Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 12°. ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Τροφοδοσία (εμφύσηση) εντός της σκουριάς των Η/Κ (Μόνο ξηρή σκόνη ) Τροφοδοσία μετά τις Π/Κ (δυνατότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 12°. ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Τροφοδοσία (εμφύσηση) εντός της σκουριάς των Η/Κ (Μόνο ξηρή σκόνη ) Τροφοδοσία μετά τις Π/Κ (δυνατότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 12°

2 ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Τροφοδοσία (εμφύσηση) εντός της σκουριάς των Η/Κ (Μόνο ξηρή σκόνη ) Τροφοδοσία μετά τις Π/Κ (δυνατότητα τροφοδοσίας μόνο ξηρής σκόνης) Τροφοδοσία εντός των Π/Κ (δυνατότητα τροφοδοσίας μόνο ξηρής σκόνης) Αναγωγική φρύξη σε μονάδα ρευστοστερεού στρώματος (Fluidized bed reactor) (Μόνο ξηρή σκόνη) Μπρικεττοποίηση Σφαιροποίηση Sintering Εκχύλιση Πρόκριση συσσωμάτωσης και τροφοδοσίας στις Π/Κ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΣΦΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ Εικόνα 12 : Διάγρα µµ α Ροής των Εγκαταστάσεων Συλλογής, Μεταφοράς και Αξιοποίησης της Σκόνης των Π/Κ.

4 ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΓIΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΕΤΟΣΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗΥΓΡΗ ΣΚΟΝΗΠοσοστό σκόνης αξιοποί- ησης (%) Παραγωγή (t) Αξιοποί- ηση (t) Αξιοποί - ηση (%) Παραγωγ ή (t) Αξιοποί- ηση (t) Αξιοποί- ηση (%) 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993(Οκτ) 1994-σήμε ρα 58.899 67.911 72.386 105.338 95.386 31.883 66.191 106.623 104.034 70.385 64.842 97.212 114.624 115.176 118.224 111.192 64.550 0 33.840 38.160 73.075 58.680 26.319 65.205 104.781 103.758 65.477 63.612 96.072 102.288 105.876 112.692 108.636 63.710 0 49.0 52.7 69.4 61.5 82.5 98.5 98.3 99.6 93.0 98.1 98.8 89.2 91.9 95.3 97.7 98.7 ~100 20.978 38.114 32.039 33.853 25.320 6.462 31.572 22.949 20.420 11.632 15.459 18.720 25.020 26.112 25.080 19.824 15.860 0 3.718 5.776 8.371 13.296 16.800 14.520 18.300 16.068 7.940 0 18.2 49.7 54.1 71.0 67.2 55.6 73.0 81.0 50.1 ~100 0 31.9 36.5 52.5 48.6 68.6 66.7 80.9 86.2 86.9 89.6 94.3 85.3 85.2 91.4 95.2 89.1 ~100 Σύνολο1.405.9571.222.00186.9368.256104.78928.474.8 Πίνακας 13: Αξιοποίηση της Σκόνης των Π/Κ

5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΟΝΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣIΚΟΧΗΜIΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑI ΤΩΝ ΣΦΑIΡIΔIΩΝ Χημική ανάλυση των σφαιριδίων Κoκκoμετρική ανάλυση των σφαιριδίων Ορυκτoλoγική σύσταση (oρυκτά Fe, Ni) Υγρασία των σφαιριδίων - πoρώδες Αντoχή σε θραύση των σφαιριδίων ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΩΓIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑI ΤΩΝ ΣΦΑIΡIΔIΩΝ Σύστημα στερεoύ - στερεoύ Απώλεια βάρoυς, ταχύτητα και βαθμός αναγωγής των σφαιριδίων Κινητικό μoντέλo και Εα Απώλεια βάρoυς, ταχύτητα και βαθμός αναγωγής της σκόνης (χωρίς συνδετικό υλικό) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ I. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Κονιοθάλαμοι - Καπνοδόχοι 50 - 60 m 2. Κονιοθάλαμοι – Πολυκυκλώνες- Καπνοδόχοι 50 - 60 m 3. Κονιοθάλαμοι - Πολυκυκλώνες - Πύργοι πλύσης (Venturi)-Καπνοδόχοι 50 - 60 m 4. Κονιοθάλαμος – Ηλεκτροστατικό Φίλτρο - Πύργος Ψύξης - καπνοδόχος 156 m 5. Κονιοθάλαμοι - Πολυκυκλώνες - Πύργοι πλύσης (Venturi) - Πολυστρωματικά φίλτρα - Καπνοδόχος 156 m II. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 1. Φυτοκάλυψη 2. Ανακύκλωση παραγόμενης σκόνης 3. Ανακύκλωση σκόνης αποθέματος

