Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O ρόλος των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3/4/20151.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O ρόλος των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3/4/20151."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O ρόλος των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3/4/20151

2  Τι είναι γονεϊκή τυπολογία;  Ποιες εκφάνσεις της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών θα εξετάσουμε; Αυτοεκτίμηση Συναισθηματική Κοινωνική Ενσυναίσθηση Νοημοσύνη συμπεριφορά

3 Γονεϊκή τυπολογία Η άσκηση του ρόλου του γονέα είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που προϋποθέτει την υιοθέτηση συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς με στόχο τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού

4 Η γονεϊκή τυπολογία αντανακλά: τις μεθόδους και πρακτικές ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τους γονείς, καθώς και τις αξίες, τα πρότυπα και μορφές συμπεριφοράς που μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά (Darling & Steinberg, 1993)

5 Γονεϊκή τυπολογία 1) Υποστηρικτικός γονέας (authoritative) 2) Αυταρχικός γονέας (authoritarian) 3) Επιτρεπτικός γονέας (permissive) 4) Αδιάφορος γονέας (indifferent) Σύμφωνα με μελέτες των: Baumrind (1966, 1967, 1968, 1971,1980, 1989, 1991,1996), και Maccoby & Martin (1983) η τυπολογία του Γονέα με βάση τη συμμετοχή του στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών του έχει ως εξής :

6 Τυπολογία του Έλληνα Γονέα με βάση τη συμμετοχή του στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 1) Υποστηρικτικός 2) Αυταρχικός 3) Επιτρεπτικός 4) Αυστηρός [Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009, Αντωνοπούλου & Τσίτσας, 2012]

7 Υποστηρικτικός γονέας  Συζητά με τα παιδιά του  Εκφράζει την αγάπη του στα παιδιά του  Παρέχει εξηγήσεις στα παιδιά του για τις ποινές που επιβάλλει σε αυτά  Θέτει σαφή όρια στα παιδιά του  Ενθαρρύνει τα παιδιά του να είναι ανεξάρτητα  Ελέγχει τα παιδιά του με αγάπη  Εμπιστεύεται τα παιδιά του  Kατανοεί τα παιδιά του  Επαινεί τα παιδιά του  Δείχνει τρυφερότητα στα παιδιά του

8 Αυταρχικός γονέας  Επιβάλλει ποινές στα παιδιά του  Τιμωρεί τα παιδιά του χωρίς να τους δίνει εξηγήσεις  Έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τα παιδιά του  Απαιτεί από τα παιδιά του τυφλή υπακοή και σεβασμό  Ασκεί αυστηρό έλεγχο στα παιδιά του  Δεν ανέχεται να διαφωνούν τα παιδιά του μαζί του  Ξεσπάει το θυμό του στα παιδιά του  Χρησιμοποιεί την τιμωρία ως μέσο πειθαρχίας

9 Επιτρεπτικός γονέας  Έχει λίγες απαιτήσεις από τα παιδιά του  Συντάσσεται με τις παρορμήσεις των παιδιών του  Υποκύπτει στις επιθυμίες των παιδιών του  Λέει στο παιδί του με πιο τρόπο θα το τιμωρήσει, αλλά δεν εφαρμόζει την τιμωρία  Κακομαθαίνει τα παιδιά του

10 Αυστηρός γονέας  Ασκεί κριτική στα παιδιά του, όταν η συμπεριφορά τους δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του  Κάνει συνέχεια συστάσεις στα παιδιά του για να βελτιωθεί η συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιθυμίες του  Μαλώνει και φωνάζει στα παιδιά του, όταν του φέρονται άσχημα  Πιέζει τα παιδιά του να ακολουθούν τους κανόνες της οικογένειας

11 Το παιδί του Υποστηρικτικού γονέα Είναι:  Ανεξάρτητο  Φιλικό  Διεκδικητικό  Επιτυχημένο  Αρεστό στους άλλους  Ρυθμίζει τη συμπεριφορά του αποτελεσματικά  Έχει αυτοπεποίθηση  Έχει αυτοεκτίμηση

