Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

2 Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

3 Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών είναι η αρμονική και δημιουργική συνεργασία των γονέων με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Οι γονείς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οφείλουν να επισκέπτονται και να ενημερώνονται από τους καθηγητές για την επιμέλεια, την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών αλλά και για την επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων που πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

4 Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ο μαθητής που έχει μείνει στην ίδια τάξη 2 φορές δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί στο ίδιο σχολείο για 3 η χρονιά.

5 Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να δώσει στον μετεγγραφόμενο μαθητή υπηρεσιακό σημείωμα μέχρι της λήψεως του ατομικού δελτίου αυτού.

6

7

8

9

10

11  Προσέλευση στην τάξη πριν τον καθηγητή  Κόσμια συμπεριφορά στους καθηγητές  Ευπρεπής συμπεριφορά στους συμμαθητές του  Σεβασμός της σχολικής περιουσίας και του σχολικού περιβάλλοντος.  Προσέλευση στην τάξη πριν τον καθηγητή  Κόσμια συμπεριφορά στους καθηγητές  Ευπρεπής συμπεριφορά στους συμμαθητές του  Σεβασμός της σχολικής περιουσίας και του σχολικού περιβάλλοντος.

12 Με εγκύκλιο του Υ.Π. οι θύρες εξόδου – εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Η είσοδος του σχολείου κλείνει μετά την έναρξη των μαθημάτων (8:15π.μ.) και ξανανοίγει στο τέλος του ωραρίου (14:00μ.μ.)

13 Δ. ΩΡΑΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 1η8.159.0045'5' 2η9.059.5045'10' 3η10.0010.4545'10' 4η10.5511.4045'10' 5η11.5012.3545'5' 6η12.4013.2040'5' 7η13.2514.0035'

14 Πρόγραμμα μαθημάτων

15

16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 - 64 ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 65 και πάνωαδικαιολόγητες ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 65-114οι πάνω από 64 δικαιολογημένες ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 115-164α) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και πάνω. ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ β) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή όχι κοσμιοτάτη και Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και κάτω ΕΛΛΙΠΗΣ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 165-214α) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή κοσμιοτάτη και Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και πάνω. για την περίπτωση αυτή χρειάζεται και ειδική πράξη συλλόγου ΕΛΛΙΠΗΣ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ β) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή όχι κοσμιοτάτη η Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και κάτω ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 215 και πάνωδικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

17

18 Όταν ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1 η έως την 5 η μέρα κάθε μήνα.

19 ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

20 2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) συνεχών ημερών (λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων) αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο

21 3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο,  βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος  ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

22 Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

23 ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ α) δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. β) Όταν οφείλονται σε ομαδική αποχώρηση των μαθητών από το Σχολείο.

24 1. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον δέκα (10).

25 2.Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4)μαθήματα της Α ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας τουλάχιστον 12 και 1/2.

26 3. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

27 Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική όπου προβλέπεται με τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση τον Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

28 . Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη

29 α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία β) Νεοελληνική Γλώσσα και γραμματεία γ) Μαθηματικά δ) Θρησκευτικά ε) Ιστορία στ) Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ζ) Φυσική η) Χημεία θ) Γεωγραφία-Γεωλογία ι) Ανθρωπολογία- Υγιεινή ια) Βιολογία ιβ) ξένη Γλώσσα ιγ) Πληροφορική ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ (βασικά)

30 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ (μη βασικά) α) Επαγγελματικός Προσανατολισμός β) Φυσική Αγωγή γ) Μουσική δ) Καλλιτεχνικά ε) Τεχνολογία στ) Οικιακή Οικονομία

31


Κατέβασμα ppt "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google