Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Λειτουργία των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που θα εφαρμόσουν το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Σχολικό Έτος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους
Συνολική πολιτική πρόταση για ένα Νέο Σχολείο με επίκεντρο τον μαθητή (ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ) και βασικό πρωταγωνιστή της υλοποίησης τον εκπαιδευτικό.

3 Άξονες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού άμεσων παρεμβάσεων

4 Η απόφαση της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας Δ. Β. Μ. Θ
Η απόφαση της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ανήκει στο δεύτερο άξονα, δηλαδή τη δέσμη άμεσων μέτρων Υπουργικές Αποφάσεις Φ.3/609/60745/Γ1/ : Ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα Φ.12/620/61531/Γ1/ : Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

5 Σύνοψη Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό στο επίπεδο των περιφερειών θα εφαρμοσθεί για το σχολικό έτος ένα ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

6 κατά (10) ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ (από 25 γίνονται 35) ,
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται και οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται κατά (10) ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ (από 25 γίνονται 35) , κατά πέντε (5) στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ (από 30 γίνονται 35) και κατά τρεις (3) στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ (από 32 γίνονται 35)

7 ενισχύοντας τη διδασκαλία:
Γλώσσας Μαθηματικών Πληροφορικής Φυσικής Αγωγής Αισθητικής Αγωγής Αγωγής Υγείας Στο προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας της προαιρετικής ζώνης δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Ο Σύλλογος διδασκόντων προτείνει ένα πλαίσιο προγράμματος διάρκειας (10) ωρών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων.

8 Εισαγωγή Το Ολοήμερο Σχολείο εφαρμόζεται στις χώρες του εξωτερικού εδώ και δεκαετίες, είναι ένας θεσμός που αποτελεί πλέον μια βασική κοινωνική ανάγκη και φιλοδοξεί να απαντήσει στις νέες απαιτήσεις. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997 και μέχρι και το 2003, επιχειρήθηκε τομή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη θεσμοθέτηση και τη γενίκευση της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου.

9 Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού ανέδειξε κάποιες θετικές αλλά και αρνητικές πλευρές
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπεράσπιση δημόσιου χαρακτήρα εκπαίδευσης Ανταπόκριση στον κοινωνικό του στόχο Αύξηση του χρόνου παραμονής στο σχολείο και επαφής των μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό Ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στο σχεδιασμό του προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας Κοινωνικοποίηση του μαθητή Συμβολή στη μείωση των σχολικών ανισοτήτων

10 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αδυναμία συνολικής αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας και διαρροής Αδυναμία του Ολοήμερου Σχολείου να αποτελέσει ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα Μη περιορισμός της «παραπαιδείας» Όχι ολοκληρωμένη προετοιμασία του μαθητή για την επόμενη μέρα Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου που δρα αρνητικά στην ομογενοποίηση της εκπαιδευτικής κουλτούρας του σχολείου Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και παιδαγωγικού, διδακτικού υλικού Ασάφεια της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Καθυστέρηση ανάληψης υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Επιθυμία των γονέων για διαφοροποίηση των ωρών αποχώρησης από το σχολείο Έλλειψη παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

11 Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της αντίληψης σε γονείς και εκπαιδευτικούς ότι υπάρχουν δύο είδη σχολείων: το πρωινό και το ολοήμερο ή το «κανονικό» και το ολοήμερο. Απαιτείται λοιπόν, η υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας του ολοήμερου προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενιαίου σχολείου.

12 Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε ουσιαστικές αλλαγές με ένα σχέδιο παρεμβάσεων, από την επόμενη σχολική χρονιά, για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων του δημοτικού σχολείου.

13 Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας
12/θεσια με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό στο επίπεδο των περιφερειών θα εφαρμοσθεί για το σχολικό έτος ένα ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

14 Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο.
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των σχολείων, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, είναι τα εξής: Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου. Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού (αναλογικά με τη Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν). Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο. Να διδάσκεται η Β΄ Ξένη Γλώσσα. Να μην συστεγάζονται με άλλα σχολεία της ίδιας βαθμίδας και μικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν να συμμετέχουν Δημοτικά Σχολεία που συστεγάζονται με Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά ίδιας οργανικότητας (12/θέσια).