12 Το παιδί του Αυταρχικού Γονέα Έχει:  Εσωστρέφεια  Χαμηλή κοινωνικότητα  Λίγες φιλικές σχέσεις  Χαμηλή αυτοπεποίθηση  Χαμηλή αυτοεκτίμηση

13 Το παιδί του Επιτρεπτικού Γονέα Έχει:  Τάση για εξαρτήσεις  Πολλά αρνητικά συναισθήματα  Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες  Μειωμένο αυτοέλεγχο

14 Το παιδί του Αυστηρού Γονέα  Έχει συναισθηματικές δυσκολίες  Νιώθει ότι δεν το αγαπούν  Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση  Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση

15 Μελέτες  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία του πατέρα τους  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία της μητέρας τους  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία των γονέων τους Αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθησή τους Συναισθηματική τους Νοημοσύνη Κοινωνική τους συμπεριφορά

16 Aντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία του πατέρα τους και ο ρόλος τους στην αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθησή τους Antonopoulou, K., Alexopoulos, A. D. & Maridaki-Kassotaki, K. (2012). Perceptions of father parenting style, empathy and self-esteem among Greek preadolescents. Marriage & Family Review, 48(3), 293-309. 1 η έρευνα

17 Ικανότητα του ατόμου να αποδίδει στους άλλους νοητικές καταστάσεις, να αναγνωρίζει τα συναισθήματά τους και με βάση αυτά να προβλέπει τη συμπεριφορά τους (Singer, 2006) Να μπορεί να μοιράζεται, να βιώνει ή νοερά να ταυτίζεται με τα συναισθήματα κάποιου άλλου (Jackson, Meltzoff, & Decety, 2005, Knafo, Van Hulle, Zahn-Waxler, Robinson, & Rhee, 2008). 17 Ενσυναίσθηση

18 Αυτοεκτίμηση Η καθολική, συναισθηματική ή αξιολογική εκτίμηση του ατόμου, η οποία αντανακλά το βαθμό που το άτομο σκέφτεται θετικά ή αρνητικά για τον εαυτό του (Neiss et al., 2002), και εμπεριέχει δύο διακριτές διαστάσεις:  την ικανότητα (competence): αναφέρεται στο βαθμό που το άτομο βλέπει τον εαυτό του ικανό και αποτελεσματικό  την αξία (worth): αναφέρεται στο κατά πόσο το άτομο αισθάνεται ότι είναι σημαντικό και αξίζει (Cast & Burke, 2002, Herz & Gullone, 1999)  Οι δύο αυτές διαστάσεις βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και σε συνδυασμό δημιουργούν την αυτοεκτίμηση (Mruk, 2006) 18

19 ΔΕΙΓΜΑ 190 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού (M ηλικία =11,26 έτη, τ.α.=0,73, εύρος: 9,42-13,83 έτη) 104 αγόρια (54,7%) & 86 κορίτσια (45,3%) Από την Αττική και αστικές περιοχές της Πελοποννήσου 19

20 Ερευνητικά εργαλεία 1. Ερωτηματολόγιο Τυπολογίας του Έλληνα Πατέρα (Parenting Style & Dimensions Questionnaire) (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009, Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 2001). 2. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης παιδιών και εφήβων (Index of Empathy for Children and Adolescents, Bryant, 1982) 3. Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου – ΠΑΤΕΜ ΙΙ (Self – Perception Profile for Children) (Μακρή – Μπότσαρη, 2001, Harter, 1985) 20

