Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Εισαγωγικό βίντεο το θεωρητικό μέρος: Wiki – τι είναι Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Εισαγωγικό βίντεο το θεωρητικό μέρος: Wiki – τι είναι Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Εισαγωγικό βίντεο το θεωρητικό μέρος: Wiki – τι είναι Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το "What I know is" δηλαδή «αυτό που εγώ ξέρω είναι» και αφορά στις δυνατότητες συγγραφής σε αυτό. Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 από τον Ward Cunninghan και είναι ευρύτερα γνωστό ως Wiki Wiki Web Ο Cunningham εμπνεύστηκε τον όρο wiki από τα "wiki wiki" δηλαδή τα "γρήγορα" λεωφορεία του αερολιμένα της Χονολουλού.

2 Το μεγαλύτερο Wiki… Wikimedia Foundation μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος αυτού του οργανισμού είναι η ανάπτυξη wiki- based projects και η δωρεάν παροχή τους στο κοινό. Το πιο σημαντικό wiki–project είναι η γνωστή μας Wikipedia μία πολυγλωσσική,δωρεάν web – εγκυκλοπαίδεια,που έχει γραφεί από εθελοντές (άρθρα μπορεί να εισάγει ο καθένας που έχει πρόσβαση στην εγκυκλοπαίδεια).

3 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Εκπαιδευτικές θεωρίες που εφαρμόζονται στα wiki: Εποικοδομισμός / Κονστρουκτιβισμός (Constructivism) : Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια δυναμική διαδικασία στην οποία οι μαθητές οικοδομούν νέες ιδέες ή αντιλήψεις σχετικές με την παρούσα/παλαιότερη γνώση και σε ανταπόκριση με τις εκπαιδευτικές συνθήκες. Υποδηλώνει την ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν απορροφούν τις πληροφορίες παθητικά αλλά τις συνθέτουν μόνοι τους. Κοινότητες πρακτικής : Πρόκειται για διαδικτυακές κοινότητες μαθητών που έχουν κοινό έργο. Αυτές οι κοινότητες διευκολύνουν την εκπαιδευτική συναλλαγή, επιτρέπουν στα μέλη να δημιουργήσουν ένα δεσμό από κοινές εμπειρίες και προκλήσεις. Συνεργατική Μάθηση : Η διαδικασία ομαδικής εργασίας με σκοπό τη συνεισφορά ιδεών.

4 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Ιδέες για τη χρήση ενός wiki στην τάξη: Δημιουργήστε έναν χώρο για ελεύθερη έκφραση Συζητήστε θέματα εργασιών, όπως και επιλεγμένα αναγνώσματα του μαθήματος (assigned readings) Μοιραστείτε πηγές όπως αναφορές σε βιβλιογραφία, ιστοσελίδες, δείγματα επιτυχούς συγγραφής, συσκέψεις, ανακοινώσεις εργασιών Διατηρήστε ένα περιοδικό εργασίας αποτελούμενης από ομαδικές εργασίες Απαιτήστε τη συνεργασία των μαθητών στη συγγραφή κειμένων, όπως μία έκθεση γραμμένη από όλη την τάξη Συζητήστε καινοτομίες στους τομείς της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διορθώσουν σελίδες της wikipedia ή να αναλάβουν νέες σελίδες της wikipedia Εμπνεύστε και ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν ένα Wikibook Υποστηρίξτε service learning projects (i.e. use wikis to build a website about a challenge in their city)

5 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού wiki: Πώς οραματίζεστε ότι θα χρησιμοποιείται το wiki; (Πώς θα το περιγράψετε στους γονείς) Ποιοι θα μπορούν να δουν το wiki; (οποιοσδήποτε; Μόνο τα μέλη του wiki;) Ποιοι θα μπορούν να τροποποιήσουν το wiki; (οποιοσδήποτε; Μόνο τα μέλη του wiki; Διαφορετικά άτομα ανάλογα με το τμήμα του wiki;) Ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο wiki; (μόνο οι μαθητές; Οι γονείς; Άτομα που δεχτεί πρόσκληση; Οποιοσδήποτε;) Ποιος θα διαχειρίζεται - ελέγχει το wiki για την καταλληλότητα του, κλπ. ;

6 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Δημιουργικότητα Δημιουργικότητα – Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. – Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών, της παραγωγής νέων νοημάτων (ένας τύπος δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;). Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».