6 Πίνακας 14 : Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Σκόνης Π/Κ (1969 - 1980) ΈργοΈτος 1. Ξηρή αποκονίωση και απόθεση σκόνης Π/Κ Νο 2 και 3 2. Κατασκευή Π/Κ Νο 1, ξηρή αποκονίωση και απόθεση σκόνης 3. Υγρή αποκονίωση Π/Κ Νο 1, 2 και 3 4. Μπρικεττοποίηση σκόνης Π/Κ (αποτυχία μεθόδου) 5. Φυτοκάλυψη σκόνης αποθέματος 6. Σφαιροποίηση σκόνης Π/Κ 7. Κατασκευή Π/Κ Νο 4, διαχείριση σκόνης 8. Κατασκευή κεντρικής καπνοδόχου 156 m 9. Σύνδεση μικρών καπνοδόχων με κεντρική 1969 1970 1973 1975 1977 1978 1979 1980 Πίνακας 15:Φυσική Υγρασία των Σφαιριδίων Α/Α ΔείγματοςΥγρασία (Επί Φυσικού) (%) 123123 17.17 15.98 16.27

7 Πίνακας 16 : Κατανάλωση Λατερίτη και Παραγωγή Σκόνης στις Π/Κ ΈτοςΛατερίτης Τροφοδοσίας (Χλδ τόνοι)Σκόνη Ξηρής Αποκονίωσης Βάρος (Χλδ τόνοι)Ποσοστό επί του Συνόλου της Σκόνης (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1251 2006 2091 1816 1295 554 1474 1817 1865 1271 1119 47 70 72 105 95 32 66 107 104 70 65 74 64 69 76 79 83 68 82 84 86 81 Μ.Ο.15057677 Σκόνη Υγρής ΑποκονίωσηςΣύνολο Σκόνης (Ξηρής και Υγρής Αποκονίωσης) Βάρος (Χλδ τόνοι) Ποσοστό επί του Συνόλου της Σκόνης (%) Βάρος (Χλδ τόνοι) Ποσοστό επί του Λατερίτη (%) 17 38 32 34 25 6 32 23 20 12 16 26 36 31 24 21 17 32 18 16 14 19 64 106 104 139 121 38 98 130 124 82 80 5.1 5.3 5.0 7.7 9.3 6.9 6.6 7.1 6.7 6.4 7.2 23 996.6

8 Πίνακας 17 :Μεταβολή της Υγρασίας των Σφαιριδίων με το Χρόνο Χρόνος (h)Κλάσμα (mm) -25+20-20+16-12.5+7.925 Υγρασία (Επί Φυσικού) (%) 0 24.0 42.0 46.7 66.2 73.0 138.8 143.3 163.7 166.8 187.2 191.2 209.3 20.0 10.1 6.6 5.6 5.2 3.7 3.4 2.8 3.0 2.6 2.9 2.3 2.9 17.2 8.2 5.6 4.6 4.0 2.6 3.4 2.7 3.0 2.5 2.8 2.0 2.8 14.6 4.7 3.6 2.8 3.8 2.3 3.4 2.4 2.9 2.1 2.7 1.8 2.8

9 Πίνακας 18 :Χημικές Αναλύσεις των Σφαιριδίων (Επί Ξηρού) ΣυστατικόΔείγμα Νο 1Δείγμα Νο 2Δείγμα Νο 3 (%)ΛΑΡΚΟΕΜΠΛΑΡΚΟΕΜΠΛΑΡΚΟΕΜΠ C S FeO Fe 2 O 3 Fe tot Ni Co SiO 2 CaO MgO Al 2 O 3 Cr 2 O 3 Mn 3 O 4 CuO A% 6.75 0.59 7.15 21.25 20.45 0.93 0.06 31.15 9.00 3.75 11.75 1.85 0.35 ίχνη 9.08 6.50 0.37 Δ.Π. 17.04 0.96 0.08 30.74 10.42 4.39 11.89 1.81 Δ.Π. 6.85 0.65 7.15 20.35 19.80 0.94 0.06 31.15 9.00 3.50 11.75 1.85 0.35 ίχνη 9.05 6.56 0.45 Δ.Π. 16.19 0.95 0.08 28.85 8.75 4.26 11.41 1.57 Δ.Π. 7.00 0.59 7.00 17.45 17.65 0.93 0.05 31.45 9.05 3.50 11.85 1.90 0.35 ίχνη 7.10 6.50 0.45 4.52 19.32 17.04 1.01 0.09 30.65 8.30 4.08 11.93 1.94 Δ.Π. 6.97 Δ.Π. = Δεν προσδιορίστηκε


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 12°. ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Τροφοδοσία (εμφύσηση) εντός της σκουριάς των Η/Κ (Μόνο ξηρή σκόνη ) Τροφοδοσία μετά τις Π/Κ (δυνατότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google