Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ BioCASE

2 Περιεχόμενα  Ορισμοί  Ιστορικό πλαίσιο  Παρουσίαση του BioCASE  Στόχοι  Επιχειρησιακό σχέδιο  Μεθόδευση εργασιών  Τεχνική υποστήριξη  Ανάπτυξη περιβάλλοντος χρηστών  Νομικό πλαίσιο  BioCASE vs BGIF  Συμπεράσματα

3 Ψηφιακή πρόσβαση σε βιολογικές συλλογές  την ψηφιακή συλλογή (capture) δεδομένων των συλλογών φυσικής ιστορίας  την εν εξελίξει ανάπτυξη μιας δομής που συνδέει αυτές τις ψηφιακές συλλογές με το περιβάλλον μιας παγκόσμιας κατανεμημένης ψηφιακής βιβλιοθήκης

4 προγράμματα AAAAVH (Australia’s Virtual Herbarium) CCCCONABIO (Comisi on Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) EEEENHSIN (European Natural History Specimen Information Network) FFFFishNet HHHHerpNET MMMMaNIS (Mammal Networked Information System) BBBBioCASE (Biological Collection Access Service for Europe) GGGGBIF (Biodiversity Information facility)

5 Ορισμοί  Βιολογικές συλλογές  Δεδομένα επιπέδου συλλογής  Δεδομένα επιπέδου ενότητας  Διαμοιρασμός δεδομένων  Κόμβοι δεδομένων  Εθνικοί κόμβοι BioCASE  Κεντρικός κόμβος BioCASE

6 Ιστορικό πλαίσιο  ENHSIN  δεδομένα επιπέδου ενότητας  BioCISE  δεδομένα επιπέδου συλλογής BioCASE: ενοποίησε τα δεδομένα επιπέδου ενότητας και τα δεδομένα επιπέδου συλλογής σε ένα σύστημα κοινής πρόσβασης

7 BioCASE ΕΕΕΕναρκτήρια ημερομηνία 1111η Ιανουαρίου 2002 ΣΣΣΣυμμετοχή 33335 ιδρύματα από 30 ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ ΑΑΑΑυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

8 BioCASE Στόχοι  η ανάπτυξη κοινών διαδικασιών για δικτύωση και διαμοιρασμό δεδομένων ανάμεσα στις βιολογικές συλλογές της Ευρώπης  η εφαρμογή μιας υποστηριζόμενης και επεκτάσιμης υπηρεσίας πρόσβασης σε βιολογικές συλλογές για την Ευρώπη  η δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος με μετρήσιμα ποσά δεδομένων  ένα επιχειρησιακό μοντέλο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της υπηρεσίας  μια λειτουργική μεθοδολογία για αυξανόμενη παραγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας

9 BioCASE Επιχειρησιακό σχέδιο  τοποθέτηση των υπηρεσιών του κεντρικού κόμβου  σκοπός και καθορισμός των υπηρεσιών αυτών  οργάνωση εργασιών  προϋπολογισμός και κονδύλια  νομικές επιπτώσεις

10 BioCASE  31 η Ιανουαρίου 2005: τέλος πρώτης φάσης  συνέχιση της υπηρεσίας μέσω  συνδέσεων με ήδη εγκατεστημένα υπάρχοντα δίκτυα συλλογών  ενσωμάτωσης των εθνικών κόμβων του BioCASE σε άλλα ιδρύματα  του υπάρχοντος συνδέσμου με το CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities)  της συνεργασίας με το ENBI ( European Network for Biodiversity Information), το πρόγραμμα ‘Species 2000 Europa’ και το δίκτυο SYNTHESYS

11 BioCASE- μεθόδευση εργασιών  ομάδα εργασίας 1  δίκτυο εθνικών κόμβων  ομάδα εργασίας 2  επιτροπή χρηστών  ομάδα εργασίας 3  ανάπτυξη συλλογής  ομάδα εργασίας 4  θησαυρός  ομάδα εργασίας 5  ευρετηρίαση  ομάδα εργασίας 6  περιβάλλον χρηστών  ομάδα εργασίας 7  κεντρικός κόμβος  ομάδα εργασίας 8  επιχειρησιακό σχέδιο  ομάδα εργασίας 9  θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

12

13 BioCASE- ροή δεδομένων 1/4  από τους παροχείς προς τον κεντρικό κόμβο,  μέσω:  δικτύων ειδικού ενδιαφέροντος  υφιστάμενων εθνικών κόμβων  νέων εθνικών κόμβων  εικονικών εθνικών κόμβων  με τη βοήθεια  έξυπνων εργαλείων ευρετηρίασης  θησαυρού

14 BioCASE- ροή δεδομένων 2/4

15 BioCASE- ροή δεδομένων 3/4  από τον κεντρικό κόμβο προς τους εθνικούς κόμβους  ανατροφοδότηση πληροφοριών στους εθνικούς κόμβους  σημείο κοινής πρόσβασης  εννοιολογικό πλαίσιο

16 BioCASE- ροή δεδομένων 4/4

17 BioCASE- μεταπληροφορία 1/2  περιγράφει:  φυσικό περιεχόμενο  περιεχόμενο των πληροφοριών  θέση  τρόπο διαχείρισης  διακρίνεται σε επίπεδα