7 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014  Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Δέσμευση  Αυξάνεται η δέσμευση των μαθητών. Δεν έχουν πλέον τον παθητικό ρόλο, που δέχεται την πληροφορία που τους παρουσιάζεται (αποτέλεσμα: να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν).  Ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις.  Η δημιουργία και η συνεισφορά αυξάνει την αίσθηση της ιδιοκτησίας τους.

8 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Διαπροσωπικές σχέσεις αλληλεπιδράσεις – Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα την επίτευξη ομοφωνίας και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων. Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδες – Ευνοούν τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τους διδάσκοντες Προωθούν ανεπίσημες και ευέλικτες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων Βελτιώνουν τις δεξιότητες ετεροαξιολόγησής τους – διαμόρφωση ειλικρινών σχέσεων συνεργασίας

9 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014  Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Συγγραφή – Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων.  Βελτιώνει την ποιότητα εργασίας των μαθητών:  Οι μαθητές ωθούνται να παρέχουν καλύτερη ποιότητα στις εργασίες τους, όταν γνωρίζουν ότι άλλοι θα τις δουν.  Οι μαθητές μαθαίνουν από τους άλλους καθώς έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και στον τρόπο εργασίας τους.

10 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Δημοκρατική λειτουργία Τα wiki επιτρέπουν να γίνει η μάθηση περισσότερο μαθητοκεντρική και δημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, να επεξεργάζεται, να αλλάζει ή να συμπληρώνει τα κείμενα άμεσα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους, και επομένως ο καθένας μπορεί να τα αξιολογήσει, να συζητήσει για αυτά, να τα αλλάξει. Η διεργασία συζήτησης βελτιώνεται με το χρόνο. Οι απόψεις διαμορφώνονται δημοκρατικά. Ο διαμοιρασμός της εξουσίας για τη διαμόρφωση των έργων και των αποτελεσμάτων τους είναι κεντρικό στοιχείο των wiki όπου αναδεικνύεται η «κοινότητα»

11 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014  Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση: Συνεργασία  Συνεργασία και όχι ανταγωνιστικότητα  Επίκεντρο ο διαμοιρασμός και η συνεργασία – το συλλογικό προϊόν.  Υποβαθμίζονται οι έννοιες του «ειδικού» – «έμπειρου» - «καλύτερου»

12 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Στάδιο Ι: Γνωριμία με το Pbworks (πάροχος υπηρεσίας) Αρχικά ας ανοίξουμε το φυλλομετρητή - browser μας (π.χ: Internet Explorer) Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε: http://pbworks.com

13 Κάνουμε κλικ εδώ για να ενημερωθούμε για την πιθανή χρήση του στην τάξη Η σελίδα στην οποία έχουμε οδηγηθεί...

14 Οδηγούμαστε σε αυτή τη σελίδα απ’ όπου εμείς επιλέγουμε αυτόν το σύνδεσμο (link).

15 Πριν επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας Wiki ας δούμε συνοπτικά τι μπορεί ένα Wiki να κάνει για εμάς...

