Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Προχωρημένες υπολογιστικές τεχνικές και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Προχωρημένες υπολογιστικές τεχνικές και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Προχωρημένες υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης Προγραμματισμός σε παράλληλη επεξεργασία Δ.Π.Μ.Σ. Υπολογιστικής Μηχανικής National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR)

2 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Μεταφορά δεδομένων σε παράλληλα υπολογιστικά περιβάλλοντα Συγχρονισμός μεταξύ παράλληλων διεργασιών

3 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Program MPIHelloWorld Implicit None Include "fmpi.h" Integer :: iRank, iNoOfProcs, iErr, iSource, iDest, iTag=50 Character, Len=50 :: cMessage Type (MPI_Status) :: status Call MPI_Init(iErr) Call MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, iRank, iErr) Call MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, iNoOfProcs, iErr) if (iRank.GT.0) then iDest = 0 Write(cMessage, *) "Greetings from process:", iRank Call MPI_Send(cMessage, 50, MPI_CHARACTER, iDest, iTag, & MPI_COMM_WORLD, iErr) else Do iSource=1, iNoOfProcs – 1 Call MPI_Recv(cMessage, 50, MPI_CHARACTER, iSource, & iTag, MPI_COMM_WORLD, status, iErr) Write(*, *) cMessage End Do end if Call MPI_Finalize(iErr) End Program Πρόγραμμα “Hello world”

4 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Εντολές αρχικοποίησης και πληροφοριών Call MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, iRank, iErr) Call MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, iNoOfProcs, iErr) Call MPI_Init(iErr) Call MPI_Finalize(iErr)

5 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Εντολές λήψης και αποστολής δεδομένων Call MPI_Send(cMessage, 50, MPI_CHARACTER, iDest, & iTag, MPI_COMM_WORLD, iErr) Call MPI_Recv(cMessage, 50, MPI_CHARACTER, iSource, iTag, & MPI_COMM_WORLD, status, iErr) Αντιστοιχία τύπων δεδομένων MPI με αυτούς της γλώσσας FORTRAN Τύπος δεδομένων MPI (MPI_DATATYPE)Τύπος δεδομένων FORTRAN MPI_COMPLEXCOMPLEX MPI_DOUBLE_COMPLEXDOUBLE COMPLEX MPI_LOGICALLOGICAL MPI_REALREAL MPI_DOUBLE_PRECISIONDOUBLE PRECISION MPI_INTEGERINTEGER MPI_CHARACTERCHARACTER

6 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Εντολές συλλογικής επικοινωνίας Call MPI_BCast(Message, iSize, MPI_DATATYPE, & iRoot, MPI_COMM_WORLD, iErr) Call MPI_Reduce(Operand, Message, iSize, MPI_DATATYPE, & MPI_OPERAND, iRoot, MPI_COMM_WORLD, iErr) Όνομα τελεστή (MPI_OPERAND) Σημασία MPI_MAX Μέγιστο MPI_MIN Ελάχιστο MPI_SUM Άθροισμα MPI_PROD Γινόμενο MPI_LAND Logical AND MPI_BAND Bitwise AND MPI_LOR Logical OR MPI_BOR Bitwise OR MPI_LXOR Logical Exclusive OR MPI_BXOR Bitwise Exclusive OR

7 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Η μέθοδος συζυγών διανυσματικών κλίσεων Αρχικές τιμές: Για k=0,1,... μέχρι σύγκλισης

8 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Η μέθοδος συζυγών διανυσματικών κλίσεων Αρχικές τιμές Για k=0,1,... μέχρι σύγκλισης Άθροιση στον master Στον masterκαι αποστολή σε όλες τις διαδικασίες Άθροιση στον master και αποστολή σε όλες τις διαδικασίες

9 National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Λογισμικό MPI Αποστολή σημειώσεων και κώδικα stavroul@central.ntua.gr


Κατέβασμα ppt "National Technical University of Athens (NTUA), GreeceInstitute of Structural Analysis & Seismic Research (ISASR) Προχωρημένες υπολογιστικές τεχνικές και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google