Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Finding Appropriate Learning Objects: An Empirical Evaluation.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Finding Appropriate Learning Objects: An Empirical Evaluation."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Finding Appropriate Learning Objects: An Empirical Evaluation

2 Προεπισκόπηση εργασίας Ψηφιακές δεξαμενές αντικειμένων μάθησης Ορισμός Μαθησιακού αντικειμένου Σύγκριση μεταξύ LOR, Portal, Digital Libraries Διεθνείς Οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης ARIADNE, παρουσίαση της έρευνας Συμπεράσματα-Λύσεις Προβληματισμοί

3 Ψηφιακές δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (learning objects repositories) Δεξαμενή ψηφιακού υλικού  χώρος όπου αποθηκεύεται το ψηφιακό υλικό και οι πόροι ενός οργανισμού ώστε να καθίσταται δυνατή η αναζήτηση και η ανάκτησή του για περαιτέρω χρήση Δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (learning objects repositories)  πιό σύνθετες τόσο από την άποψη του τι πρέπει να αποθηκευτεί όσο και του πώς μπορεί να διανεμηθεί

4 Μαθησιακό αντικείμενο «Ο οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση» (Wiley 2002) «Το άθροισμα ενός ή περισσότερων ψηφιακών πόρων που ενσωματώνει τα μεταδεδομένα τους και αναπαριστά μια εκπαιδευτική ενότητα» (Dalziel 2002) «Οποιαδήποτε οντότητα, η οποία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να παραπέμπει σε κάποια άλλη» (ΙΕΕΕ 2001)

5 Learning objects repositories vs Portal, Digital Libraries Portal Τα αντικείμενα είναι αναφορές σε ολοκληρωμένα μαθήματα ή σε μέρη μαθημάτων Digital Libraries Αποθήκευση πόρων αλλά οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν τον έλεγχο του τι πρέπει να τοποθετηθεί σ’αυτή Learning objects repositories Δυνατότητα να εντοπιστεί ένα αντικείμενο μάθησης και να τεθεί σε μια νέα χρήση

6 Διεθνείς Οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης 1/4 ISO/IEC JTC1  SC36,1999  βασικός σκοπός είναι η προτυποποίηση στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής, για τη μάθηση, την κατάρτιση και την υποστήριξη ατόμων και ομάδων ή οργανισμών με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών αλλά και επαναχρησιμοποίησης των πόρων  ITC1/SC36

7 Διεθνείς Οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης 2/4 ADL (Advanced Distributed Learning initiative) Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α, 1996 Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και του ακαδημαϊκού χώρου για την ανάπτυξη μαθησιακών προτύπων Sharable Courseware Object Reference Model (SCORM) Στόχος του αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ), που θα μπορεί να προσαρμόζεται στον κάθε μαθητή AICC (Aviation Industry CBT Committee) AICC, 1988 Σκοπός της είναι να παρέχει και να προωθεί πληροφορίες, οδηγίες και πρότυπα τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα μια αποτελεσματική σε κόστος υλοποίηση της εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή και μέσω διαδικτύου Παρέχει επίσης ένα χώρο συζήτησης (forum) για ανοικτή συζήτηση αναφορικά με τις τεχνολογίες εκπαίδευσης βασισμένης σε υπολογιστή (CBT)

8 Διεθνείς Οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης 3/4 CEN/ISSS (European Committee for Standardization/Information Society Standardization System) Παρέχει μια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων προσανατολισμένων σε πρότυπα (standardization-oriented) Στόχος της να συμβάλλει στην επιτυχία της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη. ΙΕΕΕ LTSC (Learning Technology Standards Committee) Αναπτύσσει τεχνικά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες για την υλοποίηση συστημάτων μάθησης Πρότυπο IEEE LTSC P1484 Learning Object Metadata (LOM)

9 Διεθνείς Οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης 4/4 IMS Global Learning Consortium 1997,Ηνωμένες Πολιτείες από την εθνική υποδομή εκμάθησης EDUCAUSE Αναπτύσσει και προωθεί προδιαγραφές για την επίτευξη διανεμημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου Καθορισμός των τεχνικών προτύπων για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών στη διανεμημένη μάθηση μέσω διαδικτύου ISO (International Organization for Standardization) παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών οργανισμών προτύπων, 1947 ISO/SC36 ασχολείται με την προτυποποίηση τεχνολογιών εκμάθησης

