Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 5o ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1. ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ
1. ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ 2. ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ 3. ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ – ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ 4. ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΜΑΡΚΑΣΙΤΗΣ 5. ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ 6. ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ – ΧΡΩΜΙΤΗΣ 7. ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ – ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ - ΙΛΜΕΝΙΤΗΣ

3 ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ -
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ Συνήθως ιδιόμορφο σχήμα με ισοδιαμετρικούς κρυστάλλους (Φωτ. 5.1, 5.2) Ακανόνιστο σχήμα, γεμίζει τα διάκενα παλαιότερων ορυκτών (Φωτ. 5.2) Λευκοκίτρινο έως λευκό χρώμα (Φωτ. 5.1, 5.2) Κίτρινο χρώμα (Φωτ. 5.2) Φωτεινότερος (R=52-55%) Λιγότερο φωτεινός (R=40-48%) Μεγάλη σκληρότητα (6-6,5) Μικρότερη σκληρότητα (3,5-4) Ισότροπος (μερικές φορές με ανισοτροπία) (Φωτ. 5.3, 5.4) Ανισότροπος: αδύνατη έως έντονη ανισοτροπία (Φωτ. 5.4, 5.5) Κατάκλαση συνηθισμένη (Φωτ. 5.6) Κατάκλαση σπάνια (Φωτ. 5.7) Ανάπτυξη σχισμού (Φωτ. 5.6) - Μετατροπή σε λειμωνίτη (Φωτ. 5.9) Παρουσία πολυδυμίας (με Π+Α) (Φωτ. 5.8)

4 Φωτο 5.1. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (Py), σε παραγένεση με σφαλερίτη (Sph) και σύνδρομο (Gg)

5 Φωτο 5.2. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (Py) σε παραγένεση με χαλκοπυρίτη (Cpy) και σύνδρομο (Gg)

6 Φωτο 5. 3. Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό)
Φωτο Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αποκαλύπτεται μια αδύνατη ανισοτροπία στο ορυκτό

7 Φωτο Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py) και χαλκοπυρίτη (Cpy) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αναγνωρίζεται ανισοτροπία σε διαφορετική ένταση στα δυο ορυκτά

8 Φωτο Παραγένεση χαλκοπυρίτη (Cpy) με μαγνητίτη (Mt), σφαλερίτη (Sph) και μαγνητοπυρίτη (Po) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνεται η ανισοτροπία στο χαλκοπυρίτη

9 Φωτο Έντονη κατάκλαση κρυστάλλου σιδηροπυρίτη και είσοδος στα διάκενα χαλκοπυρίτη (κίτρινο) και μαγνητοπυρίτη (ροδοκαστάνινο). Η κατάκλαση αποτυπώνει το σχισμό παράλληλα στο (100)

10 Φωτο 5.7. Κατακλαστική υφή στο χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

11 Φωτο Παραγένεση χαλκοπυρίτη (Cpy) και μαγνητοπυρίτη σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνεται η χαρακτηριστική πολυδυμία στο χαλκοπυρίτη

12 Φωτο Κρύσταλλος σιδηροπυρίτη (Py) που μετατρέπεται στην περιφέρεια σε λειμωνίτη (Lim), μέσα σε σύνδρομο (Gg)

13 ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ Ισοδιαμετρικοί κρύσταλλοι (Φωτ.5.10) Πρισματικοί ή ρομβικοί κρύσταλλοι (Φωτ.5.11) Λευκοκίτρινο χρώμα (Φωτ.5.12) Λευκό χρώμα (Φωτ.5.12) Φωτεινότερος (R=52-55%) Φωτεινός (R=50-52%) Ισότροπος (μερικές φορές με ανισοτροπία) (Φωτ.5.13) Έντονα ανισότροπος (Φωτ.5.14, 5.15) - Μιμητική πολυδυμία (με Π+Α) (Φωτ.5.15, 5.16) Κατάκλαση συνηθισμένη (Φωτ.5.17) Κατάκλαση λιγότερο συχνή (Φωτ.5.17)

