Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΗΛ. : FAX : Ιανουάριος 2009

2 Το θέμα μας Φοίτηση Μαθητών Περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη Απουσίες που δεν δικαιολογούνται Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών Δικαιολόγηση Απουσιών Ενημέρωση γονέων Χαρακτηρισμός φοίτησης

3 Φοίτηση Μαθητών Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων εξαρτάται εκ της τακτικής αυτών φοίτησης εις το σχολείο και εκ της κατά την διάρκεια του σχολικού έτους επίδοσής τους. Η τακτική φοίτηση ή η απουσία των μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες της λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους ως επαρκούς ή ανεπαρκούς.

4 Φοίτηση Μαθητών Δύο φορές Στάσιμοι. Μαθητής που υποχρεώνεται να επαναλάβει δύο φορές τα μαθήματα της ίδιας τάξεως συνέπεια υστερήσεως στις εξετάσεις του δεν δύναται να εγγραφή για τρίτη φορά εις το ίδιο σχολείο, εφ` όσον λειτουργεί στην ίδια πόλη και άλλο σχολείο του ίδιου τύπου, παρά μόνο μετά εγκριτική απόφαση του συλλόγου των καθηγητών. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση μαθητή σε περισσότερα από ένα σχολεία Μ.Ε. του ίδιου τύπου. Μαθητές μη προσκομίζοντες νόμιμους τίτλους σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί προς εγγραφή.

5 Φοίτηση Μαθητών Φοίτηση στα δημόσια σχολεία προσώπων μη επισήμως εγγεγραμμένων ως μαθητές προς απλή ακρόαση των διδασκόμενων μαθημάτων απαγορεύεται.

6 Φοίτηση Μαθητών Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του προς φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 458 του ποινικού κώδικα. Διευκρινίσεις: 1) Στο Γυμνάσιο οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μέχρι να συμπληρώσουν το 16o έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που μαθητές Γυμνασίου με την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους στην πρώτη Τάξη δεν εμφανιστούν καθόλου στο σχολείο, οφείλουν οι Δ/ντες των Γυμνασίων να ενημερώσουν εγγράφως τους γονείς τους για το υποχρεωτικό της φοιτήσεως στο Γυμνάσιο. 2) Στο Λύκειο, όπου η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική οι μαθητές που δεν φοίτησαν καθόλου στο Σχολείο και απερρίφθησαν δεν επανεγγράφονται εάν δεν ζητηθεί από τον κηδεμόνα των μαθητών.

7 Φοίτηση Μαθητών Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία δια κάθε διδακτική ώρα. Ο διδάσκων καθηγητής μόλις εισέλθει στην αίθουσα ελέγχει το απουσιολόγιο και φροντίζει να είναι γραμμένοι σ’ αυτό όσοι μαθητές δεν βρίσκονται στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο.

8 Φοίτηση Μαθητών Απουσία μαθητή εκ των πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, λογίζεται ως απουσία εκ των διδασκομένων μαθημάτων επί ισαρίθμους διδακτικές ώρες, η δε απουσία εξ ημερησίας εκδρομής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί ισαρίθμους διδακτικές ώρες όσα και τα ωριαία μαθήματα, που δεν διδάχθηκαν εκ του λόγου τούτου κατά την ημέρα αυτήν. Εξαίρεση χωρεί στις περιπτώσεις κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου που στις παραπάνω εκδηλώσεις η συμμετοχή του μαθητή καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

9 Φοίτηση Μαθητών Στην περίπτωση περιπάτου του σχολείου οι απουσίες υπολογίζονται για ισάριθμες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία μαθήματα της ημέρας του σχολικού περιπάτου, γιατί, εξυπακούεται, ότι την έλλειψη των απόντων καθηγητών καλύπτουν οι παρόντες συνάδελφοι τους, οι οποίοι επωμίζονται την ευθύνη όλων των μαθητών του σχολείου, που πραγματοποιεί τον περίπατο. Όταν όμως πραγματοποιείται ημερήσια εκδρομή, στην περίπτωση που απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή σ` αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα περί σχολικών εκδρομών εγκύκλιο, δεν καταχωρίζονται οι απουσίες σε όσους προσκομίσουν δήλωση αρνητική.