10 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional and Distribution Networks for Europe) ευρωπαϊκό ίδρυμα που αναπτύσσει εννοιολογικά πλαίσια και εργαλεία για εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση με χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών έμφαση στο διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού συμμετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες ανάπτυξης προτύπων, με έμφαση στα μεταδεδομένα

11 Περιγραφή της έρευνας Αξιολόγηση και βελτίωση των εργαλείων αναζήτησης που χρησιμοποιούνται από την ARIADNE Με ποιον τρόπο οι χρήστες χρησιμοποιούν τα εργαλεία αναζήτησης; Πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά βοηθούν τα εργαλεία αναζήτησης τους χρήστες προκειμένου οι δεύτεροι να επιτύχουν τους στόχους της αναζήτησης τους; Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργαλείων αναζήτησης; Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες από την γενική χρήση του εργαλείου;

12 Μεθοδολογία έρευνας Δείγμα 26 ατόμων που αντιπροσώπευαν την κοινότητα των χρηστών της ARIADNE Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Feedback Καταγραφή της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων

13 Έρευνα 1 ο στάδιο 16 συμμετέχοντες Δίχως προγενέστερη εμπειρία χρήσης του SILO 2 ο στάδιο Λύση προβλημάτων του 1 ου σταδίου 10 συμμετέχοντες επιπλέον

14 Συμπεράσματα 1 ου σταδίου Το εργαλείο της απλής αναζήτησης πρέπει να είναι αποτελεσματικό προκειμένου οι χρήστες να την εμπιστεύονται και κατ’επέκταση να την χρησιμοποιούν χωρίς να είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν την σύνθετη αναζήτηση Η οργάνωση και η δομή των πληροφοριών πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών Η ορολογία που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατανοητή από τους χρήστες Βελτίωση της παροχής βοήθειας από το SILO στους χρήστες Δυνατότητα διατήρησης του ιστορικού των αναζητήσεων

15 2 ο στάδιο Η απλή αναζήτηση πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων μεταδεδομένων Η σύνθετη αναζήτηση περιλαμβάνει μόνο 4 κατηγορίες στοιχείων μεταδεδομένων στα οποία υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης της αναζήτησης (κουμπί optional)

16 2 ο στάδιο  Δυνατότητα καθορισμού των όρων αναζήτησης από τους χρήστες  Παροχή βοήθειας στους χρήστες κατά την διάρκεια των αναζητήσεών  Στη σύνθετη αναζήτηση προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης και σε άλλες δεξαμενές αντικειμένων μάθησης όπως MERLOT, SMETE και EdNA

17 Συμπεράσματα 2 ου σταδίου Βελτίωση της εικόνας του SILO Ωστόσο προβλήματα Δύσκολο εργαλείο

18 Γενικά συμπεράσματα Λύσεις Οι υπάρχουσες απλές λειτουργίες αναζήτησης δεν είναι σε θέση να κάνουν μια γενικευμένη αναζήτηση χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μεταδεδομένων συνδιασμένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Οι σύνθετες αναζητήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό στοιχείων μεταδεδομένων Οι ετικέτες των στοιχείων των μεταδεδομένων καθώς και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατανοητά από τους χρήστες Σε όλη την διάρκεια των αναζητήσεών τους να παρέχεται στους χρήστες βοήθεια Αποτελεσματική ταξινόμηση Νέες τεχνικές πρόσβασης

19 Στοιχεία Μεταδεδομένω ν

20

21 Προβληματισμοί Η εφαρμογή των διαφόρων πρακτικών ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (μέθοδος Hawkes, Paul Gorski, SCORM, MDL κ.ά.) θα μπορέσει να δημιουργήσει δεξαμενές αντικειμένων μάθησης χωρίς προβλήματα χρηστικότητας κ.ά.; Ποια είναι η καλύτερη επιλογή;

22 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Finding Appropriate Learning Objects: An Empirical Evaluation."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google