Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ο Σύλλογος Διδασκόντων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ο Σύλλογος Διδασκόντων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ο Σύλλογος Διδασκόντων
Κωνσταντίνος Ε. Μανιταράς Μαθηματικός Διευθυντής Γυμνασίου Νέας Κίου Μέλος του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

2 Κανείς δεν πρέπει να απομονώνεται.
Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Βασικός παράγοντας της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου είναι η σωστή κατανομή των εργασιών και ενεργειών του καθενός μας, σε κάθε περίπτωση. Θεωρούμε δεδομένη τη δράση όλων μας κατά τον ίδιο τρόπο, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, η μη εκτέλεση μιας εργασίας επιδρά στο σύνολο. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η καθημερινή βελτίωση της δουλειάς μας , όχι μόνο προς όφελος των μαθητών μας , αλλά κυρίως δικό μας. Αναγκαία είναι η μεταξύ μας επικοινωνία, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Οι συνάδελφοι πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να συντονίζουν τις κινήσεις τους. Κανείς δεν πρέπει να απομονώνεται.

3 Σύλλογος Διδασκόντων η Συνεδρίαση
Σύλλογος Διδασκόντων η Συνεδρίαση Είναι η κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου Διδασκόντων και πιθανή απουσία πρέπει να δικαιολογείται πλήρως. Όποιος απουσιάζει πρέπει να ενημερωθεί για τις αποφάσεις του συλλόγου. Η διαφωνία του με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί δεν του δίνουν το δικαίωμα να μην τις εφαρμόζει.

4 τακτικές συνεδριάσεις
τακτικές συνεδριάσεις γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου (ημερήσια διάταξη 2ημ. πριν). 1η ημέρα του διδακτικού έτους. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. (βαθμολογία, απουσίες ή χαρακτηρισμός φοίτησης) Έκδοση των αποτελεσμάτων. Τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους.

5 έκτακτες συνεδριάσεις
έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα ύστερα από: πρόσκληση του προέδρου, γραπτή αίτηση προς το Δ/ντή τουλάχιστον από το 1/3 των μελών. Δεν συγκαλείται συνεδρίαση, αν τα θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ/ντή, ή αν δεν είναι σύννομα. Ο Σ.Δ. συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας. Όσοι παραλείπουν υπογραφή για καιρό είναι σαν να το έχουν υπογράψει, (άρθρο 25 παραγρ. 4 του Ν 2683/99)

6 Ψηφοφορία Υπάρχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων , ενώ στην ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του πρόεδρος. Για προτάσεις περισσότερες από δύο, αν καμιά δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία στις δύο επικρατέστερες. Αποχή ή λευκή ψήφος δεν υπάρχει και θεωρείται ψήφος αρνητικού περιεχομένου.

7 Παιδαγωγικές συσκέψεις, ενημέρωση γονέων, έλεγχος προόδου.
Παιδαγωγικές συσκέψεις, ενημέρωση γονέων, έλεγχος προόδου. 1. Η πρόοδος, οι δυσκολίες μάθησης, κ.α. αποτελούν αντικείμενα συχνών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αλληλοενημέρωση , τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Με τη λήξη τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, με θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών. 2. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Δ/ντή του σχολείου από τους διδάσκοντες σε προγραμματισμένη ώρα, ανά εβδομάδα. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν για καλλίτερη αξιολόγηση του μαθητή. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και ώρα που δέχεται ο εκπαιδευτικός. 3. Οι παιδαγωγικές συνεδριάζεις και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

8 Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Επειδή ο αριθμός των συναδέλφων αρκετά μεγάλος και ορισμένοι συμπληρώνουν για λίγες ώρες, είναι δύσκολο να υπάρχει πλήρης ενημέρωσή τους. Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρχει: Πίνακας ανακοινώσεων στο Γραφείο. Διαρκής Φάκελος ενημέρωσης εκπ/κών ώστε να έχουμε πλήρη γνώση της ζωής του Σχολείου. Φάκελος εισερχόμενης αλληλογραφίας με την ένδειξη «τα έγραφα θα αποσύρονται μετά από 10 ημέρες».