15 Επισημαίνεται ότι Η λειτουργία των σχολείων σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τις προτάσεις που έγιναν για τη λειτουργία των Πιλοτικών Ολοημέρων, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία από το σχολικό έτος , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

16 Βασικός στόχος του Αναμορφωμένου Προγράμματος είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των παιδιών και τα έξοδα των γονέων, αφού η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο.

17 Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας: Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις

18 Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

19 Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Η επιπλέον ώρα θα διατίθεται για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (φιλαναγνωσία) Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.

20 Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.

21 Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για Χορούς.

22 Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις. Προστίθεται το μάθημα των Τ.Π.Ε. για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

23 Στην Ευέλικτη Ζώνη αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.
Στην Α΄ τάξη : Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Αγωγής Υγείας. Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   Τις ώρες της ΕΖ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

24 Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας
Στα σχολεία που θα εφαρμοστεί το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και σε όσα σχολεία διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των 8 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Σε απομονωμένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Διευθυντή Π.Ε., μπορούν να λειτουργούν τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με 5 μαθητές.

25

26 Ελάχιστος αριθμός μαθητών
O ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές. Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου λειτουργεί από 7:00 − 8:00, εφόσον σ’ αυτή συμμετέχουν από 10 μαθητές και πάνω. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15. Στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Από τις 16:15 μέχρι τις 17:00 λειτουργεί προαιρετική Ζώνη με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον 15 μαθητών.

27 Αναμόρφωση του ολοήμερου προγράμματος
Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες). Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα.

28 Ο σύλλογος διδασκόντων συγκροτεί το πρόγραμμα μαθημάτων των Ολοήμερων Τμημάτων έτσι ώστε να αναλογούν 2 ώρες μαθημάτων ανά ημέρα σε κάθε τμήμα, συνολικής δηλ. διάρκειας δέκα (10) ωρών. Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

29 Μελέτη - Μέχρι πέντε (5) τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος διατίθενται δέκα (10) ώρες συνολικά, οι οποίες προτείνεται να γίνονται κυρίως στην Α΄ και Β΄ τάξη. Σε περίπτωση που η Α΄ και Β΄ τάξη στο Ολοήμερο λειτουργεί σε κοινό τμήμα προτείνεται να διατίθενται πέντε (5) ώρες μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα και οι υπόλοιπες πέντε (5) ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.

30 Για έξι (6) τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος προτείνονται συνολικά δεκαπέντε πέντε (15) ώρες: πέντε (5) ώρες στην Α΄ τάξη, πέντε (5) ώρες στη Β΄ τάξη και οι υπόλοιπες ώρες διατίθενται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.

31 Αθλητισμός από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις Α΄, Β΄.

32 Θεατρική Αγωγή από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

33 Τ.Π.Ε. από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον ώρες στις νέες τεχνολογίες.

34 Αγγλικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ως επιπλέον ώρες στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

35 Μουσική από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Γ, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ .

36 Δεύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες . Προτείνεται μόνο για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων .

37 Εικαστικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

38 Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων
Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικής.

39 Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, οποίος συνδράμει στην καλύτερη δυνατή σύνθεση και οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το σχετικό πρακτικό με το Ολοήμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο σχολικό σύμβουλο για έγκριση και θεώρηση.

40 Για τη διαμόρφωσή του Ολοήμερου Προγράμματος των δέκα (10) διδακτικών ωρών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Μέχρι 3 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών τουλάχιστον (3) διδακτικών αντικειμένων. Για 4 και 5 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή πέντε τουλάχιστον (5) διδακτικών αντικειμένων. Για 6 τμήματα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι τουλάχιστον (6) διδακτικών αντικειμένων.

41 Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

42 Σίτιση Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον Υποδιευθυντή/Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος ή τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει την πρώτη διδακτική ώρα του ολοήμερου προγράμματος , παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.

43 Αποχώρηση μαθητών Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει: Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15), Κατά το χρονικό διάστημα 15: :40, εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:15) ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Υπεύθυνος κατά την Προαιρετική Ζώνη (16:15 – 17:00) και για την αποχώρηση των μαθητών στις 17:00 είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στα αντίστοιχα τμήματα.

