Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 1 Week 13: Review Εβδομάδα 13: Ανασκόπηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 1 Week 13: Review Εβδομάδα 13: Ανασκόπηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 1 Week 13: Review Εβδομάδα 13: Ανασκόπηση

2 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 2 Εβδομάδα 1: Κληρονομικότητα [inheritance]

3 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 3 Εβδομάδα 2: Υπο-τύποι και πολυμορφισμός [sub-typing and polymorphism]

4 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 4 Wrapper Classes, Abstract Classes and Interfaces Εβδομάδα 3: Κλάσεις συσκευαστές, αφηρημένες κλάσεις και διαπροσωπείες

5 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 5 Week 4: Exceptions Εβδομάδα 4: Εξαιρέσεις [Exceptions]

6 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 6 Week 5: Introduction to design Εβδομάδα 5: Εισαγωγή στο σχεδιασμό

7 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 7 Week 6: Java Collections Εβδομάδα 6: Συλλογές δεδομένων στην Java

8 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 8 Week 7: Java Collection Classes Εβδομάδα 7: Κλάσεις συλλογών δεδομένων στην Java

9 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 9 Week 9: Input / Output Εβδομάδα 8: Είσοδος / Έξοδος [Input / Output]

10 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 10 Week 9: More about design Εβδομάδα 9: Αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός

11 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 11 Week 10: Graphical User Interfaces Εβδομάδα 10: Εισαγωγή στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας [Graphical User Interfaces]

12 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 12 Week 11: Intro to Applets Εβδομάδα 11: Εισαγωγή στα Applets

13 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 13 Week 12: GUIs with Swing Εβδομάδα 12: Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας Java με Swing


Κατέβασμα ppt "Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αντώνιος Συμβώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Slide 1 Week 13: Review Εβδομάδα 13: Ανασκόπηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google