Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROJECT) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROJECT) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROJECT) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
2 ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

2 ΓΕΝΙΚΑ Οι ερευνητικές εργασίες (project) είναι ένα νέο μάθημα της Α΄ τάξης του Λυκείου ισοδύναμο με όλα τα άλλα μαθήματα αλλά διαφορετικής φιλοσοφίας.

3 ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές/τριες, με την πραγματοποίηση των ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, θα έχουν τη δυνατότητα να Ανακαλύψουν τη γνώση με νέους τρόπους. Να λειτουργήσουν μέσα στην τάξη με ομαδικότητα. Να αποκτήσουν επιστημονική εμβάθυνση στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν.

4 ΓΕΝΙΚΑ Προβλέπονται 3 ώρες διδασκαλίας του μαθήματος την εβδομάδα, σε συνεχόμενο τρίωρο ή σε συνεχόμενο 2ωρο + 1 ώρα. Κάθε μαθητής θα ασχοληθεί με μια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κάθε τετράμηνο.

5 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι ερευνητικές εργασίες, στις οποίες θα λάβετε μέρος φέτος, έχουν τους παρακάτω στόχους: Να ενεργοποιήσετε τη σκέψη και τη δημιουργικότητα σας. Να ασκηθείτε με έναν νέο τρόπο σκέψης με τη δημιουργία αυθεντικών εργασιών. Να αναπτύξετε το στοχασμό και την κριτική σκέψη.

6 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να προαγάγετε τα αισθήματα της συλλογικότητας και της συνεργασίας που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια δημιουργίας των εργασιών. Να δημιουργήσετε διαύλους επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Να εξετάσετε διάφορα θέματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Να ενθαρρυνθείτε ώστε να ασχοληθείτε με καινοτόμες δράσεις και να διατυπώσετε μέσω των εργασιών σας πρωτότυπες σκέψεις.

7 ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» β) «Τέχνη και Πολιτισμός» γ) «Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία» δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επιτρεπτός ο συνδυασμός θεματικών κύκλων.

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα σας προταθούν τέσσερα (7) θέματα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Από τα θέματα αυτά θα επιλέξετε και θα συμπληρώσετε στην αντίστοιχη αίτησή σας : Ένα από τα επτά θέματα που σας ενδιαφέρει για να συμμετάσχετε. Επιπλέον επιλέγετε και δύο αναπληρωματικά θέματα.

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αν κάποια εργασία συγκεντρώσει την πρώτη προτίμηση περισσοτέρων από 20 μαθητών, οι πλεονάζοντες προσδιορίζονται με κλήρωση και ανακατανέμονται σε εργασία της δεύτερης προτίμησής τους. Θα αναφέρετε αν έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το φορητό ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (laptop) στο σχολείο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Να προτείνετε υποθέματα για την ερευνητική εργασία που επιλέξατε και να ασχοληθείτε με αυτά. Να κρατάτε έντυπο ημερολόγιο με τις επιμέρους εργασίες που κάνετε σε κάθε μάθημα το οποίο θα παραδίδετε στον επιβλέποντα. Να συνθέσετε ένα τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή κ.λ.π)

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Με το τέλος της ερευνητικής εργασίας: Παρουσιάζετε την εργασία που θα αναλάβετε μαζί με την ομάδα σας δημόσια. Την έντυπη μορφή της εργασίας σας την τυπώνετε την συρράπτετε και δίνετε ένα αντίγραφο στον επιβλέποντα καθηγητή. Αναρτάτε με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή την εργασία σας στο διαδίκτυο. Προσοχή: Μια εργασία μπορεί να συγγραφεί, μερικώς ή/και ολόκληρη, στα Αγγλικά.

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την πραγματοποίηση της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σας θα χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία: Τις «πηγές» που θα σας προτείνει ο υπεύθυνος καθηγητής ή και δικές σας. Βιβλία Ερωτηματολόγιο. Διαδίκτυο. e-class (Ηλεκτρονικές τάξεις) Εκτός σχολείου επισκέψεις σε μουσεία κτλ.

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
Αξιολογούνται: α) η ερευνητική διαδικασία - 30% β) το περιεχόμενο της εργασίας - 30% γ) η γλώσσα και η δομή της έκθεσης - 20% δ) ο τρόπος της δημόσιας παρουσίασης - 20% Και οι 4 τομείς αξιολογούνται ο καθένας με άριστα το 20 και με άριστα το 20 αξιολογείται η εργασία συνολικά.

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
Η αξιολόγηση θα είναι ατομική και ομαδική. Ο ατομικός βαθμός αποδίδεται ανάλογα με τη συμβολή καθενός, ο μέσος όρος όμως των ατομικών βαθμολογιών θα είναι ο ομαδικός βαθμός. Η ατομική συμβολή κάθε μαθητή στο ομαδικό έργο αξιολογείται χωριστά και συνάγεται η ατομική του βαθμολόγηση μέσω: του προσωπικού ημερολογίου του ατομικού φακέλου της προσωπικής άποψης των εποπτευόντων εκπαιδευτικών

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
Η γενική βαθμολογία του μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» για το σχολικό έτος θα είναι ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα. Επαναξιολόγηση αν κάποιος μαθητής δεν προάγεται στην επόμενη τάξη και δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό στην ερευνητική εργασία. Προσοχή: Μόνο για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους ως ατομικός βαθμός του μαθητή λογίζεται η ομαδική βαθμολογία της ομάδας εργασίας του.

16 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αγαπητοί μαθητές, επιλέξετε μια εργασία που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό στα ενδιαφέροντά σας και ετοιμαστείτε να ζήσετε την εμπειρία της ανακάλυψης και της κατάκτησης της νέας γνώσης. Οι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ είναι μια σκαλωσιά για την επίτευξη των στόχων σας.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROJECT) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google