Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. Μια πρώτη προσέγγιση Λ Υ Κ Ε Ι Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. Μια πρώτη προσέγγιση Λ Υ Κ Ε Ι Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. Μια πρώτη προσέγγιση Λ Υ Κ Ε Ι Ο

2 Ποιος είναι ο Νόμος και από πότε ισχύει; 2 Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ: 193/τ.Α, 17.09.2013) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 & ΕΦΕΞΗΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Άρα Β΄& Γ΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) Γ΄& Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.ΔΕΝ οι μαθητές που φοιτούν κατά το σχ. έτ. 2013-2014 στη Β΄& Γ΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) ή Γ΄& Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. ΔΕΝ επηρεάζονται από το Νόμο, συνεχίζουν να φοιτούν με τις ισχύουσες διατάξεις που υπήρχαν πριν την ψήφισή του.

3 Δομή του Γενικού Λυκείου Βασική δομή τάξεων-Ομάδων Προσανατολισμού 3 Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σποδών Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών Πολιτικών Κοινωνικών Παιδαγωγικών Σπουδών

4 Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (άρθρο 2) Η «ακτινογραφία» του ΓΕ.Λ. σε αριθμούς 4 Α΄ τάξη: Τάξη Γενικής Παιδείας Σύνολο εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών (δ. ω.): 35 Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας (κοινά για όλους): 9 (33 δ. ω) Σύνολο μαθημάτων: 10 Μαθήματα με κλάδους: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες Μάθημα επιλογής: 1 (2 δ. ω.) επιλέγεται μεταξύ 4 μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής Γεωλογία Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Καλλιτεχνική Παιδεία Συνολικά διδασκόμενα αντικείμενα: 15

5 5 Ελληνική Γλώσσα: 9 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 δ. ω.) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 δ. ω.) Λογοτεχνία (2 δ. ω.) Μαθηματικά: 5 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Άλγεβρα (3 δ. ω.) Γεωμετρία (2 δ.ω.) Φυσικές Επιστήμες: 6 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: Φυσική (2 δ. ω.)Χημεία (2 δ. ω.)Βιολογία (2 δ. ω.) Μαθήματα με κλάδους Α΄ τάξη:

6 Τα μαθήματα στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. 6

7 Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (Κεφάλαιο Α, άρθρο 3, §3, εδάφιο 3) 1/2 «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: 7 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 10 τουλάχιστον 08 β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο (κλάδους) των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία) & Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Μάθημα Επιλογής, Φυσική, Χημεία, Βιολογία)

8 8 Συνθήκες για Προαγωγή από την Α’ στη Β’ Τάξη (α) Γ. Β. ≥ 10 (β) Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) Αρχαία ≥10 Νέα ≥10 Γλώσσα ≥10 Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) Άλγεβρα ≥10 Γεωμετρία ≥10 Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) Υπόλοιπων Μαθημάτων ≥8

9 Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (άρθρο 3), 2/2 και συμπληρώνεται με: και συμπληρώνεται με: «Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω». «Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α & β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω». Έτσι έχουμε 4 περιπτώσεις: 1. Πληροί την α και β : Ο μαθητής προάγεται. 2.Δεν πληροί ούτε την α ούτε την β : Ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 3. Πληροί την α και όχι την β : παραπέμπεται (σε όσα μαθήματα υστερεί). 4.Πληροί την β και όχι την α : επαναλαμβάνει την τάξη (Νομική ερμηνεία που ίσως χρειαστεί διευκρίνιση). 9 Παράδειγμα: Ο μαθητής Χ έχει: Μ.Ο. μαθημάτων: 10,2 Άλγεβρα (διακριτό αντικείμενο των Μαθηματικών) Μ.Ο.: 9 Ιστορία Μ.Ο.: 7,5 β Ο μαθητής Χ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Άλγεβρα και Ιστορία (δεν πληροί τη β). Παράδειγμα: Η μαθήτρια Κ έχει: Μ.Ο. μαθημάτων: 9,4 Αρχ. Ελλ. Γλ. Γραμμ. Μ.Ο.: 10 Νέα Ελλ. Γλ. Μ.Ο.: 10 Λογοτεχνία Μ.Ο.: 10 Άλγεβρα Μ.Ο.: 10 Γεωμετρία Μ.Ο.: 10 Υπόλοιπα μαθήματα Μ.Ο.: 8 α Η μαθήτρια Κ επαναλαμβάνει την τάξη (δεν πληροί την α) Παράδειγμα: Η μαθήτρια Μ έχει: Μ.Ο. μαθημάτων (Γ.Β.): 9,8 Αρχ. Ελλ. Γλ. Γραμμ. Μ.Ο.: 10 Νέα Ελλ. Γλ. Μ.Ο.: 10 Λογοτεχνία Μ.Ο.: 10 Άλγεβρα Μ.Ο.: 9 Γεωμετρία Μ.Ο.: 10 Υπόλοιπα μαθήματα Μ.Ο.: 8 α + β Η μαθήτρια Μ επαναλαμβάνει την τάξη (δεν πληροί α + β) Μ.Ο. Ελληνική Γλώσσα:10 Μ.Ο. Μαθηματικά:9,5 Μ.Ο. Ελληνική Γλώσσα:10 Μ.Ο. Μαθηματικά:10

