Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην ηλεκτρονική υγεία Τεχνολογικό πλαίσιο
Πρότυπα και κωδικοποιήσεις Συστατικά μέρη

3 βιβλιογραφία Hanbook of medical informatics, Van Bemmel
E-health: current situation and examples of implemented and beneficial e-health, applications, Ilias Iakovidis et all, 2004

4 Έρευνα και ανάπτυξη στη Υγεία
FP2 ESPRIT FP5 IST/Health Applications FP3 RACE/AIM FP4 TELEMATICS FP6 eHealth Medical Informatics Health Telematics eHealth Personalised eHealth 1991 2002 100M € 63 Projects 140M € 158 Projects 180 M € 125Projects 180 M€ 20 projects +

5 Ιατρικά Δεδομένα Αποτελούν το κέντρο των ιατρικών ΠΣ Πρέπει να είναι:
Αξιόπιστα Ολοκληρωμένα Καλώς δομημένα

6 Παραδοσιακή …οργάνωση πληροφοριών

7 Οργάνωση ιατρικών δεδομένων
Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος Μηχανογραφημένος ιατρικός φάκελος ΣΔΒΔ για την οργάνωση ιατρικών Δεδομένων

8 Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος

9 Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος

10 Ο γνωστός ιατρικός φάκελος

11 Μηχανογραφημένος ιατρικός φάκελος
Προσωπικά Δεδομένα ασθενή Περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, κωδικό ασφάλισης, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτουν απευθείας την ταυτότητα του ασθενή Κλινικά Δεδομένα ασθενή Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαγνώσεις, εξετάσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, και θεραπείες Διαχειριστικά Δεδομένα Περιλαμβάνουν στοιχεία για την εισαγωγή και εξαγωγή του ασθενή από το νοσοκομείο και οδηγίες παρακολούθησης Οικονομικά Δεδομένα Περιλαμβάνουν ασφαλιστικές πληροφορίες και τις χρεώσεις. Στατιστικά Δεδομένα Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μη ιατρικό ιστορικό, δημογραφικές πληροφορίες, συνήθειες και ιατρικές πληροφορίες. Οι στατιστικές πληροφορίες δεν πρέπει να προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή, απευθείας ή συμπερασματικά.

12 12

13 HL7 V3 ebXML / HL7 V3 Security Infrastructure ICRS NASP Domain PDS
SSB PDS PSIS SDS ACF Secondary Care Application EPS ( Security & Access ) HL7 V3 ebXML / HL7 V3 Enhanced Retained Legacy Systems Primary User Secondary User Security Infrastructure Primary Care Application EPR Secondary Care Event Engine/ Integration Layer

14 Ηλεκτρονική υγεία (e-health)
Ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών πληροφορικής, έγκυρων - έγκαιρων πληροφοριών και διαδικασιών που επιτρέπουν την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών υγείας και ενσωματώνουν τις τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και τηλεϊατρικής E-health έρχεται να υποστηρίξει ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

15 E-health: Βασικά χαρακτηριστικά

16 E-health: Βασικά χαρακτηριστικά
Οι ιατρικές πληροφορίες απαιτείται να είναι κεντρικά αποθηκευμένες παρά να είναι κατανεμημένες εκεί που παράγονται. eHealth παρέχει πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μεταφορά ιατρικών πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συστατικών μερών σε ένα σύστημα διαρκούς παροχής υπηρεσιών υγείας.