18 BioCASE- μεταπληροφορία 2/2

19 BioCASE- θησαυρός  επίσημα ταξονομικά ονόματα, κοινά ονόματα και ανεπίσημα ονόματα ομάδων  γεωγραφικοί όροι που προκύπτουν από πολιτικά (π.χ. χώρες ή νομοί) ή διοικητικά (π.χ. εθνικά πάρκα) όρια, ή από κοινές ονομασίες περιοχών (π.χ. Κεντρικά Ευρώπη)  οικολογικοί όροι συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων, των γεω- οικολογικών όρων (π.χ. μεσογειακές ακτές), της γεωμορφολογίας, των χρήσεων γης κ.λπ.  ιδιότητες ανθρώπων που σχετίζονται (π.χ. συλλέκτης, δωρητής) και ιδρυμάτων (π.χ. μουσεία)  χρονικοί όροι για πρόσφατες και ιστορικές περιόδους, γεωλογικές διαιρέσεις του χρόνου  όροι συντήρησης και προετοιμασίας (π.χ. οστεολογικά δείγματα)

20 BioCASE- λογισμικό 1/2  πρωτόκολλο BioCASE  εννοιολογικό σχήμα

21 BioCASE- λογισμικό 2/2

22 BioCASE- Περιβάλλον χρηστών Διαιρείται σε δυο τομείς  συλλογές και ιδρύματα  δείγματα και παρατηρήσεις

23

24 BioCASE- περιβάλλον χρηστών συλλογές και ιδρύματα  βασική αναζήτηση  προχωρημένη αναζήτηση  πλοήγηση

25

26

27

28 BioCASE- περιβάλλον χρηστών δείγματα και παρατηρήσεις  βασική αναζήτηση  προχωρημένη αναζήτηση

29

30

31 BioCASE-περιβάλλον χρηστών Αξιολόγηση του περιβάλλοντος  Ως προς τα ερωτήματα  η αναζήτηση περιοχής (εντός και εκτός εθνικών ορίων) είναι δύσκολη μέσω της παρούσας προσέγγισης. Η χώρα αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο πρόσβασης, και συνεπώς συστήνεται να τεθεί στη πρώτη θέση. Έπειτα, στη δεύτερη θέση, το όνομα προσώπου και στην τρίτη, το ταξονομικό όνομα  το σύστημα είναι δύσκολο για τους απλούς χρήστες. Χρειάζεται να καθοριστεί με σαφήνεια τι θα περιέχεται στη βασική αναζήτηση και τι στην προχωρημένη  η οθόνη της προχωρημένης αναζήτησης είναι μακροσκελής και επιφέρει σύγχυση. Προτείνεται να υπάρχουν υποπεδία για κάθε επιλογή  δεν υπάρχει ακόμη επαρκή δυνατότητα πολυγλωσσικότητας

32 BioCASE- περιβάλλον χρηστών Αξιολόγηση περιβάλλοντος  Ως προς τα αποτελέσματα  δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ή ενσωμάτωσης αυτών σε μια λίστα για επικείμενη ανάλυση ή αποστολή μέσω e-mail  δεν υπάρχουν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία στα εξερχόμενα  δεν υπάρχουν πληροφορίες FAQ  δεν υπάρχει εκτίμηση του μεγέθους των συλλογών

33 BioCASE- περιβάλλον χρηστών  προσωρινό περιβάλλον προσωρινό περιβάλλον προσωρινό περιβάλλον  κανονικό περιβάλλον κανονικό περιβάλλον κανονικό περιβάλλον

34 BioCASE- νομικό πλαίσιο Κώδικας δεοντολογίας  πνευματικά δικαιώματα  υπευθυνότητα για το περιεχόμενο των πληροφοριών  προσβασιμότητα στα διαμοιραζόμενα δεδομένα

35 BioCASE- νομικό πλαίσιο Μνημόνιο κατανόησης  διαθεσιμότητα ενός συστήματος γενικής αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό των δεδομένων  συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση σε εξειδικευμένες ομάδες χρηστών  συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα προκειμένου να διαμοιράζονται επιλεκτικά δεδομένα για περιορισμένη εσωτερική χρήση

36 BioCASE- νομικό πλαίσιο  ποιας έκτασης θα είναι η από κοινού ευθύνη για την υπηρεσία (για τον τεχνικό μηχανισμό ή για τα δεδομένα) ύστερα από τη σύναψη του συμβολαίου BioCASE με την Ευρωπαϊκή Ένωση;  ποιος θα διαχειρίζεται την υπηρεσία;  ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις;  σε ποιον ανήκει η υπηρεσία;  θα διακρίνεται η υπηρεσία από σχετική ανεξαρτησία ή θα πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα;

37 BioCASE vs BGIF  ομοιότητες  πρωτόκολλο  λογισμικό  διαφορές  εύρος συλλογής  επίπεδο μετα - πληροφορίας

38 Συμπεράσματα 1/2  Το BioCASE ενισχύει μια περιεκτική δομή για πρόσβαση σε ενιαίου επιπέδου δεδομένα βιολογικής ποικιλομορφίας, που σχετίζονται με ευρωπαϊκές συλλογές φυσικής ιστορίας  Το BioCASE χρησιμοποιεί πρωτότυπες τεχνικές ανταλλαγής δεδομένων  Το BioCASE λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών, παρέχοντας φιλικό περιβάλλον  Το BioCASE αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία άλλων προγραμμάτων  Το BioCASE είναι οργανωμένο, συντονισμένο και ενδιαφέρον

39 Συμπεράσματα 2/2 Ταξινόμηση της ζωής του πλανήτη

40 Ευχαριστώ!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google