10 10 (άρθρο 3, §4) Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕ.Λ. (και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.) (άρθρο 3, §4) Διεξάγονται ενδοσχολικά. Περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός Φυσικής Αγωγής & Ερ. Εργασίας (εκτός Φυσικής Αγωγής & Ερ. Εργασίας). τα θέματα είναι κοινά Σε κάθε μάθημα τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Τα θέματα ορίζονται: 50% από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας & 50% από τον διδάσκοντα/διδάσκοντες του μαθήματος. Τα γραπτά εξετάζονται από τον οικείο διδάσκοντα.

11 Βαθμολογία 1/2 Για τη βαθμολογία κάθε μαθήματος ισχύουν: Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) κάθε μαθήματος ορίζεται «κατά τις ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή όπως μέχρι τώρα ίσχυε. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) κάθε μαθήματος ορίζεται «κατά τις ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή όπως μέχρι τώρα ίσχυε. Ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) «αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος των Μ.Ο. προφορικής και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα». Ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) «αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος των Μ.Ο. προφορικής και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα». Όλοι οι Μ.Ο. είναι με προσέγγιση δεκάτου. Όλοι οι Μ.Ο. είναι με προσέγγιση δεκάτου. 11 Μαθηματικά Άλγεβρα, Γεωμετρία Παράδειγμα: Μαθηματικά με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Άλγεβρα, Γεωμετρία 15Α’ τετράμηνο: 15 17Β’ τετράμηνο: 17 16Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας: 16 15,3Γραπτά: 15,3 15,7Τελική βαθμολογία Άλγεβρας: 15,7 Άλγεβρα 16Α’ τετράμηνο: 16 17Β’ τετράμηνο: 17 16,5Μ.Ο. Προφορικής Βαθμολογίας: 16,5 18Γραπτά: 18 17,3Τελική Βαθμολογία Γεωμετρίας: 17,3 Γεωμετρία (15,7+17,3):2 16,5 Τελική Βαθμολογία Μαθήματος: 16,5 Μαθηματικά

12 Βαθμολογία 2/2 Χρήσιμες παρατηρήσεις Στο Γενικό Βαθμό (Βαθμός Προαγωγής) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εξεταζόμενα γραπτώς και μη). Στο Γενικό Βαθμό (Βαθμός Προαγωγής) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εξεταζόμενα γραπτώς και μη). Δηλαδή συμμετέχει και ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής και της Ερευνητικής εργασίας (ο Μ.Ο των οποίων βγαίνει από την προφορική βαθμολογία των δύο τετραμήνων). Πρώτα βγαίνει ο τελικός βαθμός των μαθημάτων με κλάδους και μετά ο Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.). Πρώτα βγαίνει ο τελικός βαθμός των μαθημάτων με κλάδους και μετά ο Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.). 12 Προσοχή: Έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού σε σχέση με το παρελθόν και αναφορικά με τα μαθήματα με κλάδους. Τα μαθήματα είναι 10, τα διδακτέα αντικείμενα είναι 15, ο Μ.Ο. βγαίνει από τα 10 μαθήματα.

