Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομικά σωματίδια της ύλης ΆτομαΜόριαΙόντα. Μόριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομικά σωματίδια της ύλης ΆτομαΜόριαΙόντα. Μόριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομικά σωματίδια της ύλης ΆτομαΜόριαΙόντα

2 Μόριο

3 είναι το μικρότερο κομμάτι μιας καθορισμένης ουσίας

4 που μπορεί να υπάρξει ελεύθερο

5 διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης από την οποία προέρχεται

6 Μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι μιας καθορισμένης ουσίας που μπορεί να υπάρξει ελεύθερο διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης από την οποία προέρχεται

7 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης)

8 18 μόρια νερού Άτομο οξυγόνου Άτομο υδρογόνου Μόριο νερού

9 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης) 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο άνθρακα

10 C 12 H 22 O 11 οξυγόνο άνθρακας υδρογόνο ζάχαρη

11 Τα μόρια είναι ομάδες ατόμων με καθορισμένη γεωμετρική διάταξη

12 είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων Άτομο

13 Στα μόρια των χημικών ενώσεων έχουμε δύο ή περισσότερα είδη ατόμων Στα μόρια των στοιχείων έχουμε ένα είδος ατόμων

14

15 Μονοατομικά στοιχεία είναι Τα ευγενή αέρια Τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών

16 Ήλιο Νέον Αργόν Κρυπτόν Ξένον Ραδόνιον Τα ευγενή αέρια είναι μονοατομικά

17 Τα διατομικά στοιχεία Υδρογόνο H 2, Άζωτο N 2, Οξυγόνο O 2,Φθόριο F 2,Χλώριο Cl 2, Βρώμιο Br 2, Ιώδιο I 2

18 Όζον

19 P4P4 ΤΕΤΡΑΤΟΜΙΚΑ Φωσφόρος P 4 Αρσενικό As 4 Αντιμόνιο Sb 4

20

21 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης) 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο άνθρακα

22 Πόσο μικρό είναι ένα άτομο;

23 Αν μεγεθύναμε ένα μήλο τόσο όσο να φτάσει το μέγεθος της Γης ένα άτομο πάνω στο μήλο θα ήταν όσο ένα μήλο πάνω στη Γη Σχετικό μέγεθος ατόμου

24 Όλα τα άτομα δεν έχουν το ίδιο μέγεθος

25 Scanning Tunneling Microscope(STM) κεφαλή

26 Εικόνα STM επιφάνειας χρυσού Διακρίνονται μεμονωμένα άτομα χρυσού

27 Οι μωβ σφαίρες είναι άτομα Πυριτίου

28 Πυρήνας

29 Άτομο

30 Ηλεκτρόνιο Πρωτόνιο Νετρόνιο Πυρήνας

31 = Ατομικός αριθμός ΖΟ αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα Μαζικός αριθμός ΑΟ αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων του πυρήνα Li 6 6 3 3 + + Σύμβολο στοιχείου φορτίο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός

32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ=

33 πυρήνας + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= 3+

34 πυρήνας + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 7 7 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= 3+

35 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 7 7 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ=

36 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 7 7 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= 1+

37 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 7 7 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ=

38 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ 7 7 3 3 Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= 1-

39 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - πυρήνας Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ=

40 πυρήνας Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= Αριθμός πρωτονίων: ……… Αριθμός νετρονίων: ……….. Αριθμός ηλεκτρονίων: …….. πυρήνας Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= Αριθμός πρωτονίων: ……… Αριθμός νετρονίων: ……….. Αριθμός ηλεκτρονίων: ……..

41 1 πρωτόνιο 1836 ηλεκτρόνια

42 1 νετρόνιο

43 1 πρωτόνιο1 νετρόνιο

44 1836 ηλεκτρόνια 1 πρωτόνιο 1 νετρόνιο

45 Ιόντα Τα ιόντα έχουν φορτίο Κατιόντα + Ανιόντα - Να + Cl - Cα2+Cα2+ S 2- SO 4 2- NO 3 - NH 4 + H 2 PO 4 -

46 Ιόντα Τα ιόντα μπορεί να είναι ΜονοατομικάΠολυατομικά Να + Cl - Cα2+Cα2+ S 2- SO 4 2- NO 3 - NH 4 + H 2 PO 4 -

47 Να + Cl - Cα2+Cα2+ S 2- SO 4 2- NO 3 - NH 4 + H 2 PO 4 - 2 1 3 4 4 5 5 6 6 8 8 7 7

48 Οι ουσίες αποτελούνται από άτομαιόνταμόρια Xe Ar ΗeΗe H2H2 P4P4 H2OH2O + + + + + + + + - - - - - - - - Na + Cl -


Κατέβασμα ppt "Δομικά σωματίδια της ύλης ΆτομαΜόριαΙόντα. Μόριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google