Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής. Πρακτικά ζητήματα, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ωράριο, Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής. Πρακτικά ζητήματα, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ωράριο, Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής

2 Πρακτικά ζητήματα, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ωράριο, Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών προβλέπεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα του Λυκείου ένα τρίωρο (στην Α΄ Λυκείου) ή δίωρο (στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου) την εβδομάδα. Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν να συμμετέχουν, ένας ή δύο οι καθηγητές Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. (Η ειδικότητα/τες όμως θα πρέπει να είναι συναφής/εις κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα μετέχουν υποχρεωτικά σε 2 τετράμηνες ερευνητικές εργασίες.

3 3 Οι διδάσκοντες σε μια πρώτη προκαταρτική συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά θέματα και πιθανές συνεργασίες. Η διαμόρφωση και η τελική διατύπωση των θεμάτων πρέπει να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Η υποβολή των θεμάτων γίνεται στο Σύλλογο Διδασκόντων με τη συμπλήρωση 2 βδομάδων λειτουργίας της σχολικής μονάδας το Σεπτέμβριο, από ένα ή δυο εκπαιδευτικούς, με βάση τεκμηριωμένη εισήγηση.

4 4 Η εισήγηση στο σύλλογο διδασκόντων Ονόματα εκπαιδευτικών Κατανομή των ωρών των εκπαιδευτικών (ο ένας χρεώνεται 1 ώρα και ο άλλος 2 ώρες) Τίτλος ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί Σύντομη περιγραφή της εργασίας και του σκοπού της (μέχρι 300 λέξεις) Ενδεικτική περιγραφή της μεθόδου της εργασίας (μέχρι 200 λέξεις) Αναμενόμενα αποτελέσματα (μέχρι 200 λέξεις) Υλικά, εξοπλισμό από τη σχολική μονάδα

5 Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθμό θεμάτων και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν καθένα από αυτά, προσδιορίζοντας και τις διδακτικές ώρες εκάστου (σε περίπτωση συν-επίβλεψης από δυο εκπαιδευτικούς π.χ. 1 ώρα στον ένα και 2 ώρες στον άλλο). Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων από αυτές που μπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων επιλέγει κατά πλειοψηφία τα επικρατέστερα σε αριθμό, ώστε να δημιουργηθούν λειτουργικές ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, που δεν θα ξεπερνούν τους 20 μαθητές και δεν θα είναι μικρότερες από 16 μαθητές. Τουλάχιστον μια από τις προτεινόμενες εργασίες θα πρέπει να ανατίθεται (συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της συν- επίβλεψης) σε εκπαιδευτικούς από τους κλάδους ΠΕ2, ή ΠΕ3, ή ΠΕ4.

6 6 Στην ίδια συνεδρία ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τον Υποδιευθυντή ή άλλον καθηγητή ως συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών ανά τετράμηνο, με κύριο ρόλο τον προγραμματισμό χρήσης χώρων, εργαστηρίων και λοιπών πόρων που διαθέτει η σχολική μονάδα από τις διάφορες ερευνητικές ομάδες. Ο συντονιστής απαλλάσσεται άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων. Οι μαθητές αφού ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα, με όποιο τρόπο ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει δηλώνουν το θέμα της πρώτης και της δεύτερης προτίμησής τους. Με βασικό κριτήριο την πρώτη επιλογή δημιουργούνται από μαθητές διαφορετικών τμημάτων τα «Τμήματα Ενδιαφέροντος».  Αν αυτό δεν σταθεί δυνατό, οι αντίστοιχοι μαθητές και μαθήτριες έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θεμάτων στο επόμενο τετράμηνο.

7 7 Ενδείκνυται η σχετικά ισομερής κατανομή των μαθητών στα Τμήματα Ενδιαφέροντος. Οι Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου. Όταν δεν είναι εφικτό, ορίζεται συνεχόμενο δίωρο και μία ώρα την ίδια ή διαφορετικές ημέρες, ανάλογα, με τις δυνατότητες του Ωρολογίου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων Τα θέματα ολοκληρώνονται στο πρώτο τετράμηνο και, στη συνέχεια, καθορίζονται με τις ίδιες διαδικασίες θέματα και για το δεύτερο τετράμηνο.


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής. Πρακτικά ζητήματα, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ωράριο, Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google