Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μπουραζέρη Ασπασία (3136) Ανδρουλάκη Γιασεμή Μαργαρίτα (3129) Νικολάου Τολιόπουλος Απόστολος (2632) Σταθόπουλος Άγγελος (2947)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μπουραζέρη Ασπασία (3136) Ανδρουλάκη Γιασεμή Μαργαρίτα (3129) Νικολάου Τολιόπουλος Απόστολος (2632) Σταθόπουλος Άγγελος (2947)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μπουραζέρη Ασπασία (3136) Ανδρουλάκη Γιασεμή Μαργαρίτα (3129) Νικολάου Τολιόπουλος Απόστολος (2632) Σταθόπουλος Άγγελος (2947)

2  Τί είναι : εστία online ξενάγησης, προβολής και πώλησης εικαστικής και ακουστικής τέχνης  Στόχος : μελέτη και φροντίδα συλλογών προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε εικόνα και ήχο Δίνεται η ευκαιρία να π ροβληθεί το έργο των καλλιτεχνών α π ό το π ρώτο τους ξεκίνημα μέχρι το π αρόν

3  Ο χρήστης με το που θα μεταβεί στην ιστοσελίδα / εφαρμογή, επιλέγει :  το είδος τέχνης στο οποίο ενδιαφέρεται ( Εικαστικό / Ακουστικό )  το κίνημα τέχνης / είδος μουσικής που επιθυμεί  τον καλλιτέχνη. ( Σε περίπτωση που δεν επιλέξει συγκεκριμένο καλλιτέχνη θα υπάρχουν προτεινόμενοι )  Ανάλογα με την επιλογή του, μεταβαίνει σε εικονική αναπαράσταση μιας μικρής βιογραφίας των καλλιτεχνών  Έπειτα χρονολογικά ξεναγείται με την βοήθεια εικόνας και ήχου στο έργο τους.  Στο τέλος της ξενάγησης ο χρήστης έχει την δυνατότητα αγοράς κάποιου έργου /album από αυτά που είδε κατά την ξενάγηση εφόσον προσφέρονται. Τυχόν π ροβλήματα π ου το σύστημα καλείται να αντιμετω π ίσει είναι η ανάδειξη της δουλειάς των καλλιτεχνών χωρίς κόστος, ξενάγηση σε χώρους ό π ου η μεταφορά ή το κόστος δεν είναι εφικτά.

4  Υπάρχουν ήδη ιντερνετικές gallery στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπως είναι το gallery.gr, το web gallery of art του gallery.on.line και το Saatchi art  Επικεντρώνονται μόνο στη ζωγραφική ή μόνο στη φωτογραφία.  B ασικός ανταγωνιστής : Το artmajeur που είναι gallery όλων των εικαστικών τεχνών.  Σε τι υπερτερούμε :  Πλουραλισμός ειδών τέχνης  Δυνατότητες του χρήστη  φίλτρα αναζήτησης που θα εξυπηρετούν στην άμεση εύρεση του έργου τέχνης  πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και μικρή βιογραφία του  αυτόματη περιήγηση στο site και στα εκθέματα με narrator.

5  Αρχικά ο χρήστης στέλνει αίτημα ΗΤΤΡ στον διακομιστή και όταν εκείνος στείλει το ΗΤΤΡ ότι έλαβε το αίτημα του χρήστη πραγματοποιείται η σύνδεση.

6 Ο διαχειριστής είναι υ π εύθυνος για την διαχείριση και ανανέωση της βάσης δεδομένων Ο χρήστης βλέ π ει τα έργα π ου είναι διαθέσιμα και αναζητά με βάση τα κριτήρια της αρεσκείας του Προσθέτει τα έργα π ου ε π ιθυμεί σε καλάθι αγορών Ολοκληρώνει την π αραγγελία ε π ιλέγοντας τρό π ο π ληρωμής και π αράδοσης.

7  Θα πρέπει να αξιολογηθούν μετρικές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  Μετρικές για τις οποίες μπορούμε να συλλέξουμε ολοκληρωμένα και ακριβή δεδομένα  Μετρικές που είναι σημαντικές για το ευρύτερο πλαίσιο της εφαρμογής  Μετρικές που μπορούν εύκολα να υπολογιστούν

8  Πρέπει να μετρηθούν :  Σύγκριση αγορών νέων πελατών με πελάτες που επιστρέφουν  Ποσοστό χρηστών που πραγματοποιούν αγορά  Σύγκρισή τιμών ανταγωνιστών  Ποσοστό πελάτων που εγκαταλείπουν συνναλλαγές  Επισκεψιμότητα  Χρόνος ανταπόκρισης εξυπηρέτησης πελατών  Χρόνος αποστολής  Ταχύτητα φόρτωσης δεδομένων  Συχνότητα αποτυχίας φόρτωσης σελίδας  Ισοτιμία συνναλλαγών  Γεωγραφική κατανομή πελατών  Επιτυχημένες αναζητήσεις προϊόντων

9  http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/10/artwor ks-for-sale-online-gallery-market-talent  http://www.artabus.com/  https://www.artmajeur.com/el/  http://www.gallery.gr/index.php/el-GR/  http://www.saatchiart.com/  http://www.wga.hu/  http://www.art-3000.com/  http://www.nationalgallery.org.uk/


Κατέβασμα ppt "Μπουραζέρη Ασπασία (3136) Ανδρουλάκη Γιασεμή Μαργαρίτα (3129) Νικολάου Τολιόπουλος Απόστολος (2632) Σταθόπουλος Άγγελος (2947)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google