17 E-health: Πλεονεκτήματα
Πολίτες /ασθενείς Επαγγελματίες υγείας Ολόκληρο το Σύστημα Υγείας Πιο αποτελεσματική φροντίδα υγείας Κατάλληλη φροντίδα πιο εύκολα διαθέσιμη, πιο γρήγορα Καλύτερη πρόσβαση σε κλινικές πληροφορίες Καλύτερος συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας Προώθηση της δημόσιας και της προσωπικής υγείας Έγκαιρη μεταφορά ιατρικών πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών Λιγότερες ανάγκες για μετακινήσεις Οι ιατρικές πληροφορίες ταξιδεύουν μαζί με τον ασθενή Λιγότερες άσκοπες διπλές εργαστηριακές εξετάσεις Λιγότεροι κίνδυνοι με συνέπεια μικρότερο κόστος φροντίδας Συνταγές παράγονται και εκτελούνται πιο εύκολα Πιο εύκολος ο συντονισμός και η επαφή με άλλους επαγγελματίες Ελαχιστοποίηση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων (διπλές εξετάσεις) Λιγότεροι κίνδυνοι από κακή πρακτική ιατρικής φροντίδας Αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας / παραλαβής εξετάσεων Καλύτερη υγεία και προστασία του γενικού πληθυσμού Λιγότερες άσκοπες επαναλήψεις εργαστηριακών εξετάσεων Διαθεσιμότητα υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων Πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός Καλύτερη πρόσβαση στις βασικές ιατρικές πληροφορίες Καλύτερη αποτελεσματικότητα και σιγουριά στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας Σύστημα υγείας πιο οικονομικό και πιο βιώσιμο

18 Πρότυπα Αποθήκευσης και Μετάδοσης Ιατρικών Δεδομένων

19 Προβληματισμός.. Πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη μεταφορά των Ιατρικών πληροφοριών; Επικέντρωση Standards και HL7

20 Τρέχοντες μέθοδοι στη μεταφορά
Μη δομημένη, λεκτική επικοινωνία Μη δομημένη, γραπτή επικοινωνία Μη δομημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προβλήματα Μόνο ιδιαίτερα περιορισμένες πληροφορίες διαβιβάζονται

21 Το μοντέλο ροής πληροφοριών

22 Η ποικιλία των Standards στην Ιατρική Πληροφορική (1)
Disease Codes International Classification of Diseases (ICD-9, -10) Inclusion of Clinical Modifications (-CM) Vocabulary and codes Systemized nomenclature of human and veterinary medicine (SNOMED) Medical Subject Headings (MeSH) in MEDLINE Read Codes Universal Medical Language System (UMLS) Patient information HL7, ENV 12539, Computerized Patient Record Institute (CPRI), CORBAmed

23 Η ποικιλία των Standards στην Ιατρική Πληροφορική (2)
Diagnostic images Digital imaging and communication in Medicine (DICOM) Laboratory tests Logical Observations Identifiers Names & Codes (LOINC) Payment EDI: EDIFACT, X.12 Diagnosis Related Groups (DRGs) Pharmaceuticals U.S. National Drug Code (NDC)

24 Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μέσω προτύπων
Φορητότητα Διαλειτουργικότητα Ομοιογένεια Επεκτασιμότητα

25 Τρεις τύποι των ιατρικών πληροφοριών
Κλινικές Διαγνωστικά & θεραπευτικά στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς Διοικητικές πληροφορίες ασθενών Δημογραφικές, σχεδιασμός, ραντεβού- ειδοποιήσεις.. HL7 Οικονομικές Τιμολόγηση, αμοιβή-για-υπηρεσία Χώρος EDI

26

27 HL7- εφαρμογές

28 HL7 Translators Pathology Sub-system Data Laboratory Sub-system
Pathology Sub-system Data Laboratory Sub-system Blood Bank Sub-system Pharmacy Sub-system ADT Sub-system

29 To πρωτόκολλο HL7

30 ISO-OSI Communication Architecture Model
Hospital Level 7: ένα domain-specific κοινό πρωτόκολλο για ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας. 1 Physical 2 Data Link 3 Network 4 Transport Communication 5 Session 6 Presentation 7 Application Function HL7 ISO-OSI Communication Architecture Model

31 Picture Archiving and Communications Systems - PACS
Μεταφορά Ψηφιακής Εικόνας Picture Archiving and Communications Systems - PACS Computed Tomography – CT Magnetic Resonance Imaging – MRI Computed Radiography (CR) Angiography Ultrasound - US Nuclear Medicine - NM

32

33 Προέλευση εικόνων Film digitizers Video-frame grabber
Direct digital image capture Ενα μέσο Νοσοκομείο παράγει 1-2 Tbytes / year Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον για 10 χρόνια

