Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HY 402 Οργανικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γενικές αρχές και παραδείγματα από επιλεγμένες εφαρμογές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HY 402 Οργανικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γενικές αρχές και παραδείγματα από επιλεγμένες εφαρμογές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HY 402 Οργανικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γενικές αρχές και παραδείγματα από επιλεγμένες εφαρμογές

2 HY 402 Δύο κύριες σχεδιαστικές προσεγγίσεις Παραδοσιακή Διδασκαλία με τη Βοήθεια υπολογιστή (Computer Aided Instruction) «Εποικοδομητισμός» (constructivism) ή δομητισμός

3 HY 402 Παραδοσιακή Διδασκαλία με τη Βοήθεια υπολογιστή (Computer Aided Instruction) Μοντέλο του διδακτικού σχεδιασμού (σύγχρονη εκδοχή) –Το διδακτικό (instructionist) μοντέλο, κυρίαρχο για πολλά χρόνια –Ξεπεράστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα υπερμέσα και τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις

4 HY 402 «Εποικοδομητισμός» (constructivism) ή δομητισμός –Πρόσφατο μοντέλο: αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστή –Εξέλιξη του constructivism είναι ο constructionism (από τους δημιουργούς της Logo S. Papert)

5 HY 402 Μοντέλο Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional Design) Αναπαριστά μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για το σχεδιασμό διδακτικών συστημάτων με υπολογιστή Αντιπροσωπεύει μια συνεπή στρατηγική στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων Στηρίζεται στις προσεγγίσεις των Skinner και Gagné

6 HY 402 Τρία κύρια στάδια ανάπτυξης του μοντέλου Διδακτικός Σχεδιασμός Αξιολόγηση αναγκών (needs analysis) –έχει στόχο να προσδιορίσει επακριβώς κάθε δραστηριότητα του μαθητή και κάθε τμήμα γνώσης που πρέπει να προσκτηθεί από αυτόν Επιλογή διδακτικών μεθόδων και υλικού –βασίζονται στην προηγούμενη ανάλυση και στηρίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη συμπεριφοράς Αξιολόγηση του μαθητή

7 HY 402 Τα εννέα διδακτικά συμβάντα στο μοντέλο του διδακτικού Σχεδιασμού Εξωτερικά Διδακτικά συμβάντα 1. Προσέλκυση προσοχής 2. Πληροφόρηση για τους στόχους του μαθήματος και παροχή κινήτρων 3. Διέγερση ανάκλησης πρότερων γνώσεων 4. Παρουσίαση ερεθισμάτων με διακριτά χαρακτηριστικά 5. Παροχή καθοδήγησης στη μάθηση 6. Εξαγωγή συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων 7. Παροχή πληροφοριακής ανατροφοδότησης 8. Αξιολόγηση συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων 9. Ανάπτυξη μνήμης και μεταφορά μάθησης Εσωτερικές μαθησιακές διαδικασίες 1. Ετοιμότητα 2. Προσδοκία 3. Ανάκληση στη μνήμη εργασίας 4. Επιλεκτική αντίληψη 5. Σημασιολογική κωδικοποίηση 6. Ανάκληση και απάντηση 7. Ενίσχυση 8. Προτροπή ανάκλησης 9. Γενίκευση

8 HY 402 Κριτική του μοντέλου Διδακτικού Σχεδιασμού Η προσέγγιση είναι προσανατολισμένη στην παροχή οδηγιών και διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι Δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές αντιλήψεις Θεωρεί ως κύριο τη μετάδοση των γνώσεων

9 HY 402 Εποικοδομητισμός (Constructionism) Μια ριζικά εναλλακτική πρόταση διαφορετική επιστημολογική προοπτική βασική και γενικά αποδεκτή αρχή: η γνώση του κόσμου οικοδομείται από το άτομο το άτομο, βάσει της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο, οικοδομεί, ελέγχει, αναδιατάσσει γνωστικές αναπαραστάσεις οι οποίες στη συνέχεια προσδίδουν νόημα στον κόσμο

10 HY 402 Εφτά βασικές αρχές σχεδιασμού για το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή Παροχή εμπειριών πάνω στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης Παροχή εμπειριών και εκτίμηση πολλαπλών προοπτικών Εμπέδωση της μάθησης σε ρεαλιστικά και αποκαλυπτικά περιβάλλοντα (contexts) ενθάρρυνση της κυριότητας και έκφρασης στη μαθησιακή διαδικασία Εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας Ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης Ενθάρρυνση της αυτοσυναίσθησης στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης Cunningham et al 1993

11 HY 402 Συμπερασματικά ο εποικοδομητισμός είναι το κυρίαρχο παράδειγμα στο σχεδιασμό σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού Αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο Κοινωνικό πλαίσιο και κοινωνική αλληλεπίδραση ενθαρρύνουν τις γνωστικές κατασκευές Ενθάρρυνση έκφρασης και προσωπικής εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία Εμπειρία πάνω στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης Αυτοσυναίσθηση της διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης (ανάπτυξη μεταγνώσης)

12 HY 402 Γνωστική Ταξινομία και Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Bloom) 1. ΓΝΩΣΗ 2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ 5. ΣΥΝΘΕΣΗ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αναγνώριση, προσδιορισμός, δήλωση ερμηνεία, εξήγηση, αναθεώρηση επίλυση, χρήση, εκμετάλλευση σύγκριση, αντίθεση, αντιπαραβολή σχεδίαση, ανάπτυξη, προγραμματισμός εκτίμηση, κριτική, κρίση, απόφαση

13 HY 402 Κριτική της ταξινομίας Bloom και εφαρμογές H συγκεκριμένη ταξινομία έχει δεχθεί πολλές κριτικές Έχουν γίνει προσπάθειες εφαρμογής της αναζητώντας τα μέσα ώστε να γίνει η μεταφορά από τη διδακτική θεωρία στην πράξη O τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η πληροφορία σε ένα περιβάλλον υπερμέσων σχετίζεται με / και μπορεί να εφαρμόσει τα επίπεδα της γνωστικής ταξινομίας Κάθε επίπεδο αφορά σε συνθετότερες γνωστικές δεξιότητες και απαιτεί εκτίμηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και κρίσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα


Κατέβασμα ppt "HY 402 Οργανικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γενικές αρχές και παραδείγματα από επιλεγμένες εφαρμογές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google