14 Φωτο Ισοδιαμετρικοί κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) σε παραγένεση με σύνδρομα (σκοτεινά) και ίχνη χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

15 Φωτο Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι αρσενοπυρίτη (λευκό), με πρισματικές ή ρομβικές τομές μέσα σε σύνδρομο (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

16 Φωτο Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py), αρσενοπυρίτη (Apy), γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και συνδρόμου (Gg). Διακρίνεται το λευκοκίτρινο χρώμα στον σιδηροπυρίτη και το λευκό στον αρσενοπυρίτη

17 Φωτο 5. 13. Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό)
Φωτο Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αποκαλύπτεται μια αδύνατη ανισοτροπία στο ορυκτό

18 Φωτο Παρατήρηση σιδηροπυρίτη (Py) και αρσενοπυρίτη (Apy) σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνεται η έντονη ανισοτροπία στον αρσενοπυρίτη

19 Φωτο Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αρσενοπυρίτη (Apy) που παρουσιάζει μιμητική πολυδυμία. (Sph: σφαλερίτης, Gg: σύνδρομο)

20 Φωτο Χαρακτηριστικές τομές αρσενοπυρίτη που παρουσιάζουν χαρακτηριστική μιμητική πολυδυμία. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με πολωτή και αναλυτή

21 Φωτο Κατακλαστική υφή στο σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) και είσοδος χαλκοπυρίτη (κίτρινο) και σφαλερίτη (τεφρό) (αριστερά). Δεξιά διακρίνεται η κατακλαστική υφή στον αρσενοπυρίτη (λευκό)

22 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ Σπάνια σε ιδιόμορφους κρυστάλλους (Φωτ. 5.18) – συνήθως σε ακανόνιστους κόκκους Σπάνια σε ιδιόμορφους κρυστάλλους (Φωτ. 5.19) – συνήθως σε ακανόνιστους κόκκους Λαμπερό τεφρόλευκο χρώμα (Φωτ ) Φωτεινό τεφρό χρώμα (Φωτ. 5.19) Πολύ φωτεινότερος (R=40-44%) Σκοτεινότερος (R≈18%) Χαρακτηριστικά σκοτεινά τριγωνάκια αποτέλεσμα του σχισμού παράλληλα στο (100) (Φωτ. 5.20) - Εσωτερικές ανακλάσεις (Φωτ. 5.21, 5.22) Σταγονοειδή εγκλείσματα χαλκοπυρίτη (Φωτ. 5.23)

23 Φωτο Ιδιόμορφoι κρύσταλλοι γαληνίτη (λευκό) σε παραγένεση με σφαλερίτη (τεφρό) και σύνδρομο (σκοτεινό τεφρό).

24 Φωτο 5.19. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι σφαλερίτη (Sph) σε παραγένεση με γαληνίτη (Ga) και σύνδρομο (Gg)

25 Φωτο Παραγένεση γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και σιδηροπυρίτη (Py), όπου ο γαληνίτης παρουσιάζει σκοτεινά τρίγωνα ως αποτέλεσμα του σχισμού κατά (100)

26 Φωτο Παραγένεση γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και συνδρόμου (Gg) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνονται οι εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη και στο σύνδρομο

27 Φωτο Παραγένεση γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και σιδηροπυρίτης (Py) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνονται οι εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

28 Φωτο Παραγένεση χαλκοπυρίτη (Cpy), γαληνίτη (Ga) σφαλερίτη (Sph) και συνδρόμου (Gg), όπου ο σφαλερίτης παρουσιάζει σταγονοειδή εγκλείσματα χαλκοπυρίτη (ασθένεια του χαλκοπυρίτη)

