, πειραματική-ελέγχου πριν-μετά – γνώση του τεστ, παλινδρόμηση προς το μέσο όρο (regression), χάσιμο περιπτώσεων σε διαφορετικό βαθμό για τις 2 ομάδες. l Οι 4 ομάδες του Solomon l Παραγοντικά σχέδια (Factorial designs) – πολυπλοκότητα, αλληλεπιδράση επιλογής συμμετεχόντων και ωρίμανσης/ιστορία/μετρήσεις.


Κατέβασμα ppt "1 Πειραματικά Σχέδια Ομάδων Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google