Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Διευθυντής Βασίλης Βαζιτάρης

2 Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών είναι η αρμονική και δημιουργική συνεργασία των γονέων με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Οι γονείς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οφείλουν να επισκέπτονται και να ενημερώνονται από τους καθηγητές για την επιμέλεια, την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών αλλά και για την επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων που πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

4 Εγγραφές μαθητών Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ο μαθητής που έχει μείνει στην ίδια τάξη 2 φορές δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί στο ίδιο σχολείο για 3η χρονιά. Εφόσον δεν έχει υπερβεί το 16 έτος της ηλικίας του.

5 Μετεγγραφές μαθητών Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να δώσει στον μετεγγραφόμενο μαθητή υπηρεσιακό σημείωμα μέχρι της λήψεως του ατομικού δελτίου αυτού. 2. Οι μετεγραφές γυμνασίων και λυκείων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεχρι ……

6 Οι γονείς ενημερώνονται από τον υπεύθυνο του τμήματος για:
την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, τις απουσίες τους, τη διαγωγή τους για τη γενική τους επίδοση. Παράλληλα, οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται για κάθε μάθημα ξεχωριστά από τους διδάσκοντες.

7 Επίσης, παρακαλούνται οι γονείς
να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή το οποίο χορηγείται από: δημόσιο νοσοκομείο ιδιώτη γιατρό να ενημερώσουν τον Διευθυντή για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) για την ομαλότερη ένταξή τους στην παιδαγωγική διαδικασία

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Όλοι οι μαθητές, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα επιστραφούν με τη λήξη του διδακτικού έτους. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα μαθήματά τους. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

9 Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου.

10 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Γραπτές δοκιμασίες των μαθητών υποκαθίστανται υπό προφορικών. ΚΕ.Δ.Δ.Υ (ΚΔΑΥ ) Αίτηση στο ΚΔΑΥ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΆΙ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΠΔ 420/1978 άρθρο 9 Αι υπό των ισχυουσών διατάξεων προβλεπόμεναι πάσης φύσεως γραπταί δοκιμασίαι των μαθητών υποκαθίστανται υπό προφορικών προκειμένου : α) περί μαθητών τυφλών, β) περί μαθητών δια τους οποίους η πρωτοβάθμιος Υγειονομική Επιτροπή (Π.Δ. 611/1977 Αρ.11, §1), αποφαίνεται δι` ειδικής γνωματεύσεως της ότι αδυνατούν λόγω μονίμου ή παροδικής σωματικής βλάβης να υποστούν γραπτήν δοκιμασίαν και γ) περί μαθητών προσκομιζόντων ειδικήν διαγνωστικήν έκθεσιν Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, εκ της οποίας προκύπτει ότι η εις τα μαθήματα επίδοσις των δεν είναι δυνατόν να ελεγχθή δια γραπτής δοκιμασίας λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία ΚΔΑΥ ή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ή ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗς ΥΓΕΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11 Διαγωγή μαθητών Προσέλευση στην τάξη πριν τον καθηγητή
Κόσμια συμπεριφορά στους καθηγητές Ευπρεπής συμπεριφορά στους συμμαθητές του Σεβασμός της σχολικής περιουσίας και του σχολικού περιβάλλοντος.  ΠΔ 104/79, άρθρο 26, παρ.3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι` υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος. H συμπεριφορά των μαθητών οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμμένους σχολικούς κανόνες με αποτέλεσμα η παρέκκλιση από αυτούς να οδηγεί στις αντίστοιχες κυρώσεις.

12 Με εγκύκλιο του Υ.Π. οι θύρες εξόδου – εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Η είσοδος του σχολείου κλείνει μετά την έναρξη των μαθημάτων (8:15π.μ.) και ξανανοίγει στο τέλος του ωραρίου (14:00μ.μ.) Στην είσοδο υπάρχει ένα κουδούνι.

13 Δ. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 8.15 9.00 45' 5' 9.05 9.50 10' 10.00 10.45 10.55 11.40 11.50 12.35 12.40 13.20 40' 13.25 14.00 35'

14 Διδακτικές ώρες/Εβδομάδα
Πρόγραμμα μαθημάτων ΑΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ Β΄ Γ΄ Διδακτικές ώρες/Εβδομάδα 1 Θρησκευτικά 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική Λογοτεχνία 4 Ιστορία 5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - 6 Αγγλικά 7 Γαλλικά ή Γερμανικά 8 Μαθηματικά 9 Φυσική 10 Χημεία 11 Γεωγραφία 12 Βιολογία 13 Φυσική Αγωγή 14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 16 Οικιακή Οικονομία 17 Πληροφορική 18 Τεχνολογία 19 ΣΕΠ Σύνολο ωρών κατά τάξη 35

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

16 ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 - 64 ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 65 και πάνω αδικαιολόγητες ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 65-114 οι πάνω από 64 δικαιολογημένες α) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και πάνω. β) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή όχι κοσμιοτάτη και Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και κάτω ΕΛΛΙΠΗΣ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ α) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή κοσμιοτάτη και Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και πάνω. για την περίπτωση αυτή χρειάζεται και ειδική πράξη συλλόγου β) οι πάνω από 64 δικαιολογημένες διαγωγή όχι κοσμιοτάτη η Μ.Ο. Τριών τριμήνων 15 και κάτω 215 και πάνω δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον: Το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα του λόγου δεν υπερβαίνει τις 64 Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, πάνω από 64 όλες δικαιολογημένες Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164. Σε αυτή την περίπτωση: Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες Διαγωγή Κοσμιότατη Ο Μ.Ο. των τριμήνων είναι τουλάχιστο 15 ( ο μαθητής γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του Ιουνίου)   Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν: Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και όχι τις Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες Ο Μ.Ο. των τριμήνων είναι τουλάχιστο 15 ( Ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση).  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν: Δεν είναι επαρκής Δεν είναι ελλιπής

17 ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

18 Όταν ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η μέρα κάθε μήνα.

19 ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

20 2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) συνεχών ημερών (λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων) αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο

21 3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

22 Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό.
Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

23 ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
α) δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. β) Όταν οφείλονται σε ομαδική αποχώρηση των μαθητών από το Σχολείο.

24 ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: 1. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον δέκα (10).

25 2.Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4)μαθήματα της Α ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας τουλάχιστον 12 και 1/2.

26 3. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

27 ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ
Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική όπου προβλέπεται με τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση τον Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

28 ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
. Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη

29 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ (βασικά)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ (βασικά) α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία β) Νεοελληνική Γλώσσα και γραμματεία γ) Μαθηματικά δ) Θρησκευτικά ε) Ιστορία στ) Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ζ) Φυσική η) Χημεία θ) Γεωγραφία-Γεωλογία ι) Ανθρωπολογία- Υγιεινή ια) Βιολογία ιβ) ξένη Γλώσσα ιγ) Πληροφορική

30 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ (μη βασικά)
α) Επαγγελματικός Προσανατολισμός β) Φυσική Αγωγή γ) Μουσική δ) Καλλιτεχνικά ε) Τεχνολογία στ) Οικιακή Οικονομία

31 Τέλος, δεν θα πρέπει οι γονείς να διστάσουν να απευθυνθούν προσωπικά στον Διευθυντή για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί, είτε με την προσέλευση τους στο σχολείο ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: Εντάξει, τώρα τέλειωσα και μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google