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΝAΙΟΧΙ 1Στεναχωριέμαι όταν ένα κορίτσι δε βρίσκει κανένα να παίξει. 2Οι άνθρωποι που αγκαλιάζονται και φιλιούνται στο δρόμο είναι ανόητοι. 3Τα αγόρια που κλαίνε από χαρά είναι ανόητα. 4 Μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να ανοίγουν δώρα ακόμα και αν εγώ δεν έχω πάρει κάποιο δώρο. 5Ένα αγόρι που κλαίει με κάνει να θέλω να κλάψω κι εγώ. 6Θυμώνω όταν βλέπω να έχουν χτυπήσει ένα κορίτσι. 7Γελάω ακόμα και αν δε ξέρω γιατί γελάει κάποιος. 8Μερικές φορές κλαίω όταν βλέπω τηλεόραση. 9Τα κορίτσια που κλαίνε από χαρά είναι ανόητα. 10Δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί κάποιος εκνευρίζεται. 11Θυμώνω όταν βλέπω ένα ζώο να το έχουν χτυπήσει. 12Στεναχωριέμαι όταν ένα αγόρι δε βρίσκει κανένα να παίξει. 21 Ενδεικτικές προτάσεις του ερωτηματολογίου ενσυναίσθησης

22 Απόλυτα μου ταιριάζει Μάλλον μου ταιριάζει Απόλυτα μου ταιριάζει 112 Μερικά παιδιά είναι συχνά δυσαρεστημένα με τον εαυτό τους. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά είναι αρκετά ευχαριστημένα με τον εαυτό τους. 34 212 Σε μερικά παιδιά δεν αρέσει η ζωή που κάνουν. ΟΜΩΣ Σε άλλα παιδιά αρέσει η ζωή που κάνουν. 34 343 Μερικά παιδιά είναι ικανοποιημένα με τον εαυτό τους. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά συχνά δεν είναι ικανοποιημένα με τον εαυτό τους. 21 443 Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή τους τα κάνουν τόσο καλά όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι πολλά πράγματα στη ζωή τους δεν τα κάνουν τόσο καλά όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. 21 512 Μερικά παιδιά δεν είναι πολύ ικανοποιημένα με τον τρόπο που κάνουν διάφορα πράγματα στη ζωή τους. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά είναι ικανοποιημένα με τον τρόπο που κάνουν διάφορα πράγματα στη ζωή τους. 34 Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου – ΠΑΤΕΜ ΙΙ (Self – Perception Profile for Children)

23 Συσχετίσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις των παιδιών για την πατρική τυπολογία, την αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση τους (n=190) Τυπολογία πατέρα ΕνσυναίσθησηΑυτοεκτίμηση Υποστηρικτικός 0.392**0.569** Αυταρχικός-0.426**-0,536** Επιτρεπτικός 0.038 (ns) -0.077(ns) Αυστηρός -0,114 (ns)-0.310** ** p< 0.01 (2-tailed) 23

24 Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για την επίδραση των αντιλήψεων των παιδιών για την πατρική τυπολογία (ανεξάρτητη μεταβλητή) στην αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθησή τους (εξαρτημένες μεταβλητές) ΜεταβλητέςΒβ R2R2 Adjusted R 2 t Ενσυναίσθηση Υποστηρικτικός πατέρας2,3130,3920,1530,1494,67 * Αυταρχικός πατέρας-2,611-0,4290,1810,180-6,51 * Αυτοεκτίμηση Υποστηρικτικός πατέρας0,570 0,3230,3207,46 * Αυταρχικός πατέρας-0,561-0,5130,2950,291-8,86 * 24 * p<0,001

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παιδιά που αντιλαμβάνονται τον πατέρα τους πρωτίστως ως υποστηρικτικό έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση Το αντίθετο συμβαίνει όταν οι πεποιθήσεις των παιδιών αφορούν στον αυταρχικό πατέρα. 25

26 Η τυπολογία της μητέρας όπως την αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και η σχέση της με τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη Ν. Φυτουράκη, Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη & Αικ. Αντωνοπούλου (2015). Η τυπολογία της μητέρας όπως την αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και η σχέση της με τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη. Ελεύθερη ανακοίνωση ( paper ) στο πλαίσιο συμποσίου που θα παρουσιαστεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) «Η ψυχολογία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο», 27-31 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. 26 2 η έρευνα

