Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KOHLBERG (1927-1987)  Στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης Piaget για να εξηγήσει την ηθική ανάπτυξη  Η ηθική λογική (reasoning)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KOHLBERG (1927-1987)  Στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης Piaget για να εξηγήσει την ηθική ανάπτυξη  Η ηθική λογική (reasoning)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KOHLBERG (1927-1987)  Στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης Piaget για να εξηγήσει την ηθική ανάπτυξη  Η ηθική λογική (reasoning) (δικαιοσύνη, το τι είναι σωστό/δίκαιο) αντι αντιπροσωπεύουν τις γνωστικές vs συναισθηματικές διαδικασίες  Προκύπτει από προσαρμοστικές λύσεις σε διαπροσωπικές συγκρούσεις  Επικεντρώνεται περισσότερο στην ηθική σκέψη και δικαιολόγηση παρά στη συμπεριφορά.

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ  Η γνωστική διαμάχη οδηγεί στη δημιουργία ηθικών αρχών και πεποιθήσεων που αντανακλούν επιλύσεις αυτών των διαμαχών  Τα στάδια του Πιαζετ προσφέρουν το ψυχολογικο υπόβαθρό για αυξανόμενες πιο πολύπλοκες ηθικές κρίσεις  Πχ. η ικανότητα να αξιολογήσει πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες  Η ηθική είναι θέμα διανόησης και σκέψη και όχι συναίσθημα

3 –Johnny Appleseed “Type a quote here.”

4 ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΟΎΝ Πως τα άτομα αναπτύσσουν πιο περίπλοκη ηθική σκέψη Γιατί αυτό είναι σημαντικό?

5

6

7

8

9


Κατέβασμα ppt "KOHLBERG (1927-1987)  Στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης Piaget για να εξηγήσει την ηθική ανάπτυξη  Η ηθική λογική (reasoning)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google