10 Φοίτηση Μαθητών Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράφει στην οικεία στήλη του ημερήσιου Δελτίου Απουσιών με την παρατήρηση "απασχόληση".

11 Φοίτηση Μαθητών Από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής, οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Προϊστάμενος ΔΕ εγκρίνει την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών ξένων ή Ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής χωρίς να καταλογίζονται οι απουσίες. Μαθητής που απορρίπτεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και ο οποίος έχει ζητήσει αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων του, υποχρεούται να φοιτά κατά το επόμενο σχολικό έτος στην τάξη που απερρίφθη, μέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα από την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του. Σε περίπτωση που ο μαθητής προαχθεί ύστερα από την αναβαθμολόγηση, θα εγγραφεί στην επόμενη τάξη και θα μεταφερθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του σ` αυτή οι απουσίες που σημείωσε μέχρι τότε.

12 Φοίτηση Μαθητών Συμμετοχή μαθητών σε τηλεοπτικές εκπομπές. Συνίσταται να μην συμμετέχουν οι μαθητές ως εκπρόσωποι σχολείων σε τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού, κυρίως, χαρακτήρα. Οι μαθητές μπορούν, αν θέλουν, να συμμετέχουν ως ιδιώτες, εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.

13 Περιπτώσεις απουσιών που ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη
Όλες οι απουσίες γράφονται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών. Κάποιες όμως δεν μεταφέρονται στο Βιβλίο Φοίτησης του Τμήματος και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή.

14 Για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη :
Δεν καταχωρούνται Για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη : α. Απουσίες εκ του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού μαθητών αποστελλομένων εις το εξωτερικό ή εσωτερικό για ειδική αποστολή δυνάμει εγγράφου εντολής του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχου. β. Απουσίες μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε σε εργασία ανατεθείσα σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων. γ. Απουσία μαθητών δια την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένη.

15 Δεν καταχωρούνται δ. Απουσία λόγω συμμετοχής σε επισήμους αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από της αρμοδίας Δημοσίας Αθλητικής Αρχής. Διευκρινίσεις: 1. Κανένα πρόγραμμα και καμιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα, δεν πραγματοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου. 2. Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται μαθητές από το τμήμα τους σε ώρα διδασκαλίας, για να πάρουν μέρος σε διάφορες αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες. 3. Τα προγράμματα των φορέων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν σωματεία κ.λ.π εφαρμόζονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και οι μαθητές συμμετέχουν σ’ αυτά με πρωτοβουλία και συγκατάθεση των γονέων τους. 4. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της εγκυκλίου είναι οι Διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την απομάκρυνση μαθητή από το τμήμα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης και της Φυσικής Αγωγής.

16 Δεν καταχωρούνται Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν : 1) Πανελλήνια πρωταθλήματα, 2) Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας, 3) Βαλκανικούς αγώνες, 4) Πανευρωπαϊκούς αγώνες, 5) Παγκόσμιους αγώνες, 6)Προπονήσεις μόνο με εθνική ομάδα του αντίστοιχου αθλήματος, 7) Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου και η προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται έως και την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

17 Δεν καταχωρούνται ε. Απουσία μαθητών : α) του Καθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραία και την 1ην του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της εξελίξεως ως και την προτεραία και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την προτεραία εκάστης τούτων. στ. Απουσία των μαθητών λόγω μετεγγραφής σε Λύκειο ετέρας πόλεως επί τρεις ημέρας, μη περιλαμβανομένης εις αυτές της ημέρας εκδόσεως του προς αποχώρηση του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος.

