Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμοι αερίων Ισόθερμη Τ V «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμοι αερίων Ισόθερμη Τ V «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Νόμοι αερίων

3 Ισόθερμη

4 Τ V

5 «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»

6 Νόμος Boyle - Mariotte

7 Κατά την εκτόνωση…

8 V P

9 Κατά την συμπίεση…

10 V P

11 Άλλα διαγράμματα

12 P-T T P Εκτόνωση :

13 P-T T P Συμπίεση :

14 V-T T V Εκτόνωση :

15 V-T T V Συμπίεση :

16 Ισόχωρη

17 «Όταν ο όγκος του αερίου παραμένει σταθερός τότε η πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.»

18 Νόμος Charles Όταν V = σταθ, τότε :

19 Διαγράμματα

20 P-T T P Θέρμανση :

21 P-T T P Ψύξη :

22 V-T T V Θέρμανση :

23 V-T T V Ψύξη :

24 V PP-V Θέρμανση :

25 V PP-V ψύξη :

26 Ισοβαρής

27 Γιατί η πίεση του αερίου είναι σταθερή ; Ας την υπολογίσουμε. Το έμβολο κινείται με σταθερή ταχύτητα, επομένως : H πίεση, επομένως, του αερίου είναι σταθερή.

28 «Όταν η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή τότε ο όγκος του είναι ανάλογος της απόλυτης θερμοκρασίας του.»

29 Νόμος Gay Lussac Όταν P = σταθ, τότε :

30 Διαγράμματα

31 V-T T V Θέρμανση :

32 V-T T V Ψύξη :

33 P-T T P Θέρμανση :

34 P-T T P Ψύξη :

35 V PP-V Θέρμανση :

36 V PP-V Ψύξη :

37 Όταν P = σταθ, τότε : Όταν V = σταθ, τότε : Όταν T = σταθ, τότε :

38 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 37 Εφαρμογές

39 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 38 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η αντιστρεπτή θερμοδυναμική μεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο διάγραμμα πίεσης – όγκου (p–V) του σχήματος περιγράφει: α. ισόθερμη εκτόνωση. β. ισόχωρη ψύξη. γ. ισοβαρή συμπίεση. δ. ισόχωρη θέρμανση. 2. Στην ισόχωρη θέρμανση ιδανικού αερίου: α. ο όγκος του παραμένει σταθερός. β. η πίεση του παραμένει σταθερή. γ. η εσωτερική του ενέργεια παραμένει σταθερή. δ. η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή.

40 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 39 3. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε μια ισόθερμη μεταβολή ;

41 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 40 4. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου V. Το αέριο το ψύχουμε μέχρις ότου η απόλυτη θερμοκρασία του υποδιπλασιαστεί. Τότε η πίεση του p θα α. διπλασιαστεί. β. μείνει σταθερή. γ. υποδιπλασιαστεί. δ. τετραπλασιαστεί. 5. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου συμπιέζεται αντιστρεπτά και ισόθερμα στο του αρχικού όγκου. Η τιμή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του αερίου: α. παραμένει αμετάβλητη. β. διπλασιάζεται. γ. υποδιπλασιάζεται. δ. τετραπλασιάζεται.

42 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 41 6. Στο παρακάτω διάγραμμα πίεσης - όγκου (p–V) παριστάνονται αντιστρεπτές μεταβολές ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου. Α. Να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές Α  Β και Β  Γ, που υφίσταται το αέριο, αν Τ 1 <Τ 2. Β. Να παραστήσετε ποιοτικά τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα πίεσης - θερμοκρασίας (p–T).

43 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 42 5. ∆ύο δοχεία Α και Β ίσου όγκου περιέχουν ιδανικό αέριο µε αριθµό mol n Α και n Β αντίστοιχα, όπου n Α >n Β. Αν το αέριο του κάθε δοχείου υποστεί ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


Κατέβασμα ppt "Νόμοι αερίων Ισόθερμη Τ V «Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google