Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 200 8 -200 9 ΝΕΑΠΟΛΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 200 9.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 200 8 -200 9 ΝΕΑΠΟΛΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 200 9."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 200 8 -200 9 ΝΕΑΠΟΛΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 200 9

2 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.-Δ. 1-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ:  τον ενδιαφερόμενο  νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ: ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ:  Ημερήσια ΓΕ.Λ.  Εσπερινά ΓΕ.Λ.

4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕ.Λ. ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ Α.-Δ. Μαθητές Γ΄ τάξης: Μαθητές Γ΄ τάξης:  Ημερήσιων ΓΕ.Λ.  Σ.Μ.Ε.Α.  Ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα  Μειονοτικών Σχολείων Θράκης

5 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕ.Λ. Δ ηλώνουν υποχρεωτικά: Δ ηλώνουν υποχρεωτικά:  2 ο μάθημα Γενικής Παιδείας (όλοι)  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5 ο επιστημονικό πεδίο) πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για:  Αστυνομικές Σχολές  Στρατιωτικές Σχολές  Α.Ε.Ν.  ΤΕΦΑΑ ΟΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 20/2/09

6 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕ.Λ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ Α.-Δ. κάτοχοι τίτλου:  Ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.  Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ. με ενδοσχολικές ή εθνικού επιπέδου εξετάσεις  Παλαιού τύπου σχολείου  Ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού  Σ.Μ.Ε.Α.  Μειονοτικών Σχολείων Θράκης

7 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕ.Λ., Ε.Λ. ή ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δυνατότητες:   Συμμετοχή στις εθνικού επιπέδου εξετάσεις της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕ.Λ. για απόκτηση Βεβαίωσης Πρόσβασης ή αντικατάστασή της (90% των θέσεων)   Κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου χωρίς εξετάσεις, εφόσον κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης (10% των θέσεων) ( Βεβαίωση Πρόσβασης: από 2007-2008 και μετά, χρήση δυνατότητας (10%) ΜΟΝΟ κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη από το έτος απόκτησης της Βεβαίωσης)

8 Απόφοιτοι (90% θέσεων) Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Δηλώνουν:  2ο μάθημα Γ.Π.  Κατεύθυνση  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5 Ο Επιστημονικό πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για:  Αστυνομικές Σχολές  Στρατιωτικές Σχολές  Α.Ε.Ν.  ΤΕΦΑΑ

9 Απόφοιτοι (10% θέσεων):  Κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου χωρίς εξετάσεις (στις προβλεπόμενες ημερομηνίες)  Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις για:  Αστυνομικές Σχολές  Στρατιωτικές Σχολές  Α.Ε.Ν.  ΤΕΦΑΑ

10 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕ.Λ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Βεβαίωση Πρόσβασης πρωτότυπη ή υπεύθυνη δήλωση εφόσον εμπίπτουν στις σχετικές περιπτώσεις (απώλεια, απολυτήριο παλαιού τύπου Λυκείου)  Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δ.Ε.  ΟΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 20/2/09

11 ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ   Απόφοιτοι Ημερησίου Λυκείου πριν το 2000   Κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που δεν έχουν πάρει, έστω και μία (1) φορά, μέρος στις εθνικού επιπέδου εξετάσεις της Γ΄ τάξης του ΛΥΚΕΙΟΥ μετά το 2000.

12 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕ.Λ. ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ Α.-Δ. ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ Α.-Δ.  Μαθητές Δ΄ τάξης Εσπ. ΓΕ.Λ.  Απόφοιτοι Εσπ. ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.  Απόφοιτοι Εσπ.Λυκείου παλαιού τύπου

13 ΜΑΘΗΤΕΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕ.Λ. Δυνατότητες :   Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις Τελειόφοιτοι Εσπερινού ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να εξετασθούν ενδοσχολικά υποβάλουν αίτηση μέχρι 20 Απριλίου Τελειόφοιτοι Εσπερινού ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να εξετασθούν ενδοσχολικά υποβάλουν αίτηση μέχρι 20 Απριλίου   Απολυτήριο & δικαίωμα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (εκτός Αστυνομικών & Στρατιωτικών Σχολών) με συμμετοχή στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου της Δ΄ τάξης Εσπ. ΓΕ.Λ., σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση 1%