44 Επιμέρους Διευκρινίσεις
Επιμέρους Διευκρινίσεις Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο έως τις μ.μ., και ιδιαίτερα αυτή των μικρότερων τάξεων, έχει δοκιμαστεί με επιτυχία, ως εκπαιδευτική πρακτική, και ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχο πρόγραμμα αναβάθμισης του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται και στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό σύστημα (παράταση διδακτικού ωραρίου, εμπλουτισμός του ωρολογίου προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα). Η λειτουργία των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα και ο επιπλέον χρόνος παραμονής των μαθητών στο σχολείο, στηρίζεται και σε αντίστοιχη εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 10/ ).

45 Συνδυάζει αφενός την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων - δραστηριοτήτων για όλες τις τάξεις (Θεατρική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, παραδοσιακοί χοροί) και αφετέρου την ενίσχυση της πολυγλωσσίας (Αγγλικά από την Α΄ τάξη και ενίσχυση της διδασκαλίας Αγγλικών στις μεγαλύτερες τάξεις). Οι επιπλέον διαθέσιμες διδακτικές ώρες, κυρίως στις μικρές τάξεις., προβλέπεται να καλυφθούν με την ενίσχυση της διδασκαλίας του Γλωσσικού μαθήματος, των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής και της Αισθητικής Αγωγής, καθώς και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Διατροφικών συνηθειών και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στόχος είναι, ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις, «η τσάντα να μένει στο σχολείο».

46 Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποκλειστικά για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων , συστήνονται κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός οργανικών θέσεων, με κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται. Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών από το πλεονάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μεταταγούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ήδη, έχει γίνει κάθε προεργασία και προγραμματισμός για την πλήρη λειτουργία των σχολείων αυτών από την 1η Σεπτεμβρίου. Προς τούτο έχει ορισθεί ο αριθμός των 800 συγκεκριμένων σχολείων για τη βέβαιη και ασφαλή επίτευξη του στόχου.

47 Όσον αφορά τα ερωτήματα που αναφέρονται στη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, διευκρινίζουμε ότι η ρύθμιση δεν ισχύει μόνο για τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αλλά για όλα τα σχολεία από 6/θέσια και άνω, τα οποία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας.

48 Το Ενιαίο του Προγράμματος υπηρετείται πλήρως με τη κοινή λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος όλων των τάξεων στις Με δεδομένο ότι όλες οι τάξεις θα έχουν κοινή λήξη ωραρίου στις και θα παρέχονται πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό αιτήματα γονέων και εκπαιδευτικών για δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος. Έτσι ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει στις (λήξη υποχρεωτικού ωραρίου ), στις 15.30, αλλά και στις (λήξη ολοήμερου προγράμματος), χωρίς να στερηθεί κανένα διδακτικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται στο ολοήμερο πρόγραμμα.

49 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις σε Η/Υ στα σχολεία προκειμένου να παρέχονται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές εμπειρίες μάθησης που να σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με οριζόντιο τρόπο που να αφορά όλα τα μαθήματα. Ωστόσο, ως μεταβατικό στάδιο μπορεί να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών, που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή. Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση του βαθμού κατάκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

50 Το Π.Ι. ήδη επεξεργάζεται τις οδηγίες για τη διδασκαλία των νέων διδακτικών αντικειμένων (Τ.Π.Ε., Αγγλικών Α΄-Β΄ τάξη κ.ά.) και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλότερη ένταξη των αντικειμένων αυτών με το πιο κατάλληλο παιδαγωγικά τρόπο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι ουσιαστική, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα και προϋπόθεση για την υλοποίηση του.

51 Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

52 Το ζήτημα της ποιότητας παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο δεν κατάφερε την κατοχύρωση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα αποκτηθούν απ’ όλους τους μαθητές όλα εκείνα τα στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν τον ολοκληρωμένο, μορφωμένο άνθρωπο του 21ου αιώνα, που θα μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της κοινωνίας, θα ακολουθήσει τις αρχές της αειφορίας και μπορεί να οδηγηθεί σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον με όραμα και προοπτική.


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google