9 Τήρηση των προθεσμιών Η τήρηση των προθεσμιών εκ μέρους των συναδέλφων, σε διάφορα θέματα συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στην αποφυγή λαθών, καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας. Συντελεί για τη σωστή εικόνα του Σχολείου στην κοινωνία. Η μη τήρηση των προθεσμιών εκ μέρους συναδέλφου, σημαίνει αδιαφορία, υπονόμευση του Σχολείου κυρίως αντισυναδελφικότητα προς τον άλλο τον «περιμένει».

10 Ο υπεύθυνος του τμήματος
Ο υπεύθυνος του τμήματος Είναι το σημαντικότερο εξωδιδακτικό καθήκον ενός εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο. Πρέπει να έχει πλήρη γνώση για κάθε τι που αφορά το Τμήμα . Πρέπει να αφιερώνει λίγο χρόνο από το μάθημα για ενημέρωσή του από τους μαθητές σε θέματα που το απασχολούν το τμήμα, αλλά και για να δώσει κάποιες οδηγίες ή συμβουλές. Ελέγχει την καθαριότητα και την εμφάνιση της αίθουσας. Οργανώνει και παρακολουθεί τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας.

11 Συνοδεύει το τμήμα του στην εκδρομή και στους περιπάτους.
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Τάξης. Μεταφέρει θέματα ενημέρωσης από τη διεύθυνση προς το Τμήμα και αντίστροφα. Συνεργάζεται με τη διεύθυνση, τους διδάσκοντες και τους γονείς των μαθητών, για την επίλυση των προβλημάτων του τμήματος. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επίδοση, τη συμπεριφορά και την υγεία των μαθητών. Βρίσκει την ευκαιρία να δώσει συμβουλές ή να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους αμελείς.

12 Πρέπει να φροντίζει ώστε τα Ατομικά Δελτία Μαθητών (καρτέλες ) να έχουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία. Φροντίζει να υπάρχει οπωσδήποτε η υπογραφή του κηδεμόνα, να είναι ενημερωμένες όλες οι θέσεις, κυρίως τα στοιχεία διεύθυνσης και τα τηλέφωνα των κηδεμόνων. Είναι υπεύθυνος για: α) την παραγωγή των ελέγχων προόδου με τα στοιχεία των μαθητών και τους βαθμούς τριμήνων, γραπτών και τελικούς μέσους όρους. β) την έκδοση των αποτελεσμάτων στο τμήμα. Καταχωρεί τις απουσίες στο βιβλίο απουσιών, τις ελέγχει, ενημερώνει με υπηρεσιακό σημείωμα τον κηδεμόνα. Ελέγχει τα δικαιολογητικά απουσιών και κάνει τη σχετική καταχώριση. Προσοχή: Η ενημέρωση του κηδεμόνα είναι ιδιαίτερα σημαντική από νομικής πλευράς. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα, το αμελούμε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, στο τέλος του έτους (απορρίψεις μαθητών).

13 Επιστολή – Ενημερωτικό σημείωμα.
Ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε υπεύθυνος καθηγητής. (ΠΔ 485/83 αρ 3) Αν το σύνολο των απουσιών μόλις έχει περάσει τις 30, πρέπει μία φορά κάθε μήνα, μέσα στις 5 πρώτες μέρες να στέλλει το Σχολείο ενημερωτικό σημείωμα στο σπίτι του μαθητή. Η ευθύνη της αποστολής της επιστολής είναι αποκλειστικά του υπεύθυνου καθηγητή με την πρόσθετη υποχρέωση της σχετικής ενημέρωσης του Δ/ντή του σχολείου. Το ενημερωτικό σημείωμα, πρέπει να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και με αριθμού πρωτοκόλλου. Ο τύπος της επιστολής στερεότυπος. Οι αποστολές σημειωμάτων πρέπει να αναγράφονται στο βιβλίου απουσιών. Το φάκελο με τη διεύθυνση του μαθητή τον παραδίδει στο Δ/ντή για υπογραφή και ταχυδρόμηση. Μία σωστή κίνηση είναι και η τηλεφωνική ενημέρωση. e-school

