Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PIAGET AND KOHLBERG ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. PIAGET (1896-1980)  Μελέτησε βιολογία και φιλοσοφία, επηρεασμένος από τον Καντ  Η μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PIAGET AND KOHLBERG ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. PIAGET (1896-1980)  Μελέτησε βιολογία και φιλοσοφία, επηρεασμένος από τον Καντ  Η μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PIAGET AND KOHLBERG ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 PIAGET (1896-1980)  Μελέτησε βιολογία και φιλοσοφία, επηρεασμένος από τον Καντ  Η μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης  Έμφαση στη μαθηματική / επιστημονική γνώση

3 ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ  Η γνωστική ανάπτυξη ως σύνθεση εσωτερικών διεργασεών και εμπειρίας.  Η γνώση αποκτίεται  Τα βρέφη είναι ενεργητικά

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ  Αφομοίωση  Συμμόρφωση  Ισσορο

5 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΈΣΩ ΣΤΑΔΊΩΝ  Υπάρχουν διαφορές λόγω πολιτισμικών διαφορών  Ποιοτικές διαφορές στο τρόπο σκέψης  Ιεραρχικές συνθέσεις και επαναδομήσεις των προηγούμενων σταδίων. Τα άτομα μπορούν μόνο να εξελιχθούν με το να φτάσουν ένα στάδιο κάθε φορά δεν μπορούν να « υπερπηδήσουν στάδια

6 ΚΡΙΤΙΚΉ  Επικέντρωση στο πως παρά στο τι καταλαβαίνουν τα παιδιά  Δε κάνει λόγο για το πως προκύπτει η ανάγκη για να « περάσει » το άτομο στο νέο στάδιο  Πολλοί ενήλικοι ποτέ δε φτάνουν στο στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών διεργασιών  Πολιτισμικές διαφορές παραβλέπονται

7 KOHLBERG (1927-1987)  Στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης Piaget για να εξηγήσει την ηθική ανάπτυξη  Η ηθική λογική (reasoning) ( δικαιοσύνη, το τι είναι σωστό / δίκαιο ) αντι αντιπροσωπεύουν τις γνωστικές vs συναισθηματικές διαδικασίες  Προκύπτει από προσαρμοστικές λύσεις σε διαπροσωπικές συγκρούσεις  Επικεντρώνεται περισσότερο στην ηθική σκέψη και δικαιολόγηση παρά στη συμπεριφορά.

8 ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΟΎΝ  Πως τα άτομα αναπτύσσουν πιο περίπλοκη ηθική σκέψη  Γιατί αυτό είναι σημαντικό ?

9 HEINZ ΔΙΛΛΗΜΑ  Μικρά γκρουπ  Διαβάστε τη συννέντευξη  Τι επίπεδο ηθικής ανάπτυξης αντανακλάται ? Δικαιολογείστε την απάντηση σας  Συζητείστε

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ  Η γνωστική διαμάχη οδηγεί στη δημιουργία ηθικών αρχών και πεποιθήσεων που αντανακλούν επιλύσεις αυτών των διαμαχών  Τα στάδια του Πιαζετ προσφέρουν το ψυχολογικο υπόβαθρό για αυξανόμενες πιο πολύπλοκες ηθικές κρίσεις  Πχ. η ικανότητα να αξιολογήσει πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες  Η ηθική είναι θέμα διανόησης και σκέψη και όχι συναίσθημα

11 6 ΣΤΆΔΙΑ ΗΘΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ  Πρώτο Επίπεδο  1.  2.  Δευτέρο Επίπεδο  3.  4  Τρίτο Επίπεδο  5  6


Κατέβασμα ppt "PIAGET AND KOHLBERG ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. PIAGET (1896-1980)  Μελέτησε βιολογία και φιλοσοφία, επηρεασμένος από τον Καντ  Η μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google