Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ 31 Μαΐου 2013 Shaping the Future of Healthcare in Greece AΝ EVENT FROM THE FINANCIAL TIMES.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ 31 Μαΐου 2013 Shaping the Future of Healthcare in Greece AΝ EVENT FROM THE FINANCIAL TIMES."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ 31 Μαΐου 2013 Shaping the Future of Healthcare in Greece AΝ EVENT FROM THE FINANCIAL TIMES

2  Η δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής : Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες & γενόσημα φάρμακα Διασφάλιση της βιωσιμότητας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης 3 πυλώνες

3 Άμεση Επίδραση Έμμεση Επίδραση Προκαλούμενη Επίδραση Συνολική Επίδραση Πολλαπλασιαστής = 5 Συνολική Επίδραση Πολλαπλασιαστής = 5 1,52 δις. € 2,18 δις. € 3,85 δις. € 7,55 δις. € ≈4% του ΑΕΠ της χώρας Το αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας: 1. Η επίδραση στο ΑΕΠ (IOΒE Μάρτιος 2013)

4 Άμεση Επίδραση Έμμεση Επίδραση Προκαλούμενη Επίδραση Συνολική Επίδραση Πολλαπλασιαστής = 6 Συνολική Επίδραση Πολλαπλασιαστής = 6 23.000 34.010 75.770 132.780 θέσεις εργασίας Η συνολική επίδραση ξεπερνά τις 132 χιλιάδες θέσεις εργασίας Το αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας: 2. Η επίδραση στην Απασχόληση (IOΒE Μάρτιος 2013)

5 2,5 χρόνια καθυστέρηση στην τιμολόγηση νέων φαρμάκων κατά παράβαση της ΕΕ Οδηγίας 89/105 και των νόμων Οι τιμές φαρμάκων στο χαμηλότερο επίπεδο τιμών στις χώρες της ΕΕ δημιουργούν στρέβλωση στην αλυσίδα διανομής και ελλείψεις εις βάρος των ασθενών Έλλειψη ρευστότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα που ξεπερνά τα 1,6 δις. € οφειλές (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία ΕΣΥ & στρατιωτικά ) Απώλεια 1 δισ. ευρώ από PSI (κούρεμα) Περιβάλλον αποτρεπτικό για την επιχειρηματικότητα & τις επενδύσεις Καθυστέρηση πλάνου χρηματοδότησης ΕΟΠΥΥ Συσσώρευση νέων χρεών μέσα στο 2013

6 -€2.2 δισ. (-43%) Πηγή: IOBE / ΣΦΕΕ, Facts & Figures 2012 5.1 4.3 4.0 -€2.7 δισ. (-52%) > ??

7 Avg. EU, latest available data by OECD: €320/capita 7 μ.ο. ΕΕ των 27, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από ΟΟΣΑ: €320/κατά κεφαλήν Πηγή: ΙΟΒΕ/ΣΦEE, Facts & Figures 2012 € 7

8 Α. Τρέχουσα Κατάσταση:  Ο στόχος μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ ◦ δεδομένου ότι διανύουμε ήδη την 6 η συνεχόμενη χρονιά ύφεσης: ◦ καταστρέφει την πρωτοβάθμια φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών ◦ καταργεί κάθε έννοια ανάπτυξης οδηγώντας σε από-επενδύσεις Β. Προτάσεις του ΣΦΕΕ για την τρέχουσα κατάσταση:  Ο στόχος μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει: ◦ να είναι εφικτός & κοινωνικά δίκαιος και ◦ να ορίζεται με βάση τις δημόσιες δαπάνες κατά κεφαλήν και όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ  Η κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αποτυπώνει δικαιότερα τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην ΕΕ της κρίσης  Το πάτωμα για την Ελλάδα πρέπει να οριστεί γύρω στα 2,5 δισ. € (ή 1,3% του ΑΕΠ)

9  Επικέντρωση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα θεραπευτικά πρωτόκολλα (volumes)  Όχι άλλη μείωση στις τιμές ή αύξηση των rebates (≡ τιμές)  Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων & off-patent  Νέα καινοτόμα φάρμακα στους έλληνες ασθενείς

10


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ 31 Μαΐου 2013 Shaping the Future of Healthcare in Greece AΝ EVENT FROM THE FINANCIAL TIMES."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google