34 Αποθήκευση - Storage Archive Server - AS Department File Server
Hospital Information System - HIS Radiology Information System - RIS Hierarchical Storage Manager - HSM

35 Ποιος ορίζει τα Standards επικοινωνίας;
User Consortia (e.g., HL7) Organizations (e.g., NEMA, IEEE) US Government Agencies (e.g., ANSI, NIST) Foreign Government Agencies (e.g., CEN) United Nations (e.g., ISO, CCITT)

36 DICOM Standard

37 DICOM Standard

38 Τομέας Ιατρικής φροντίδας
“Το τμήμα προτύπων EDI για τον τομέα της ιατρικής φροντίδας καλύπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετιζόμενων με ιατρικές υπηρεσίες“ Φορείς υποστήριξης και πρότυπα ANSI American Health Information Management Association ASTM Committee E31 Helath Level Seven (HL7) IEEE National Electrical Manufacturers Association (NEMA) CEN TC251 Western European EDIFACT Board message Development Group 9 As known Liver diseases can be devided into two main categories, The first is focal deseases such as hepatoma and hemangioma, in which pathology is concentrated in a small area while the rest of the liver tissue remains normal. The second category is the diffused diseases such as cirrhosis, where pathology is distributed over the whole liver volume. Ultrasound B-scan imaging has become one of the most popular methods of imaging human abdominal organs such as Liver. Physics of ultrasonic imaging and the appearance of B-scan images containing various granular structures called “speckle pattern”, make the use of image texture analysis algorithms suitable for computer assisted tissue characterization. In this study we evaluate the performance of image texture analysis algorithms for the characterization of ultrasonic liver images.

39 Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα
ANSI ASC X3: Κάρτες αναγνώρισης και σχετιζόμενες συσκευές, εκδόθηκε από ISO/IEC JTC1/SC16 σαν: ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Φυσικά χαρακτηριστικά ISO 7811:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Τεχνική Καταγραφής ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Αναγνώριση των εκδοτών (των μηνυμάτων) ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Κάρτες οικονομικών ανταλλαγών. ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Ολοκληρωμένα κυκλώματα με επαφές As known Liver diseases can be devided into two main categories, The first is focal deseases such as hepatoma and hemangioma, in which pathology is concentrated in a small area while the rest of the liver tissue remains normal. The second category is the diffused diseases such as cirrhosis, where pathology is distributed over the whole liver volume. Ultrasound B-scan imaging has become one of the most popular methods of imaging human abdominal organs such as Liver. Physics of ultrasonic imaging and the appearance of B-scan images containing various granular structures called “speckle pattern”, make the use of image texture analysis algorithms suitable for computer assisted tissue characterization. In this study we evaluate the performance of image texture analysis algorithms for the characterization of ultrasonic liver images.

40 Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα
ANSI ASC X12N: Ποικίλα μηνύματα Χ12 σχετιζόμενα με ιατρική ασφάλιση ASN Z80: Προκαταρκτική τυποποίηση Επεξεργασίας δεδομένων και ανταλλαγής δεδομένων HL7: Διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογών για ηλεκτρονική ανταλλαγή σε περιβάλλοντα ιατρικών εφαρμογών. ΙΕΕΕ: Διάφορα πρώιμα P1073 τμήματα σχετιζόμενα με επικοινωνία ιατρικών συσκευών, διάφορα πρώιμα P1157 τμήματα σε πρότυπα ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών. NEMA: Διάφορα πρώιμα DICOM πρότυπα. As known Liver diseases can be devided into two main categories, The first is focal deseases such as hepatoma and hemangioma, in which pathology is concentrated in a small area while the rest of the liver tissue remains normal. The second category is the diffused diseases such as cirrhosis, where pathology is distributed over the whole liver volume. Ultrasound B-scan imaging has become one of the most popular methods of imaging human abdominal organs such as Liver. Physics of ultrasonic imaging and the appearance of B-scan images containing various granular structures called “speckle pattern”, make the use of image texture analysis algorithms suitable for computer assisted tissue characterization. In this study we evaluate the performance of image texture analysis algorithms for the characterization of ultrasonic liver images.