13 Παραδείγματα 1/2 Προαγωγή μαθητή Αποτέλεσμα:Παραπέμπεται στα μαθήματα: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ιστορία. (πληροί την α, δεν πληροί τη β) Αποτέλεσμα: Παραπέμπεται στη Γεωμετρία. (δεν πληροί τη β) 13 11 Παράδειγμα: Γενικός βαθμός: 11 9,5 Άλγεβρα: 9,5 9 Γεωμετρία: 9 7,8 Ιστορία: 7,8 13,5 Παράδειγμα: Γενικός βαθμός: 13,5 13 Άλγεβρα: 13 9 Γεωμετρία: 9

14 Παραδείγματα 2/2 Προαγωγή μαθητή Αποτέλεσμα: Παραπέμπεται στην Άλγεβρα. (δεν πληροί τη β) Αποτέλεσμα: Επαναλαμβάνει την τάξη (δεν πληροί την α) (Χρειάζεται επιπλέον διευκρίνιση) 14 16 Παράδειγμα: Γενικός βαθμός: 16 9,7 Άλγεβρα: 9,7 14 Γεωμετρία: 14 9,6 Παράδειγμα: Γενικός βαθμός: 9,6 Δεν υστερεί σε κανένα μάθημα (Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά >10 και τα υπόλοιπα μαθήματα >08).

15 Α’ Λυκείου Τελικά Αποτελέσματα Ιουνίου του μαθητή Χ 15 Α/Α Μάθημα Α’ τετρ. Β’ τετρ. ΜΟ Προφ. ΓραπτάΤελικός 1 Ελληνική Γλώσσα 13,1 2Μαθηματικά17,1 3 Φυσικές Επιστήμες 17,4 4Ιστορία16 1314,5 5Πολιτική Παιδεία171616,51716,8 6Θρησκευτικά18 18,718,4 7Ερευνητική Εργασία161817 8Ξένη Γλώσσα171817,51717,3 9Φυσική Αγωγή161817 10Μάθημα Επιλογής1517161415 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 11 79 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1315141313,5 Νέα Ελληνική Γλώσσα 15171617,416,7 Άλγεβρα161716,517,216,9 Γεωμετρία181918,51617,3 Φυσική171616,51716,8 Χημεία1618171817,5 Βιολογία171817,51817,8 Γενικός Βαθμός ΠροαγωγήςΠαραπέμπεται16,4

16 Α’ Λυκείου Τελικά Αποτελέσματα Ιουνίου της μαθήτριας Μ 16 Α/Α Μάθημα Α’ τετρ. Β’ τετρ. ΜΟ Προφ. ΓραπτάΤελικός 1 Ελληνική Γλώσσα 16,1 2Μαθηματικά20 3 Φυσικές Επιστήμες 20 4Ιστορία 20 5Πολιτική Παιδεία 20 6Θρησκευτικά 20 7Ερευνητική Εργασία 20 8Ξένη Γλώσσα 20 9Φυσική Αγωγή 20 10Μάθημα Επιλογής 20 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 121111,558,3 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 20 Νέα Ελληνική Γλώσσα 20 Άλγεβρα 20 Γεωμετρία 20 Φυσική 20 Χημεία 20 Βιολογία 20 Γενικός Βαθμός ΠροαγωγήςΠαραπέμπεται19,6

17 17 35 35 διδακτικές ώρες / εβδομάδα 30 30 δ. ώ. για μαθήματα Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 5 5 δ. ώ. για μαθήματα σε Ομάδες Προσανατολισμού Β. Θετικών Σπουδών Α. Ανθρωπιστικών Σπουδών 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (3 δ. ω.) 2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (2 δ. ω.) 1. Φυσική (3 δ. ω.) 2. Μαθηματικά (2 δ. ω.) Λίγα λόγια για την Β΄ τάξη Γενική διάρθρωση

18 Λίγα λόγια για την Β΄ τάξη - Διακριτά διδακτέα Αντικείμενα 18 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες) Λογοτεχνία (2 ώρες) Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα κλάδους τη(ν): Άλγεβρα (3 ώρες) Γεωμετρία (2 ώρες) Μαθηματικά (5 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους τη(ν): Φυσική (2 ώρες) Χημεία (2 ώρες) Βιολογία (2 ώρες) 6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη: Φυσικές Επιστήμες ( 6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη:

19 Λίγα λόγια για την Γ΄ τάξη Μαθήματα Γενικής Παιδείας 19

20 Προαγωγή των μαθητών από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη (Κεφάλαιο Α, άρθρο 3, §3, εδάφιο 3) 1/2 Απαραίτητες προϋποθέσεις: 20 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 τουλάχιστον 08 β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο (κλάδους) των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία) & Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Φυσικές Επιστήμες, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Ιστορία, Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή) αβεπαναλαμβάνεται η τάξη. Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις α + β επαναλαμβάνεται η τάξη. βπαραπέμπεται σε επανεξέταση. Όταν δεν πληρούται η προϋπόθεση β παραπέμπεται σε επανεξέταση.