29 ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣΙΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣΙΤΗΣ Ισοδιαμετρικοί κρύσταλλοι (Φωτ. 5.24) Πρισματικοί ή ρομβικοί κρύσταλλοι (Φωτ. 5.24) Πρισματικοί κρύσταλλοι (Φωτ. 5.25) Λευκοκίτρινο χρώμα (Φωτ. 5.24, 5.26) Λευκό χρώμα με κυανωπή χροιά (Φωτ. 5.24, 5.26) Λευκό χρώμα με κίτρινη ή πράσινη χροιά (Φωτ. 5.25, 5.27) Φωτεινότερος (R=52-55%) Φωτεινός (R=50-52%) Φωτεινός (R=44-52%) Ισότροπος (μερικές φορές αδύνατη ανισοτροπία) Έντονα ανισότροπος με κιτρινοκαστάνινα-κυανά χρώματα (Φωτ. 5.28) Έντονα ανισότροπος με κιτρινοκαστάνινα-πρασινωπά χρώματα (Φωτ. 5.29) Μιμητική πολυδυμία (με Π+Α) (Φωτ.5.30) Πολυδυμία ταινιών (με Π+Α) (Φωτ. 5.29, 5.31)

30 Φωτο Ισοδιαμετρικός κρύσταλλος σιδηροπυρίτη (Py) και πρισματικός αρσενοπυρίτη (Apy) σε παραγένεση με σφαλερίτη (Sph), βουλανζερίτη (Bul) και σύνδρομο (Gg)

31 Φωτο Πρισματικοί κρύσταλλοι μαρκασίτη (φωτεινό) εντός συνδρόμου (σκοτεινό) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή και σε ελαιοκατάδυση

32 Φωτο Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py) και αρσενοπυρίτη (Apy) με σύνδρομο (Gg), όπου φαίνεται το λευκοκίτρινο χρώμα στο σιδηροπυρίτη και το λευκό στον αρσενοπυρίτη

33 Φωτο Σιδηροπυρίτης (Py) και μαρκασίτης (Mrc) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά). Διακρίνονται το διαφορετικό σχήμα και χρώμα των ορυκτών και η ανισοτροπία στο μαρκασίτη

34 Φωτο Παρατήρηση αρσενοπυρίτη (λευκό) με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αναγνωρίζεται η έντονη ανισοτροπία στο ορυκτό

35 Φωτο Κρύσταλλοι μαρκασίτη (φωτεινό) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η έντονη ανισοτροπία και η πολυδυμία του

36 Φωτο Αρσενοπυρίτης (λευκό) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η ανισοτροπία και η μιμητική πολυδυμία του

37 Φωτο Μαρκασίτης (Mrc) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αναγνωρίζεται η πολυδυμία του σε μορφή ταινιών. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

38 ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ Ακανόνιστο σχήμα (Φωτ. 5.32)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ Ακανόνιστο σχήμα (Φωτ. 5.32) Ιδιόμορφοι εως αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι (Φωτ.5.32) Τεφρό χρώμα (Φωτ. 5.32) Τεφρό χρώμα με καστανωπή χροιά (Φωτ. 5.32) Μικρότερη φωτεινότητα (R=18%) Λίγο μεγαλύτερη φωτεινότητα (R=20-22%) Μικρή σκληρότητα (3,5) Μεγάλη σκληρότητα (5,5) Εσωτερικές ανακλάσεις (Φωτ. 5.33, 5.34) Σταγονοειδή εγκλείσματα χαλκοπυρίτη (Φωτ. 5.35) Απομεικτικά σώματα ιλμενίτη παράλληλα στο (111) (Φωτ. 5.36) ή ουλβίτη παράλληλα στο (100) Μετατροπή σε χαλκοσίνη (Φωτ. 5.37) Μετατροπή σε αιματίτη (μαρτιτίωση) (Φωτ. 5.37)

39 Φωτο Παραγένεση μαγνητίτη (Mt), σφαλερίτη (Sph), χαλκοπυρίτη (Cpy), μαγνητοπυρίτη (Po) και συνδρόμου (Gg)