27 Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί:  στην εξέταση των αντιλήψεων που έχουν οι έφηβοι για τη μητέρα τους &  στην αξιολόγηση του βαθμού που αυτές επηρεάζουν τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη 27

28 Δείγμα 294 έφηβοι ηλικίας 12-14 ετών από σχολεία της Αττικής 28

29 Ερευνητικά εργαλεία 1. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (TEIQue-ASF) (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007) και 2. Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου PSDQ που αξιολογεί την τυπολογία της ελληνίδας μητέρας (Robinson et al., 1995, Αντωνοπούλου & Τσίτσας, 2011)

30 Συσχετίσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις των παιδιών για τη μητέρα και τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη (n=294) Αντιλήψεις για τη μητέραΣυναισθηματική Νοημοσύνη Υποστηρικτική 0.498** Αυταρχική-0.327** Επιτρεπτική-0.210** ** p< 0.01 (2-tailed) 30

31 Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για την επίδραση των αντιλήψεων των παιδιών για τη μητέρα (ανεξάρτητη μεταβλητή) στη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη (εξαρτημένη μεταβλητή) ΜεταβλητέςΒβ R2R2 Adjusted R 2 t Συναισθηματική Νοημοσύνη Υποστηρικτική μητέρα0,3080,4980,2480,24611,45 * Αυταρχική μητέρα-0,190-0,3270,1070,105-6,90 * Επιτρεπτική μητέρα-0,133-0,2100,0440,042-4,29 * 31 * p<0,001

32 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι έφηβοι που θεωρούν ότι η μητέρα τους είναι υποστηρικτική έχουν υψηλότερο επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης από ό,τι οι έφηβοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη μητέρα τους ως αυταρχική ή επιτρεπτική. 32

33 H τυπολογία των γονέων όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά τους και η επίδρασή της στη διαμόρφωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς Αικ. Αντωνοπούλου, Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, & Γ. Τσίτσας (2015). H τυπολογία των γονέων όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά τους και η επίδρασή της στη διαμόρφωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Ελεύθερη ανακοίνωση ( paper ) στο πλαίσιο συμποσίου που θα παρουσιαστεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) «Η ψυχολογία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο», 27-31 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. 3 η έρευνα

34 Σκοπός Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να εξετάσει εάν οι αντιλήψεις που έχουν οι έφηβοι για τους γονείς τους επηρεάζουν εκφάνσεις της κοινωνικής τους συμπεριφοράς όπως:  (α) δυσκολίες στην έκφραση συναισθημάτων  (β) δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους  (γ) προβλήματα διαγωγής  (δ) υπερδραστηριότητα, και  (ε) επιθυμία για κοινωνική προσφορά

35 Συμμετέχοντες 289 έφηβοι ( μέση ηλικία = 14,21 έτη, τ. α. = 0,89) που φοιτούσαν σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια της περιοχής των Αθηνών

36 Ερευνητικά εργαλεία 1. Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου PSDQ (Robinson et al., 1995), το οποίο αξιολογεί την τυπολογία της ελληνίδας μητέρας και του έλληνα πατέρα (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009, Αντωνοπούλου & Τσίτσας, 2011) 2. Το ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών (SDQ-Hel) (Goodman, 1997, Μπίμπου-Νάκου & συνεργ., 2002).

