Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
2.2 ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ (2. 2
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ (2.2.1 – όχι ακόμα το παράδειγμα - και 2.2.2) Αλγόριθμος : Πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο για την επίλυση ενός προβλήματος Χαρακτηριστικά αλγορίθμου Είσοδος : 0 ή περισσότερες τιμές δεδομένων ως είσοδοι. 0 στην περίπτωση που Ο αλγόριθμος δημιουργεί ο ίδιος τιμές με την βοήθεια απλών εντολών. Εξοδος: Ο αλγόριθμος χρειάζεται να δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα. Περατότητα : Τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών. Καθοριστικότητα : Καμμιά αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσης κάθε Εντολής. (πχ : στον αλγόριθμο εκτελείται μια εντολή διαίρεσης, πρέπει να καλύψουμε και την περίπτωση που ο παρονομαστής είναι μηδέν). Θυμηθείτε την ανάλυση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξίσωσης που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αποτελεσματικότητα : Κάθε μεμονωμένη εντολή πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί ακριβώς σε πεπερασμένο χρόνο. ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (2.2.5)
Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμων , διάγραμμα ροής. Φυσική (ομιλούμενη ) γλώσσα σε βήματα Ψευδοκώδικας / Ψευδογλώσσα (υποθετική γλώσσα χωρίς λεπτομέρειες) Γλώσσα προγραμματισμού : Τεχνητή γλώσσα για να δημιουργούμε προγράμματα για τον υπολογιστή. Κειμενικές γλώσσες (σειρές κειμένου με λέξεις, αριθμούς, σημεία στίξης) (πχ ΓΛΩΣΣΑ) Οπτικές γλώσσες (γραφικός χειρισμός προγραμματιστικών στοιχείων) (ΠΧ SCRATCH) ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

4 ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ
ΑΡΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΕΛΟΣ Ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου ΣΥΝΘΗΚΗ ΨΕΥΔΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΌΧΙ) (ΝΑΙ) ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

5 Φυσική γλώσσα με βήματα
Να παραστήσετε με φυσική γλώσσα σε βήματα, διάγραμμα ροής και ψευδογλώσσα τον αλγόριθμο που διαβάζει δύο αριθμούς, υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμά τους. Ψευδογλώσσα Φυσική γλώσσα με βήματα Εισάγουμε τις τιμές των δύο αριθμών, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές εισόδου έστω α και β Προσθέτουμε τους αριθμούς και το άθροισμα το δίνουμε ως περιεχόμενο σε μια νέα μεταβλητή, έστω γ . Εμφανίζουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής γ Αλγόριθμος Αθροισμα Διάβασε α,β γ α+β Εμφάνισε γ Τέλος Αθροισμα ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Πριν το: Διάβασε Μετα το : Διάβασε Μετά την πράξη
Θέση Μνήμης 1 (ονομα α) Θέση Μνήμης 2 (ονομα β) Θέση μνήμης 3 (όνομα γ) Πριν το: Διάβασε Θέση Μνήμης 1 (ονομα α) 5 Θέση Μνήμης 2 (ονομα β) 8 Θέση μνήμης 3 (όνομα γ) Μετα το : Διάβασε Θέση Μνήμης 1 (ονομα α) 5 Θέση Μνήμης 2 (ονομα β) 8 Θέση μνήμης 3 (όνομα γ) 13 Μετά την πράξη

7 Διάγραμμα ροής Διάβασε α,β γα+β Εμφάνισε γ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ
ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

8 Δομή Αλγορίθμου Αλγόριθμος Ονομα Αλγορίθμου Τέλος Ονομα Αλγορίθμου
Αλγόριθμος Ονομα Αλγορίθμου Εκτελέσιμες εντολές (Είσοδος, Επεξεργασία, Εξοδος) Σχόλια (!......) Τέλος Ονομα Αλγορίθμου ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google