Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Ανομία Durkheim Merton  Κοινωνική οικολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Ανομία Durkheim Merton  Κοινωνική οικολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Ανομία Durkheim Merton  Κοινωνική οικολογία

3 ΑΝΟΜΙΑ EMILE DURKEIM  Οργανική αλληλεγγύη Υψηλός βαθμός καταμερισμού εργασίας  Ανομία Κοινωνική παθογένεια Κοινωνικό φαινόμενο Απουσία συλλογικής συνείδησης

4 ANOMIA MERTON  Μεγάλη απόσταση μεταξύ των θεμιτών σκοπών και των μέσων για την επίτευξη τους  Τύποι συμπεριφοράς Συμμόρφωση (+Μέσα, +Σκοποί) Καινοτομία (-Μέσα, +Σκοποί) Τυπολατρία (+Μέσα, -Σκοποί) Αναχωρητισμός (-Μέσα, - Σκοποί) Επανάσταση (+/-Μέσα, +/- Σκοποί)

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  Η χωροταξική κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια πόλη μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνική συνοχή  Σύνδεση περιβάλλοντος και αποκλίνουσας συμπεριφοράς  Απουσία ισορροπίας – κοινωνική αποδιοργάνωση

6 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΣυμβολική Αλληλεπίδραση ΜΜαρξιστική Κριτική Θεωρία ΜΜη Μαρξιστική Κριτική Θεωρία

7 ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  Πρωτογενής παρέκκλιση  Δευτερογενής παρέκκλιση  Θεωρία της ετικέτας – η έννοια του χαρακτηρισμού

8 Πρωτογενής παρέκκλιση  «Μια συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει μεν τους κοινωνικούς κανόνες αλλά συνήθως περνά απαρατήρητη από τους φορείς του κοινωνικού ελέγχου»

9 Δευτερογενής παρέκκλιση  «Παρέκκλιση την οποία υιοθετούν τα άτομα ως απάντηση στις αντιδράσεις των άλλων»

10 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ «ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  Επιβάλλεται από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες και τους φορείς κοινωνικού ελέγχου  Επιβάλλεται σε ανίσχυρες κοινωνικές ομάδες (αναλφάβητους, μειονότητες, φτωχούς κ.α.)  Μπορούν να οδηγήσουν τους χαρακτηριζόμενους στην αποδοχή του χαρακτηρισμού

11 Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ  Έμφαση σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς  Μεγαλύτερη έμφαση στα εγκλήματα των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων («εγκλήματα του λευκού κολάρου»)

12 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΡΞΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  Ο οικονομικός παράγοντας: Πρωτεύοντας ρόλος στην εγκληματικότητα  Η κυρίαρχη τάξη χειρίζεται τα θέματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς αποσκοπώντας στη συνέχιση της κατοχής από αυτήν των μέσων παραγωγής  Η κυρίαρχη τάξη δεν περιορίζεται στην οικονομική ισχύ αλλά δίνεται έμφαση και στην πολιτική εξουσία ως παράγοντα καθορισμού του Ποινικού Δικαίου και των εγκληματικών πράξεων

13 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  Η πολιτική γκασταρμπάιτερ (Gastarbeiter)  Η πολιτική της αφομοίωσης  Η πολιτική της ένταξης

14 Η πολιτική γκασταρμπάιτερ (Gastarbeiter)  Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως φιλοξενούμενοι εργάτες  Ζουν συνήθως στο περιθώριο της κοινωνίας  Αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν εργασίες για τις οποίες δεν δείχνουν προτίμηση οι ντόπιοι εργαζόμενοι

15 Η πολιτική της αφομοίωσης  Ενσωμάτωση ξένων πολιτισμικών στοιχείων στον κυρίαρχο εθνικό κορμό  Διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης συγχωνεύονται σε μια κυρίαρχη εθνικά και πολιτισμικά ομάδα στην οποία εντάσσονται  Αποποίηση της διαφορετικότητας από τις διάφορες μεταναστευτικές ομάδες

16 Η πολιτική της ένταξης  Πολιτισμικός πλουραλισμός  Αρχή της ισότητας ευκαιριών  Αποδοχή της διαφορετικότητας των μεταναστών από την κυρίαρχη ομάδα  Διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων μεταναστών  Δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και ισόνομης κοινωνίας

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ  Άτομα που λόγω δύσκολων οικονομικών – κοινωνικών συνθηκών στη χώρα τους μετακινούνται σε μια άλλη χώρα προκειμένου να πετύχουν καλύτερους όρους ζωής

18 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ  Άτομα που εξαιτίας εξωτερικών επιθέσεων, κατοχής, ξένης κυριαρχίας ή γεγονότων που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρη τη χώρα προέλευσης είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το συνήθη τόπο διαμονής τους για να βρουν καταφύγιο σε μια άλλη χώρα εκτός από αυτήν προέλευσης ή ιθαγένειας τους

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Θεωρίες της συναίνεσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά  Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά  Μεταναστευτικές πολιτικές της Ε.Ε.  Οικονομικός μετανάστης – Πολιτικός Πρόσφυγας


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Ανομία Durkheim Merton  Κοινωνική οικολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google