18 Τι ισχύει στις απαλλαγές από μαθήματα Φυσική αγωγή
Δεν καταχωρούνται ζ.Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή εν συνόλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλία. Τι ισχύει στις απαλλαγές από μαθήματα Φυσική αγωγή Σε περίπτωση που από τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών προκύπτουν σοβαροί λόγοι αποκλείοντες τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στο μάιημα της Φυσικής αγωγής ή σε άλλη σχολική δραστηριότητα ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον υπεύθυνο του οικείου τμήματος του Σχολείου ως μέλη. Η επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη του μαθητή-τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει και όταν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της.

19 Δεν καταχωρούνται Απαλλαγή εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής για αποχρώντα λόγο από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος δύναται να χορηγήσει αυτήν μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου.

20 Δεν καταχωρούνται Θρησκευτικά Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην. οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής. Οι μη Ορθόδοξοι μαθητές οι οποίοι απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

21 Μουσική και Καλλιτεχνικά
Δεν καταχωρούνται Μουσική και Καλλιτεχνικά Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει στο μάθημα της Μουσικής ή των Καλλιτεχνικών δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητού δι` αιτήσεως του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαμβανούσης τους λόγους και την διάρκεια της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντήν του σχολείου εντός πέντε ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή της μετ` ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής μετά του κατά περίπτωσιν αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των Διδασκόντων στην οποία καθορίζεται και η υποχρέωση της παρακολουθήσεως ή μη του μαθήματος αυτού.

22 Δεν καταχωρούνται Ξένη Γλώσσα Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο και προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροδιαγνωστικού Κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους, ο βαθμός στη Ξένη Γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης εγγράφεται ή μετεγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκε στο σχολείο προέλευσης του, ο βαθμός του στη ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνον για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης.

23 Δεν καταχωρούνται η. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νομάρχη. θ. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις προβλεπόμενες κυρώσεις μέχρι τριών (3) το πολύ ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Οι αποβαλλόμενοι μαθητές δύναται να παραμένουν εις το σχολείο κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων απασχολούμενοι μερίμνη του Διευθυντού του σχολείου. Ο σύλλογος των διδασκόντων ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισμό και φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) ημερών που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Όταν οι απουσίες αυτές ανήκουν σε περισσότερες από τρεις ημέρες τότε ο σύλλογος των καθηγητών έχει την δυνατότητα να μην υπολογίσει, από το σύνολο των απουσιών αποβολής, όσες απουσίες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις μόνο συγκεκριμένες ημέρες, τις οποίες ημέρες επιλέγει κατά την κρίση του.

24 Δεν καταχωρούνται Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι απουσίες αυτές να σημειώνονται στο βιβλίο απουσιών κατά τρόπο διακεκριμένο. Επειδή κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η παράλειψη ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικής εκτελεστής πράξεως» και «η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι νόμιμη, όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόμενοι από τους νόμους στις διοικητικές ενέργειες», παρακαλούμε κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίας απομακρύνσεως ή της αποβολής από τα μαθήματα) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται (σημείωμα επιβολής ποινής, βιβλίο κυρώσεων).

25 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Υπόδειγμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Λεπτοκαρυά, ..…/…../2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧ. ΟΡΓΑΝΟ (Καθηγητής):…………………………………………………………………………… ΜΑΘΗΤ……………………………………………….……………………………………της ……… τάξεως Επιβάλλεται η ποινή «ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα την …….… ώρα» Διότι ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ο/Η Καθηγήτ….. ………………………………….. (υπογραφή) Ενημέρωση κηδεμόνα :………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόμενες απουσίες θεωρούνται μη νόμιμες και δεν πρέπει να προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενός μαθητή κατά τον ετήσιο χαρακτηρισμό της φοίτησης του.

