Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης

2 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Περιεχόμενα •Εισαγωγή στην ηλεκτρονική υγεία •Τεχνολογικό πλαίσιο •Πρότυπα και κωδικοποιήσεις •Συστατικά μέρη

3 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health βιβλιογραφία •Hanbook of medical informatics, Van Bemmel •E-health: current situation and examples of implemented and beneficial e-health, applications, Ilias Iakovidis et all, 2004

4 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Έρευνα και ανάπτυξη στη Υγεία 19912002 FP2ESPRIT FP3RACE/AIMFP4TELEMATICS FP5IST/HealthApplications •100M € •63 Projects •140M € •158 Projects • 180 M € •125Projects MedicalInformaticsHealthTelematicseHealthPersonalisedeHealth FP6eHealth 180 M€ 20 projects +

5 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ιατρικά Δεδομένα •Αποτελούν το κέντρο των ιατρικών ΠΣ •Πρέπει να είναι: –Αξιόπιστα –Ολοκληρωμένα –Καλώς δομημένα

6 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Παραδοσιακή …οργάνωση πληροφοριών

7 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Οργάνωση ιατρικών δεδομένων •Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος •Μηχανογραφημένος ιατρικός φάκελος •ΣΔΒΔ για την οργάνωση ιατρικών Δεδομένων

8 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος

9 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Χειρόγραφος ιατρικός φάκελος

10 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ο γνωστός ιατρικός φάκελος

11 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Μηχανογραφημένος ιατρικός φάκελος •Προσωπικά Δεδομένα ασθενή –Περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, κωδικό ασφάλισης, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτουν απευθείας την ταυτότητα του ασθενή •Κλινικά Δεδομένα ασθενή – Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαγνώσεις, εξετάσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, και θεραπείες •Διαχειριστικά Δεδομένα –Περιλαμβάνουν στοιχεία για την εισαγωγή και εξαγωγή του ασθενή από το νοσοκομείο και οδηγίες παρακολούθησης •Οικονομικά Δεδομένα –Περιλαμβάνουν ασφαλιστικές πληροφορίες και τις χρεώσεις. •Στατιστικά Δεδομένα –Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μη ιατρικό ιστορικό, δημογραφικές πληροφορίες, συνήθειες και ιατρικές πληροφορίες. Οι στατιστικές πληροφορίες δεν πρέπει να προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή, απευθείας ή συμπερασματικά.

12 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health

13 e-health ebXML / HL7 V3 HL7 V3

14 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονική υγεία (e-health) •Ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών πληροφορικής, έγκυρων - έγκαιρων πληροφοριών και διαδικασιών που επιτρέπουν την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών υγείας και ενσωματώνουν τις τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και τηλεϊατρικής •E-health έρχεται να υποστηρίξει ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

15 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health E-health: Βασικά χαρακτηριστικά

16 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health E-health: Βασικά χαρακτηριστικά •Οι ιατρικές πληροφορίες απαιτείται να είναι κεντρικά αποθηκευμένες παρά να είναι κατανεμημένες εκεί που παράγονται. •eHealth παρέχει πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μεταφορά ιατρικών πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συστατικών μερών σε ένα σύστημα διαρκούς παροχής υπηρεσιών υγείας.

17 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health E-health: Πλεονεκτήματα Πολίτες /ασθενείςΕπαγγελματίες υγείαςΟλόκληρο το Σύστημα Υγείας Πιο αποτελεσματική φροντίδα υγείας Κατάλληλη φροντίδα πιο εύκολα διαθέσιμη, πιο γρήγορα Καλύτερη πρόσβαση σε κλινικές πληροφορίες Καλύτερος συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας Προώθηση της δημόσιας και της προσωπικής υγείας Έγκαιρη μεταφορά ιατρικών πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών Λιγότερες ανάγκες για μετακινήσεις Οι ιατρικές πληροφορίες ταξιδεύουν μαζί με τον ασθενή Λιγότερες άσκοπες διπλές εργαστηριακές εξετάσεις Λιγότεροι κίνδυνοι με συνέπεια μικρότερο κόστος φροντίδας Συνταγές παράγονται και εκτελούνται πιο εύκολα Πιο εύκολος ο συντονισμός και η επαφή με άλλους επαγγελματίες Ελαχιστοποίηση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων (διπλές εξετάσεις) Λιγότεροι κίνδυνοι από κακή πρακτική ιατρικής φροντίδας Αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας / παραλαβής εξετάσεων Καλύτερη υγεία και προστασία του γενικού πληθυσμού Λιγότερες άσκοπες επαναλήψεις εργαστηριακών εξετάσεων Διαθεσιμότητα υποστηρικτικών εργαλείων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων Πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός Καλύτερη πρόσβαση στις βασικές ιατρικές πληροφορίες Καλύτερη αποτελεσματικότητα και σιγουριά στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας Σύστημα υγείας πιο οικονομικό και πιο βιώσιμο