40 Φωτο Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py), γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνονται οι εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη

41 Φωτο Σφαλερίτης (Sph) και σιδηροπυρίτης (Py) με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Mε πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνονται οι εντυπωσιακές εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

42 Φωτο 5.35. Σφαλερίτης (Sph) με σταγονοειδή εγκλείσματα χαλκοπυρίτη σε παραγένεση με γαληνίτη (Ga)

43 Φωτο 5. 36. Κρύσταλλος μαγνητίτη με απομεικτικά σώματα ιλμενίτη
Φωτο Κρύσταλλος μαγνητίτη με απομεικτικά σώματα ιλμενίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

44 Φωτο 5. 37. Μετατροπή σφαλερίτη (Sph) σε χαλκοσίνη (Cc) (αριστερά)
Φωτο Μετατροπή σφαλερίτη (Sph) σε χαλκοσίνη (Cc) (αριστερά). Μετατροπή μαγνητίτη (Mt) σε αιματίτη (Hem) – μαρτιτίωση (δεξιά)

45 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ ΧΡΩΜΙΤΗΣ Ιδιόμορφοι έως αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι (Φωτ. 5.38, 5.39) Ιδιόμορφοι έως αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι (Φωτ. 5.38, 5.40) Φωτεινό τεφρό χρώμα (με καστανωπή χροιά) (Φωτ. 5.39) ή σχεδόν λευκό μόνο με σύνδρομο (Φωτ. 5.41) Τεφρό χρώμα (Φωτ.5.38) ή σχεδόν λευκό μόνο με σύνδρομο (Φωτ.5.41) Φωτεινότερος (R=20-22%) (Φωτ.5.42) Πολύ σκοτεινότερος (R=12-15%) (Φωτ.5.42) Μετατροπή σε αιματίτη (Φωτ και 5.44) Μετατροπή σε σιδηροχρωμίτη (Φωτ. 5.43, 5.44, 5.45) Κατάκλαση λιγότερο συχνή (Φωτ.5.46) Κατακλαστική υφή έντονη (Φωτ.5.47) Παραγενέσεις με διαφορετικά μεταλλικά ορυκτά Περιορισμένες παραγενέσεις με άλλα μεταλλικά ορυκτά (Φωτ.5.38) – Συνήθως μόνο με σύνδρομα Δημιουργία ζωνωδών κρυστάλλων σπινελλίων από επιταξική ανάπτυξη μαγνητίτη πάνω σε χρωμίτη, ή/και χρωμίτη σιδηροχρωμίτη (Φωτ. 5.48, 5.49, 5.50, 5.51)

46 Φωτο Κρύσταλλοι μαγνητίτη (Mt) (αριστερά) και χρωμίτη (δεξιά) σε παραγένεση με σουλφίδια (Po: μαγνητοπυρίτης, Cpy: χαλκοπυρίτης)

47 Φωτο Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγνητίτη (Mt) με αρχόμενη μετατροπή σε αιματίτη (Hem) μέσα σε σύνδρομο (Gg)

48 Φωτο 5.40. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι χρωμίτη (Chr) μέσα σε σύνδρομο (Gg)

49 Φωτο Mαγνητίτης (αριστερά) και χρωμίτης (δεξιά) σε παραγένεση μόνο με σύνδρομα (τεφρό χρώμα) παρουσιάζονται με λευκό χρώμα

50 Φωτο Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι χρωμίτη (Chr), με αρχόμενη μετατροπή σε σιδηροχρωμίτη στην περιφέρεια (φωτεινότερο), μέσα σε συμπαγή μάζα μαγνητίτη (Mt)

51 Φωτο Μετατροπή κρυστάλλων μαγνητίτη (Mt) σε αιματίτη (Hem) στην περιφέρεια (μαρτιτίωση), μέσα σε σύνδρομο (Gg) (αριστερά). Μετατροπή αρχικού χρωμίτη (Chr) σε σιδηροχρωμίτη στην περιφέρεια (φωτεινότερο) (δεξιά). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