16 Συμπερασματικά Δημοσίευση Ομαδικές εργασίες Portfolio μαθητών συνεργασία σημειώσεις μαθημάτων προγραμματισμός και διαδικασίες παραδείγματα Συνεργατικές σελίδες και συζήτηση σχόλια ενθάρρυνσης Μαθητική σελίδα για δημοσίευση και διαμοιρασμό εργασιών – εμπλοκή γονέων Διαμοιρασμός και αλληλεπίδραση με άλλες τάξεις και ομάδες εργασίας και με άλλα σχολεία

17 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Στάδιο ΙΙ: δημιουργία Wiki σε 5 βήματα Επιστρέφουμε στην σελίδα: http://pbworks.com

18 Επιστρέφουμε στην αρχική μας σελίδα για να ξεκινήσουμε με τη δημιουργία του Wiki μας... Βήματα δημιουργίας: βήμα 1

19 Βήματα δημιουργίας: βήμα 2

20 Επιλέγουμε την ελεύθερη έκδοσή του... Βήματα δημιουργίας: βήμα 3

21 Επιλέγουμε ένα όνομα για το wiki μας της αρεσκείας μας π.χ: stclass και το πληκτρολογούμε εδώ... Τσεκάρουμε το κουτάκι εδώ... Και συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας: όνομα – το email μας και τον κωδικό που επιθυμούμε... Βήματα δημιουργίας: βήμα 4

22 Επιλέγουμε αν θέλουμε το wiki μας να είναι ελεύθερο στην πρόσβαση ή πρόσβαση σε αυτό να έχουν μόνο τα μέλη του δηλ. να είναι προστατευμένο με κωδικό Και στη συνέχεια ότι συμφωνούμε με την άδεια χρήσης - οπότε είμαστε έτοιμοι να το επισκεφθούμε για πρώτη φορά. Απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες ακόμη... Βήματα δημιουργίας: βήμα 5

23 Και ορίστε το πρώτο σας wiki...ας κάνουμε τώρα 2 μικρορυθμίσεις...

24 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Στάδιο ΙΙΙ Μικρορυθμίσεις και επιβεβαίωση δημιουργίας του Wiki μας

25 Μερικές εύκολες μικρορυθμίσεις όπως η περιγραφή και η γλώσσα... Και ας βγούμε (log out) για να δούμε το email μας από τον email client ή ευκολότερα το gmail αν έχετε κάποιο...

26 Αυτή είναι η οθόνη εξόδου...ας αφήσουμε το φυλλομετρητή μας ανοιχτό τώρα και ας πάμε στο email μας...

27 Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Wiki απλά θα κάνουμε κλικ σε αυτό τον σύνδεσμο... Αυτό θα κάναμε πιθανόν από τον προσωπικό μας Η/Υ

28 Ή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο mail μας... Ανοίγοντας μια 2 η καρτέλα στο φυλλομετρητή μας (Internet Explorer) για web – based email (προτείνεται) Για όσους δεν διαθέτουν, πληκτρολογείστε freemail.gr - υπάρχουν 10 διαθέσιμοι λογαριασμοί αλληλογραφίας για εσάς...

29 Πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει δοθεί

30 Μπορούμε τώρα να κλείσουμε το email μας (έξοδος – log out) και να επιστρέψουμε στην καρτέλα της οθόνης εξόδου-εισόδου στον φυλλομετρητή μας όπου με τον κωδικό μας και το email μας θα εισέλθουμε στο Wiki μας για τις δικές μας προσωπικές πινελιές...

31 Στάδιο IV Ας δούμε τώρα ένα έτοιμο wiki για να πάρουμε ιδέες... πληκτρολογείστε σε μια νέα καρτέλα: synergasies.pbworks.comsynergasies.pbworks.com Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014

32 Στάδιο V: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ( ή πως μπορούν οι μαθητές μας να εργαστούν σε ένα Wiki)

33 Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Πληκτρολογείστε στο φυλλομετρητή σας preview2you.pbworks.com Εισέλθετε (log in) με το όνομα χρήστη και κωδικό που σας έχει δοθεί Από τον Navigator κάντε κλικ στη σελίδα: ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.


Κατέβασμα ppt "Βιωματικό Εργαστήριο για το Wiki Αρναία 28/01/2014 Εισαγωγικό βίντεο το θεωρητικό μέρος: Wiki – τι είναι Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google