18 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Πρότυπα Αποθήκευσης και Μετάδοσης Ιατρικών Δεδομένων

19 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Προβληματισμός.. •Πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη μεταφορά των Ιατρικών πληροφοριών; •Επικέντρωση – Standards και HL7

20 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τρέχοντες μέθοδοι στη μεταφορά •Μη δομημένη, λεκτική επικοινωνία •Μη δομημένη, γραπτή επικοινωνία •Μη δομημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο •προβλήματα –Μόνο ιδιαίτερα περιορισμένες πληροφορίες διαβιβάζονται

21 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Το μοντέλο ροής πληροφοριών

22 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Η ποικιλία των Standards στην Ιατρική Πληροφορική (1) •Disease Codes –International Classification of Diseases (ICD-9, -10) –Inclusion of Clinical Modifications (-CM) •Vocabulary and codes –Systemized nomenclature of human and veterinary medicine (SNOMED) –Medical Subject Headings (MeSH) in MEDLINE –Read Codes –Universal Medical Language System (UMLS) •Patient information –HL7, ENV 12539, Computerized Patient Record Institute (CPRI), CORBAmed

23 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Η ποικιλία των Standards στην Ιατρική Πληροφορική (2) •Diagnostic images –Digital imaging and communication in Medicine (DICOM) •Laboratory tests –Logical Observations Identifiers Names & Codes (LOINC) •Payment –EDI: EDIFACT, X.12 –Diagnosis Related Groups (DRGs) •Pharmaceuticals –U.S. National Drug Code (NDC)

24 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μέσω προτύπων •Φορητότητα •Διαλειτουργικότητα •Ομοιογένεια •Επεκτασιμότητα

25 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τρεις τύποι των ιατρικών πληροφοριών •Κλινικές –Διαγνωστικά & θεραπευτικά στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς •Διοικητικές πληροφορίες ασθενών –Δημογραφικές, σχεδιασμός, ραντεβού- ειδοποιήσεις.. –HL7 •Οικονομικές –Τιμολόγηση, αμοιβή-για-υπηρεσία –Χώρος EDI

26 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health

27 e-health HL7- εφαρμογές

28 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health HL7 Translators Pathology Sub- system Data Laboratory Sub-system Blood Bank Sub-system Pharmacy Sub- system ADT Sub- system

29 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health To πρωτόκολλο HL7

30 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Hospital Level 7: ένα domain-specific κοινό πρωτόκολλο για ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας. 1Physical 2Data Link 3Network 4Transport CommunicationCommunication 5Session 6Presentation 7Application FunctionFunction ISO-OSI Communication Architecture Model

31 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Μεταφορά Ψηφιακής Εικόνας Picture Archiving and Communications Systems - PACS •Computed Tomography – CT •Magnetic Resonance Imaging – MRI •Computed Radiography (CR) •Angiography •Ultrasound - US •Nuclear Medicine - NM

32 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health

33 e-health Προέλευση εικόνων  Film digitizers  Video-frame grabber  Direct digital image capture  Ενα μέσο Νοσοκομείο παράγει 1-2 Tbytes / year  Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον για 10 χρόνια

34 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Αποθήκευση - Storage Archive Server - AS Department File Server Radiology Information System - RIS Hierarchical Storage Manager - HSM Hospital Information System - HIS

35 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ποιος ορίζει τα Standards επικοινωνίας;  User Consortia (e.g., HL7)  Organizations (e.g., NEMA, IEEE)  US Government Agencies (e.g., ANSI, NIST)  Foreign Government Agencies (e.g., CEN)  United Nations (e.g., ISO, CCITT)

