Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ (2.2.1 – όχι ακόμα το παράδειγμα - και 2.2.2) ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 2 Αλγόριθμος : Πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο για την επίλυση ενός προβλήματος Χαρακτηριστικά αλγορίθμου 1.Είσοδος : 0 ή περισσότερες τιμές δεδομένων ως είσοδοι. 0 στην περίπτωση που Ο αλγόριθμος δημιουργεί ο ίδιος τιμές με την βοήθεια απλών εντολών. 2.Εξοδος: Ο αλγόριθμος χρειάζεται να δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα. 3.Περατότητα : Τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών. 4.Καθοριστικότητα : Καμμιά αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσης κάθε Εντολής. (πχ : στον αλγόριθμο εκτελείται μια εντολή διαίρεσης, πρέπει να καλύψουμε και την περίπτωση που ο παρονομαστής είναι μηδέν). Θυμηθείτε την ανάλυση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξίσωσης που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 5.Αποτελεσματικότητα : Κάθε μεμονωμένη εντολή πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί ακριβώς σε πεπερασμένο χρόνο.

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (2.2.5) ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 3 1. Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμων, διάγραμμα ροής. 2. Φυσική (ομιλούμενη ) γλώσσα σε βήματα 3. Ψευδοκώδικας / Ψευδογλώσσα (υποθετική γλώσσα χωρίς λεπτομέρειες) 4. Γλώσσα προγραμματισμού : Τεχνητή γλώσσα για να δημιουργούμε προγράμματα για τον υπολογιστή. a. Κειμενικές γλώσσες (σειρές κειμένου με λέξεις, αριθμούς, σημεία στίξης) (πχ ΓΛΩΣΣΑ) b. Οπτικές γλώσσες (γραφικός χειρισμός προγραμματιστικών στοιχείων) (ΠΧ SCRATCH)

4 ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΧΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ (ΝΑΙ)(ΌΧΙ) Ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου

5 Να παραστήσετε με φυσική γλώσσα σε βήματα, διάγραμμα ροής και ψευδογλώσσα τον αλγόριθμο που διαβάζει δύο αριθμούς, υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμά τους. 1. Εισάγουμε τις τιμές των δύο αριθμών, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές εισόδου έστω α και β 2. Προσθέτουμε τους αριθμούς και το άθροισμα το δίνουμε ως περιεχόμενο σε μια νέα μεταβλητή, έστω γ. 3. Εμφανίζουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής γ ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 Αλγόριθμος Αθροισμα Διάβασε α,β γ  α+β Εμφάνισε γ Τέλος Αθροισμα ΨευδογλώσσαΦυσική γλώσσα με βήματα

6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Θέση Μνήμης 1 ( ονομα α ) Θέση Μνήμης 2 ( ονομα β ) Θέση μνήμης 3 ( όνομα γ ) Θέση Μνήμης 1 ( ονομα α ) 5 Θέση Μνήμης 2 ( ονομα β ) 8 Θέση μνήμης 3 ( όνομα γ ) Θέση Μνήμης 1 ( ονομα α ) 5 Θέση Μνήμης 2 ( ονομα β ) 8 Θέση μνήμης 3 ( όνομα γ ) 13 Πριν το: Διάβασε Μετα το : Διάβασε Μετά την πράξη

7 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 7 ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΗ Εμφάνισε γ Διάβασε α,β γ  α+β Διάγραμμα ροής

8 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 8 Αλγόριθμος Ονομα Αλγορίθμου Εκτελέσιμες εντολές (Είσοδος, Επεξεργασία, Εξοδος) Σχόλια (!......) Τέλος Ονομα Αλγορίθμου Δομή Αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google