Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Αλβανόπουλος Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Πέραμος 11/9/2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Αλβανόπουλος Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Πέραμος 11/9/2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Αλβανόπουλος Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Πέραμος 11/9/2013

2 2 Συνολική πολιτική πρόταση για ένα Νέο Σχολείο με επίκεντρο τον μαθητή (ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ) και βασικό πρωταγωνιστή της υλοποίησης τον εκπαιδευτικό.

3 3 Σχεδιασμός του Υπουργείου Νέο Σχολείο με επίκεντρο το μαθητή –Με άμεσες παρεμβάσεις επιλογή 800 σχολείων Μείωση της ύλης στις μεγάλες τάξεις Αύξηση των διδακτικών ωρών στις μικρές με ευχάριστες ενασχολίσεις Σύσταση κλάδων αντίστοιχων ειδικοτήτων Με κάλυψη ελλείψεων σε Η/Υ. –Με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο για όλους τους μαθητές από το 2011-2012).

4 4 του Αναμορφωμένου Προγράμματος είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των παιδιών και τα έξοδα των γονέων, αφού η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο. Βασικός σκοπός

5 5 Κριτήρια επιλογής των 800 σχολείων Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου. Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού. Να μη λειτουργούν με βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Να διδάσκεται η Β΄ Ξένη Γλώσσα.

6 6 Παιδαγωγική διάσταση Βασικοί στόχοι… –η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, –η μείωση της ταλαιπωρίας των παιδιών και των εξόδων των γονέων, –η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών και –η πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο –η τσάντα να μένει στο σχολείο (για τις μικρές τάξεις).

7 7 Ωράριο λειτουργίας 07.00 – 07.15 07.15 - 08.00 15΄ 45΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινή προαιρετική ζώνη 08.00 – 08.1010΄Υποδοχή μαθητών 08.10 – 09:4090΄1η διδακτική περίοδος 09:40 – 10:0020΄διάλειμμα 10:00 – 11:3090΄2η διδακτική περίοδος 11:30– 11:4515΄διάλειμμα 11:45 – 12:2540΄5η διδακτική ώρα 12:25 – 12:3510΄διάλειμμα 12.35– 13:1540΄6η διδακτική ώρα 13:15– 13:2510΄διάλειμμα 13:25 -14:0035΄7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 14:00 – 14:055΄Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος 14:05 – 14:4035΄φαγητό- χαλάρωση 14:40 – 14:5010΄διάλειμμα 14:50 – 15:3040΄8η διδακτική ώρα 15:30 – 15:4010΄Διάλειμμα 15:40 – 16:1535΄9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος) Απογευματινή προαιρετική ζώνη 16:15 – 16:2510΄διάλειμμα 16:25 – 17:0035΄10η διδακτική ώρα Στις μικρές τάξεις (Α’ & Β’) θα προβλεφτεί πρόγραμμα δύο ζωνών. Π.χ. 1 η Ζώνη (1 η -4 η ώρα) για τα κλασικά διδακτικά αντικείμενα και 2 η Ζώνη (5 η – 7 η ώρα) για τα υπόλοιπα, δηλ. Γυμναστική, ΤΠΕ, Αγγλικά.

8 8 Αναμόρφωση Ωρολόγιου Προγράμματος 11 44

9 9 Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Αισθητική Αγωγή: (Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή). –Το μάθημα της Μουσικής αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. –Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου (υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο). Φυσική Αγωγή: Αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις. –Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα θα διατίθεται για Χορούς. Αγγλικά: Στις Α΄ και Β΄ τάξεις αυξάνεται κατά 2 ώρες και κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις. Τ.Π.Ε. (πληροφορική): Προστίθενται 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις (εκτός Α’ και Β’). Ευέλικτη Ζώνη: Αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα… –σε θέματα Αγωγής Υγείας (Α’ Τάξη) –σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών (Β΄ τάξη) –σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής (Γ΄ τάξη) –σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (Δ΄ τάξη) –Τις ώρες της ΕΖ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

10 10 Αναμόρφωση του ολοήμερου προγράμματος Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα εγκρίνονται από το Σχολικό Σύμβουλο. Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν στην αίτηση-δήλωση μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα από τα παρακάτω: – Μελέτη –Αθλητισμός –Θεατρική Αγωγή –Τ.Π.Ε. –Αγγλικά –Μουσική –Δεύτερη ξένη γλώσσα –Εικαστικά –Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις καθώς και λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α. O ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (μετά τις 14:00’) είναι 15 μαθητές.

11 11 Σίτιση και αποχώρηση μαθητών Σίτιση –Απαραίτητο το δεκατιανό στο μεγάλο διάλειμμα για όλους τους μαθητές. –Υγιεινή, κατά το δυνατό, ομοιόμορφη διατροφή για όσους μαθητές παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα. Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει: –Με τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου (14:00’), –Κατά το χρονικό διάστημα 15:30 - 15:40, –Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15), –Με τη λήξη της προαιρετικής ζώνης (16:15 – 17:00) εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.

12 12

13 13 Ερωτήσεις – απορίες Η εμπειρία μέχρι σήμερα Βλ. Η τσάντα στο Σχολείο http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim- kav4/?page_id=421http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim- kav4/?page_id=421

14 14 Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.


Κατέβασμα ppt "1 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Αλβανόπουλος Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Πέραμος 11/9/2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google