14 Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω δεν μεταβιβάζεται σε καμιά περίπτωση στο Γραμματέα ή άλλον αν υπάρχει!  Ο Κηδεμόνας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη φοίτηση του μαθητή. Οφείλει να έρχεται για ενημερωθεί για την φοίτηση και επίδοση του μαθητή αλλά και για κάθε άλλο θέμα. Προφορική ενημέρωση στο γονέα για απουσίες δεν υποκαθιστά το σημείωμα (το πρωτόκολλο ίσως και η συστημένη επιστολή έχουν αξία). Πίνακας Απουσιών  Δικαιολογημένες Αδικαιολόγητες  Γυμνάσια  50 64 Εσπερινά Γυμνάσια  80 ΓΕ.Λ.  Εσπερινά ΓΕ.Λ.  ΕΠΑ.Λ.  Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.  ΕΠΑ.Σ.  40

15 Δικαιολόγηση απουσιών από τους γονείς
Συμπληρώνεται αίτηση και συρράπτεται η ιατρική βεβαίωση (εάν προσκομίζεται). Εάν είναι με δήλωση μόνο του γονέα τότε συμπληρώνεται απλά η σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ και υπογράφεται από τον γονέα. Πρωτοκολλείται η αίτηση (ειδικό πρωτόκολλο) Τα παραπάνω έντυπα συμπληρωμένα πλέον θα τα πάρουν οι υπεύθυνου των τμημάτων για καταχώρηση. Είναι αναγκαίο για την καλή εικόνα του Σχολείου μας, να εκδηλώ- νουμε το ενδιαφέρον μας για εξυπηρέτηση μόλις παρουσιαστεί γονέας στο Σχολείο που θέλει να δικαιολογήσει τις απουσίες. Σ’ αυτό πρέπει να συντελέσουμε όλοι.

16 Δικαιολόγηση απουσιών από τους γονείς
Την ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών έχουν εξολοκλήρου οι γονείς και οι κηδεμόνες , γι αυτό πρέπει: Να προσέρχονται στο Σχολείο ώστε να ενημερώνονται. Να φέρνουν οι ίδιοι στο σχολείο την ιατρική γνωμάτευση, όταν ο μαθητής απουσίασε περισσότερο από δύο (2) μέρες για λόγους υγείας. Να φέρουν οι ίδιοι το ενυπόγραφο σημείωμα για την απουσία μέχρι δύο (2) ημέρες. Ο Κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για τις απουσίες του μαθητή, μιας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει ολόκληρη μέρα. (για τις άλλες περιπτώσεις, μόνο ο Δ/ντής μπορεί να τις δικαιολογήσει)

17 Δικαιολόγηση απουσιών από τους γονείς
Το σημείωμα ή Ιατρική βεβαίωση ή πρέπει να προσκομισθούν μέσα σε δέκα (10) μέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή. Ο κηδεμόνας με σημείωμά του, μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ μέχρι δέκα (10) ημερών απουσία το χρόνο.  Αν ο Σύλλογος των Καθηγητών δεν δεσμεύεται για τη δικαιολόγηση των απουσιών αν τα στοιχεία δεν είναι επαρκεί Η δικαιολόγηση επικυρώνεται με πράξη του Σ.Δ. στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (τρίμηνο ή τετράμηνο) Πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων σε ειδική συνεδρίαση γίνεται ο χαρακτηρισμός φοίτησης.

18 Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση περιπάτου οι απουσίες υπολογίζονται όσες οι ώρες διδασκαλίας. Σε ημερήσια εκδρομή που απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα, δεν συμμετέχουν στην εκδρομή. Σε κενό λόγω απουσίας καθηγητή, παίρνουν απουσία μόνο αν το τμήμα απασχολήθηκε από άλλο Καθηγητή, ο οποίος θα μονογράψει στην στήλη του ημερησίου Δελτίου απουσιών με την παρατήρηση «απασχόληση»

19 Χαρακτηρισμός φοίτησης & συνέπειες
Χαρακτηρισμός φοίτησης & συνέπειες Επαρκής φοίτηση. Ο μαθητής γίνεται δεκτός στις εξετάσεις, αλλά πρέπει : Να μη σημειώσει πάνω από 64 απουσίες Αν σημειώσει μέχρι και 114 απουσίες, πρέπει οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες. Κατ’ εξαίρεση ο Σ.Δ. μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε περισσότερες από 114 και μέχρι 164, αν οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες , ο Μ.Ο. προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον 15 (14,5 ) και η διαγωγή του κοσμιότατη.