26 Δεν καταχωρούνται ι. Απουσίες μαθητών μέχρι και τριών (3) το πολύ ημερών κατά μήνα, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών. Οι 24 ημέρες απουσιών δεν είναι απαραίτητο για τους αιμορροφιλικούς μαθητές να κατανέμονται κατά μήνα, αλλά μπορούν να είναι συνεχόμενες ή μη. Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος. Η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία όπως και η δρεπανοκυπαρική αναιμία από πλευράς ιατρικών προβλημάτων ισοδυναμούν με την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. ια. Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών (3) ημερών για τη μετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

27 Δεν καταχωρούνται ιβ. Σε όσους μαθητές μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν θα υπολογιστούν για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους απουσίες μίας ή δύο ημερών κατά περίπτωση. Επίσης, δεν θα υπολογιστούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης οι απουσίες μιας ή δύο ημερών, κατά περίπτωση, των μαθητών που αποδεδειγμένα θα μετακινηθούν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) για να ψηφίσουν. ιγ. Απουσίες μαθητών που σημειώνονται εξαιτίας της παρουσίας τους σε δικαστήριο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, προσκομίζοντας στο σχολείο σχετικό δικαιολογητικό ιδ. Όταν τα σχολεία κλείνουν με απόφαση του νομάρχη λόγω κακοκαιρίας δεν σημειώνονται απουσίες. ιε. Οι απουσίες των μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις προβλεπόμενες δράσεις για την κάλυψη των αναγκών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), με ανώτατο όριο τέσσερις (4) ημέρες, δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, εφόσον οι μαθητές αυτοί προσκομίσουν στο σχολείο τους βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής της ΕΠΥ, με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Διαγωνισμού.

28 Απουσίες που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
Απουσίες που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών: Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου. Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

29 Δεν δικαιολογούνται Οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα μαθήματα π.χ. λόγω κρούσματος ηπατίτιδας ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή. Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογημένες) και να καταλογιστούν στους μαθητές εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο δήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν μέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση να ακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων. Για τη συνδρομή των όρων αυτών αρμόδιος είναι να αποφανθεί ο σύλλογος των καθηγητών.

30 Δεν δικαιολογούνται Οι απουσίες μαθητή που οφείλονται σε προφυλάκιση δεν δικαιολογούνται είτε αυτός κριθεί ένοχος είτε αθώος. Δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες λόγω ολιγόωρης ή πολύωρης ή ακόμα ολιγοήμερης ή πολυήμερης ομαδικής απομάκρυνσης των μαθητών για οποιονδήποτε λόγο από το σχολείο. Αδικαιολόγητες είναι οι απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται κατά τις γιορταστικές εκδηλώσεις σε εργάσιμες ημέρες καθώς και σε μέρες που προβλέπονται από διάταξη νόμου για την πραγματοποίηση γιορταστικών εκδηλώσεων, υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως τους, ενώ δεν υπολογίζονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται σε μέρες αργίας των σχολείων.

31 Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
Η απουσία μαθητή εκ του σχολείου επισημαίνεται εις το ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το Διευθυντή του σχολείου σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης διακρινόμενο για το ήθος και την επίδοση (απουσιολόγο), αναπληρούμενο από άλλο μαθητή με τους αυτούς όρους. Το δελτίο τούτο ελέγχεται και μονογράφεται από κάθε διδάσκοντα στην οικεία στήλη. Παραδίδεται μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων από τον απουσιολόγο στη Διεύθυνση του Σχολείου αφού κοπεί το απόκομμα και τοποθετηθεί στον ειδικό Φάκελο. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ειδικό βιβλίο απουσιών (βιβλίο φοίτησης), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το σύνολο των απουσιών της ημέρας κάθε απουσιάζοντος μαθητή, λαμβανομένου από του ημερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρηση του βιβλίου απουσιών (βιβλίου φοίτησης) ανατίθεται από το Διευθυντή σε καθηγητή (υπεύθυνος τμήματος).