21 21 34 34 διδακτικές ώρες / εβδομάδα 14 Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 14 δ. ώ. για μαθήματα Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 20 Ομάδες Προσανατολισμού 20 δ. ώ. για μαθήματα σε Ομάδες Προσανατολισμού Λίγα λόγια για τη Γ΄ τάξη Γενική διάρθρωση 10Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ( 10 ) 4Λατινικά (4) 6Ιστορία (6) Ανθρωπιστικών Σπουδών 6)Φυσική (6) 8)Μαθηματικά ή Βιολογία (για τις επιστήμες Υγείας) (8) 6)Χημεία (6) Θετικών Σπουδών 8Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (8) 6Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών (για παιδ/γικά τμ.) (6) 6Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία (για τα παιδ/γικά τμ.) (6) Οικονομικών ΠολιτικώνΚοινωνικών Παιδαγωγικών Σπουδών Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών

22 22 Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπ/σης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύναται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα Ενίσχυσης» στο: Ελεύθερο Σχέδιο Γραμμικό Σχέδιο Ισπανικά Ιταλικά Λίγα λόγια για την Γ΄ τάξη – Ειδικά Μαθήματα

23 Για τις πανελλήνιες εξετάσεις 1/2 23 Οι μαθητές μετά από την προαγωγή τους από το Γενικό Λύκειο μπορούν να εξεταστούν σε 4 μαθήματα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα 4 αυτά μαθήματα είναι τα μαθήματα που καθορίζονται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.). Υπάρχουν 5 Ε.Π.Ε. που εντάσσονται στις 3 Ομάδες Προσανατολισμού μαθημάτων. Σε όλα τα Ε.Π.Ε. κοινά εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Τα θέματα καθορίζονται ως εξής: 50% με κλήρωση από τη Διαβαθμισμένη Τράπεζα θεμάτων και 50% από την Κ.Ε.Ε

24 Τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης 24 Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές Αρχαία Ιστορία Λατινικά Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές Μαθηματικά Φυσική Χημεία Επιστήμες Υγείας Φυσική Χημεία Βιολογία Επιστήμες Οικονομίας Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Ιστορία Παιδαγωγικές Επιστήμες Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Φυσικών Επιστημών Ιστορία Κοινό εξεταζόμενο μάθημα σε όλα τα Ε.Π.Ε.: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

25 Αναπροσαρμογή των Βαθμών Προαγωγής και Απόλυσης Μετά τη βαθμολογία των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων, αν χρειάζεται, αναπροσαρμόζονται οι βαθμοί προαγωγής (Β.Π.) Α΄, Β΄ τάξης και ο βαθμός απόλυσης (Β.Α.) της Γ΄ τάξης ως εξής: Αν ο Β.Π. ή ο Β.Α. είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα από τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων, ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) που εξετάζονται πανελληνίως, τότε ο Β.Π. ή ο Β.Α. αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από τον Μ.Ο. Αν ο Β.Π. ή ο Β. Α. είναι μεγαλύτερος μέχρι και 1 μονάδα από τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων, ανά Ο. Π. που εξετάζονται πανελληνίως, τότε ο Β.Π. ή ο Β.Α. δεν αναπροσαρμόζεται Αν ο Β.Π. ή ο Β.Α. είναι μικρότερος σε σχέση με το Μ.Ο. τότε ο Β.Π. αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω έως και μία (1) το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) Όπου: Μ.Ο. = O Μ.Ο. των 4 πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων και Β.Π. = Ο Β.Π. της Α΄ & Β΄ τάξης και ο Β.Α. της Γ΄ τάξης. 25

26 Ποιοι βαθμοί μετράνε για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ μετρούν 5 βαθμοί: Οι βαθμοί των 4 μαθημάτων των πανελλαδικά εξεταζόμενων ανά Ε.Π.Ε. Ο 5 ος Βαθμός που αποτελεί τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.) και ο οποίος εξάγεται ως εξής (με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων): Β.Π.Α = (A x 0,4 + B x 0,7 + Γ x 0,9) : 2, όπου Α, Β οι Β.Π. της Α΄& Β΄ τάξης και Γ ο Β.Α. της Γ’ τάξης μετά την αναπροσαρμογή. Ο συντελεστής βαρύτητας ανά Ε.Π.Ε. δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Ο τρόπος υπολογισμού των συνολικών μορίων δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Οι σχολές ή τμήματα που ανήκουν στα Ε.Π.Ε. δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. (αναμένεται να γίνει αυτό μέχρι τη 15η Μαρτίου 2014, σύμφωνα με το Νόμο) 26