20 Ελλιπής φοίτηση. Ανεπαρκής Φοίτηση
Ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στις εξετάσεις, όταν : Οι απουσίες είναι 114 και μέχρι 164 από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και ο Μ.Ο μικρότερος από 14,5. Ο Σ.Δ. μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες από 165 και μέχρι 214, εφόσον όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και ο Μ.Ο. τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του κοσμιότατη.  Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ελλιπής προσέρχονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. (Γ2/2930/ –ΥΠΕΠΘ) Ανεπαρκής Φοίτηση Χαρακτηρίζεται ανεπαρκής η φοίτηση και υποχρεώνεται ο μαθητής να φοιτήσει στην ίδια τάξη (δηλαδή απορρίπτεται), όταν δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε επαρκής, ούτε ελλιπής, (πάνω από 64 αδικαιολόγητες).

21 Είδη κυρώσεων (ΠΔ 104/79 αρ 27 ,28. ( σελ κώδ 492/4/2)
Είδη κυρώσεων (ΠΔ 104/79 αρ 27 ,28. ( σελ κώδ 492/4/2) α) Παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση, δ) αποβολή μέχρι 3 ημέρες, ε) αποβολή μέχρι 5 ημέρες και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Αρμόδιος επιβολής κυρώσεων Ο Καθηγητής τις α, β, και γ. Ο Δ/ντής τις α, β, γ και δ. Το Συμβούλιο τάξης (προεδρεύει ο Δ/ντής) τις α, β, γ, δ και ε. Η ολομέλεια του Σ.Δ την στ.

22 Σημείωση: Η παρατήρηση σκοπό έχει να προειδοποιήσει το μαθητή και δεν καταχωρίζεται στο σχετικό βιβλίων ποινών (?). Η επίπληξη καταχωρίζεται αν το κρίνει ο καθηγητής επιβεβλημένο. Κάθε άλλη ποινή καταχωρίζεται. Μετά από το ενυπόγραφο σημείωμα προς το Δ/ντή και καταχωρίζεται επίσης στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή (καρτέλα). Ο μαθητής μπορεί να παραμένει στο σχολείο, απασχολούμενος «μερίμνη» του Δ/ντή ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν επιτρέπεται ομαδική αποβολή, ούτε αποβολή εκ περιτροπής (ΥΠΕΠΘ Γ2/6563/ , σελ κώδ 492/4/10, και 492/383). ΔΕΝ επιτρέπεται οποιασδήποτε μορφής σωματική τιμωρία σε μαθητή (ΥΠΕΠΘ Γ2/128117/ και Ν. 3328/05, άρθρο 21, Φ.80Α/ ΄)

23 Χρήση κινητών τηλεφώνων: Υ.Α 132328/Γ2/7-12-2006 ΥΠΕΠΘ
1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται, για τους μαθητές της Δ.Ε με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) κυρώσεις. 2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.

24 Καθήκοντα εφημερευόντων
Προσέρχονται έγκαιρα και προετοιμάζουν την λειτουργία του σχολείου. Φροντίζουν για την κανονική σύνταξη των μαθητών, σε συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής του σχολείου. Απομακρύνουν τους μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας και τους κοινόχρηστους χώρους των ορόφων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Παραμένουν στο σχολείο σ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και αναφέρουν στη διεύθυνση τις παρατηρήσεις τους, σχετικές με την εφημερία. Με το τέλος των μαθημάτων φροντίζουν για την περισυλλογή των απουσιολογίων, το κλείσιμο φωτοαντιγραφικών, την ασφάλεια, την των γραφείων και αιθουσών, την απομάκρυνσης των μαθητών με τα ΚΤΕΛ. Ο χρόνος προσέλευσης σύμφωνα με το Π.Δ 201/1998 δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15΄πριν την έναρξη των μαθημάτων και είναι οι τελευταίοι που αποχωρούν. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Δ/ντή του σχολείου.