36 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health DICOM Standard

37 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health DICOM Standard

38 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τομέας Ιατρικής φροντίδας “Το τμήμα προτύπων EDI για τον τομέα της ιατρικής φροντίδας καλύπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετιζόμενων με ιατρικές υπηρεσίες“  Φορείς υποστήριξης και πρότυπα –ANSI –American Health Information Management Association –ASTM Committee E31 –Helath Level Seven (HL7) –IEEE –National Electrical Manufacturers Association (NEMA) –CEN TC251 –Western European EDIFACT Board message Development Group 9

39 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα  ANSI ASC X3: Κάρτες αναγνώρισης και σχετιζόμενες συσκευές, εκδόθηκε από ISO/IEC JTC1/SC16 σαν: –ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Φυσικά χαρακτηριστικά –ISO 7811:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Τεχνική Καταγραφής –ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Αναγνώριση των εκδοτών (των μηνυμάτων) –ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Κάρτες οικονομικών ανταλλαγών. –ISO 7810:1995 Κάρτες αναγνώρισης- Ολοκληρωμένα κυκλώματα με επαφές

40 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Πρότυπα σχετικά με ιατρική φροντίδα  ANSI ASC X12N: Ποικίλα μηνύματα Χ12 σχετιζόμενα με ιατρική ασφάλιση  ASN Z80: Προκαταρκτική τυποποίηση Επεξεργασίας δεδομένων και ανταλλαγής δεδομένων  HL7: Διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογών για ηλεκτρονική ανταλλαγή σε περιβάλλοντα ιατρικών εφαρμογών.  ΙΕΕΕ: Διάφορα πρώιμα P1073 τμήματα σχετιζόμενα με επικοινωνία ιατρικών συσκευών, διάφορα πρώιμα P1157 τμήματα σε πρότυπα ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών.  NEMA: Διάφορα πρώιμα DICOM πρότυπα.

41 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Εφαρμογή EDI στην Ιατρική

42 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος

43 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Συσχετίσεις Ιατρικών δεδομένων

44 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health

45 e-health Πολυμέσα

46 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τηλεϊατρική Η Τηλεϊατρική ορίζεται ως η Παροχή Ιατρικής περίθαλψης - σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας - από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για την διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Executive board 101st Session, 1998)

47 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τι είναι Τηλεϊατρική  Επικοινωνία: μέσω φωνής / Βίντεο  Ανταλλαγή δεδομένων: Σε πραγματικό χρόνο/ Αποθήκευση και αποστολή  Πολυμεσικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος  Ιατρικές συσκευές: στηθοσκόπιο, μετρητής ζαχάρου, θερμόμετρο, ηλεκτροκαρδιογράφημα,... Provider Station Patient Station

48 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Στόχοι της Τηλεϊατρικής (1/2) •Άμεση επαφή του ασθενή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, με ειδικευμένο γιατρό •Αύξηση της ποιότητας περίθαλψης, μειώνοντας τον χρόνο διάγνωσης •Παροχή Συμβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών •Πρόσβαση και ενημέρωση Ιατρικού Φακέλου ασθενούς

49 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Στόχοι της Τηλεϊατρικής (2/2) •Κάλυψη των πιο σημαντικών Ιατρικών εξετάσεων, όπως Καρδιολογικών, Πνευμονολογικών, κ.α. •Ελαχιστοποίηση της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών, το οποίο συνεπάγεται μείωση κόστους •Παροχή εκπαίδευσης από απόσταση σε ιατρικό προσωπικό

50 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τύποι Επικοινωνίας •Σύγχρονη (Synchronous) –Άμεση συνομιλία, τηλεφωνική επικοινωνία, Τηλεδιάσκεψη –Απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία και προσοχή όλων των εμπλεκομένων •Ασύγχρονη (Asynchronous) –Γράμμα, email, Αποθήκευση και προώθηση –Επιτρέπει ευέλικτη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ειδικών

51 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Μοντέλα Τηλεϊατρικής •Διασύνδεση μέσω Βίντεο πραγματικού χρόνου •Τηλεϊατρική Αποθήκευσης και προώθησης • Συνεχή Παρακολούθηση

52 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Υποδομή Τηλεϊατρικής •Εξοπλισμός Υπολογιστών •Ιατρικές συσκευές •Μονάδες Τηλεδιάσκεψης •Εξοπλισμός επικοινωνίας •Εφαρμογές

53 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τηλεϊατρική και Web •Συνδυασμός των δύο •Χρήση και καθιέρωση όλων των τύπων ψηφιακής αναπαράστασης πληροφορίας •Δυνατότητα μετατροπής και επεξεργασίας δεδομένων •Ασύγχρονη Τηλεϊατρική