27 Παραδείγματα 1/2 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Ο μαθητής Χ έχει: Β.Π. από την Α΄ τάξη:15 Β.Π. από τη Β΄τάξη:14 Β.Α. από τη Γ΄τάξη:11 3.Αναπροσαρμογή: Β.Π. από την Α΄τάξη:14 (μειώνεται, ώστε να απέχει από τον Μ.Ο. 1 μονάδα) Β.Π. από τη Β΄τάξη:14 (παραμένει, αφού έχει 1 μονάδα διαφορά) Β.Α. από τη Γ΄ τάξη:12 (αυξάνεται κατά 1 μονάδα που είναι το μέγιστο όριο) Β.Π.Α = (14x0,4 + 14x0,7 + 12x0,9) : 2 = 13,1 Οι βαθμοί που θα μετρήσουν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: Οι βαθμοί που θα μετρήσουν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 11, 12, 14, 15, (βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων) + 13,1 (Β.Π.Α.) 27 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων: 11,12,14,15 Άρα Μ.Ο.=13

28 Παραδείγματα 2/2 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Ο μαθητής Y έχει: Β.Π. από την Α΄ τάξη: 16,5 Β.Π. από τη Β΄ τάξη: 15,2 Β.Α. από τη Γ΄ τάξη: 14,7 3.Αναπροσαρμογή: Β.Π. από την Α΄τάξη:10,5 (αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.) Β.Π. από τη Β΄τάξη:10,5 (αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.) Β.Α. από τη Γ΄τάξη:10,5 (αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.) Β.Π.Α = (10,5x0,4 + 10,5x0,7 + 10,5x0,9) : 2 = 10,5 Οι βαθμοί που θα μετρήσουν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 11, 09, 10, 08, (βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων) + 10,5 (Β.Π.Α.) 28 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων: 11,09,10,08 Άρα Μ.Ο.=9,5

29 Διαβαθμισμένη Τράπεζα θεμάτων Ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε), ως ανεξάρτητη αρχή, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για: Α. Τον καθορισμό της διδακτέας ύλης όλων των διδασκομένων μαθημάτων όλων των τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Β. Τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.), Γ. Τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων και των εξετάσεων του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα (εκδίδοντας σχετικές οδηγίες). 29

30 Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα για την τράπεζα θεμάτων Η μέχρι σήμερα γνώση μας προκύπτει από τον ίδιο το Νόμο, ο οποίος δεν προβλέπει λεπτομέρειες όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία της τράπεζας θεμάτων. Επίκειται η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, ώστε να επανδρωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και να ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας της. Κωδικοποιώντας αυτά που ξέρουμε έχουμε: Θα είναι ηλεκτρονική τράπεζα για όλα τα μαθήματα. Θα είναι θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνεται με τη βοήθεια κλειδάριθμου στη Β΄ Λυκείου ενώ στις άλλες τάξεις προβλέπεται απλή κλήρωση. Η κλήρωση θα αφορά κάθε σχολική μονάδα. Θα αφορά την Α’, Β’, Γ’ Γενικού Λυκείου (και ΕΠΑ.Λ.) καθώς και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα αντλείται το 50% των θεμάτων σε κάθε περίπτωση εξετάσεων Λυκείου (ή ΕΠΑ.Λ.) καθώς και το 50% των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων. 30

31 Ερωτήματα που προκύπτουν για την τράπεζα θεμάτων Τα θέματα θα είναι κατά κεφάλαιο, συνδυασμούς κεφαλαίων και συνδυαστικά θέματα από όλη την ύλη; Θα υπάρχουν παράμετροι και φίλτρα αναζήτησης; Αυτό έχει άμεση συνέπεια στον καθορισμό της ύλης, δηλαδή αν θα γίνεται κεντρικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ ή ανά σχολική μονάδα. Επίσης θα διατηρηθεί ο Νόμος που καθορίζει τα σχετικά με τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος; Η τράπεζα θεμάτων θα είναι ανοικτή και προσβάσιμη από όλους (μαθητές και εκπαιδευτικούς, πολίτες); Θα είναι ανανεώσιμη, κάθε πότε και πώς; Θα υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των θεμάτων; Από ποιους & πώς; Από πότε θα αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη; 31

32 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Tο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. Μια πρώτη προσέγγιση Λ Υ Κ Ε Ι Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google