52 Φωτο Προχωρημένη μετατροπή κρυστάλλων μαγνητίτη (Mt) σε αιματίτη (Hem) (αριστερά). Προχωρημένη μετατροπή χρωμίτη (Chr) σε σιδηροχρωμίτη (Fchr) (δεξιά). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

53 Φωτο Χρωμίτης (Chr) που μετατρέπεται περιφερειακά σε σιδηροχρωμίτη (Fchr) μαζί με μαγνητοπυρίτη (Po), χαλκοπυρίτη (Cpy) και σύνδρομο (Gg). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

54 Φωτο Κατακλαστική υφή στο μαγνητίτη (τεφρό) και είσοδος στα διάκενα νεότερου χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

55 Φωτο 5.47. Κατακλαστική υφή (αριστερά) έως έντονη μυλωνιτίωση (δεξιά) στο χρωμίτη (Chr)

56 Φωτο Ζωνώδεις κρύσταλλοι σπινελλίων με πυρήνα χρωμίτη (Chr) και περιφέρεια μαγνητίτη (Mt) από μεταμορφωμένο λατερίτη

57 Φωτο Ζωνώδης κρύσταλλος σπινελλίου με πυρήνα ελαφρά αποχρωματισμένο χρωμίτη (Chr) και περιφέρεια μαγνητίτη (Mt) μέσα σε σύνδρομο (Gg)

58 Φωτο Ζωνώδης κρύσταλλος σπινελλίων με πυρήνα χρωμίτη (Chr), που μετατρέπεται σε σιδηροχρωμίτη και περιφέρεια μαγνητίτη (Mt). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

59 Φωτο Ζωνώδεις κρύσταλλοι σπινελλίων με πυρήνα χρωμίτη (Chr) και περιφέρεια μαγνητίτη (Mt), μαζί με αιματίτη (Hem) από μεταμορφωμένο λατερίτη. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

60 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η ΚΑΙ 2η ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ ΙΛΜΕΝΙΤΗΣ
Ιδιόμορφοι (Φωτ. 5.52) έως αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι (Φωτ. 5.53) Πρισματικοί ή φυλλώδεις κρύσταλλοι (Φωτ. 5.54, 5.55) Πρισματικοί κρύσταλλοι (Φωτ. 5.56) Τεφρό χρώμα με καστανωπή χροιά (Φωτ. 5.52, 5.53) Φωτεινό τεφρό χρώμα με κυανωπή χροιά (Φωτ. 5.55) Τεφρό χρώμα με έντονη καστανοϊώδη χροιά (Φωτ. 5.56) Χαμηλή φωτεινότητα (R=20-22%) (Φωτ. 5.57) Μέτρια Φωτεινότητα (R=25-29%) (Φωτ. 5.57) Χαμηλή φωτεινότητα (R=18-21%) (Φωτ. 5.58) Ισότροπος (Φωτ. 5.59, 5.62) Έντονα ανισότροπος (Φωτ. 5.60, 5.62) Έντονα ανισότροπος (Φωτ. 5.61, 5.62) Πολυδυμία (με Π+Α) παράλληλα ή/και διασταυρούμενα ελάσματα (Φωτ. 5.63) Πολυδυμία (με Π+Α) παράλληλα ή/και διασταυρωμένα ελάσματα (Φωτ. 5.64) Μετατροπή σε αιματίτη (μαρτιτίωση) (Φωτ. 5.65) Προέλευση από μαγνητίτη και διατήρηση του σχήματός του (Φωτ. 5.66) Απομεικτικά σώματα ιλμενίτη παράλληλα στο (111) (Φωτ. 5.67, 5.70) Απομεικτικά σώματα ιλμενίτη παράλληλα στο (0001) (Φωτ. 5.68) Απομεικτικά σώματα αιματίτη παράλληλα στο (0001) (Φωτ. 5.69)