41 Εφαρμογή EDI στην Ιατρική
As known Liver diseases can be devided into two main categories, The first is focal deseases such as hepatoma and hemangioma, in which pathology is concentrated in a small area while the rest of the liver tissue remains normal. The second category is the diffused diseases such as cirrhosis, where pathology is distributed over the whole liver volume. Ultrasound B-scan imaging has become one of the most popular methods of imaging human abdominal organs such as Liver. Physics of ultrasonic imaging and the appearance of B-scan images containing various granular structures called “speckle pattern”, make the use of image texture analysis algorithms suitable for computer assisted tissue characterization. In this study we evaluate the performance of image texture analysis algorithms for the characterization of ultrasonic liver images.

42 Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος

43 Συσχετίσεις Ιατρικών δεδομένων

44

45 Πολυμέσα

46 Τηλεϊατρική Η Τηλεϊατρική ορίζεται ως η Παροχή Ιατρικής περίθαλψης - σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας - από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για την διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Executive board 101st Session, 1998)

47 Τι είναι Τηλεϊατρική Επικοινωνία: μέσω φωνής / Βίντεο
Patient Station Provider Station Επικοινωνία: μέσω φωνής / Βίντεο Ανταλλαγή δεδομένων: Σε πραγματικό χρόνο/ Αποθήκευση και αποστολή Πολυμεσικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος Ιατρικές συσκευές: στηθοσκόπιο, μετρητής ζαχάρου, θερμόμετρο, ηλεκτροκαρδιογράφημα , ...

48 Στόχοι της Τηλεϊατρικής (1/2)
Άμεση επαφή του ασθενή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, με ειδικευμένο γιατρό Αύξηση της ποιότητας περίθαλψης, μειώνοντας τον χρόνο διάγνωσης Παροχή Συμβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών Πρόσβαση και ενημέρωση Ιατρικού Φακέλου ασθενούς

49 Στόχοι της Τηλεϊατρικής (2/2)
Κάλυψη των πιο σημαντικών Ιατρικών εξετάσεων, όπως Καρδιολογικών, Πνευμονολογικών, κ.α. Ελαχιστοποίηση της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών, το οποίο συνεπάγεται μείωση κόστους Παροχή εκπαίδευσης από απόσταση σε ιατρικό προσωπικό

50 Τύποι Επικοινωνίας Σύγχρονη (Synchronous) Ασύγχρονη (Asynchronous)
Άμεση συνομιλία, τηλεφωνική επικοινωνία, Τηλεδιάσκεψη Απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία και προσοχή όλων των εμπλεκομένων Ασύγχρονη (Asynchronous) Γράμμα, , Αποθήκευση και προώθηση Επιτρέπει ευέλικτη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ειδικών

51 Μοντέλα Τηλεϊατρικής Διασύνδεση μέσω Βίντεο πραγματικού χρόνου
Τηλεϊατρική Αποθήκευσης και προώθησης Συνεχή Παρακολούθηση

52 Υποδομή Τηλεϊατρικής Εξοπλισμός Υπολογιστών Ιατρικές συσκευές
Μονάδες Τηλεδιάσκεψης Εξοπλισμός επικοινωνίας Εφαρμογές

53 Τηλεϊατρική και Web Συνδυασμός των δύο
Χρήση και καθιέρωση όλων των τύπων ψηφιακής αναπαράστασης πληροφορίας Δυνατότητα μετατροπής και επεξεργασίας δεδομένων Ασύγχρονη Τηλεϊατρική

54 Αρχιτεκτονική της Τηλεϊατρική
Backplane User Interface Comms Processing Protocols Medical Devices Patient Records Πλεονεκτήματα Ευελιξία Οικονομία Ασφάλεια 7 Service Areas User Interface: HW/SW with which the user interacts, telemedicine device control, person-to-person communications Medical Devices: Acquiring patient data, delivering therapy, or analyzing specimens Patient Records: Store and retrieve information Communications: Device-to-device communications & support services Protocols: Brain of TM device; “programs”, “scripts” that allow a medical objective to be accomplished; e.g., med. instrument take reading, store reading, and display reading Backplane: stitches the 6 service areas together; intra-device comm; lists of available components (registry); context and device self-awareness

