Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντικά Προβλήματα. Τό όζον είναι ένα σχετικά σπάνιο ιχνοαέριο καί μιά δηλητηριώδης μορφή τού οξυγόνου. Αποτελείται από τρία άτομα σέ ένα μόριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντικά Προβλήματα. Τό όζον είναι ένα σχετικά σπάνιο ιχνοαέριο καί μιά δηλητηριώδης μορφή τού οξυγόνου. Αποτελείται από τρία άτομα σέ ένα μόριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντικά Προβλήματα

2 Τό όζον είναι ένα σχετικά σπάνιο ιχνοαέριο καί μιά δηλητηριώδης μορφή τού οξυγόνου. Αποτελείται από τρία άτομα σέ ένα μόριο. Στο οξυγόνο όμως υπάρχουν μόνο δυό άτομα σέ κάθε μόριο. Τό οζον τό συναντάμε σέ ολη την ατμόσφαιρα σέ ύψος μέχρι 50 χιλιόμετρα.

3 Δίχως τό φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου, η ζωή στόν πλανήτη μας δέν θα υπήρχε. Σέ μιά γυάλινη κατασκευή τό ηλιακό φώς μπορεί νά περάσει δίχως σχεδόν κανένα εμπόδιο καί νά θερμαί - νει τό χώρο. Η θερμότητα πού παράγεται δέν μπορεί όμως να διαφύγει ανεμπόδιστα μέσα από τά γυάλινα τοιχώματα. Μέ αυτό τόν τρόπο αποθηκεύεται θερμότητα.

4 Όξυνη βροχή Η οξύτητα τής βροχής είναι φυσική καί εξαρ - τάται από τίς εκκενώ - σεις θείου πού εκπεμ - πουν τά ηφαίστεια αλλά καί από τή συν - θεση τού αέρα στόν οποίο βρίσκονται διοξείδια και ιχνοαέ - ρια.

5 Σκουπίδια Ως απορρίμματα ή απόβλητα ορίζονται υπολείμματα τροφών και αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα και υγρά απόβλητα ( ή λύματα ).

6 Ρύπανση των νερών Η βαθμιαία ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που προέρχεται από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και κυρίως από τη βιομηχανική ανάπτυξη της εποχής μας.

7 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντικά Προβλήματα. Τό όζον είναι ένα σχετικά σπάνιο ιχνοαέριο καί μιά δηλητηριώδης μορφή τού οξυγόνου. Αποτελείται από τρία άτομα σέ ένα μόριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google