54 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Αρχιτεκτονική της Τηλεϊατρική Backplane User Interface Comms Processing Protocols Medical Devices Patient Records Πλεονεκτήματα •Ευελιξία •Οικονομία •Ασφάλεια

55 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τηλε-ακτινολογία

56 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Τηλε-καρδιολογία

57 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Συνεχή Ιατρική παρακολούθηση

58 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Συνεχή Ιατρική παρακολούθηση

59 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Απαιτήσεις ασφάλειας των Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (1) •Εμπιστευτικότητα (προστασία ιατρικού απορρήτου). •Διαθεσιμότητα (Ζωτικής σημασίας πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες) •Ακεραιότητα (προστασία από παράνομη μεταβολή).

60 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Απαιτήσεις ασφάλειας των Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2) •Υπευθυνότητα - Μη αποποίηση ευθύνης (η άσκηση της ιατρικής εγείρει νομικές απαιτήσεις) •Διοίκηση των μηχανισμών ασφάλειας (απαιτεί να είναι κεντρική – κατανεμημένη)

61 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Χαρακτηριστικά της προστασίας των Διαδικτυακών Ιατρικών ΠΣ •Ιδιωτικότητα (Privacy). Είναι το δικαίωμα ενός προσώπου να ελέγχει την αποκάλυψη των προσωπικών ιατρικών δεδομένων που το αφορούν. •Εμπιστευτικότητα (Confidentiality). Είναι η ελεγχόμενη πληροφόρηση περί των προσωπικών ιατρικών δεδομένων σε επαγγελματίες υγείας κάτω από μια προσυμφωνημένη διαδικασία η οποία και καθορίζει τι δεδομένα και με ποιους κανόνες παρέχει το ΠΣ. •Ασφάλεια (Security). Αποτελείται από ένα αριθμό μέτρων ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν οι οργανισμοί υγείας για να προστατεύουν τα Πληροφοριακά τους Συστήματα.

62 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Απαιτήσεις ασφάλειας Συστημάτων Τηλεϊατρικής •Iατρικές Aπαιτήσεις –ανάγκη εξασφαλίσεως ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών •Τεχνικές Απαιτήσεις –εξασφάλιση ακεραιότητας των δεδομένων –εξασφάλιση διαθεσιμότητας και προσβάσεως •Δεοντολογικά / Νομικά θέματα –ευθύνες ιατρικού προσωπικού –επίπεδα διασφάλισης και διαβάθμισης πληροφοριών

63 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health έξυπνη κάρτα υγείας •Η έξυπνη κάρτα υγείας είναι μία πλαστική κάρτα εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που περιέχει μικροεπεξεργαστή και μνήμη EEPROM. •Είναι δυνατή η εγγραφή και ενημέρωση πάνω στη κάρτα προσωπικών, Ιατρικών και Ασφαλιστικών πληροφοριών (φορητός ηλεκτρονικός φάκελος) •Η προσπέλαση μέσω της κάρτας σε Ιατρικές και Ασφαλιστικές πληροφορίες του κεντρικού συστήματος και η διασφάλιση του απορρήτου.

64 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health έξυπνη κάρτα υγείας •Η κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση σε ιατρικό – νοσηλευτικό – φαρμακευτικό προσωπικό : •στα βασικά, μη κρυπτογραφημένα, στοιχεία των ασθενών τους όπως ονοματεπώνυμο και πληροφορίες που δεν αποτελούν εμπιστευτικό δεδομένο (πχ. αλλεργίες) •ιατρικό ιστορικό (μόνο με τη χρήση κωδικού πρόσβασης), •στην πλήρη ιατροφαρμακευτική αγωγή •στην εγγραφή ιατρικών συνταγών χρησιμοποιώντας την ως ηλεκτρονικό βιβλιάριο ασθενείας για τη συνταγογράφηση - ανάγνωση – χρέωση και αποχρέωση συνταγής

65 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Κλείνοντας •Ανοιχτά θέματα στο e-health –Διαλειτουργικότητα –Συνεργατικότητα –Ασφάλεια – εμπιστοσύνη –Προσωποποιημένες τεχνολογίες


Κατέβασμα ppt "Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίαςe-health Ηλεκτρονική υγεία Χρ. Ηλιούδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google