Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Ανατιμολόγηση & Νέα Προϊόντα Νίκος Κεφαλάς, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Ανατιμολόγηση & Νέα Προϊόντα Νίκος Κεφαλάς, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Ανατιμολόγηση & Νέα Προϊόντα Νίκος Κεφαλάς, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

2 Απολογισμός 2012/2013 - Φεβρουάριος • Μια σειρά μεταβολών στο νομοθετικό πλαίσιο τιμολόγησης (ν.4052/2012, νέες υπουργικές αποφάσεις…) – Μεταβολή στην τιμολόγηση των προϊόντων εκτός πατέντας/γενοσήμων – Μείωση των κερδών φαρμακοποιών/φαρμακεμπόρων – Μεταβολή στις ευρωπαϊκές πηγές τιμών (EURIPID,…) • Έκδοση Δελτίων Τιμών ανατιμολόγησης / διορθωτικών Δελτίων – Εξοικονόμηση ~450εκ. ευρώ σε ετήσια βάση (Νοέμβριος 2012, Φεβρουάριος 2013) – Σημαντικός αριθμός σφαλμάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν • Μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ΕΟΦ – Εμπλοκή της ΗΔΙΚΑ

3 2012/2013 Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης ΕΟΠΥΥ (Εκτίμηση, Net, σε εκ. ΕΥΡΩ) Μηνιαίο budget: 233,3/200,0εκατ. Νέο Δελτίο Τιμών/ άλλα μέτρα Απεργία φαρμακοποιών Απεργία Φαρμακοποιών Νέο Δελτίο Τιμών/ άλλα μέτρα

4 Απολογισμός 2012/2013 - Φεβρουάριος • Ενέργειες ΣΦΕΕ για νέα φαρμακευτικά προϊόντα: – Δημιουργία ειδικής επιτροπής – Συγκέντρωση και ποσοτική επεξεργασία των εκκρεμούντων αιτημάτων – Τακτική επικοινωνία προς Υπουργείο Υγείας και ΕΟΦ (συναντήσεις, επιστολές) – Κύριο αίτημα στο LOI

5 Κύριοι στόχοι του ΣΦΕΕ • Διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε υπάρχουσες και νέες καινοτόμες θεραπείες. • Προστασία της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. • Αποφυγή της πρόκλησης ζητημάτων τιμών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων και να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία. • Ανάπτυξη ενός συστήματος τιμολόγησης, το οποίο είναι αντικειμενικό & προβλέψιμο. • Συνεισφορά στην εξοικονόμηση πόρων, κυρίως από την τιμολόγηση των προϊόντων εκτός πατέντας και των γενοσήμων.

6 Προτεινόμενες δράσεις/στόχοι για το 2013 • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φαρμακευτικά προϊόντα – Εκτίμηση της επίπτωσης της δαπάνης από την εισαγωγή νέων προϊόντων • Συνεχής προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων τιμολόγησης που εξακολουθούν να υπάρχουν • Διαμόρφωση μιας ορθολογικής μεθοδολογίας τιμολόγησης – Μ.Ο. των 3 χαμηλότερων τιμών για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα αναφοράς – περιορισμένο καλάθι χωρών αναφοράς (Eurozone) – Τιμολόγηση των γενόσημων στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου – Ειδικός χειρισμός τιμολόγησης ειδικών κατηγοριών φαρμάκων (ΜΥΣΗΦΑ, Ορφανά, Εμβόλια, Αντιρετροϊκά κτλ.)

7 Προτεινόμενες δράσεις/στόχοι για το 2013 • Πάγιο αίτημα ανάπτυξης υποδομής και διαδικασιών για την έκδοση Δελτίου τιμών από Αρμόδιο Τμήμα του ΕΟΦ. Συνεργασία με ΕΟΦ για: – Διαμόρφωση ενός παρατηρητηρίου τιμών φαρμάκων – χρήση web εφαρμογής – Υποστήριξη της μηχανοργάνωσης του ΕΟΦ/οργάνωσης τμήματος τιμών – Υιοθέτηση συγκεκριμένων διαδικασιών επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα τιμών • Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων • Έκδοση τιμών σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση φαρμακευτικών προϊόντων (Θετική λίστα, Αρνητική λίστα, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., Ν.3816 κτλ.)


Κατέβασμα ppt "ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Ανατιμολόγηση & Νέα Προϊόντα Νίκος Κεφαλάς, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google