Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Υπάρχουν ουσιαστικώς δύο είδη συνδέσεως α. Μονολιθική σύνδεση και β. Με παρεμβολή εφεδράνων Η επιλογή του είδους, έχει κεφαλαιώδη σημασία στη σεισμική επιτελεστικότητα των γεφυρών. Αναφέρονται στα επόμενα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, η εξέταση των οποίων οδηγεί στην τελική επιλογή. Πρέπει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι η επιλογή εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε γέφυρας, ενώ είναι συνήθης η συνδυασμένη εφαρμογή και των δύο, ειδικώς σε μεγάλες γέφυρες.

2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Α. Μονολιθική σύνδεση Πλεονεκτήματα Προσφέρει, λόγω αυξημένης υπερστατικότητας, εφεδρεία αντοχής και ακαμψίας (π.χ. για λυγηρούς στύλους). Εξασφαλίζει πλαισιακή λειτουργία στη διαμήκη κατεύθυνση και εφόσον πρόκειται για πολύστυλα βάθρα και στην εγκάρσια. Προσφέρει τη δυνατότητα σχηματισμού και 2ης θέσεως πλαστικής αρθρώσεως (πόδας και κεφαλή) αυξάνοντας τις θέσεις καταστροφής ενεργείας.

3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Α. Μονολιθική σύνδεση (συνέχεια) Μειονεκτήματα Προκαλεί ανάπτυξη εντάσεως στο κατάστρωμα (στο οποίο απαγορεύεται ο σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων). Απαιτεί ειδική διαμόρφωση οπλισμού στη θέση της συνδέσεως και επαρκή χώρο στο κατάστρωμα για την αγκύρωση των διαμηκών ράβδων αλλά και την επέκταση του οπλισμού Π.Α. και τον κατάλληλο οπλισμό του «κόμβου». Προκαλεί ανάπτυξη εντάσεως υπό επιβαλλόμενες παραμορφώσεις (προένταση - συστολή ξηράνσεως - ερπυσμός - θερμοκρασία), φαινόμενα ιδιαιτέρως σημαντικά σε γέφυρες μεγάλου ύψους, εφόσον μάλιστα τα ακραία μεσόβαθρα είναι περισσότερο άκαμπτα. Και βεβαίως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου η οικονομία απαιτεί αμφιέρειστα ανοίγματα.

4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Β. Στήριξη με παρεμβολή εφεδράνων Πλεονεκτήματα Δεν αναπτύσσεται καμπτική ένταση στο κατάστρωμα λόγω σεισμού και άρα δεν υφίσταται ενδεχόμενο σχηματισμού πλαστικής αρθρώσεως στο κατάστρωμα. Ο διαχωρισμός ανωδομής βάθρων οδηγεί σε επιμήκυνση της ιδιοπεριόδου (σε σύγκριση με τη μονολιθική σύνδεση). Σαν αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις (προσοχή στο φάσμα σχεδιασμού) παρατηρείται σημαντική μείωση της αποκρίσεως. Η χρήση εφεδράνων επιτρέπει τον καθορισμό των θέσεων και του τρόπου παραλαβής της σεισμικής εντάσεως. Εφόσον χρησιμοποιούνται ελαστομεταλλικά εφέδρανα είναι δυνατό με κατάλληλη επιλογή της ακαμψίας τους (κ = AG/h) να επιτευχθεί ενιαία ακαμψία όλων των θέσεων στηρίξεως.

5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Β. Στήριξη με παρεμβολή εφεδράνων (συνέχεια) (Συνδυασμός άκαμπτου βάθρου με εύκαμπτο εφέδρανο και αντιστρόφως).

6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Β. Στήριξη με παρεμβολή εφεδράνων (συνέχεια) Μειονεκτήματα Αύξηση μεγέθους μετακινήσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις φασμάτων αποκρίσεως είναι δυνατόν η αύξηση της ιδιοπεριόδου να οδηγήσει σε αύξηση της αποκρίσεως (συνήθως σε περιοχές συμπιεστών σχηματισμών). Η παρεμβολή εφεδράνων οδηγεί ουσιαστικώς σε γραμμικό (ελαστικό) σχεδιασμό των βάθρων. Πράγματι, όπως μπορεί να αποδειχθεί για την επίτευξη της συνήθους τιμής μΔ=3 έως για το δείκτη πλαστιμότητος μετακινήσεων του συστήματος βάθρου - εφεδράνου απαιτείται εξασφάλιση δείκτη πλαστιμότητος μετακινήσεων του βάθρου μΔ= 10 έως 15, τιμή η οποία με τη σειρά της θα απαιτούσε δείκτη πλαστιμότητος καμπυλοτήτων με τιμές μφ= 30 έως 45 δηλ. τιμές 3 έως 5 φορές μεγαλύτερες από τις συνήθεις επιτυγχανόμενες.

7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ
Β. Στήριξη με παρεμβολή εφεδράνων (συνέχεια) Τέλος, για την όχι και τόσο σπάνια περίπτωση υπερβάσεως του σεισμού σχεδιασμού, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μετακινήσεις πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ικανότητες των εφεδράνων. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποχωρισμού του καταστρώματος από τα βάθρα και πτώση, ιδιαίτερα εφόσον συνυπάρχει και σημαντική κατακόρυφη συνιστώσα.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΡΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google