32 Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
Οι διευθυντές ορίζουν υπεύθυνο καθηγητή για κάθε τάξη ή τμήμα τάξεως, ο οποίος θα ελέγχει τη φοίτηση των μαθητών του τμήματος του, καταχωρίζει τις απουσίες τους στα βιβλία απουσιών και θα συνοδεύει την τάξη κατά κανόνα στις εκδρομές και στις μορφωτικές επισκέψεις της. Ως υπεύθυνοι καθηγητές, παραλαμβάνουν, με δική τους ευθύνη, τα Δελτία απουσιών και τα διάφορα δικαιολογητικά απουσίας των μαθητών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους και καταχωρίζουν στα οικεία βιβλία τις απουσίες αυτών. Σημειώνονται στο βιβλίο φοίτησης οι δικαιολογημένες απουσίες (ενδεικτικά χρώματα) με μπλε από κηδεμόνα με κόκκινο από ιατρό με μαύρο από ποινές με πράσινο απουσίες μετά από άδεια του διευθυντή για κάποια απασχόληση. Αυτές δεν προσμετρούνται.

33 Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
Η ενημέρωση του βιβλίου φοίτησης του τμήματος από τον υπεύθυνο καθηγητή γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

34 Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
Οι καταχωριζόμενες στο βιβλίο φοίτησης απουσίες, αθροιζόμενες κατά τετράμηνο (τρίμηνο στο Γυμνάσιο) μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών και γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες αυτών με τους ατομικούς ελέγχους τους. Κατά τη λήξη του Β τετραμήνου (Γ τριμήνου στο Γυμνάσιο) και πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροιζόμενα σε γενικό σύνολο στα Ατομικά Δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά απουσίας, δια το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών.

35 Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
Αν συμβεί κλοπή απουσιολογίων είναι έγκυρα για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών τα σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από α) τα ατομικά δελτία των μαθητών, και β) οποιοδήποτε δελτίο ή βιβλίο που αναφέρεται στις σχετικές με το θέμα της φοίτησης των μαθητών διατάξεις. Εάν υπάρχουν στοιχεία στο πρωτόκολλο που καταχωρίζεται η αλληλογραφία που στέλνεται προς τους κηδεμόνες των μαθητών όταν συμπληρώσουν 24 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες θα προσμετρηθούν για κάθε επιστολή οι αντίστοιχες απουσίες. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών η καταγραφή σε μπλοκ, σημειώσεις και πρόχειρες καταστάσεις του προσωπικού αρχείου των υπευθύνων καθηγητών των τμημάτων.

36 Δικαιολόγηση απουσιών Ενημέρωση γονέων
Κηδεμονία μαθητών: Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος (δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του), είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο κηδεμόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα του σχολείου. Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του μαθητή δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού ή άλλο συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή εξουσιοδότηση από τον έχοντα την κηδεμονία του μαθητή. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις σχολικές τους υποθέσεις.

37 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1 έως την 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Η ευθύνη της αποστολής της επιστολής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή με την πρόσθετη υποχρέωση της σχετικής ενημέρωσης του Δ/ντή του σχολείου. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Ο τύπος της επιστολής μπορεί να περιλαμβάνει τρεις παραγράφους: Φοίτηση, Ειδικά προβλήματα, παρατηρήσεις για την πρόοδο, εφόσον και όταν κρίνεται απαραίτητο. Ένα υπόδειγμα:

38

39 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της φοίτησης και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και Διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. Το ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς όρισε την Τετάρτη για όλους τους καθηγητές. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων για τη φοίτηση και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.

40 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

41 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Για τη δικαιολόγηση των απουσιών μίας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα από τον κηδεμόνα που το φέρνει ο ίδιος αποκλειστικά δέκα (10) μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το χρόνο. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δε δεσμεύουν το Σ.Δ. όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

42 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο κανονικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας του σχολείου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για δικαιολόγηση απουσιών θα πρωτοκολλούνται κατά τον ίδιο τρόπο και θα αντιμετωπίζονται στη συνέχεια από το σύλλογο των καθηγητών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

43 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Σχετικά με τις απουσίες μαθητών όλες τις ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, που οφείλονται σε αποκλεισμό λόγω κακοκαιρίας, οι απουσίες αυτές μπορούν να δικαιολογηθούν κατ` εξαίρεση μόνο από το σύλλογο καθηγητών εφόσον οι απουσίες αυτές οφείλονται στον αποκλεισμό λόγω κακοκαιρίας και όχι από άλλη αιτία. Τον αποκλεισμό βεβαιώνει η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας. Όταν τα σχολεία κλείνουν με απόφαση του νομάρχη λόγω κακοκαιρίας δεν σημειώνονται απουσίες. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος.

