Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βήμα 1 ο : Μελέτη άρθρων 6 & 9 Υ.Α. 129287 / Γ2 (2769 τ.Β’ 2/12/2011)2769 τ.Β’ 2/12/2011 Βήμα 2 ο : Αιτήσεις μετακίνησης τουλάχιστον 1 μήνα πριν! Βήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βήμα 1 ο : Μελέτη άρθρων 6 & 9 Υ.Α. 129287 / Γ2 (2769 τ.Β’ 2/12/2011)2769 τ.Β’ 2/12/2011 Βήμα 2 ο : Αιτήσεις μετακίνησης τουλάχιστον 1 μήνα πριν! Βήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βήμα 1 ο : Μελέτη άρθρων 6 & 9 Υ.Α. 129287 / Γ2 (2769 τ.Β’ 2/12/2011)2769 τ.Β’ 2/12/2011 Βήμα 2 ο : Αιτήσεις μετακίνησης τουλάχιστον 1 μήνα πριν! Βήμα 3 ο : Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών © Άρης Λούβρης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

2

3 1) Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητεςΕυρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες 2) Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων. Αναλυτικά: 3) Α) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 4) Β) Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης) © Άρης Λούβρης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

4 A) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας / συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων : 1) Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή (νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου) Πρόσκληση & αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής (μεταφρασμένα εφόσον δεν είναι στα Αγγλικά ) Επίσημη έγκριση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογεγραμμένη σύμβαση επιχορήγησης Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών, υποβάλλονται επιπλέον: 1) αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκό ντων, στο οποίο αναφέρονται: i) απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης ii) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου iii) τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών εκπαιδευτικών iv) οι ημερομηνίες και ο τόπος της μετακίνησης v) συνοπτικό πρόγραμμα της μετακίνησης όπου θα αναγράφονται και οι ώρες αναχώρησης και άφιξης καθώς και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση από και προς τον τόπο διαμονής vi) διαμονή μαθητών (π.χ. ξενοδοχείο ή φιλοξενία) 2) βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα Υπόδειγμα αίτησης

5 Β) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης) : 1) Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει * * Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών. 2) Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 3) Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής Διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων: Οι αιτήσεις μετακίνησης πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στον αιρετό Περιφερειάρχη, τουλάχιστον (1) μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μέλη της παιδαγωγικής ομάδας που έχει οριστεί για την υλοποίηση του σχεδίου. Στις αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει να αναγράφονται ρητά τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που πρόκειται να μετακινηθούν Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΑΙΘ (programs@minedu.gov.gr) στο ΙΚΥ (iky@hol.gr) με κοινοποίηση ΠΔΕΔΕ (pdede@sch.gr) & αντίστοιχη Δ/νση Εκπαίδευσηςprograms@minedu.gov.griky@hol.grpdede@sch.gr Υπόδειγμα αίτησης © Άρης Λούβρης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "Βήμα 1 ο : Μελέτη άρθρων 6 & 9 Υ.Α. 129287 / Γ2 (2769 τ.Β’ 2/12/2011)2769 τ.Β’ 2/12/2011 Βήμα 2 ο : Αιτήσεις μετακίνησης τουλάχιστον 1 μήνα πριν! Βήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google