55 Τηλε-ακτινολογία

56 Τηλε-καρδιολογία

57 Συνεχή Ιατρική παρακολούθηση

58 Συνεχή Ιατρική παρακολούθηση

59 Απαιτήσεις ασφάλειας των Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (1)
Εμπιστευτικότητα (προστασία ιατρικού απορρήτου). Διαθεσιμότητα (Ζωτικής σημασίας πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες) Ακεραιότητα (προστασία από παράνομη μεταβολή). Τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) υγείας εμπεριέχουν πολύ ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να αποκαλύπτονται μόνο στους επαγγελματίες υγείας, που εμπλέκονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Η ευαισθησία των δεδομένων προέρχεται από την πολυπλοκότητά τους και η παράνομη αποκάλυψή τους έχει κοινωνική, ηθική, ψυχολογική και νομική επίπτωση. Έτσι η εμπιστευτικότητα των ιατρικών δεδομένων είναι θεμελιώδης παράμετρος της ασφάλειάς τους. Οι ιατρικές πληροφορίες που αντλούνται από ΠΣ παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην διάγνωση και θεραπεία. Για το λόγο η διαθεσιμότητα των ιατρικών πληροφοριών και η ακεραιότητά τους αποκτούν κρίσιμη σημασία.

60 Απαιτήσεις ασφάλειας των Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2)
Υπευθυνότητα - Μη αποποίηση ευθύνης (η άσκηση της ιατρικής εγείρει νομικές απαιτήσεις) Διοίκηση των μηχανισμών ασφάλειας (απαιτεί να είναι κεντρική – κατανεμημένη) Επειδή η άσκηση της ιατρικής πράξης εγείρει απαιτήσεις υπευθυνότητας, θα πρέπει ένα ΠΣ υγείας να υποστηρίζει την καταγραφή των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Τα ΠΣ υγείας από τη φύση τους λειτουργούν ως κατανεμημένα συστήματα. Για παράδειγμα ακόμα και μέσα στο ίδιο νοσοκομείο τα ιατρικά δεδομένα είναι κατανεμημένα μεταξύ των διαφορετικών κλινικών και εργαστηρίων. Εξάλλου και οι σύγχρονες απαιτήσεις σχεδίασης των Ιατρικών ΠΣ εισάγουν την περιφερειακή οργάνωση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επομένως η αποτελεσματική διοίκηση των μηχανισμών ασφάλειας απαιτεί να είναι κεντρική και ταυτόχρονα κατανεμημένη

61 Χαρακτηριστικά της προστασίας των Διαδικτυακών Ιατρικών ΠΣ
Ιδιωτικότητα (Privacy). Είναι το δικαίωμα ενός προσώπου να ελέγχει την αποκάλυψη των προσωπικών ιατρικών δεδομένων που το αφορούν. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality). Είναι η ελεγχόμενη πληροφόρηση περί των προσωπικών ιατρικών δεδομένων σε επαγγελματίες υγείας κάτω από μια προσυμφωνημένη διαδικασία η οποία και καθορίζει τι δεδομένα και με ποιους κανόνες παρέχει το ΠΣ. Ασφάλεια (Security). Αποτελείται από ένα αριθμό μέτρων ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν οι οργανισμοί υγείας για να προστατεύουν τα Πληροφοριακά τους Συστήματα. Έτσι πρέπει να διακρίνουμε τρεις έννοιες που χαρακτηρίζουν την προστασία των Διαδικτυακών Ιατρικών ΠΣ: Ιδιωτικότητα (Privacy). Είναι το δικαίωμα ενός προσώπου να ελέγχει την αποκάλυψη των προσωπικών ιατρικών δεδομένων που το αφορούν. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality). Είναι η ελεγχόμενη πληροφόρηση περί των προσωπικών ιατρικών δεδομένων σε επαγγελματίες υγείας κάτω από μια προσυμφωνημένη διαδικασία η οποία και καθορίζει τι δεδομένα και με ποιους κανόνες παρέχει το ΠΣ. Ασφάλεια (Security). Αποτελείται από ένα αριθμό μέτρων ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν οι οργανισμοί υγείας για να προστατεύουν τα Πληροφοριακά τους Συστήματα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας στο περιβάλλον του Διαδικτύου αλλά και την προάσπιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των ιατρικών δεδομένων.