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση εκτός Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές) Προϋπόθεση  Φοίτηση Γ΄& Δ΄ τάξη Εσπ. ΓΕ.Λ. ή  Φοίτηση Δ΄ τάξη από βιοποριστική ανάγκη, λόγω:  θανάτου γονέα  αναπηρίας 67% γονέα  συμπλήρωσης 25 ου έτους  ένταξης σε πρόγραμμα απεξάρτησης

15 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕ.Λ. Μαθητές ( όσοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης ) Δηλώνουν υποχρεωτικά:  2 ο μάθημα Γενικής Παιδείας  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5 ο επιστημονικό πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για: Α.Ε.Ν.ΤΕΦΑΑ ΟΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 20/2/09 ΟΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 20/2/09

16 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕ.Λ. Απόφοιτοι Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Δηλώνουν  2 ο μάθημα Γενικής Παιδείας  Κατεύθυνση  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5 ο επιστημονικό πεδίο)  Ειδικό μάθημα  Συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για: Α.Ε.Ν.ΤΕΦΑΑ

17 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕ.Λ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ   Αντίγραφο απολυτηρίου   Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Υπεύθυνη Δήλωση   Βεβαίωση φοίτησης και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.   Για φοίτηση μόνο στην τελευταία τάξη, επιπλέον, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά   ΟΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 20/2/09

18 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ  Οι τελειόφοιτοι υποβάλλουν Α.-Δ.  Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν ενδοσχολικά υποβάλουν αίτηση μέχρι 10 μέρες πριν την ολοκλήρωση του Β’ Τετραμήνου  Εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων  Η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας

19 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ.-Ε.Λ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ.   Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση (εκτός Θεολογικών, Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών) σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση 0,5%   Δικαιολογητικά: Βεβαίωση ότι είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δήμου Νομών Θράκης ή άλλου Δήμου κατόπιν μετεγγραφής από Δήμο Νομών Θράκης (κατάθεση μηχανογραφικών)

20 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  Οδηγίες για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικό έντυπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Προσέρχονται σε ειδικές εξετάσεις  Αίτηση – Δικαιολογητικά 1-10 Ιουλίου

21 ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  Προϋπόθεση: οι ίδιοι και οι δύο γονείς να μην είναι Έλληνες  20-30 Ιουλίου δικαιολογητικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αίτηση -Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου  Για την εγγραφή τους σε σχολή απαιτείται βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκης)  Βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό λύκειο

22 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. με διάκριση 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση σε οποιοδήποτε ΑΕΙ/ΤΕΙ  Προϋπόθεση: ένα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου της σχολής, περιλαμβάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν

23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ:  Εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου  Είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές  Δεν τροποποιείται και είναι δεσμευτική  Δεν γίνεται δεκτή Α.-Δ. εκπρόθεσμη  Η υποβολή Α.-Δ. αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών & στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ χωρίς να είναι δεσμευτική

24  Οι Αστυνομικές Σχολές εντάσσονται στο 5ο πεδίο, άρα οι υποψήφιοι που δηλώνουν τις Σχολές αυτές οπωσδήποτε θα δηλώσουν: Μαθηματικά Γ.Π. (ως 2ο μάθημα Γ.Π.) Μαθηματικά Γ.Π. (ως 2ο μάθημα Γ.Π.) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  Μόνο όσοι κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης Ημερήσιου Λυκείου δικαιούνται να καταθέσουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων  Οι απόφοιτοι 10% δεν μπορούν να δηλώσουν στην Α.-Δ. ειδικό μάθημα  Διατηρείται αρχείο Α.-Δ. αποφοίτων ως το τέλος των εξετάσεων


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 200 8 -200 9 ΝΕΑΠΟΛΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 200 9."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google