37 Αποτελέσματα

38 Συσχετίσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις των παιδιών για τη γονεϊκή τυπολογία και την κοινωνική τους συμπεριφορά (n= 289) Τυπολογία πατέρα Συναισθηματικά προβλήματα Προβλήματα στις σχέσεις με συνομηλίκους Προβλήματα διαγωγής Υπερδρα- στηριότητα Διάθεση για κοινωνική προσφορά Υποστηρικτικός -0,097-0,169**-0,216**-0,222**0,298** Αυταρχικός0,187**0,239**0,354**0,289**-0,243** Επιτρεπτικός 0,086-0,0240,0810,0150,058 Αυστηρός 0,007-0,062-0,0500,0740,067 Τυπολογία μητέρας Υποστηρικτική-0,129*-0,302**-0,347**-0,273**0,388** Αυταρχική0,206**0,284**0,343**0,310**-0,198** Επιτρεπτική0,119*0,0460,135*0,125*0,046 Αυστηρή-0.066-0,155**-0,145*0,0060,212** * p< 0,05, ** p< 0,01 38

39 Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για την επίδραση των αντιλήψεων των παιδιών για τους γονείς (ανεξάρτητη μεταβλητή) στην κοινωνική τους συμπεριφορά (εξαρτημένη μεταβλητή) ΜεταβλητέςΒβ Adjusted R 2 t Διάθεση για κοινωνική προσφορά Υποστηρικτική μητέρα1,2940,3380,1477,13 * Υποστηρικτικός πατέρας1,0550,2980,0865,29 * Προβλήματα διαγωγής Αυταρχική μητέρα1,0810,3430,1156,19 * Αυταρχικός πατέρας1,0240,3540,1226,41 * 39 * p<0,001

40 Συμπεράσματα  Οι έφηβοι που αντιλαμβάνονται και τους δύο τους γονείς ως αυταρχικούς, σε σύγκριση με τους εφήβους που θεωρούν ότι οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί, εκδηλώνουν δυσκολίες στη συμπεριφορά τους. Δυσκολεύονται: να εκφράσουν τα συναισθήματά τους να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους Είναι υπερδραστήριοι και παρουσιάζουν προβλήματα διαγωγής  Οι υποστηρικτικές μητέρες ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς από ό,τι οι υποστηρικτικοί πατέρες

41 Μελέτες  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία του πατέρα τους  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία της μητέρας τους  Αντιλήψεις των παιδιών για την τυπολογία των γονέων τους Αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθησή τους Συναισθηματική τους Νοημοσύνη Κοινωνική τους συμπεριφορά

42 Υποστηριχτικός γονέας συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης της ενσυναίσθησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών του

43 Υποστηρικτικός γονέας  Συζητά με τα παιδιά του  Εκφράζει την αγάπη του στα παιδιά του  Παρέχει εξηγήσεις στα παιδιά του για τις ποινές που επιβάλλει σε αυτά  Θέτει σαφή όρια στα παιδιά του  Ενθαρρύνει τα παιδιά του να είναι ανεξάρτητα  Ελέγχει τα παιδιά του με αγάπη  Εμπιστεύεται τα παιδιά του  Kατανοεί τα παιδιά του  Επαινεί τα παιδιά του  Δείχνει τρυφερότητα στα παιδιά του

44  Αν ένα παιδί μεγαλώνει με κριτική,  μαθαίνει να καταδικάζει.  Αν το παιδί μεγαλώνει με εχθρότητα,  μαθαίνει να εχθρεύεται.  Αν το παιδί γελοιοποιείται,  μαθαίνει να είναι δειλό.  Αν το παιδί μεγαλώνει στην ντροπή,  μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.  Αν το παιδί μεγαλώνει με ανεκτικότητα,  μαθαίνει να έχει υπομονή  Αν το παιδί μαθαίνει με έπαινο,  μαθαίνει να εκτιμά. « ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ », ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΑ ΕΝΤΕΚΑ ΑΝ

45  Αν το παιδί μεγαλώνει με δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο.  Αν το παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια, μαθαίνει να έχει πίστη.  Αν το παιδί μεγαλώνει με επιδοκιμασία, μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του.  Αν το παιδί μεγαλώνει με αναγνώριση και φιλία, μαθαίνει να βρίσκει αγάπη στον κόσμο. 3/4/201545


Κατέβασμα ppt "O ρόλος των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3/4/20151."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google