Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών Καμπύλη ROC. Διαγνωστικός έλεγχος Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους: – Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών Καμπύλη ROC. Διαγνωστικός έλεγχος Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους: – Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών Καμπύλη ROC

2 Διαγνωστικός έλεγχος Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους: – Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ενός ασθενούς – Να επηρεάσουν το πλάνο αντιμετώπισης της ασθένειας. – Να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της ασθένειας και η φυσική της ιστορία μέσα από την έρευνα. Ένας έλεγχος μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς τους στόχους μόνο όταν ερμηνεύεται σωστά από τον ιατρό. Αυτό γίνεται μέσα από την αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας του ελέγχου – δηλ. της ικανότητας του ελέγχου να διαχωρίζει μεταξύ των καταστάσεων ασθένειας (ασθενής-υγιής).

3 Διαγνωστικός έλεγχος Αποτελέσματα δοκιμασίας (εργαστηριακές εξετάσεις) – Ποσοτικά (π.χ.PSA, χοληστερίνη) – Διατακτικά (π.χ.σταδιοποίηση καρκίνου Ι-V) – Διχότομα (αρνητικά/θετικά, π.χ. CRP ) Νόσος ενδιαφέροντος (Αλήθεια) – Διχότομη (παρούσα/απούσα)

4 Διαγνωστικός έλεγχος Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό TPFP TP+FP Αληθώς-θετικόΨευδώς-θετικό αρνητικό FNTN FN+TN Ψευδώς-αρνητικόΑληθώς-αρνητικό TP+FNFP+TN

5 Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό TPFP TP+FP Αληθώς- θετικό Ψευδώς- θετικό αρνητικό FNTN FN+TN Ψευδώς- αρνητικό Αληθώς- αρνητικό TP+FNFP+TN Θετική προγνωστική αξία: Για άτομο με θετικό αποτέλεσμα ποια η πιθανότητα να είναι ασθενής; PPV = TP/TP+FP Αρνητική προγνωστική αξία: Για άτομο με αρνητικό αποτέλεσμα ποια η πιθανότητα να είναι υγιής; NPV = TN/FΝ+TN Μέτρα διαγνωστικής ακρίβειας

6 Παράδειγμα Χειρουργική βιοψία Kαρκίνος Όχι καρκίνος Αποτέλεσμα FNA θετικό14822 αρνητικό19192 1599114 Bibbo N. et al. Acta Cytol 1988 PPV = TP/TP+FP = 14/22 = 0.64 64% Επιπολασμός Prev = 15/114 = 13% NPV = TN/FΝ+TN = 91/92 = 0.99 99%

7 Παράδειγμα Χωρίς ψηλαφιτές μάζες Prev = 13% Sens = 93% Spec = 92% PPV = 64% NPV = 99% Με ψηλαφιτές μάζες Prev = 38% Sens = 93% Spec = 92% PPV = 88% NPV = 96% Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό14822 αρνητικό19192 1599114 Νόσοςπαρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό11315128 αρνητικό8181189 121196317

8 Μειονεκτήματα PPV & NPV Επηρεάζονται από τον επιπολασμό της νόσου Δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή να γενικευτούν σε άλλους κλινικούς πληθυσμούς με διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής Δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών δοκιμασιών

9 Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό TPFP TP+FP Αληθώς- θετικό Ψευδώς- θετικό αρνητικό FNTN FN+TN Ψευδώς- αρνητικό Αληθώς- αρνητικό TP+FNFP+TN Ευαισθησία : Η πιθανότητα ορθής διάγνωσης νόσου Sens = TP/TP+FN Ειδικότητα: Η πιθανότητα ορθής διάγνωσης απουσίας νόσου Spec = ΤΝ/FP+TN Μέτρα διαγνωστικής ακρίβειας

10 Παράδειγμα Χειρουργική βιοψία Kαρκίνος Όχι καρκίνος Αποτέλεσμα FNA θετικό14822 αρνητικό19192 1599114 Bibbo N. et al. Acta Cytol 1988 (Book: Medical Epidemiology) Sens = TP/TP+FN = 14/15 = 0.93 93% Spec = ΤΝ/FP+TN = 91/99 = 0.92 92%