61 Φωτο 5.52. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγνητίτη (Mt) μέσα σε σύνδρομο (Gg)

62 Φωτο Ιδιόμορφοι έως αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι μαγνητίτη (Mt) σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po), χαλκοπυρίτη (Cpy) και πεντλανδίτη (Pent)

63 Φωτο Πρισματικοί κρύσταλλοι (αριστερά) και φυλλώδεις (δεξιά) στον αιματίτη (φωτεινό) σε μετάλλευμα σιδήρου

64 Φωτο Πρισματικοί κρύσταλλοι αιματίτη (Hem) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (Py) και χαλκοπυρίτη (Cpy)

65 Φωτο 5.56. Κρύσταλλοι ιλμενίτη (Ilm) σε παραγένεση με αρσενοπυρίτη (Apy) και σύνδρομα (Gg)

66 Φωτο Διαφορά στο χρώμα και την ανισοτροπία μεταξύ μαγνητίτη (Mt) και αιματίτη (Hem). Παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

67 Φωτο Διαφορά μαγνητίτη (Mt) και ιλμενίτη (Ilm) με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

68 Φωτο Διαφορά στο χρώμα, τη φωτεινότητα και την ανισοτροπία μεταξύ μαγνητίτη (Mt) και ιλμενίτη (Ilm) που περιέχει απομεικτικά σώματα αιματίτη (λευκό). Παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) (Gg: σύνδρομο)

69 Φωτο Κρύσταλλοι αιματίτη σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου παρουσιάζουν έντονη ανισοτροπία

70 Φωτο Ιλμενίτης (καστανωπό) με απομεικτικά σώματα αιματίτη (λευκό) σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) παρουσιάζει έντονη ανισοτροπία

71 Φωτο Διαφορά στο χρώμα και στη φωτεινότητα μεταξύ μαγνητίτη (Mt), ιλμενίτη (Ilm), αιματίτη (Hem) σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η ανισοτροπία σε αιματίτη και ιλμενίτη

72 Φωτο Κρύσταλλοι αιματίτη με χαρακτηριστική πολυδυμία παράλληλων ή/και διασταυρούμενων ταινιών σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

73 Φωτο Ιλμενίτης (καστανωπό) με απομεικτικά σώματα αιματίτη (λευκό) μαζί με σύνδρομο (τεφρό) σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) παρουσιάζει χαρακτηριστική πολυδυμία σε μορφή διασταυρούμενων ταινιών

74 Φωτο Μορφές μετατροπής του μαγνητίτη (Mt) σε αιματίτη (Hem) (μαρτιτίωση). Μορφή βελονών παράλληλα στο (111) (αριστερά) και ακανόνιστη μορφή (δεξιά)

75 Φωτο Ζωνώδης κρύσταλλος από χρωμίτη (Chr) και μαγνητίτη (Mt) μαζί με αιματίτη (Hem) που προήλθε από μαγνητίτη και διατηρεί το σχήμα του. Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

76 Φωτο Μαγνητίτης (φωτεινότερο) που περιέχει απομεικτικά σώματα ιλμενίτη (καστανωπό) σε παρατήρηση με μόνο των πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

77 Φωτο Μορφές απομεικτικών σωμάτων ιλμενίτη (καστανωπό) μέσα σε αιματίτη (λευκό), από μεταλλοφόρο άμμο

78 Φωτο 5.69. Μορφές απομεικτικών σωμάτων αιματίτη (λευκό) μέσα σε ιλμενίτη (καστανωπό)

79 Φωτο Kρύσταλλοι μαγνητίτη (Mt) με αρχόμενη μετατροπή σε αιματίτη (λευκό) και μαγνητίτης (Mt2) που περιέχει απομεικτικά σώματα ιλμενίτη (Ilm) και παρουσιάζει αρχόμενη μετατροπή σε αιματίτη (Hem)


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google