Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 Α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Α.Π.  Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2011-2012 συμπίπτει με την έναρξη της σταδιακής εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) σε σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων).  Η διαδικασία αυτή θα είναι συλλογική, θα προχωρεί με σταθερά βήματα και με ρυθμό που να επιτρέπει την ομαλή εξοικείωση όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής των ΝΑΠ (εκπαιδευτικών, διευθυντών, επιθεωρητών, στελεχών του Υ.Π.Π., κλπ) με τη νέα φιλοσοφία και πρακτική.  Με αφετηρία την παρούσα σχολική χρονιά η εφαρμογή των νέων Α.Π. προβλέπεται να είναι μια σταδιακή, νοικοκυρεμένη, χωρίς βιασύνη και προσεγμένη διαδικασία ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση στις σχολικές μονάδες.

3 Β. ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ: Κατά την παρούσα σχολική χρονιά αναμένεται ότι:  θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Α.Π.,  θα συστηματοποιηθούν και εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες ετοιμασίας πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού,  θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί η κλίμακα εφαρμογής πτυχών των νέων Α.Π. σε επίπεδο σχολικών μονάδων και  θα αξιολογηθούν εκ νέου και στην πράξη τα νέα Π.Σ. των διαφόρων μαθημάτων ώστε να βελτιωθούν πτυχές τους που πιθανόν να χρήζουν αλλαγών με βάση και την ανατροφοδότηση που θα προκύψει μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις εφαρμογές.

4 Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  Αποβάλλουμε το άγχος: η εφαρμογή των νέων Α.Π. στα σχολεία δεν θα αποτελέσει έναν αγώνα δρόμου αλλά μια σταδιακή, συλλογική διαδικασία η οποία θα προχωρεί με σταθερά βήματα. Το ανθρώπινο σχολείο για τα παιδιά προϋποθέτει εξίσου ανθρώπινες συνθήκες και για τους εκπαιδευτικούς.  Αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό το Πλαίσιο Αρχών των νέων Α.Π. και τα νέα Π.Σ.:  Μελέτη του Πλαισίου Αρχών (πυλώνων) των νέων Α.Π.  Μελέτη των θεμελιωδών Παιδαγωγικών Αρχών.  Μελέτη των μοντέλων Διδασκαλίας και Διδακτικών Πρακτικών που προτείνονται για τάξεις μικτής ικανότητας (ομαδοσυνεργατική μάθηση και διαφοροποίηση διδασκαλίας).  Μελέτη των ειδικών στόχων και του περιεχομένου κάθε γνωστικού αντικειμένου ανά τάξη και ανά μάθημα.  Μελέτη μεθοδολογίας ανάπτυξης διδακτικού υλικού και οργάνωσης μαθησιακού περιβάλλοντος.

5 Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  Διαβάζουμε τον Οδηγό του εκπαιδευτικού – Εντοπίζουμε το εκπαιδευτικό υλικό που χρειαζόμαστε: Ο οδηγός αυτός λειτουργεί ως χάρτης που προσδιορίζει, ανά τάξη και θεματική περιοχή, το εκπαιδευτικό υλικό και τις πηγές από τις οποίες μπορεί να αντληθεί. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:  εισαγωγικό σημείωμα που διευκρινίζει τη δομή και τον τρόπο χρήσης του,  παραπομπές στο νέο διδακτικό υλικό που ετοιμάστηκε (θεματικές ενότητες, διδακτικές εφαρμογές, εγχειρίδια για το μαθητή ή τον εκπαιδευτικό, σημειώσεις, κείμενα ή ασκήσεις),  παραπομπές σε υλικό από τα υφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια που κρίθηκε συμβατό προς χρήση σύμφωνα με τα νέα Α.Π., καθώς και άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διδακτικές προτάσεις). Ο οδηγός σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το Π.Σ. που παραμένει ο πλοηγός του εκπαιδευτικού στην καθημερινή διδακτική πρακτική του.

6 Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :  Κάνουμε τις πρώτες σκέψεις για τον ετήσιο προγραμματισμό:  Προβληματιζόμαστε για τυχόν ανάγκες που θεωρούμε ότι έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές μας, το σχολείο ή/και η τοπική κοινότητα και ενημερώνουμε σχετικά το Συντονιστή του μαθήματός μας.  Αξιοποιούμε όλα τα πιο πάνω στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε δείκτες επιτυχίας οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιτυχή υλοποίηση των θεματικών ενοτήτων που αναμένεται να καλυφθούν, σύμφωνα με το κάθε Π.Σ., από τα παιδιά της τάξης.

7 Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  Συζητάμε με τις μαθήτριες και τους μαθητές:  τον τρόπο οργάνωσης της τάξης και του μαθησιακού περιβάλλοντος,  τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις,  το ρόλο των μαθητών και του εκπαιδευτικού,  τους γενικούς και επιμέρους στόχους του μαθήματος.  Ανταλλάζουμε απόψεις για τους τρόπους που θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη μαθησιακή διαδικασία.

8 Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  Ελέγχουμε την ανταπόκριση των δραστηριοτήτων στους διάφορους δείκτες επιτυχίας και παρακολουθούμε την υλοποίηση τους: Εντοπίζουμε τους δείκτες που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε και προγραμματίζουμε μαθησιακό χρόνο και δραστηριότητες και για αυτούς.  Διαφοροποιούμε τη διδασκαλία μας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο μαθησιακό βιογραφικό κάθε μαθητή μας: Παρόλο που η διαφοροποίηση ως διδακτική / μαθησιακή διαδικασία προγραμματίζεται, η εξέλιξή της εξαρτάται από τις αντιδράσεις των μαθητών / τριών κατά τη διάρκεια της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας και διαμορφώνεται ανάλογα από εμάς. Σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, λειτουργούμε ως συνεργάτες των μαθητών και συμμετέχουμε με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ανάληψη ευθύνης και η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης από πλευράς των μαθητών / τριών.


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google