Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεύτερη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεύτερη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεύτερη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2 Δεύτερη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών για τα Ν.Α.Π. Πρόγραμμα συνάντησης: 1. 8:30 – 9:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς 2. 9:30 – 10:15 Παρουσίαση: Οι βασικοί πυλώνες των ΝΑΠ. 3. 10:45 – 11:30 Δημιουργία ομάδων και ομαδική εργασία. 4.11:30 – 12:20 Παρουσίαση εργασιών 5. 12:20 – 1:00 Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων Πρόγραμμα συνάντησης: 1. 8:30 – 9:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς 2. 9:30 – 10:15 Παρουσίαση: Οι βασικοί πυλώνες των ΝΑΠ. 3. 10:45 – 11:30 Δημιουργία ομάδων και ομαδική εργασία. 4.11:30 – 12:20 Παρουσίαση εργασιών 5. 12:20 – 1:00 Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων 2

3 Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Στόχος της μεταρρύθμισης των Α.Π.  Η προετοιμασία των νέων ανθρώπων για ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή Βασική αρχή  Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση Προοίμιο

4 Πυλώνες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Α. Επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες Β. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Γ. Καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21 ου αιώνα («ικανότητες- κλειδιά»)

5 Θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές και εμφάσεις  «Μαθητοκεντρική διδασκαλία»: Η εκπαίδευση οργανώνεται με αφετηρία τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια χωριστά…  Σεβασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας και της νεότητας  Σχολείο χωρίς άγχος  Παιδαγωγική διαφοροποίηση - Διδασκαλία προσανατολισμένη στο επίπεδο ετοιμότητας κάθε παιδιού  Συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Υπαίθρια εργασία – Μάθημα εκτός τάξης Ευρωπαϊκή διάσταση Χωρικός Αλφαβητισμός – Έννοιες χώρου και δεξιότητες

6 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Η δεξιότητα που αποκτά κάποιος η οποία του δίνει τη δυνατότητα να επιλέγει: Το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, τις απαιτούμενες πνευματικές συνήθειες και τη σωστή πληροφόρηση που χρειάζεται  Για να διαμορφώσει άποψη και να την εφαρμόσει με επιτυχία.  Για να μπορεί να αξιολογεί πληροφορίες και να παίρνει αποφάσεις.

7 Δεξιότητες κριτικής σκέψης που μπορούν να διδαχθούν στους μαθητές Ι Ανάπτυξη ιδεών 1.Εναλλακτικές δυνατότητες: α. Πληθώρα ιδεών β. Ποικιλία ιδεών γ. Νέες ιδέες δ. Λεπτομερείς ιδέες 2. Σύνθεση: αναλογία / μεταφορά ΙΙ Διευκρίνιση ιδεών 3. Ανάλυση ιδεών α. Σύγκριση / αντιπαράθεση β. Ταξινόμηση / προσδιορισμός γ. Μέρος-τμήμα / όλο δ. Ακολουθία 4. Ανάλυση επιχειρημάτων ε. Διατύπωση αιτιών / Συμπερασμάτων στ. δημιουργία υποθέσεων

8 ΙΙΙ Εκτίμηση της λογικής των ιδεών 1. Εκτίμηση βασικών πληροφοριών α. Ακρίβεια της παρατήρησης β. Εγκυρότητα πηγών πληροφόρησης 2. Συμπεράσματα α. χρήση τεκμηρίων: 1. απλή επεξήγηση 2. Πρόγνωση Δεξιότητες κριτικής σκέψης ΙV Σύνθετοι τρόποι σκέψης 1. Λήψη απόφασης 2. Λύση προβλήματος 3. γενίκευση 4. Συμπέρασμα με ανάλογο παράδειγμα β. Εξαγωγή συμπεράσματος με αφαίρεση 5. υπό προϋποθέσεις: Αν … τότε… 6. Κατηγοριοποίηση: Μερικά…. Όλα…..

9 Τρίτη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών για τα Ν.Α.Π. Λευκωσία: 19-1-2011 Λευκωσία: 19-1-2011 Λεμεσός/Πάφος: 17-1-2011 Λεμεσός/Πάφος: 17-1-2011 Λάρνακα/ελεύθερη Αμμόχωστος: 21-1-2011 Λάρνακα/ελεύθερη Αμμόχωστος: 21-1-2011 Θέματα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων Συζήτηση και ανάλυση ζητημάτων Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών όπως προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

10 Στόχος: εφαρμογή της Μαθητοκεντρικής διδασκαλίας Να γίνει επιλογή θέματος που θα διδαχθεί στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 2 ης και 3 ης συνάντησης. Να ετοιμασθεί διδακτικό υλικό Να υιοθετηθούν μέθοδοι διδασκαλίας όπως λύση προβλήματος, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, οικοδομισμός κ.ά. Να εφαρμοσθεί η συνεργατική μάθηση (οι ομάδες μπορούν να είναι και διμελείς), η παρατήρηση, η κριτική σκέψη και γενικά, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.

11 ΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΧΕΝΡΥ ΦΟΡΝΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Δεύτερη συνάντηση Μάχιμων Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google