11 ΠλεονεκτήματαSens & Spec Πλεονεκτήματα Sens & Spec Δεν επηρεάζονται από τον επιπολασμό της νόσου Εφαρμόζονται σε διαφορετικούς κλινικούς πληθυσμούς Μπορούν να συγκριθούν μεταξύ μελετών με διαφορετικά κριτήρια εισόδου Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας μεταξύ διαφορετικών δοκιμασιών

12 Παράμετρος  φυσιολογικοίασθενείς όριο Α όριο Β όριο Γ αύξηση ευαισθησίας ελάττωση ειδικότητας ελάττωση ευαισθησίας αύξηση ειδικότητας Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό TPFP TP+FP Αληθώς- θετικό Ψευδώς- θετικό αρνητικό FNTN FN+TN Ψευδώς- αρνητικό Αληθώς- αρνητικό TP+FNFP+TN

13 Παράμετρος  φυσιολογικοίασθενείς όριο ειδικότητα: 100% ευαισθησία: 100% Νόσος παρούσααπούσα Αποτέλεσμα Δοκιμασίας θετικό TPFP TP+FP Αληθώς- θετικό Ψευδώς- θετικό αρνητικό FNTN FN+TN Ψευδώς- αρνητικό Αληθώς- αρνητικό TP+FNFP+TN

14 Λόγοι πιθανοφανειών (LR) Λόγος πιθανοφανειών για ένα θετικό αποτέλεσμα δοκιμασίας LR + LR + = Sens/(1-Spec) (0, ∞) LR + = 1 καμία διαγνωστική αξία Θέλουμε LR + > 1 (όσο μεγαλύτερος τόσο καλύτερα) Λόγος πιθανοφανειών για ένα αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμασίας LR - LR - = (1-Sens)/Spec (0, ∞) LR - = 1 καμία διαγνωστική αξία Θέλουμε LR - < 1 (όσο μικρότερος τόσο καλύτερα)

15 Aποτελέσματα I Ευαισθησία= TP=0,82 1-ευαισθησία= FN=0,18 Eιδικότητα= TN=0,77 1-ειδικότητα= FP=0,23 LR= TP/TN= 0,82/(1-0,77)=3,56

16 Διαστήματα εμπιστοσύνης αναλογιών ευαισθησίας και ειδικότητας SE√p(1-p)/n Width SE*1,96 Eρμηνεία; – 70,6%- 93,4% των ασθενών με κάταγμα θα έχουν θετική ακτινογραφία – 69%-85% των ασθενών χωρίς κάταγμα θα έχουν αρνητική ακτινογραφία – 6,6%-29% των ασθενών με κάταγμα θα έχουν αρνητική ακτινογραφία – 15%-31% των ασθενών χωρίς κάταγμα θα έχουν θετική ακτινογραφία

17 Καμπύλη ROC Εύρεση ιδανικού διαχωριστικού ορίου Χρήσιμη για τη σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων δοκιμασιών Υπολογίζεται η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη ΑUC 0.5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/11/2977516/slides/slide_17.jpg", "name": "Καμπύλη ROC Εύρεση ιδανικού διαχωριστικού ορίου Χρήσιμη για τη σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων δοκιμασιών Υπολογίζεται η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη ΑUC 0.5

18 Αποτελέσματα ΙΙ ΣκοπόςΟριακή τιμή (cut-off) EυαισθησίαΕιδικότηταLR 95%CI Screening Ιδανικό Διαγνωστικό

19 Αποτελέσματα ΙΙ ΣκοπόςΟριακή τιμή (cut-off) EυαισθησίαΕιδικότηταLR 95%CI Screening15,80,980,9410,470,370,571,8 Ιδανικό24,80,840,740,940,830,760,94,9 Διαγνωστικό38,50,510,370,650,980,95125,5

20


Κατέβασμα ppt "Στατιστική διαγνωστικών δοκιμασιών Καμπύλη ROC. Διαγνωστικός έλεγχος Οι ιατρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν τρεις στόχους: – Να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google