Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 © ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1

2 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νόμος 4186/2013 Σεπτέμβριος 2013 © ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3 Περιεχόμενα Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Μαθήματα Α’ Γενικού Λυκείου
Προαγωγικές εξετάσεις - Προαγωγή Μαθήματα Β’ Γενικού Λυκείου Προαγωγικές εξετάσεις – Προαγωγή Μαθήματα Γ’ Γενικού Λυκείου Απολυτήριες εξετάσεις – Απόλυση Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Γενικού Λυκείου 2013-14

6 Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών Α’ τάξης
1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Α’ τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά με θέματα που ορίζονται: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά 50%, από τον διδάσκοντα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. 2. Προϋπόθεση για προαγωγή από την Α' τάξη αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: (διακριτών αντικειμένων) Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση

7 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Γενικού Λυκείου 2014-15

8 Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών Β’ τάξης
1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β’ τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά με θέματα που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση ως άνω

9 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ Γενικού Λυκείου 2013-14

10 Αξιολόγηση και Απόλυση Μαθητών Γ’ τάξης
1. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, πλην της Φυσικής Αγωγής, σε θέματα που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας Ομάδας Προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’, κατά μάθημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και απολύεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

11 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -1
1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. 2. Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή του. 3. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α), που υπολογίζεται από τους γενικούς βαθμούς προαγωγής της Α’ της Β’ και της Γ’ τάξης (συντελεστές 0.4, 0.7 και 0.9 αντίστοιχα), και λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.***

12 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -2
4. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, III. Ιστορία και IV. Λατινικά β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: II. Μαθηματικά, III. Φυσική και IV. Χημεία γ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Υγείας: II. Φυσική III. Χημεία και IV. Βιολογία δ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες: II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων: II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, III. Ιστορία και IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

13 Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google