44 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή. Για αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ή τετραμήνου ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.

45 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Ο Διευθυντής του σχολείου, συνεπικουρούμενος από τους διδάσκοντες και τους εφημερεύοντες καθηγητές, οφείλει να ενημερώνει με τον προσφορότερο τρόπο τους κηδεμόνες των μαθητών, όταν οι τελευταίοι απουσιάζουν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται προσωπικά ή τηλεφωνικά ή ακόμα και με ταχυδρομική επιστολή κατά την προσωπική εκτίμηση του Διευθυντή και κατά περίπτωση. Οι κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι τόσο για τις πραγματοποιούμενες απουσίες των μαθητών, όσο και για το σύνολο των απουσιών, με βάση τις οποίες χαρακτηρίζεται η φοίτηση.

46 Δικαιολόγηση απουσιών - Ενημέρωση γονέων
Τι κάνουμε στο ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς. Στο διάλειμμα της πρώτης ώρας ο απουσιολόγος προσκομίζει στο Διευθυντή το παρακάτω σημείωμα: Το ίδιο σημείωμα προσκομίζεται και όταν κάποια ενδιάμεση ώρα απουσιάσει μαθητής. Ο Διευθυντής, ο Υπ/ντής ή Καθηγητής που θα οριστεί τηλεφωνεί άμεσα στους γονείς και τους ενημερώνει με πρόσφορο τρόπο.

47 Χαρακτηρισμός φοίτησης
Την τελευταία ημέρα του Β τετραμήνου ή Γ τριμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων . Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου Δ.Ε., αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπομένων γραπτών εξετάσεων.

48 Χαρακτηρισμός φοίτησης στο Λύκειο
Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία: α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους. β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄) ενημέρωση γονέων-δικαιολόγηση απουσιών».

49 Χαρακτηρισμός φοίτησης στο Λύκειο
Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις ( ) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

50 Χαρακτηρισμός φοίτησης στο Λύκειο
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980: «Δι' αποφάσεως του ΥΠΕΠΘ δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθηταί τυγχάνουν πρωταθληταί αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένας υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού». Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).

51 Χαρακτηρισμός Φοίτησης στο Γυμνάσιο
Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γυμνασίων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον: α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερεις ( 64). β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό  δέκα τέσσερεις (114), από τις οποίες οι πάνω από εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Αρ.3 §3 του παρόντος Π.Δ.

52 Χαρακτηρισμός Φοίτησης στο Γυμνάσιο
γ) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκεί τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό  δέκα τέσσερεις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων  (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη. δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της §6 του Αρ.1 του Π.Δ. 294/80 ( Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ` όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού"..) Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

53 Χαρακτηρισμός Φοίτησης στο Γυμνάσιο
Ελλιπής  χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον: α) Ο μαθητής σημείωσε πάνω εκατό  δέκα τέσσερεις (114)και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το σύλλογο των διδασκόντων ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου. β) Κατ’ εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερεις  (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από εξήντα τέσσερεις  ( 64)  είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου, { ο γενικός μέσος όρος είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15)} και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

54 Χαρακτηρισμός Φοίτησης στο Γυμνάσιο
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερεις  ( 64)   απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις . Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

55 Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις από
Πηγές Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις από 1. το αρχείο του ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς 2. τη Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της ετραιρείας «Έπαφος» 3. το διαδίκτυο.

56 Σας Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε. Εύχομαι υγεία, προκοπή,
θετική σκέψη και χαμόγελο στο δύσκολο, ευαίσθητο αλλά και τόσο ενδιαφέρον έργο μας. Νικόλαος Δ. Τσαλός


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google