62 Απαιτήσεις ασφάλειας Συστημάτων Τηλεϊατρικής
Iατρικές Aπαιτήσεις ανάγκη εξασφαλίσεως ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών Τεχνικές Απαιτήσεις εξασφάλιση ακεραιότητας των δεδομένων εξασφάλιση διαθεσιμότητας και προσβάσεως Δεοντολογικά / Νομικά θέματα ευθύνες ιατρικού προσωπικού επίπεδα διασφάλισης και διαβάθμισης πληροφοριών Αναφέρουμε τα συστήματα τηλείατρικής γιατί αποτελούν ένα διαφοροποιημένο τεχνολογικό και ιατρικό περιβάλλον. Ως Τηλεϊατρική χαρακτηρίζεται η παροχή ιατρικής περίθαλψης - σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας - από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, όλα αυτά στα πλαίσια της αναβάθμισης της Υγείας των ατόμων και των κοινοτήτων τους. Η ασφάλεια είναι σημαντικός παράγοντας για την χρήση και ανάπτυξη των συστημάτων Τηλεϊατρικής. Οι απαιτήσεις των φορέων και χρηστών ομαδοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Iατρικές Aπαιτήσεις (από την πλευρά των ιατρών και των ασθενών) ανάγκη εξασφαλίσεως ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών κρυπτογραφία Ψηφιακές υπογραφές Τεχνικές Απαιτήσεις που τίθονται στο τεχνολογικό περιβάλλον εξασφάλιση ακεραιότητας των δεδομένων εξασφάλιση διαθεσιμότητας και προσβάσεως (δύσκολο πρόβλημα) Δεοντολογικά / Νομικά θέματα ευθύνες ιατρικού προσωπικού επίπεδα διασφάλισης και διαβάθμισης πληροφοριών

63 έξυπνη κάρτα υγείας Η έξυπνη κάρτα υγείας είναι μία πλαστική κάρτα εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που περιέχει μικροεπεξεργαστή και μνήμη EEPROM. Είναι δυνατή η εγγραφή και ενημέρωση πάνω στη κάρτα προσωπικών, Ιατρικών και Ασφαλιστικών πληροφοριών (φορητός ηλεκτρονικός φάκελος) Η προσπέλαση μέσω της κάρτας σε Ιατρικές και Ασφαλιστικές πληροφορίες του κεντρικού συστήματος και η διασφάλιση του απορρήτου.

64 έξυπνη κάρτα υγείας Η κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση σε ιατρικό – νοσηλευτικό – φαρμακευτικό προσωπικό : στα βασικά, μη κρυπτογραφημένα, στοιχεία των ασθενών τους όπως ονοματεπώνυμο και πληροφορίες που δεν αποτελούν εμπιστευτικό δεδομένο (πχ. αλλεργίες) ιατρικό ιστορικό (μόνο με τη χρήση κωδικού πρόσβασης), στην πλήρη ιατροφαρμακευτική αγωγή στην εγγραφή ιατρικών συνταγών χρησιμοποιώντας την ως ηλεκτρονικό βιβλιάριο ασθενείας για τη συνταγογράφηση - ανάγνωση – χρέωση και αποχρέωση συνταγής

65 Κλείνοντας Ανοιχτά θέματα στο e-health Διαλειτουργικότητα
Συνεργατικότητα Ασφάλεια – εμπιστοσύνη Προσωποποιημένες τεχνολογίες


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google