Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 1 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - EDIFACT “Τομέας Ιατρικής Φροντίδας“

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 1 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - EDIFACT “Τομέας Ιατρικής Φροντίδας“"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 1 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - EDIFACT “Τομέας Ιατρικής Φροντίδας“ Εργασία για το μεταπτυχιακό μάθημα: “Δίκτυα προστιθέμενης αξίας ΕDI και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου” Βλάχος Γιάννης Παλαμάς Στέργιος Κυριάκου Ευθύβουλος

2 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 2 Εισαγωγή  EDIFACT: αποτελεί ένα σύνολο από διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, καταλόγους και οδηγίες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δομημένων δεδομένων και πιο συγκεκριμένα δεδομένων σχετιζόμενων με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ μηχανογραφημένων συστημάτων.  Φορείς υποστήριξης και Πρότυπα ä UN/ECE WP.4/GE.1 –UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory)

3 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 3 Χαρακτηριστικά / Περιγραφή  Συστατικά στοιχεία EDIFACT ä Στοιχειώδη δεδομένα ä Συντακτικοί κανόνες  Τμήματα (Segments) ä Σύνθετα δεδομένα ä Στοιχειώδη δεδομένα  Συντακτικοί κανόνες EDIFACT ä Ιεραρχική δόμηση ä Συνεπαγόμενη εξακρίβωση στοιχειωδών δεδομένων ä Δομές δεδομένων μεταβλητού μήκους ä Υποχρεωτικά ή υπό συνθήκη στοιχειωδη δεδομένων και τμήματα

4 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 4 Χρήση (Τμήμα αγοράς και διείσδυση)  Εμπόριο  Μεταφορές  Πελατολόγια  Οικονομικά  Κατασκευές  Στατιστική  Ασφαλίσεις  Τουρισμό  Ιατρική  Δημόσια Διοίκηση  Δημόσιες Προμήθειες.

5 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 5 Τομέας Ιατρικής φροντίδας “Το τμήμα προτύπων EDI για τον τομέα της ιατρικής φροντίδας καλύπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετιζόμενων με ιατρικές υπηρεσίες“  Φορείς υποστήριξης και πρότυπα ä ANSI ä American Health Information Management Association ä ASTM Committee E31 ä Helath Level Seven (HL7) ä IEEE ä National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ä CEN TC251 ä Western European EDIFACT Board message Development Group 9

6 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 6 Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα  ANSI ASC X3: Κάρτες αναγνώρισης και σχετιζόμενες συσκευές, εκδόθηκε από ISO/IEC JTC1/SC16 σαν: ä ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Φυσικά χαρακτηριστικά ä ISO 7811:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Τεχνική Καταγραφής ä ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Αναγνώριση των εκδοτών (των μηνυμάτων) ä ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Κάρτες οικονομικών ανταλλαγών. ä ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Ολοκληρωμένα κυκλώματα με επαφές

7 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 7 Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα  ANSI ASC X12N: Ποικίλα μηνύματα Χ12 σχετιζόμενα με ιατρική ασφάλιση  ASN Z80: Προκαταρκτική τυποποίηση Επεξεργασίας δεδομένων και ανταλλαγής δεδομένων  HL7: Διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογών για ηλεκτρονική ανταλλαγή σε περιβάλλοντα ιατρικών εφαρμογών.  ΙΕΕΕ: Διάφορα πρώιμα P1073 τμήματα σχετιζόμενα με επικοινωνία ιατρικών συσκευών, διάφορα πρώιμα P1157 τμήματα σε πρότυπα ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών.  NEMA: Διάφορα πρώιμα DICOM πρότυπα.

8 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 8 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Αναγκαιότητα ä δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες ä διάδοση Internet (ασφάλεια, εξασφάλιση παράδοσης, απόδοση)  Απο τις πραγματικές δοκιμές στις πραγματικές συνθήκες ä Προβλήματα συμβατότητας μεταξύ εταιρειών ä Πιλοτικές εφαρμογές  EDI και Internet το παρόν και το μέλλον

9 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 9 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Περιφερειακό Ιατρικό δίκτυο-Μια πιθανή υλοποίηση ä Εγκαθιδρύει επικοινωνία μεταξύ των πιο σημαντικών τμημάτων

10 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 10 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Περιφερειακό Ιατρικό δίκτυο-Μια πιθανή υλοποίηση Επικοινωνιακό κομμάτι- Μηνύματα EDI ä MEDRPT ä MEDDIS ä MEDREF ä MEDREQ ä Μηνύματα κατ‘οίκον φροντίδας ä Γενικά μηνύματα προς Ιατ΄ρούς ä Μηνύματα κρατήσεων ä Κλινικά προτόκολλα ä Μεταφορά εικόνας

11 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 11 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Προσπέλαση Πληροφοριών μέσω Internet

12 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 12 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

13 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 13 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

14 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 14 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

15 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 15 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

16 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 16 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

17 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 17 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

18 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 18 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

19 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 19 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική

20 NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 20 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική  Υπάρχοντα μηνύματα EDI στην Ιατρική


Κατέβασμα ppt "NTUA - Biomedical Engineering Laboratory 1 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - EDIFACT “Τομέας Ιατρικής Φροντίδας“"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google