25 Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκόντων
Κοινό 3/ωρο ειδικοτήτων : Σκοπός του η ενημέρωση από το Σχολικό Σύμβουλο σε θέματα σχετικά με την ειδικότητα , ανταλλαγή απόψεων για την διδακτική , έλεγχος της ύλης , εξοικείωση στη χρήση εποπτικών μέσων κλπ. 4 - 5 κενά ανά συνάδελφο : Σκοπός τους η αμοιβαία επικοινωνία , η ανετότερη εφημερία, η εξυπηρέτηση αναγκών του σχολείου και πάρα πολλά άλλα. (Υπάρχει και το ώρες) Ο προγραμματιστής φροντίζει να μοιράζεται το βάρος των μαθημάτων ανά ημέρα σε μαθητές και διδάσκοντες ισομερώς.

26 Σχολικές εκδηλώσεις Ως ημέρες σχολικών εκδηλώσεων χαρακτηρίζονται εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα, αλλά οι καθηγητές και μαθητές οφείλουν να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις, μέσα ή έξω από το σχολείο. η 27η & 28η Οκτωβρίου η 17η Νοεμβρίου η 30ή Ιανουαρίου (των τριών Ιεραρχών), η 24η & 25η Μαρτίου, η ημέρα που έχει χαρακτηριστεί ως τοπική εορτή.

27 Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές ,
Ως αργίες ορίζονται: Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές , Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος, η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου, η καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου και η τοπική εορτή.  Κατά την παραμονή των επετείων 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Εάν η παραμονή συμπίπτει με αργία, μετατοπίζεται τη προηγουμένη. Το ίδιο ισχύει και για την επέτειο του Πολυτεχνείου (χωρίς όμως νομοθετική ρύθμιση)

28 Διακοπές 1. Δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων τις χρονικές περιόδους , που λέγονται διακοπές: α) Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου -7ης Ιανουαρίου. β) Πάσχα, από Μεγάλη Δευτέρας - Κυριακή του Θωμά. γ) Θερινές διακοπές, από 1η Ιουλίου - 31η Αυγούστου, (εκτός αν ο ΥΠΕΠΘ μεταθέσει το διδακτικό έτος). 2. Κατά τις θερινές διακοπές το σχολείο είναι ανοικτό μίαν ημέρα την εβδομάδα. Σε συνεδρίαση του Σ.Δ ορίζονται οι υπεύθυνοι λειτουργία του σχολείου. Ο αρχαιότερος έχει το δικαίωμα της υπογραφής αντί του Δ/ντή

29 Απεργίες Κατά τις ημέρες απεργιών οφείλουν οι μη απεργοί να προσέρχονται στο Σχολείο από την 1η ώρα , εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος από την προηγούμενη. Οι απεργοί οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για τη συμμετοχή τους στην απεργία είτε από την προηγούμενη μέρα , είτε τηλεφωνικά νωρίς το πρωί κατά την ημέρα της απεργίας. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται λάθη στην περικοπή των αποδοχών, Προσοχή: αν υπηρετείτε σε άλλο ΠΥΣΔΕ με απόσπαση.

30 Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, στο σχολείο….
Είναι ήρεμος , ήπιος , ευγενικός , δεν εκνευρίζεται (μόνο μέσα του). Δεν ανέχεται την αταξία και προσπαθεί για το καλύτερο. Ελέγχει αν οι μαθητές του προσέχουν, αν γράφουν στα θρανία, αν ρίχνουν σκουπίδια στο πάτωμα κλπ. Ολοκληρώνει το μάθημα στο χρόνο που πρέπει, ώστε με το κτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές να κάνουν διάλειμμα. Γράφει στο βιβλίο ύλης.

31 Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, στο σχολείο….
Αν εφημερεύει πηγαίνει έγκαιρα στη θέση του.  Δεν επιτρέπει να βγουν οι μαθητές από την τάξη χωρίς σοβαρό λόγο.  Αν διδάσκει την 1η ώρα παρευρίσκονται στην προσευχή. Πηγαίνει για μάθημα χωρίς καθυστέρηση. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο μέσα στην τάξη. Φεύγοντας από το σχολείο ενημερώνει τη Δ/νση. Δεν καπνίζει σε κανένα χώρο του Σχολείου.

32


Κατέβασμα ppt "ο Σύλλογος Διδασκόντων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google